Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 6.8.2021

 

1-6/2021

7-12/2020

1-6/2020

7-12/2019 

Likvidit rahavarat, MEUR

18,9 24,7  26,3 35,2

Korolliset velat, MEUR

21,3 21,4  21,2 22,6

Korollinen nettovelka, MEUR

3,6 -2,1  -4,0 -12,6 

Omavaraisuusaste, %

71,3 % 73,1 % 71,8 %   73,4 %

Nettovelkaantumisaste, %

3,2 % -1,9 % -3,5 %  -11,2 % 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

1,2 6,6  0,3  10,8

Investointien rahavirta, MEUR

-5,2 -7,5 -8,4  -8,4