Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2022

Print Print this release
22. Joulukuuta 2022

Bittium toimittaa lisää taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN™ -järjestelmän tuotteita Suomen Puolustusvoimille

Bittium Oyj
Lehdistötiedote

Bittium toimittaa lisää taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN™ -järjestelmän tuotteita Suomen Puolustusvoimille

Bittium Oyj:n lehdistötiedote 22.12.2022 kello 15:30

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Tilatut reitittimet ja radiopäät liittyvät useisiin Puolustusvoimissa käynnissä oleviin hankkeisiin, joissa TAC WIN -järjestelmä tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden liikkuviin viestiasemiin ja johtamispaikkoihin. Järjestelmä tukee Puolustusvoimien taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Taistelunkestävä ja modulaarinen järjestelmä on Puolustusvoimien kaikkien kolmen puolustushaaran käytössä.

Tilaus on arvoltaan noin 6,6 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilaus perustuu Bittiumin ja Suomen Puolustusvoimien väliseen puitesopimukseen Bittium TAC WIN -järjestelmän tuotteiden hankinnasta. Puitesopimus koskee vuosia 2021–2024 ja on kokonaisarvoltaan enimmillään noin 30 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Puitesopimuksen mukaisesti Puolustusvoimat tekee tuotteista erilliset tilaukset vuosittain.

Nyt saadun tilauksen mukaiset tuotetoimitukset aloitetaan vuoden 2022 aikana. Tilaus ei muuta Bittiumin vuotta 2022 koskevaa taloudellista ohjausta.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen ja ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan.

Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja sen tuotteista: https://www.bittium.com/tactical-communications/bittium-tactical-wireless-ip-network

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -liiketoimintayksikön johtaja
Puh. 040 344 3507
Sähköposti: defense(a)bittium.com

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium – Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 35 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaitteet ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2021 liikevaihto oli 86,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,2 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com