Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 6.8.2020

 

1-6/2020

6 kk

7-12/2019

6 kk

1-6/2019  

6 kk

7-12/2018

6 kk

Liikevaihto, MEUR

42,5 42,2 33,1  34,5 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

2,9 4,7 1,7  3,7

    - % osuus liikevaihdosta

6,7 % 11,0 % 5,0 %  10,6 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

2,5 6,1 1,5  4,8 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

114,9 112,3 106,2  110 

Taseen loppusumma, MEUR

162,3 154,2 150,3  132.4 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

0,3 10.8 -1.2 10 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

680 655 680  674 

Korolliset nettovelat, MEUR

-4,0 -12,6 -10,7  -29,4 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-3,5 % -11,2 % -10,1 %  -26,7 % 

Omavaraisuusaste, %

71,8 % 73,4 % 71,7 %  84,7 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,071 0,214 0,042 0,135 

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,071 0,214 0,042  0,135 

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 6.8.2020

 


4-6/2020

3 kk 

 

4-6/2019

3 kk 

1-3/2020

3 kk

1-3/2019

3kk

LIIKEVAIHTO

25,3  23,6  17,3  9,4 

Liikevaihdon muutos-%

6,8 %  28,2 %  83,8 % -4,5 % 

KÄYTTÖKATE

5,6  6,8 2,7  -2,1 

Käyttökate % liikevaihdosta

22,3 %  29,0 % 15,9 % -22,6 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

2,7  5,2 0,2  -3,5 

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

10,7 %  22,0 % 0,9 % -37,6 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

2,7  5,0 -0,2  -3,5 

TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR)

0,076  0,141 -0,005  -0,099 
         

TUOTEKEHITYSKULUT

5,9  6,7 6,1  6,1 

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

23,5 %  28,3 % 35,2 %  65,3 % 

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

3,6  4,4 3,7  4,2 
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

-0,8  4,5 1,2  -5,7 

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-3,9  -5,6 -4,5  -4,6 

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,4  14,3 -0,4  -0,4 

KASSAVAROJEN MUUTOS

-5,1  13,2 -3,7  -10,7 

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

26,3  33,4 31,5  20,2 
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

-3,5 %  -10,1 %  -8,0 %  -16,3 % 

OMAVARAISUUSASTE (%)

71,8 %  71,7 %  73,0 %  85,3 % 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

680  680 665 672