Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 10.2.2023

 

7-12/2022

1-6/2022

7-12/2021

1-6/2021

Likvidit rahavarat, MEUR

19,0 22,0 22,0 18,9

Korolliset velat, MEUR

21,3 21,2 21,1 21,3

Korollinen nettovelka, MEUR

3,4 0,3 0,2  3,6

Omavaraisuusaste, %

69,7 % 70,9 % 72,4 % 71,3 % 

Nettovelkaantumisaste, %

3,0 % 0,3 % 0,2 % 3,2 % 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

2,0 6,0 7,1 1,2

Investointien rahavirta, MEUR

-4,3 -3,7 -3,2 -5,2