Henkilöstö

Vuonna 2020 konsernin palveluksessa
työskenteli keskimäärin 673 henkilöä. Joulukuun 2020 lopussa henkilöstön määrä oli 684 (655 henkilöä vuoden 2019 lopussa). Suurin osa Bittium henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.

Henkilöstön ydinosaaminen

Bittiumin henkilöstön ydinosaamista ovat vahva ja laaja tietoturvaosaaminen, radioteknologia, sulautetut ohjelmistot, elektroniikka ja tuotteiden integrointi sekä biosignaalien mittaaminen.

Henkilöstön avainlukuja