Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiot

(Päivitetty 10.4.2019)

Yhtiössä on yksi KHT-tasoinen tilintarkastaja, ja mikäli tilintarkastaja ei ole laissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, valitaan yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous 2019 valitsi Yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, KHT Jari Karppisen päävastuullisena tilintarkastajana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajien palkkiot vuonna 2018 olivat 112 000 euroa (133 000 euroa vuonna 2017). Kokonaispalkkioista tilintarkastuksen osuus oli 90 000 euroa (93 000 euroa vuonna 2017), veroneuvonnan osuus 16 000 euroa (29 000 euroa vuonna 2017) ja muiden palveluiden osuus 6 000 euroa (11 000 euroa vuonna 2017).