Rahoitusasema

Taulukon luvut ovat päivitetty 6.8.2020

 

1-6/2020

7-12/2019

1-6/2019  

7-12/2018

Likvidit rahavarat, MEUR

26,3  35,2 33,4 30,9 

Korolliset velat, MEUR

22,4  22,6 22,7  1,5

Korollinen nettovelka, MEUR

-4,0  -12,6 -10,7  -29,4

Omavaraisuusaste, %

71,8 %  73,4   71,7  84,7 

Nettovelkaantumisaste, %

-3,5 %  -11,2  -10,1  -26,7

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

0,3  10,8  -1,2  10,0

Investointien rahavirta, MEUR

-8,4 -8,4  -10,1 -9,2