Liputusilmoitukset ja osakassopimukset

Liputusilmoitukset:

26.10.2022

Bittium Oyj on vastaanottanut 26.10.2022 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Veikkolainen on ostanut 40 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Erkki Veikkolaisen yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 25.10.2022 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Erkki Veikkolaisen Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 25.10.2022 yhteensä 1 817 665 osaketta, joka vastaa 5,09 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

29.9.2021

Bittium Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Bittium Oyj vastaanotti 29.9.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Juha Hulkon 100%:sti omistama yhtiö Jbit Oy oli ostanut 159 000 kappaletta Bittium Oyj:n osakkeita. Osakeoston toteutuksen yhteydessä Juha Hulkon yhteenlaskettu suora ja välillinen omistusosuus Bittium Oyj:n osakkeista ja äänistä ylitti 28.9.2021 viiden prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Juha Hulkon Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä oli 28.9.2021 yhteensä 1 783 450 osaketta, joka vastaa 5,00 %:a Bittium Oyj:n koko osake- ja äänimäärästä. Bittium Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 35 702 264 kappaletta ja jokainen osake tuottaa yhden äänen.

28.10.2015

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.


22.10.2015

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.


22.10.2015

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.


22.10.2015

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.


22.10.2015

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.

28.10.2014

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.

12.5.2014

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossaan Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.

12.9.2013

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossa Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.

8.8.2013

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Miten liputetaan:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Listayhtiolle/Liputus/Miten_liputetaan/Pages/Default.aspx

Yhtiöllä ei ole tiedossaan Yhtiötä koskevia osakassopimuksia.