Taloudelliset avainluvut puolivuosittain

Taulukko päivitettu 5.8.2022

 

1-6/2022

6 kk

7-12/2021

6 kk

1-6/2021

6 kk

7-12/2020

6 kk

Liikevaihto, MEUR

41,0  47,2 39,7 35,8

Liikevoitto (-tappio), MEUR

-0,2  3,9 -0,7 -0,8

    - % osuus liikevaihdosta

-0,6 %  8,2 %  -1,8 %  -2,2 %

Tilikauden tulos

       

    - jatkuvat toiminnot, MEUR

-0,6  4,4 -1,0 -0,4

    - lopetetut toiminnot, MEUR

       

Oma pääoma, MEUR

115,1  116,8 112,3 114,2

Taseen loppusumma, MEUR

165,3  166,1 161,3 158,0

Liiketoiminnan rahavirta, MEUR

6,0  7,1 1,2 6,6

Henkilöstömäärä kauden lopussa

649  653 664 684

Korolliset nettovelat, MEUR

0,3  0,2 3,6 -2,1

Nettovelkaantumisaste (net gearing), %

0,3 %  0,2 %  3,2 % -1,9%

Omavaraisuusaste, %

70,9 %  72,4 %  71,3 % 73,1 %

Tulos/Osake

       

    - jatkuvista liiketoimminnoista, EUR

-0,018  0,122 -0,029 0,01

    - lopetetuista liiketoimminnoista, EUR

       

    - jatkuvista ja lopetetuista liiketoiminnoista, EUR

-0,018  0,122 -0,029 0,01

Taloudelliset avainluvut neljännesvuosittain

Taulukko päivitettu 21.10.2022

 

7-9/2022

3 kk

4-6/2022

3 kk

1-3/2022

3 kk

10-12/2021

3 kk

LIIKEVAIHTO

13,8 22,7 18,4 30,1

Liikevaihdon muutos-%

-19,4 % 0,2 %  7,7 % 37,8%

KÄYTTÖKATE

0,2 3,4 1,6 6,6

Käyttökate % liikevaihdosta

1,2 % 15,2 %  8,8 % 21,9 %

LIIKEVOITTO / -TAPPIO

-2,4 0,8 -1,0 3,7

Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta

-17,2 % 3,5 %  -5,6  % 12,6 %

KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

-2,6 0,6 -1,2 4,3
         

TUOTEKEHITYSKULUT

4,9 5,7 5,4 5,0

TUOTEKEHITYSKULUT % LIIKEVAIHDOSTA

35,8 %  25,2 %  29,6 % 16,6 %

AKTIVOIDUT TUOTEKEHITYSKULUT

1,8 1,6 1,3 1,2
         

LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA

2,0  2,9 3,0 4,2

INVESTOINTIEN KASSAVIRTA

-2,0 -2,0 -1,7 -1,6

RAHOITUKSEN KASSAVIRTA

-0,4 -1,9 -0,4 -0,3

KASSAVAROJEN MUUTOS

-0,3 -1,0 1,0 2,2

KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT

21,7 22,0 23,0 22,0
         

NETTOVELKAANTUMISASTE (%)

0,5 % 0,3 %  -0,5 % 0,2 %

OMAVARAISUUSASTE (%)

71,8 % 70,9 %  72,6 % 72,4 %

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ KAUDEN LOPUSSA

633 649 645 653