Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
20. Maaliskuuta 2023

Bittium Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu

Bittium Oyj
Tilinpäätös ja toimintakertomus

Bittium Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu

Bittium Oyj:n pörssitiedote 20.3.2023 kello 14:45

Bittium Oyj on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksen tänään. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja vastuullisuusraportin. Vuosikertomus on julkaistu sekä suomen- että englanninkielisenä. PDF-tiedosto vuosikertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla sähköisessä muodossa osoitteessa https://vuosikertomus.bittium.com sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com/sijoittajat .  

Bittium on julkaissut tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona sekä suomen- että englanninkielisenä. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-kielellä taksonomian mukaisesti sekä konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkinnöillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin. ESEF-muotoinen raportti on saatavilla yllä mainituilla verkkosivuilla sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Bittium on julkaissut myös palkitsemisraportin vuodelta 2022 sekä suomen- että englanninkielisinä. Raportin PDF-tiedosto on tämän tiedotteen liitteenä ja ladattavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteesta https://www.bittium.com /sijoittajat.

Oulussa, 20.3.2023
Bittium Oyj
 

Lisätietoja:

Karoliina Malmi
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 344 2789


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium_Vuosikertomus_2022 (wkr0006.pdf)
743700NFG5W5I59OVX65-2022-12-31-fi.zip (wkr0008.zip)
Palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 (Palkitsemisraportti_tilikaudelta_2022.pdf)
Selvitys hallinto ja ohjausjarjestelmasta tilikaudelta 2022 (Selvitys_hallinto_ja_ohjausjarjestelmasta_tilikaudelta_2022.pdf)
Vastuullisuus Bittiumilla 2022 (Vastuullisuus_Bittiumilla_2022.pdf)
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpaatos 2022 (Hallituksen_toimintakertomus_ja_tilinpaatos_2022.pdf)