Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 10.2.2023

 

7-12/2022

6 kk

1-6/2022

6 kk

7-12/2021

6 kk

1-6/2021

6 kk

Liikevaihto, MEUR

41,4  41,0 47,2 39,7

Liikevoitto (-tappio), MEUR

0,6  -0,2 3,9 -0,7

    - % osuus liikevaihdosta

1,4 %  0,6 %  8,2 %  -1,8 %

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

0,9  -0,6 4,4 -1,0

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

115,8  115,1 116,8 112,3

Taseen loppusumma, MEUR

169,7  165,3 166,1 161,3

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

2,0  6,0 7,1 1,2

Henkilöstömäärä kauden lopussa

625  649 653 664

Korolliset nettovelat, MEUR

3,4  0,3 0,2 3,6

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

3,0 %  0,3 %  0,2 % 3,2 %

Omavaraisuusaste, %

69,7 %  70,9 %  72,4 % 71,3 %

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,025  -0,018 0,122 -0,029

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,025  -0,018 0,122 -0,029

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 27.4.2023

 

1-3/2023

3kk

10-12/2022

3 kk

7-9/2022

3 kk

4-6/2022

3 kk

LIIKEVAIHTO

14,9 27,6 13,8 22,7

Liikevaihdon muutos-%

-18,6 % -8,1 % -19,4 %  0,2 %

KÄYTTÖKATE

-1,0 5,8 0,2 3,4

Käyttökate % liikevaihdosta

-6,8 % 21,1 % 1,2 %  15,2 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

-3,5 3,0 -2,4 0,8

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

-23,6 % 10,7 % -17,2 %  3,5 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-3,7 3,5 -2,6 0,6
         

TUOTEKEHITYSKULUT

5,6 6,2 4,9 5,7

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

37,4 % 22,4 %  35,8 %  25,2 %

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

2,1 1,9 1,8 1,6
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

1,1 0,1  2,0 2,9

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-2,4 -2,3 -2,0 -2,0

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,4 -0,3 -0,4 -1,9

KASSAVAROJEN MUUTOS

-1,6 -2,7 -0,3 -1,0

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

17,4 19,0 21,7 22,0
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

4,3 % 3,0 % 0,5 %  0,3 %

OMAVARAISUUSASTE (%)

71,3 % 69,7 % 71,8 %  70,9 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

607 625 633 649