Henkilöstö

Vuonna 2021 konsernin palveluksessa
työskenteli keskimäärin 664 henkilöä. Joulukuun 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 653 (684 henkilöä vuoden 2020 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilöstön ydinosaaminen

Bittiumin henkilöstön ydinosaamista ovat vahva ja laaja tietoturvaosaaminen, radioteknologia, sulautetut ohjelmistot, elektroniikka ja tuotteiden integrointi sekä biosignaalien mittaaminen.

Henkilöstön avainlukuja