Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 5.8.2022

 

1-6/2022

7-12/2021

1-6/2021

7-12/2020

Likvidit rahavarat, MEUR

22,0 22,0 18,9 24,7

Korolliset velat, MEUR

21,2 21,1 21,3 21,4

Korollinen nettovelka, MEUR

0,3 0,2 3,6  -2,1

Omavaraisuusaste, %

70,9 % 72,4 % 71,3 % 73,1 % 

Nettovelkaantumisaste, %

0,3 % 0,2 % 3,2 % -1,9 % 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

6,0 7,1 1,2 6,6

Investointien rahavirta, MEUR

-3,7 -3,2 -5,2 -7,5