Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 11.2.2021

 

7-12/2020

1-6/2020

7-12/2019

1-6/2019  

Likvidit rahavarat, MEUR

24,7 26,3  35,2 33,4

Korolliset velat, MEUR

21,4 22,4  22,6 22,7 

Korollinen nettovelka, MEUR

-2,1 -4,0  -12,6 -10,7 

Omavaraisuusaste, %

73,1 % 71,8 %  73,4   71,7 

Nettovelkaantumisaste, %

-1,9 % -3,5 %  -11,2  -10,1 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

6,6 0,3  10,8  -1,2

Investointien rahavirta, MEUR

-7,5 -8,4 -8,4  -10,1