Taloudelliset avainluvut

Taulukko päivitettu 8.8.2019

 

1-6/2019

7-12/2018  

1-6/2018

7-12/2017

Liikevaihto, MEUR

33,1 34,5  28,3  24,5 

Liikevoitto (-tappio), MEUR

1,7 3,7  -0,8 -3,4 

    - % osuus liikevaihdosta

5,0 % 10,6 %  -2,9 %  -14,0 % 

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

1,5 4,8  -0,8  -2,4 

    - lopetetut toiminnot, MEUR

      0,4 

Oma pääoma, MEUR

106,2 110  105,2  116,7  

Taseen loppusumma, MEUR

150,3 132.4  126,7  138,4 

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

-1.2 10 -10,5  -0,5 

Henkilöstömäärä kauden lopussa

680 674  683  619 

Korolliset nettovelat, MEUR

-10,7 -29,4  -29,4  61,7 

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

-10,1 % -26,7 %  -27,9 %  -52,9 % 

Omavaraisuusaste, %

71,7 % 84,7 %  84,4 %  85,6 % 

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

0,042 0,135 -0,022  -0,066 

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

      0,011 

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

0,042 0,135  -0,022  -0,055 

Tunnuslukujen laskentakaavat