Osakkeen perustiedot

Osakkeet

Bittium Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Jokaisella osakkeella on yksi ääni. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n pitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2022

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2022 lopussa oli 3,98 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 6,08 euroa ja alin 3,47 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 44,0 miljoonaa euroa ja 9,3 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 26,2 prosenttia osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2022 oli 141,9 miljoonaa euroa.