Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2023

Print Print this release
17. Toukokuuta 2023

Bittium Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman osakepohjaisten kannustinjärjestelyjen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi

Bittium Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Bittium Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman osakepohjaisten kannustinjärjestelyjen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi

Bittium Oyj:n pörssitiedote 17.5.2023 kello 15:30

Bittium Oyj:n (”Bittium” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 17.5.2023 päättänyt aloittaa Bittiumin omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman 12.4.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella.

Ohjelman mukaisesti hankittavat osakkeet hankitaan markkinoilta, mikä tarkoittaa, että hankinnat toteutetaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on hankkia omia osakkeita käytettäväksi sellaisten velvoitteiden täyttämiseksi, jotka johtuvat nykyisten ja mahdollisten tulevien kannustinjärjestelyjen mukaisesti Yhtiön johdolle maksettavista osakepohjaisista palkkioista.

Omien osakkeiden hankinnat tulevat alentamaan Yhtiön vapaata omaa pääomaa ja tullaan kirjaamaan kertyneiden voittovarojen vähennykseksi. Hankitut osakkeet tullaan aluksi pitämään Yhtiön hallussa omina osakkeina käytettäväksi kannustinjärjestelyjä varten.

Bittiumin osakkeita voidaan takaisinosto-ohjelman mukaisesti hankkia enintään 240 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,67 prosenttia Yhtiön kokonaisosakemäärästä, joka on 35 702 264 osaketta. Takaisinosto-ohjelman mukaisesti hankittavien Bittiumin osakkeiden yhteenlaskettu hankintahinta voi olla kuitenkin enintään 1 000 000 euroa.

Osakkeiden takaisinostot alkavat aikaisintaan 19.5.2023 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, ja päättyvät viimeistään 30.11.2023.

Takaisinostot toteutetaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (asetus (EU) N:o 596/2014) ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 (jotka yhdessä muodostavat ”Turvasatamasäännökset”) mukaisen turvasatamamenettelyn mukaisesti. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsinki Oy:ssä hankinnan hetkellä vallitsevaan markkinahintaan, noudattaen Turvasatamasäännösten nojalla sovellettavia hinta- ja volyymirajoja ja takaisinosto-ohjelman ehtojen mukaisesti. Osakkeiden hankintahinta maksetaan takaisinostettujen osakkeiden toimitusta vastaan ja osakekaupat selvitetään Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäyntisäännöissä määritellyn normaalin selvitysaikataulun mukaisesti.

Bittium on nimittänyt Nordea Bank Abp:n osakkeiden takaisinosto-ohjelman järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti ja Bittiumista riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta.

Bittium voi keskeyttää tai lopettaa ohjelman ennen sen suunniteltua ajankohtaa. Tällöin Bittium julkaisee asiasta pörssitiedotteen.

Ennen takaisinosto-ohjelman aloittamista Bittiumilla ei ole hallussaan omia osakkeita.


Oulussa, 17.5.2023

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258


Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian ja neurofysiologian osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2022 liikevaihto oli 82,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Bittium Oyj aloittaa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman osakepohjaisten kannustinjärjestelyjen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi (wkr0006.pdf)