Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 13.2.2020

 

7-12/2019

1-6/2019  

7-12/2018

1-6/2018

Likvidit rahavarat, MEUR

 35,2 33,4 30,9  30,5

Korolliset velat, MEUR

 22,6 22,7  1,5 1,2

Korollinen nettovelka, MEUR

 -12,6 -10,7  -29,4 -29,4 

Omavaraisuusaste, %

 73,4   71,7  84,7   84,4 

Nettovelkaantumisaste, %

 -11,2  -10,1  -26,7 -27,9

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

 10,8  -1,2  10,0 -10,5

Investointien rahavirta, MEUR

-8,4  -10,1 -9,2  -10,7