Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

(Päivitetty 6.4.2022)

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2022 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2021 olivat 89 000 euroa (102 000 euroa vuonna 2020). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 79 000 euroa (85 000 euroa vuonna 2020), veroneuvonnan osuus 8 000 euroa (15 000 euroa vuonna 2020) ja muiden palveluiden osuus 2 000 euroa (2 000 euroa vuonna 2020).