Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

(Päivitetty 12.4.2023)

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2023 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2022 olivat 102 000 euroa (84 000 euroa vuonna 2021). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 91 000 euroa (74 000 euroa vuonna 2021), veroneuvonnan osuus 7 000 euroa (8 000 euroa vuonna 2021) ja muiden palveluiden osuus 4 000 euroa (2 000 euroa vuonna 2021).