Taloudelliset avainluvut

Taulukko päivitettu 21.2.2019

 

7-12/2018

1-6/2018  

7-12/2017

1-6/2017

Liikevaihto, MEUR

34,5 28,3  24,5  27,1 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

3,7 -0,8  -3,4  -2,8 

    - % osuus liikevaihdosta

10,6 % -2,9 %  -14,0 %  -10,2 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

4,8 -0,8  -2,4  -2,4 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

    0,4  1,3 

Oma pääoma, MEUR

110 105,2  116,7  118,7 

Taseen loppusumma, MEUR

132.4 126,7  138,4  138,7 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

10 -10,5  -0,5  0,4 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

674 683  619  619 

Korolliset nettovelat, MEUR

-29,4 -29,4  61,7  -72,0 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-26,7 % -27,9 %  -52,9 %  -60,6 % 

Omavaraisuusaste, %

84,7 % 84,4 %  85,6 %  87,8 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,135 -0,022  -0,066  -0,067 

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

    0,011  0,035 

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,135 -0,022  -0,055  -0,032 

Tunnuslukujen laskentakaavat