Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

(Päivitetty 15.6.2020)

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2019 olivat 114 000 euroa (112 000 euroa vuonna 2018). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 92 000 euroa (90 000 euroa vuonna 2018), veroneuvonnan osuus 7 000 euroa (16 000 euroa vuonna 2018) ja muiden palveluiden osuus 15 000 euroa (6 000 euroa vuonna 2018).