Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 10.2.2022

 

7-12/2021

6 kk

1-6/2021

6 kk

7-12/2020

6 kk

1-6/2020

6 kk

Liikevaihto, MEUR

47,2  39,7   35,8 42,5

Liikevoitto (-tappio), MEUR

3,9  -0,7  -0,8 2,9

    - % osuus liikevaihdosta

8,2 %  -1,8 %  -2,2 %  6,7 %

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

4,4  -1,0   -0,4 2,5

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

116,8  112,3  114,2 114,9

Taseen loppusumma, MEUR

166,1  161,3  158,0 162,3

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

7,1  1,2  6,6 0,3

Henkilöstömäärä kauden lopussa

653  664  684 680

Korolliset nettovelat, MEUR

0,2  3,6  -2,1 -4,0

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

0,2 %  3,2 %  -1,9% -3,5 %

Omavaraisuusaste, %

72,4 %  71,3 %  73,1 % 71,8 %

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,122  -0,029  -0,01 0,071

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,122  -0,029  0,01 0,071

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 29.4.2022

 

1-3/2022

3 kk

10-12/2021

3 kk

7-9/2021

3 kk

4-6/2021

3 kk

LIIKEVAIHTO

18,4 30,1  17,1 22,6

Liikevaihdon muutos-%

7,7 % 37,8 %  22,2 % -10,4 %

KÄYTTÖKATE

1,6 6,6 2,9 3,2

Käyttökate % liikevaihdosta

8,8 % 21,9 %  16,8 % 14,3 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

-1,0 3,7 0,2 0,7

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

-5,6 % 12,6 %  1,4 % 3,3 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-1,2 4,3 0,1 0,5
         

TUOTEKEHITYSKULUT

5,4 5,0 3,8 5,4

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

29,6 %  16,6 %  22,4 % 23,9 %

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

1,3 1,2  1,2 2,1
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

3,0  4,2 2,9 -2,6

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-1,7 -1,6  -1,6 -2,3

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,4 -0,3  -0,3 -1,5

KASSAVAROJEN MUUTOS

1,0 1,2 1,0 -1,1

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

23,0 22,0 19,8 18,9
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

-0,5 % 0,2 %  2,2 % 3,2 %

OMAVARAISUUSASTE (%)

72,6 % 72,4 %  73,2 % 71,3 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

645 653 660 664