Taloudelliset avainluvut

Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 4.8.2023

 

1-6/2023

6 kk

7-12/2022

6 kk

1-6/2022

6 kk

7-12/2021

6 kk

Liikevaihto, MEUR

35,6  41,4 41,0 47,2

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-3,2  0,6 -0,2 3,9

    - % osuus liikevaihdosta

-9,1 %  1,4 %  -0,6 %  8,2 %

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-3,6  0,9 -0,6 4,4

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

110,0  115,8 115,1 116,8

Taseen loppusumma, MEUR

161,2  169,7 165,3 166,1

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

-4,6  2,0 6,0 7,1

Henkilöstömäärä kauden lopussa

616 625 649 653

Korolliset nettovelat, MEUR

16,1  3,4 0,3 0,2

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

14,6 %  3,0 %  0,3 % 0,2 %

Omavaraisuusaste, %

69,5 %  69,7 %  70,9 % 72,4 %

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,102 0,025 -0,018 0,122

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,102  0,025 -0,018 0,122

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 4.8.2023

 

4-6/2023

3kk

1-3/2023

3 kk

10-12/2022

3 kk

7-9/2022

3 kk

LIIKEVAIHTO

20,7 14,9 27,6 13,8

Liikevaihdon muutos-%

-8,8 % -18,6 % -8,1 %  -19,4 %

KÄYTTÖKATE

2,6 -1,0 5,8 0,2

Käyttökate % liikevaihdosta

12,7 % -6,8  % 21,1 %  1,2 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

0,3 -3,5 3,0 -2,4

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

1,4 % -23,6 % 10,7 %  -17,2  %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

0,1 -3,7 3,5 -2,6
         

TUOTEKEHITYSKULUT

5,6 5,6 6,2 4,9

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

27,1 % 37,4%  22,4 %  35,8 %

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

2,3 2,1 1,9 1,8
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

-5,7 1,1 0,1 2,0

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-2,3 -2,4 -2,3 -2,0

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-2,5 -0,4 -0,3 -0,4

KASSAVAROJEN MUUTOS

-10,6 -1,6 -2,7 -0,3

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

6,8 17,4 19,0 21,7
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

14.6 % 4,3 % 3,0 %  0,5 %

OMAVARAISUUSASTE (%)

69.5 % 71,3 % 69,7 %  71,8 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

616 607 625 633