Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

(Päivitetty 14.4.2021)

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2021 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2020 olivat 102 000 euroa (114 000 euroa vuonna 2019). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 85 000 euroa (92 000 euroa vuonna 2019), veroneuvonnan osuus 15 000 euroa (7 000 euroa vuonna 2019) ja muiden palveluiden osuus 2 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2019).