Sijoittajien Q&A

Usein kysytyt sijoittajien kysymykset

Tälle sivulle vastaamme sijoittajilta eri kanavien kautta saamiimme kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksiä osoitteeseen [email protected].

20.6.2024 - Kilpailija (Tutus Färist Mobile) on saanut turvapuhelimelleen virallisen NATO-hyväksynnän. Onko tämä Bittium Tough Mobile™ 2?

Tutuksella on valikoimassaan useita mobiilialustoja, joista Bittium Tough Mobile 2 on yksi. Tämä kyseinen julkistus, johon viittaat, ei koskenut Bittiumin tuotteita.

Kuitenkin, Bittium Tough Mobile™ 2C -ratkaisu on tänään julkaistu Nato-hyväksyttyjen laitteiden listalle. Listausta haettiin jo vuosi sitten, mutta viranomaisten ruuhkautuneesta tilanteesta johtuen se on ollut viiveessä.

19.6.2024 - Onko Kroatian kaupassa kyse vain referenssin hakemisesta ilman mahdollisuutta rahallisesti merkittävään tilaukseen? Tiedotteessa mainitaan, että “Tähänastisilla ja tulevilla tilauksilla ei ole merkittävää vaikutusta Bittiumin vuoden 2024 taloudelliseen ohjaukseen eikä pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumiseen.” Miksi tehdään vuosien työ, jos odotettavissa ei edes ole oleellisia kauppoja?

Kroatian kauppa on yritykselle tärkeä – jokainen kauppa on tärkeä. Tämän vuoden toteutuneet ja ennustamamme tilaukset eivät vaikuta oleellisesti vuoden 2024 taloudelliseen ohjaukseen. Samalla oletamme, että tulevien tilausten kokonaisvaikutus ei ole merkittävä eikä siten keikauta tavoitteitamme suuntaan tai toiseen. Tulevat tilaukset ajoittuvat kohtuu pitkälle ajalle, jolloin myöskin vuosittainen vaikutus (jota kuitenkin on) jää pieneksi. Korjattakoon vielä, että me emme myy tuotteitamme tappiolla.

Mielestämme on hyvä asia, että kerromme käsityksemme kaupan merkityksestä, jolloin vältämme ylitulkintoja yksittäisen kaupan vaikutuksesta. Ylitulkintojen kautta saattaa syntyä perusteettomia oletuksia, joilla on riski aiheuttaa pettymisiä osakeomistajien keskuudessa. Tiedottamisen periaatteita on kuvattu yhtiön tiedottamispolitiikassa, joka löytyy osoitteesta: Tiedonantopolitiikka - Bittium

28.2.2024 - VIRVE 2.0: Miten tilanne on kehittynyt tässä reilun vuoden aikana Bittiumin kannalta ja miltä näyttää tämä ja ensi vuosi?

Miten vanhojen päätelaitteiden korvaamisessa vuosittain edetään?

Viranomaiskommunikaatiossa juurikin tietoturva pitäisi olla vaatimuslistalla korkealla? Nythän on käynnistymässä vaihe, jossa viranomaiset tutustuvat palveluun ja ensi vaiheen päätelaitteisiin itse, joten tässä lienee vaikuttamisen paikka?

Bittiumin kannalta Virve-tilanne ei ole kehittynyt viimeisen reilun vuoden aikana suuntaan tai toiseen. Markkina avautuu hitaasti, eikä yhtään kilpailutusta, jonka kategoriassa tietoturva olisi nostettu tärkeimmäksi kriteeriksi ole tapahtunut - ainakaan vielä, ja siinä segmentissä me olisimme vahvoilla.

Siirryttäessä täysin uuteen teknologiaan siirtymävaiheesta tulee pitkä (Suomessa 2030 asti), jotta kaikki tarvittavat toiminnallisuudet saadaan kehitettyä ja testattua. Muutamissa Euroopan maissa yritettiin nopeaa siirtymää, mutta Bittium vetäytyi niissä tarjouskilpailuista nähdessään, etteivät aikataulut tule toteutumaan eikä järkevää liiketoimintamahdollisuutta Bittiumille tule syntymään. Pitkä siirtymäprosessi suosii luonnollisesti vanhan järjestelmän terminaalitoimittajia, jotka jatkavat olemassa olevien laitteiden toimituksia saaden jatkuvaa liikevaihtoa päätelaitemyynnistä. Siirtyminen uusiin palveluihin tapahtuu hitaasti, ja haastajan myynti jää siirtymävaiheessa vähäiseksi.

Meidän tuotteemme täyttävät erittäin vaativia tietoturvavaatimuksia ja meille soveltuvaa segmenttiä ei nykyisissä viranomaisverkoissa sellaisenaan ainakaan vielä ole.

Olemme tällä hetkellä vakuuttuneita, että vahvaa tietoturvaa vaativat asiakkaat eivät niitä palveluja osta ihan lähitulevaisuudessa viranomaisverkon kautta. Jos tilanne muuttuu, niin tietysti olemme valmiita tarjoamaan tuotteitamme.

Seuraamme kyllä tilannetta ja markkinoiden kehitystä aktiivisesti. Tough Mobilella on tällä hetkellä eri maissa useita viranomaisasiakkaita, jotka haluavat ja ostavat vahvan tietoturvan omaavia laitteita. He eivät vain luonnollisesti halua siitä julkisuutta ja me kunnioitamme sitä.

23.2.2024 - Pystyttekö kommentoimaan yhtään Kroatian armeijan SDR-radioiden tilannetta? Vuoden 2019 artikkelissa kerrotaan, että Kroatia olisi hankkimassa SDR-radioita. (Military Technology 9/2019)

Ilmeisesti hankinta kohdistuisi Takradin radioihin? He ovat vuonna 2021 kertoneet, että heidän radionsa olisi yksi edistyksellisimmistä.

Onko ajoneuvo- ja käsiradiot jo hankittu vai onko kilpailutus vielä käynnissä?

Miten Bittiumin radiot eroavat Takradin radioista, koska myös Bittium on kommentoinut radioiden olevan edistyksellisimpiä kuin muiden?

Tällaiset kilpailutukset, eivät pääsääntöisesti ole julkisia, mikä tekee asiasta meille mahdottoman kommentoida ja jakaa julkisuuteen enempää tietoa kuin on sallittu. Olemme myös erittäin tarkkoja siinä, ettemme sotilaallisen suorituskyvyn osalta vertaile ja tuo julkisuuteen tuotteidemme yksityiskohtaisia ominaisuuksia.

Takradin ja Bittium Tough SDR Handheld radion (käsiradio) julkisten datalehtien perustietoja voi mm. havaita, että meidän radiomme tuettu taajuusalue on laajempi ja se tukee myös suurempia kaistanleveyksiä kuin Takrad. Lisäksi voi havaita, että Takradin lähetysteho on pienempi kuin Tough SDR -käsiradiolla. Tämä onkin tyypillistä ns. sotilaan radioille (soldier radio), jollainen Takrad on. Bittiumin käsiradio puolestaan asemoituu enemmän ns. johtajan radioksi (leader radio), jolloin mm. radion kantaman on oltava pidempi kuin sotilaan radiolla. Suurempi kantama voidaan saavuttaa esimerkiksi pienemmällä kaistanleveydellä, matalammalla lähetystaajuudella ja suuremmalla lähetysteholla. Toisaalta Bittiumin käsiradion suurempi tuettu kaistanleveys taas mahdollistaa esimerkiksi suuremmat datanopeudet.

Eli yhteenvetona voisi sanoa, että Bittium Tough SDR -käsiradiot sopivat hyvin yhteen lyhyen kantaman sotilasradioiden kanssa tuoden taisteleville joukoille merkittävää lisäetua, kuin jos käytössä olisi vain lyhyen kantaman käsiradiot. Edelleen Bittiumin kokonaisratkaisu täydentyy Tough SDR -tuoteperheen Bittium Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradioilla ja taktisen runkoverkon TACWIN-tuotteilla, jolloin muodostuu yhtenäinen, skaalautuva ja tietoturvallinen johtamisjärjestelmä aina taistelijasta komentajaan saakka.

14.2.2024 - Mainitsiko Bittium, että 2023 lopulla tai 2024 alussa piti tulla jokin defenceen liittyvä kilpailutus päätökseen? Onko mennyt yritykseltä ohitse vai onko homma vielä kesken?

9.2. julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa kerroimme Defense-liiketoiminnan kansainvälisten pilottien edenneen hyvin, mutta odotettua hitaammin. Kilpailutusten etenemistahti on aina asiakkaan määrittelemä, ja kun ne eivät ole julkisia (pääsääntöisesti), emme voi niistä tätä enempää kertoa.

5.2.2024 - Puolustusvoimien SDR aiesopparista alkaa olla kohta 7 vuotta! Nyt olisi aika jo Bittium lunastaa lupauksia ja alkaa tehdä sijoittajille tuottoa! Ja miksi Sankala yms SDR-miehet on lähteneet yrityksestä, jos ihan kohta SDR lähtee vetämään?

Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa Tough SDR -radioiden kehittämiseksi on tosiaan alkanut jo elokuussa 2017 aiesopimuksen solmimisella, josta tuotteiden kehittäminen alkoi.  1,5 vuotta myöhemmin, joulukuussa 2018 aiesopimusta seurasi hankintasopimuksen allekirjoittaminen, jonka mukaan Puolustusvoimat tilasi maavoimille ensimmäisen erän radioita. Radiot suunniteltiin toimitettavan vuoden 2020 loppuun mennessä, mutta toimitus venyi kehitysprojektin viiveiden takia noin vuodella. Hankintasopimukseen sisältyy lisähankintavaraus, jonka perusteella Puolustusvoimat hankkii radioita.

Tuotteiden kehityksen kulkua olette saaneet seurata osavuosikatsauksissamme – niin positiivisten kuin negatiivistenkin askelien kohdalla. Radiot ovat suunniteltu kestämään ja toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa ja ovat alansa ihan huippua, ja niillä on merkittävä rooli maanpuolustuksen johtamisessa.

Marraskuussa 2022 Puolustusvoimat teki ensimmäisen tilauksen, joka liittyi vuonna 2018 solmitun aiesopimuksen lisähankintavaraukseen. Radioita on pilotoitu ja testattu käytännön harjoituksissa, mitä kautta olemme saaneet palautetta myös niiden yhteentoimivuudesta muiden johtamisjärjestelmässä olevien laitteiden kanssa. Viimeksi kuluneen vuoden ajan pilottikäyttö on laajentunut Puolustusvoimien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. Puolustusvoimat suunnittelee laitteiden laajamittaista käyttöönottoa ja tällä systemaattisella pilotoinnilla volyymitilaukset ja joukkojen laajamittaisempi varustaminen voi heidän aikataulujensa mukaisesti alkaa.

Miksi yksittäiset ihmiset ovat lähteneet Bittiumilta, emme luonnollisestikaan ota kantaa. Mutta ei se tuotteesta johtuvista syistä ole tapahtunut.

12.1.2024 - Valitettavasti emme kuulleet puhelimien NATO-hyväksynnästä tai muista Defence-sektorin kilpailutuksien päätöksistä vuonna 2023, joita yhtiö arvio asiakkaiden tekevän vuoden 2023 lopulla ja 2024 alkupuolella. Odotimme jo vuosi sitten myös Bittium Respirolle hyväksyntää. Tämä mielestäni kokonaisvaltaisesti kuvaa Bittiumin ymmärrystä asiakkaista, asiakkaiden ja viranomaisten prosesseista.

Olemme pyrkineet kertomaan ja ennustamaan tulevaisuutta parhaan käsityksemme mukaisesti ja korjaamaan ennusteita, mikäli aihetta ilmenee. Yhtiön on nyt ja tulevaisuudessa ymmärrettävä paremmin viranomaisprosesseja. Asiakkaiden prosesseja ymmärrämme paremmin, mutta ei nekään aina tapahdu ennustetusti meistä riippumattomista syistä.

12.1.2024 - Medical-esityksessä (Pääomamarkkinapäivä 2023) kerrottiin, että uniapnean diagnosointimarkkinan kooksi on arvioitu hieman alle miljardi euroa, tarkoittaako tämä koko markkinaa vai Bittiumin tavoitettavissa olevaa markkinaa?

Valitettavasti ette maininneet mitään Faros-perheen markkinan koosta tapahtumassa, voisitteko kertoa paljonko on Bittiumin tavoitteleman markkinan koko.

Pääomamarkkinapäivillä puhuimme liiketoimintasegmenttiemme kasvumahdollisuuksista. Kaikissa näissä esimerkeissä puhuimme yleisistä markkinoiden kasvuodotuksista, emmekä arvioineet Bittiumin mahdollisia osuuksia niissä. Kasvuarviot perustuivat Markets & Marketsin ja Allied Market Researchin tekemiin arvioihin. Näiden arvioiden mukaan kansainvälisen uniapnean diagnosointiin käytettävien laitteiden markkinakoon arvioidaan nyt olevan hieman alle 1 miljardi Yhdysvaltain dollaria, ja sen uskotaan kasvavan kaksinumeroisella vuotuisella kasvulla tästä eteenpäin. Kansainvälisen EKG-mittalaitteiden ja elektroditarrojen markkinan on vuonna 2022 arvioitu olevan noin 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja sen uskotaan kasvava myös kaksinumeroisella kasvulla vuosien 2023–2030 aikana.

12.1.2024 - Arvioitte Defense & Security markkinoiden koon olevan noin 16 miljardia USD verkoissa ja radioissa lisätarvikkeissa, sekä 4,9 miljardia USD puhelimissa vuonna 2027.

Onko tämä 16 4,9 miljardia USD se markkinan koko, jolla Bittium tavoittelee olevansa merkittävä kansainvälinen toimija?

Samalla logiikalla kuin Medicalin markkinoiden kasvuarvioiden kohdalla esitimme myös Defense & Security -liiketoiminnan markkinoiden kasvuodotuksia: taktisten verkkojen ja radioiden markkinan uskotaan kasvavan 16 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2027 mennessä ja tietoturvallisten puhelimien markkinan uskotaan kasvavan 4,9 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuoteen 2025 mennessä. Bittiumin tavoitteita koskien näitä markkinaosuuksia emme ole julkaisseet.

12.1.2024 - Se on jo todistettu, että Bittium on National Champion, mutta ei vieläkään ole oikein saanut yhtään mitään aikaan kansainvälisesti – ei mitään. Seuraavan/kuluvan vuoden liikevaihdon nousu ei kerro yrityksen onnistumisesta viime vuosina, ainoastaan aiesopimuksen täyttöön panosta puolustusvoimien kanssa.

On hienoa, että katsot Bittiumin olevan National Champion taktisessa kommunikaatiossa. Olemme pitkälti samaa mieltä. Et ole ehkä huomannut, että meidän taktinen verkkomme on käytössä myös Itävallassa ja Virossa. Nämä ovat julkisia referenssejä.

12.1.2024 - Kuinka riippuvainen Medical-liiketoiminta on ulkopuolisista myyntiorganisaatioista (Preventice & Resmed)?

Preventice, nykyisin Boston Scientific Cardiac Diagnostics (BSCDx) -asiakkuus on meille erittäin tärkeä. Olemme julkisesti kertoneet, että BSCDx:n myynti on suuri osa Medicalin myynnistä. BSCDx on meidän asiakkaamme, joka käyttää tuotteitamme omassa palvelutoiminnassaan. He eivät siis ole jälleenmyyjämme – ainakaan toistaiseksi. Resmedin rooli on ehkä enemmän jälleenmyyjä, mutta uskomme heidän käyttävän tuotteitamme myös osana palvelumyyntiään. On mielestämme kuitenkin saavutus, että BSCDx ja Resmed käyttävät ja myyvät tuotteitamme.

Pyrimme myymään tuotteitamme suoraan palveluoperaattoreille ja muut myyntikanavat perustetaan jakelijoiden varaan. Ei Bittiumilla pienenä huipputoimijana ole varaa rakentaa laajaa omaa jakelukanavaa. Mitä suuremman ja paremman jakelijan saamme myymään tuotteitamme sen parempi.

23.11.2023 - Onko suunnitelmissa ottaa Respiron jälkeen isompi kakun pala haltuun uniapneamarkkinasta ja tuoda tarjolle helppokäyttöinen ja turvallinen hengityslaite?

Tällä hetkellä Bittiumilla ei ole suunnitelmissa kasvattaa tuotevalikoimaa CPAP-laitteisiin. Keskitymme nyt Respiron markkinoille viemiseen ja yhtiön kannattavan kasvun tavoitteen tekemiseen olemassa olevalla tuoteportfoliollamme.

23.11.2023 - Onko Bittium näissä Digital Defence Ecosystem liittymissä ja delegaatioissa mukana?

Bittium on ollut mukana Digital Defense Ecosystemissä sen perustamisesta lähtien (Digital Defence Ecosystem 8). Vienninedistämismatkat harkitsemme aina tarkkaan ja olemme osallistuneet silloin kun se on luonut meille hyviä mahdollisuuksia.

23.9.2023 - Voitteko kommentoida tulosvaroituksen taustoja tarkemmin? Pörssitiedotteen sanamuotojen perusteella juurisyynä tulosvaroitukselle on pitkään Bittiumia vaivannut komponenttipula eli ilmeisesti taas on jäänyt jokin H2:n toimituksille tärkeä komponenttierä saapumatta?

Tulosvaroitus ei suoranaisesti liity komponenttitilanteeseen, vaan tiettyjen tilausten ja toimitusten aikataulujen pitkittymiseen. Aikataulut on tehty yhdessä asiakkaiden kanssa vastaamaan heidän tarpeitaan. Komponenttipulan vaikutus liiketoimintaan on vähentynyt merkittävästi alkuvuodesta ja kykymme toimittaa tuotteita on tällä hetkellä hyvällä tasolla, eikä siis toimituskyky ole vaikuttanut negatiivisesti tuotteidemme kysyntään.

Defense & Security -liiketoiminnan asiakasprojektit ovat moni- jopa kymmenvuotisia kestoiltaan ja pyrimme ennakoimaan hankkeisiin liittyvien tilausten ja toimitusten määrät vuositasolla mahdollisimman hyvin. Tässä on kyseessä yhtiön aiemmin ennakoitujen toimitusten ajankohdan siirtymisestä jonkin verran eteenpäin. Isossa kuvassa mikään ei ole muuttunut. Luonnollisesti, kun laitetoimitusten ajankohtaa on muutettu, se vaikutta varastoarvon kasvamiseen sekä kassavirtaan.

23.8.2023 - Liittyykö Respiron tuotteeseen komponenttien saatavuusongelmia, vai onko myynti tänä vuonna ihan vaan kysynnän kehittymisestä kiinni?

Komponenttien saatavuusongelmat eivät liity uniapneaa mittaavaan Respiroon. Respiron kuten yleisestikin uusien lääkintälaitteiksi luettavien tuotteiden myynti kehittyy aluksi maltillisesti. Ennen viranomaishyväksynnän tai myyntiluvan saamista, tuotetta ei voida myydä kliiniseen käyttöön. Hyväksyntään vaaditaan tietty määrä kliinisiä tutkimuksia, mutta hyväksynnän jälkeen asiakkaat (sairaalat, hoitolaitokset, klinikat) tekevät omia kliinisiä tutkimuksia ennen suurempien laite-erien ostamista ja potilashoidon aloittamista uudella teknologiala. Tämä on yleinen markkinakäytäntö.

Toinen merkittävä tekijä on eri maiden erilaiset vakuutuskäytännöt, jotka vaikuttavat laitteiden myyntiin ja prosessiin. Olemme myyneet ja toimittaneet ensimmäisiä Respiroita asiakkaillemme Euroopassa, ja he tekevät parhaillaan omia kliinisiä tutkimuksia osana tuotteen kaupallistamista. Näistä tutkimuksista palaute on ollut positiivista. Teemme aktiivisesti toimenpiteitä kaupallistamisen edistämiseksi ja vahvistamiseksi. Neuvottelemme myös useiden yhteistyökumppaniehdokkaiden kanssa löytääksemme Euroopan myynnille hyvän tuen.

23.6.2023 - Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Huttunen kertoi yhtiön perustavan arvionsa 2024 tavoitteista mm. siihen, että yhtiö näkee vuonna 2024 alkavan joitain uusia uusien tuotteiden rolloutteja (Tilinpaatos 2022 webcast). Eli mikä on perusta arviollenne vuodesta 2024?

Lehdistötilaisuudessa Hannu Huttunen viittaa uusiin Bittium Tough SDR -radioihin, joiden varsinaista rollouttia Suomen Puolustusvoimille odotamme alkavaksi vuoden 2024 aikana. Myös Suomen ulkopuolella on käynnissä Tough SDR -asiakaspilotteja, joista odotamme mahdollisia uusia tuotetoimituksia alkavaksi vuoden 2024 aikana.

Olemme sanoneet, että tavoittelemme keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja 10 prosentin liikevoittotasoa ja arvioimme saavuttavamme nämä tavoitteet vuonna 2024. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa komponenttimarkkinan normalisoituminen, jonka odotamme tapahtuvan kuluvan vuoden aikana, jolloin vuonna 2024 pääsemme toimittamaan tuotteita asiakkaillemme täydellä volyymillä. Lisäksi tulevat panostukset toimintamme fokusoimiseen ja siten tehokkuuden ja tuloksentekokyvyn parantamiseen tulee vahvistamaan organisaatiotamme ja toimintaamme tulevaisuuden kasvua varten.

23.5.2023 - Saisimmeko yhtiön puolelta uutta kommenttia liittyen komponentteihin? Joko niitä on runsaasti tarjolla vai vieläkö Faroksen tuotantolinja seisoo?

Faroksen tuotanto on parantunut, mutta nähdäksemme komponenttien saatavuushaasteet eivät ole vielä kokonaan tältä vuodelta ohi.

23.4.2023 - Mikä on Veturi-hakkeen investoinnin laskennallinen takaisinmaksuaika? Kuinka paljon projektin lasketaan tuottavan voittoa ja millä aikajanalla? Miten tämä voitto konkreettisesti tuloutuu? (Bittium Oyj lanseeraa Seamless and Secure Connectivity -hankkeen, joka on saanut Business Finlandin myöntämän enintään 10 miljoonan euron kehitysrahoituksen)

Veturi-hankkeessa voidaan poikkeuksellisesti kehittää samanaikaisesti myös yrityksen omaa tuotteistoa teemaan liittyen aina tiettyyn vaiheeseen asti ja T&K-panostukset ovat myös hyväksyttäviä omarahoitusosuuteen, joten hankkeessa on lähtökohtaisesti mukana sekä tutkimuslähtöisiä että lähempänä tuotekehitystä olevia osuuksia. Näin ollen kyseisessä hankkeessa syntyvät IPR:t ovat lähtökohtaisesti yrityksen omaisuutta. Myös co-innovation-hankkeissa tyypillisesti yrityksen omat IPR:t säilyvät yrityksillä ja samalla myös yhteisesti syntyviin IPR:iin syntyy käyttöoikeus sopimuksissa määritellyillä tavoilla.

Mitä avustuksiin liittyy, on huomattava, että yrityksen omat TKI-panostukset (tutkimus, kehitys ja innovointi) ovat myös hyväksyttäviä omarahoitusosuuteen. Lisäksi hankkeen ekosysteemissä kehitetään teemoja, joihin liittyvät yritykset ja tutkimuslaitokset saavat myös tukea Business Finlandilta erikseen co-innovation-hankkeiden kautta. Samalla tutkijat kontribuoivat yritysten kanssa Veturissa määriteltyihin teemoihin.

Veturi-hankkeissa hankkeen sitoma lisähenkilöstön määrä on pienempi kuin jos hanke olisi puhtaasti erillinen hanke, koska Veturi-hankkeessa voidaan poikkeuksellisesti kehittää samalla myös omaa tuotteistoa teemaan liittyen aina tiettyyn vaiheeseen asti. Joten tässä tapauksessa hanke ei sido paljoa “ylimääräistä” henkilöstöä.

Tutkimusprojektin investoinnin takaisinmaksuajan osalta emme voi valitettavasti antaa suoraa vastausta. Projektin voitto tulee tuloutumaan strategian mukaisten tuotteiden tai niiden ominaisuuksien portfolion laajentumisen kautta. Veturiyrityksen roolissa tulemme kertomaan hankkeesta sen edetessä hankkeelle perustettavilla nettisivuilla.

23.3.2023 - Miksi yhtiö ei avaa tarkemmin mihin T&K kulut menevät?

Olemme kertoneet tuotekehitysinvestoinneistamme säännöllisesti, lähes tuotekohtaisesti nimeämällä tuotteet taloudellisissa raporteissamme. Kovin tarkasti emme tuotekehitystämme pysty kilpailuteknisistä syistä johtuen avaamaan. Toimimme kilpailukentässä paljon meitä suurempien yritysten joukossa ja jotta voimme pärjätä, ovat tuotekehitys ja investoinnit tuotekehitykseen avainasemassa. Strategiamme ydin on investoida voimakkaasti tuotekehitykseen, eikä meillä ole aikomuksena oleellisesti karsia tuotekehitysinvestointeja.

Me emme tällä palstalla voi kertoa sellaisia merkittäviä asioita, mitä emme ole julkisesti aiemmin kertoneet. Pörssiyhtiöiden viestintä täytyy hoitaa sääntelyn mukaisesti. Mutta otamme palautteen vastaan ja lupaamme pyrkiä parantamaan viestintää ja katsoa, mitä ja miten voimme jatkossa avata tuotekehitysinvestointeja paremmin ja kuinka paljon.

23.3.2023 - Miksi T&K-kulut ovat koko ajan vain kasvussa?

On totta, että Bittiumin TK-kulut ovat merkittäviä erityisesti, kun kulut suhteutetaan liikevaihtoon. Yhtiön kilpailuetu ja tulevaisuuden kasvu perustuu kilpailukykyisiin tuotteisiin, kilpailijat kehittävät omia tuotteitaan jatkuvasti ja meidän on pysyttävä tässä kilpajuoksussa mukana menestyäksemme.

Alla olevista kaavioista näkyy, että absoluuttisesti TK-kulut ovat kasvaneet vuosina 2016-2019 ja kääntyneet laskuun vuodesta 2019 lähtien. Samansuuntainen kehitys näkyy myös kustannusten suhteellisessa osuudessa liikevaihdosta. Tästä trendistä poikkeuksena oli viime vuosi, jolloin TK-kulut kasvoivat sekä absoluuttisesti että suhteellisesti, mutta ne ovat edelleen pienemmät kuin vuonna 2020. Absoluuttinen kasvu vuonna 2022 oli noin 2,5 M€, josta noin puolet tapahtui suunnitellusti ja toinen puoli oli viivästyksistä johtuvaa. Medical-liiketoiminta-alueen TK-kulut kasvattivat suhteellista osuuttaan. Tuotekehityskustannukset eivät ole siis jatkaneet kasvuaan koko ajan.

 

Bittiumin strategian ytimenä on vuoden 2017 palveluliiketoiminnan liikevaihdon romahtamisen jälkeen ollut tuoteliiketoiminnan kasvattaminen investoimalla erittäin voimakkaasti tuotekehitykseen. Tavoitteena on ollut tuoteliiketoiminnan kasvattaminen, jolloin tuotekehityskustannusten osuus suhteellisesti vähenee pysyen absoluuttisesti noin samalla tasolla. Olemme onnistuneet kasvattamaan tuoteliikevaihtoa vuodesta 2016 vuoteen 2021 asti - siis viisi vuotta yhtäjaksoisesti. Viime vuosi oli ensimmäinen Bittiumin historiassa, jolloin tuoteliikevaihto laski (-11%) ja palveluliiketoiminta kasvoi (5%) verrattuna edelliseen vuoteen. Epäonnistuimme liikevaihdon kasvattamisessa vuonna 2022, joten epäonnistuimme myös TK-kulujen suhteellisen osuuden pienentämisessä. Aikomuksenamme ei ole välttämättä pienentää TK-kulujen absoluuttisia määriä, ne voivat jopa jonkin verran kasvaa, mutta ei myöskään pitää niitä tarpeettomasti yllä.

Tuotekehitysinvestointien absoluuttinen taso ei todennäköisesti tule pienenemään, mutta tavoittelemamme kasvun myötä suhteellinen taso pienenee. Mitään erityistä verhoa ei ole ja avaamme tuotekehityskulut korostaen investointien painopisteitämme emme yksityiskohtaisesti projekti projektilta.

23.2.2023 - Suomessakaan lääkärit eivät välttämättä tunne Bittiumin ratkaisuja. Oletteko keränneet joltakin merkittävältä markkinalta tietoa tuotteidenne tunnettuudesta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa?

Emme ole tehneet viime aikoina tuotteidemme tunnettuuteen liittyviä kyselyitä lääketieteen markkinoilla. Ja on varmasti totta, etteivät kaikki lääkärit tunne meidän tuotteitamme myöskään täällä kotimarkkinallamme Suomessa. Suomessa on kuitenkin useita suuria sairaaloita tai klinikoita, jotka käyttävät tuotteitamme, kuten KYS, OYS, HYKS, TAYS, TYKS tai Coronaria ja Oulun Sydänkeskus, mainitakseni muutamia. Moni niin kotimainen kuin ulkomainenkin toimija voi olla hyvinkin tunnettu tekijä myös kliinikoidenkin keskuudessa, mutta yleisesti ei aina ole niin tiedostettua, että nämä palveluntarjoajat käyttävät meidän ratkaisujamme. Tällä hetkellä pienet sairaalat ja pienet myyntimäärät työllistäisivät meitä liikaa suhteessa myyntimäärään, mistä syystä strategiamme on keskittää myynnin ja markkinoinnin resurssimme tavoittelemaan palveluntarjoajia sekä tunnettuja ja luotettuja jakelijoita. Markkinoinnissa yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tunnettuuden kasvattaminen ja teemme kohdennettuja mainoskampanjoita palveluntarjoajien lisäksi myös lääkäreille (kardiologit, neurologit, unihäiriöihin erikoistuneet).

23.2.2023 - Tuotteidenne loppukäyttäjät ovat enimmäkseen sotilaita ja terveydenhuollon henkilöstöä, onko teillä palkkalistoilla nollaa suurempi määrä tällaisen taustan ihmisiä?

Erittelemättä sen tarkemmin, niin kyllä on nollaa suurempi määrä kunkin alan ihmisiä Bittiumin palkkalistoilla. Toinen hyvin tyypillinen tapa varmistaa tarpeeksi laaja asiakasymmärrys on käyttää talon ulkopuolisia asiantuntijoita. Esimerkiksi Medical-liiketoiminnan puolella meillä toimii talon ulkopuolisia lääkäreitä, joista osa julkisesti Clinical Advisory Boardissa (CAB). Boardin tehtävä on antaa palautetta ja tehdä kliinistä tutkimusta meidän tuotteillamme sekä avustaa omalla asiantuntemuksellaan meitä kehittämään entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja. CAB:in lääkäreitä käytetään myös tuottamaan meille asiakkaille kohdennettua markkinointimateriaalia esimerkiksi webinaareja, koulutuksia yms. Myös Defense-puolella meillä on vastaavanlaista yhteistyötä armeijan henkilöiden kanssa.

23.2.2023 - Miten Bittium Respiro eroaa edukseen markkinoilla nyt olevista kilpailevista tuotteista?

Bittium Respiro on yksi pienimmistä markkinoilla olevista uniapneaa mittaavista laiteista, ellei jopa pienin. Laite on sekä tekniseltä suorituskyvyltään että fyysisiltä ominaisuuksiltaan erittäin kilpailukykyinen. Uusinta teknologiaa edustava ratkaisu tukee 12-kanavaista mittausta, mikä tekee mittauksesta erittäin laajan. Ratkaisu tukee kolmea eri konfiguraatiovaihtoehtoa, mikä on iso etu asiakkaalle. Hoitava lääkäri voi valita, millaisen mittauksen potilaalleen määrää, tarvitaanko esimerkiksi mukaan EKG-mittaus vai ei, tai riittääkö yksi vyö vai pitääkö käyttää kahta. Uniapnean mittausten korvausperusteet vaihtelevat maittain ja mahdollisuus valita eri konfiguraatiomallien välillä tukee eri maiden korvauskäytäntöjä. Käyttäjäorganisaatiot (asiakkaat) voivat valita aina kulloinkin tarvitsemansa kokonaisuuden, jotta mittaus on vakuutusyhtiön korvattavissa.

Respiro-ratkaisuun olennaisena osana kuuluu ajasta ja paikasta riippumatoon pilvipohjainen analysointiohjelmisto Respiro Analyst, mikä mahdollistaa sen, että ei tarvitse asentaa erillisiä ohjelmistoja tiedon analysointia ja diagnostiikkaa varten. Analyysiohjelmiston ennalta tekemä alustava analyysi on lääkärin helposti muokattavissa, mikä nopeuttaa diagnostiikkaa. Tämä ei toki ole ainutlaatuinen palvelu, mutta suurin osa markkinoilla olevista ohjelmistoista vaatii paikallisasennuksen. Palautteen perusteella Respiro Analyst on moderni ja helppokäyttöinen analyysiohjelmisto.

23.1.2023 - Onko Bittium vielä näissä mukana (Satelliittiyhteydet yleistyvät vauhdilla puhelimissa – Useita kiehtovia projekteja on kulman takana, Tekniikka ja Talous, 29.12.2022). Näyttäisi markkina nyt piristyneen. Meksikon IPR:iä voidaan hyödyntää myös muualla?

Olemme tällä hetkellä mukana kehittämässä eräälle asiakkaallemme satelliitti-viestintäteknologiaa Engineering Services -liiketoimintasegmentissämme. Tarjoamme myös satelliittipuhelimien kehitystä edelleenkin palveluna ja markkinoiden elpyminen voi luoda meille uusia mahdollisuuksia. Omaa satelliittipuhelinta emme kehitä. Myöskään Mexsat-laitteita ei suoraan voi käyttää Mexsat-verkon ulkopuolella, mutta suuri osa Mexsat-puhelimien teknologisista ratkaisuista on yleisesti sovellettavissa satelliittipuhelimiin.

23.1.2023 - Patria sai isot kaupat Japaniin 8x8 vaunuista. Voitteko ottaa kantaa mitkä mahdollisuudet on että näihin menee Bittiumin radiot? Miten yleensäkin yhteistyö Patrian kanssa pelaa?

Taktisen kommunikaation radiojärjestelmien kilpailutukset ovat yleensä aina erillisiä kilpailutuksia. Niissä valitut radiot integroidaan sitten erillisessä ajoneuvojen hankintaohjelmassa valittujen ajoneuvojen kanssa. Myös hankintaorganisaatiot ovat kokonaan erillisiä, eli ajoneuvoista vastuussa olevat eri armeijoiden henkilöt eivät ole millään tavalla tekemisissä radioista vastaavan organisaation kanssa. Kummatkin organisaatiot hakevat omaan erikoisalueeseensa ja tarpeeseensa parasta mahdollista teknistä tai kaupallista ratkaisua. Lisäksi aikataulut hankinnoissa ovat yleensä eri sykleissä, eikä budjetitkaan ole yleensä samanaikaisia.

Teemme Patrian kanssa jatkuvaa markkinointiyhteistyötä ja Bittiumin ajoneuvoradiot ovat asennettuna Patrian ajoneuvoissa messuilla ja muissa markkinointitilanteissa.