Osakkeen perustiedot

Osakkeet

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2023

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2023 lopussa oli 4,81 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 5,20 euroa ja alin 3,31 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 17,0 miljoonaa euroa ja 4,0 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 11,3 prosenttia osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2023 oli 170,7 miljoonaa euroa.