Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 4.8.2023

 

1-6/2023

7-12/2022

1-6/2022

7-12/2021

Likvidit rahavarat, MEUR

6,8 19,0 22,0 22,0

Korolliset velat, MEUR

1,7 21,3 21,2 21,1

Korollinen nettovelka, MEUR

16,1 3,4 0,3  0,2

Omavaraisuusaste, %

69,5 % 69,7 % 70,9% 72,4 % 

Nettovelkaantumisaste, %

14,6 % 3,0 % 0,3 % 0,2 % 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

-4,6 2,0 6,0 7,1

Investointien rahavirta, MEUR

-4,7 -4,3 -3,7 -3,2