Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 8.8.2019

 

1-6/2019

7-12/2018  

1-6/2018

7-12/2017

Likvidit rahavarat, MEUR

 33,4 30,9 30,5  62,9

Korolliset velat, MEUR

 22,7 1,5  1,2 1,2

Korollinen nettovelka, MEUR

 -10,7 -29,4  -29,4 -61,7 

Omavaraisuusaste, %

 71,7    84,7   84,4   85,6 

Nettovelkaantumisaste, %

 -10,1  -26,7  -27,9 -52,9

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

 -1,2  10,0  -10,5 0,0

Investointien rahavirta, MEUR

-10,1  -9,2 -10,7  -18,5