Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 11.2.2021

 

7-12/2020

6 kk

1-6/2020

6 kk

7-12/2019

6 kk

1-6/2019  

6 kk

Liikevaihto, MEUR

35,8  42,5 42,2 33,1 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-0,8  2,9 4,7 1,7 

    - % osuus liikevaihdosta

  6,7 % 11,0 % 5,0 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-0,4  2,5 6,1 1,5 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

114,2  114,9 112,3 106,2 

Taseen loppusumma, MEUR

158,0  162,3 154,2 150,3 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

6,6  0,3 10.8 -1.2

Henkilöstömäärä kauden lopussa

684  680 655 680 

Korolliset nettovelat, MEUR

-2,1  -4,0 -12,6 -10,7 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-1,9 %  -3,5 % -11,2 % -10,1 % 

Omavaraisuusaste, %

73,1 %  71,8 % 73,4 % 71,7 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,01  0,071 0,172 0,042

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,01  0,071 0,172 0,042 

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 29.4.2021

 

1-3/2021

3 kk

10-12/2020

3 kk

7-9/2020

3 kk


4-6/2020

3 kk 

 

LIIKEVAIHTO

17,0 21,8 14,0 25,3 

Liikevaihdon muutos-%

-1,5 % -19,1 % -7,8 % 6,8 % 

KÄYTTÖKATE

1,0 3,2 1,8 5,6 

Käyttökate % liikevaihdosta

5,8 % 14,8 % 13,2 % 22,3 % 

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

-1,5 0,3 -1,0 2,7 

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

-8,6 % 1,2 % -7,4 % 10,7 % 

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-1,6 0,7 -1,0 2,7 
         

TUOTEKEHITYSKULUT

5,6  5,9 4,9 5,9 

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

32,7 %  27,0 % 34,7 % 23,5 % 

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

2,5  3,5 2,8 3,6 
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

-1,4  5,1 1,5 -0,8 

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-2,9 -4,1 -3,4 -3,9 

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,3 -0,4 -0,4 -0,4 

KASSAVAROJEN MUUTOS

-4,6  0,6 -2,3 -5,1 

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

20,0  24,7 24,1 26,3 
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

2,2 % -1,9 % -1,4 % -3,5 % 

OMAVARAISUUSASTE (%)

72,7 % 73,1 % 74,8 % 71,8 % 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

673 684 677 680