Henkilöstö

Vuonna 2019 konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 665 henkilöä. Joulukuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 655 (674 henkilöä vuoden 2018 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilöstön ydinosaaminen

Bittiumin henkilöstön ydinosaamista ovat vahva ja laaja tietoturvaosaaminen, radioteknologia, sulautetut ohjelmistot, elektroniikka ja tuotteiden integrointi sekä biosignaalien mittaaminen.

Henkilöstön avainlukuja