Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 21.2.2019

 

7-12/2018

1-6/2018  

7-12/2017

1-6/2017

Likvidit rahavarat, MEUR

 30,9 30,5 62,9  73,4

Korolliset velat, MEUR

 1,5 1,2  1,2 1,5

Korollinen nettovelka, MEUR

 -29,4 -29,4  -61,7 -72 

Omavaraisuusaste, %

 84,7   84,4   85,6   -87,8 

Nettovelkaantumisaste, %

 -26,7  -27,9  -52,9  -60,6

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

 10,0  -10,5 0,0 0,4

Investointien rahavirta, MEUR

-9,2  -10,7 -18,5  -9,0