Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Bittium toimii vastuullisena yrityskansalaisena ympärillä olevassa yhteiskunnassa.

Toimitusjohtajan katsaus vastuullisuuteen

Kulunut vuosi oli Bittiumin vuosille 2022–2025 laaditun vastuullisuusohjelman ensimmäinen. Päivitetyn vastuullisuusohjelman mukaisesti keskitymme vastuullisuustyössämme kolmeen keskeiseen teemaan: henkilöstömme eli bittiläiset, asiakkaat ja tietoturva sekä ympäristö. Eettiset periaatteet ja vastuullinen liiketoimintatapa luovat pohjan luottamukselle, jota vaalimme arvojamme toteuttaen.

Vastuullisuus on osa Bittiumin jokapäiväistä toimintaa, ja se perustuu strategiaamme ja arvoihimme. Huomioimme toiminnassamme niin ympäristövaikutukset kuin vaikutukset ihmisiin ja hyvään hallintotapaan. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja tuottamaan toiminnallamme sellaista lisäarvoa, jolla on myönteinen vaikutus meitä ympäröivään yhteiskuntaan.

Asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme täytyy voida luottaa meihin, tuotteidemme laatuun ja siihen, että kehitämme toimintaamme koko ajan vastuullisemmaksi – näiden varmistaminen on meille ensisijaisen tärkeää. Haluamme myös vahvistaa vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä koko arvoketjussamme. Työskentelemme aktiivisesti sen eteen, että kumppanimme ja tavarantoimittajamme sitoutuvat sopimusteitse noudattamaan Bittiumin Code of Conductia.

Maailmassa, jossa kaikki on yhteyksissä toisiinsa ja tulevaisuus tuntuu epävarmemmalta kuin koskaan, tarvitaan ratkaisuja, jotka luovat turvallisuutta. Bittium on olemassa asiakkaitaan varten. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme niin puolustusteollisuudessa kuin terveydenhuollon alalla toimimaan tietoturvallisesti. Vahvistamme jatkuvasti osaamistamme tietoturvauhkien tunnistamisessa ja osallistumme aktiivisesti muun muassa tietoturvan kehittämisprojekteihin EU:ssa.

Kilpailu alan parhaista osaajista on kovaa. Siksi pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisesta, mutta yhtä lailla teemme omalta osaltamme teknologia-alaa tunnetuksi nuorten, tulevaisuuden työntekijöiden parissa. Meille on tärkeää edistää monimuotoisuutta ja osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työyhteisössämme. Meillä onkin vahva työyhteisö, joka nauttii yhdessäolosta myös työajan ulkopuolella erilaisissa harrastekerhoissa, joiden toimintaa on iloksemme pystytty parin vuoden hiljaiselon jälkeen jatkamaan.

Yksi keskeisistä toimenpiteistä ympäristövastuun alueella oli viime vuonna omien toimitilojemme energiatehokkuuden selvittäminen siitä näkökulmasta, missä asioissa voimme oikeasti parantaa toimintaamme. Tuotteisiimme liittyen tehostimme ekosuunnittelun periaatteiden huomioimista tuotesuunnittelussa. Merkittävimmät haitalliset ympäristövaikutukset syntyvät tuotteidemme elinkaaren viimeisessä vaiheessa eli kierrätyksessä, mihin meidän on hyvin vaikea itse vaikuttaa. Tuotteidemme käyttöiän pidentäminen on yksi käytännön keino, samoin kuin valmistamiemme tuotteiden huollatettavuus. Voimme kaikki myös yksilöinä vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeemme ja sitä kautta meitä ympäröivän yhteiskunnan kestävyyteen työpaikan ulkopuolella. Viime vuonna keskityimme erityisesti energiatehokkuudesta ja sähkönkulutuksesta viestimiseen henkilökunnalle.

Saavutimme viime vuonna useita vastuullisuudelle asettamiamme tavoitteita, esimerkkeinä henkilöstön sitoutumisindeksi (3,7 asteikolla 1–5) ja vakavat laatupoikkeamat, jotka pystyimme välttämään. Pystyimme myös kasvattamaan uudistuvien energianlähteiden käytön osuutta maalämpö- ja aurinkoenergiahankkeiden avulla.

Kestävä kasvu edellyttää uutta teknologiaa ja osaamista. Bittium pyrkii osaltaan varmistamaan vihreän siirtymän esimerkiksi ympäristökestävämpiä ratkaisuja innovoimalla ja oman toimintamme energiatehokuutta lisäämällä.

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja