Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 6.8.2021

 

1-6/2021

6 kk

7-12/2020

6 kk

1-6/2020

6 kk

7-12/2019 

6 kk

Liikevaihto, MEUR

39,7  35,8 42,5 42,2 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-0,7  -0,8 2,9 4,7 

    - % osuus liikevaihdosta

-1,8 %  -2,2 %  6,7 % 11,0 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-1,0  -0,4 2,5 6,1 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

112,3  114,2 114,9 112,3 

Taseen loppusumma, MEUR

161,3  158,0 162,3 154,2 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

1,2  6,6 0,3 10,8

Henkilöstömäärä kauden lopussa

664  684 680 655 

Korolliset nettovelat, MEUR

3,6  -2,1 -4,0 -12,6 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

3,2 %  -1,9% -3,5 % -11,2 % 

Omavaraisuusaste, %

71,3 %  73,1 % 71,8 % 73,4 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,029  0,01 0,071 0,172

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,029  0,01 0,071 0,172 

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 6.8.2021

 

4-6/2021

3 kk

1-3/2021

3 kk

10-12/2020

3 kk


7-9/2020

3 kk 

 

LIIKEVAIHTO

22,6 17,0 21,8 14,0

Liikevaihdon muutos-%

-10,4 % -1,5 % -19,1 % -7,8 % 

KÄYTTÖKATE

3,2 1,0 3,2 1,8

Käyttökate % liikevaihdosta

14,3 % 5,8  % 14,8 % 13,2 % 

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

0,7 -1,5 0,3 -1,0

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

3,3 % -8,6 % 1,2 % -7,4 % 

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

0,5 -1,6 0,7 -1,0
         

TUOTEKEHITYSKULUT

5,4  5,6 5,9 4,9

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

23,9 %  32,7 % 27,0% 34,7 % 

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

2,1  2,5 3,5 2,8
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

-2,6  -1,4 5,1 1,5

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-2,3 -2,9 -4,1 -3,4

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-1,5 -0,3 -0,4 -0,4

KASSAVAROJEN MUUTOS

-1,1  -4,6 0,6 -2,3 

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

18,9  20,0 24,7 24,1
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

3,2 % 2,2 % -1,9 % -1,4 % 

OMAVARAISUUSASTE (%)

71,3 % 72,7 % 73,1 % 74,8% 

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

664 673 684 677