Osakkeen historia

29.3.2021

Bittium Oyj:n hallitus päätti 24.3.2021 tiedotetulla tavalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osakepalkkioiden maksamista varten Yhtiön johtohenkilöille. Osakeannissa annetut uudet osakkeet, yhteensä 9 098 osaketta, on tänään 29.3.2021 rekisteröity kaupparekisteriin. Rekisteröinnin jälkeen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 35 702 264 kappaletta. Nyt rekisteröidyt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteiksi Nasdaq Helsingin pörssilistalla 30.3.2021.

14.4.2016

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 28.1.2016 - 31.3.2016 välisenä aikana yhteensä 50.498 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 14.4.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.4.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.693.166 osaketta.

23.3.2016

Bittium Oyj:n hallitus päätti 22.3.2016 yhtiökokouksen 15.4.2015 sille antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden palveluksessa olevien avainhenkilöiden palkitsemiseksi. Osakepalkkiona annettiin vastikkeetta 37.500 osaketta kahdeksalle hallituksen määrittämälle konsernin avainhenkilöille. Osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin ja kirjattiin osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.642.668 osaketta.

10.2.2016

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 1.12.2015 - 26.1.2016 välisenä aikana yhteensä 5.000 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 10.2.2016 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2016 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.605.168 osaketta.

11.12.2015

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 30.10.2015 - 30.11.2015 välisenä aikana yhteensä 1.800 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 11.12.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 14.12.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.600.168 osaketta.

4.11.2015

Bittium Oyj:n vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena toteutettiin 97.239.195 osakkeen ja 166.694 optio-oikeuden mitätöinti 27.10.2015. Ostotarjouksessa luovutetuista osakkeista 5.467 osakkeen selvitys ei toteutunut samassa aikataulussa, minkä vuoksi näitä osakkeita ei mitätöity 27.10.2015. Mainitut 5.467 osaketta on mitätöity 4.11.2015. Osakkeiden mitätöinnin seurauksena yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä on 35.598.368.

29.10.2015

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 2.9.2015 - 14.10.2015 välisenä aikana yhteensä 25.000 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 29.10.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 30.10.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 35.603.835 osaketta.

27.10.2015

Bittium Oyj:n vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena toteutettiin 97.239.195 osakkeen ja 166.694 optio-oikeuden mitätöinti. Osakkeiden ja optio-oikeuksien mitätöinnin seurauksena yhtiön jäljellä olevien osakkeiden lukumäärä on 35.578.835 ja yhtiön kaikkien jäljellä olevien optio-oikeuksien lukumäärä on 102.300.

1.9.2015

Bittium Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 26.6.2015 - 17.8.2015 välisenä aikana yhteensä 277.005 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 1.9.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 2.9.2015 Bittium Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Bittium Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132.818.030 osaketta.

1.7.2015

Elektrobit Oyj myi Automotive-liiketoimintansa ja Elektrobit-nimensä Continental AG:lle 1.7.2015 ja vaihtoi samalla nimensä Bittium Oyj:ksi. Osakkeen kaupankäyntitunnus muuttuu EBC1V:stä BITTI:ksi 2.7.2015.

24.4.2015

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 16.4.2015 - 8.6.2015 välisenä aikana yhteensä 281.001 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 24.6.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 25.6.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132.541.025 osaketta.

4.4.2015

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 10.2.2015 - 31.3.2015 välisenä aikana yhteensä 671.514 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 14.4.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.4.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 132.260.024 osaketta.

6.2.2015

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 15.12.2014 - 26.1.2015 välisenä aikana yhteensä 95.366 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 6.2.2015 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.2.2015 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.588.510 osaketta.

12.12.2014

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 29.10.2014 - 1.12.2014 välisenä aikana yhteensä 86.044 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 12.12.2014 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.12.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.493.144 osaketta.

28.10.2014

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 3.9.2014 - 15.10.2014 välisenä aikana yhteensä 164.608 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 28.10.2014 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 29.10.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.407.100 osaketta.

27.8.2014

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 26.6.2014 - 18.8.2014 välisenä aikana yhteensä 51.296 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 27.8.2014 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 29.8.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.242.492 osaketta.

26.6.2014

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008B- ja 2008C-optio-oikeuksilla on merkitty 15.4.2014 - 9.6.2014 välisenä aikana yhteensä 119.951 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 26.6.2014 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 27.6.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.191.196 osaketta.

14.4.2014

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla on merkitty 11.2.2014 - 8.4.2014 välisenä aikana yhteensä 461.673 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 14.4.2014 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.4.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.071.245 osaketta.

10.2.2014

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla on merkitty 5.12.2013 - 28.1.2014 välisenä aikana yhteensä 508.697 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 10.2.2014 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 130.609.572 osaketta.

4.12.2013

Elektrobit Oyj:n (EB) ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa 0,11 euroa osakkeelta pääoman palautuksena.

4.12.2013

Elektrobit Oyj:n (EB) vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla on merkitty 21.10.2013 - 21.11.2013 välisenä aikana yhteensä 380.495 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 4.12.2013 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 5.12.2013 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 130.100.875 osaketta.

18.10.2013

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A ja 2008B optio-oikeuksilla on merkitty 22.8.2013 - 8.10.2013 välisenä aikana yhteensä 89.356 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 18.10.2013 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 21.10.2013 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 129.720.380 osaketta.

6.9.2013

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-optio-oikeuksilla on merkitty 21.6.2013 - 22.8.2013 välisenä aikana yhteensä 120.834 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys on merkitty kaupparekisteriin 6.9.2013 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 9.9.2013 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 129.631.024 osaketta.

5.7.2013

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A-optio-oikeuksilla merkittiin 2.4.2013 - 20.6.2013 välisenä aikana yhteensä 97.500 uutta osaketta. Osakemerkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin 5.7.2013 ja otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 8.7.2013 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 129.510.190 osaketta.

2.9.2010

Ylikurssirahastosta jaettiin osakkeenomistajille pääomapalautuksena 0,20 euroa osakkeelta.

9.4.2005

Osakkeiden yhdistäminen niin, että viidestä (5) vanhasta osakkeesta tuli yksi (1) uusi osake.

23.3.2007

Yhtiön nimi muuttui Elektrobit Group Oyj:stä Elektrobit Oyj:ksi.

18.8.2008

Osakkeen kaupankäyntitunnus muuttui EBG1V:sta EBC1V:ksi.

31.5.2002

JOT Automation-konserni ja Elektrobit-konserni yhdistyivät. Yhdistyminen toteutettiin osakevaihtona siten, että silloisen Elektrobit Group Oy:n osakkeenomistajat saivat noin 70 prosenttia JOT Automation Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Emoyhtiön toiminimeksi vaihdettiin Elektrobit Group Oyj.

Osakkeen kaupankäyntitunnus muuttui JOT1V:stä EBG1V:ksi.

7.10.1999

JOT Automation Group Oyj:n osakkeiden lukumäärää lisättiin niin, että jokaisesta 1 osakkeesta tuli 10 osaketta.

7.10.1999

JOT Automation Group Oyj:n osake muuttui nimellisarvottomaksi.

29.4.1999

JOT Automation Group Oyj:n osakkeen nimellisarvon pienentäminen, split 1:2.

29.4.1999

JOT Automation Group Oyj:n osakkeen nimellisarvon muutos 1.00 FIM -> 0.20 EUR (korotus rahastoantina).

15.9.1998

JOT Automation Group Oyj listautui Helsingin Pörssiin. Listautumisen yhteydessä suunnatussa osakeannissa osakkeen merkintähinta oli 90 mk (15,14 euroa).