Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
22. Maaliskuuta 2021

Bittium Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat muuttaneet ehdotuksiaan Yhtiön 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 22.3.2021 klo 19.59

Bittium Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat muuttaneet ehdotuksiaan Yhtiön 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Bittium Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") tietoon on tullut, että kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat muuttaneet Yhtiön 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemiänsä ehdtuksia, jotka liittyvät hallituksen jäsenten lukumäärään ja hallituksen kokoonpanoon.

Kyseiset kolme suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat noin 12,92 prosenttia Yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5). Kyseiset kolme suurinta osakkeenomistajaa ehdottavat lisäksi yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen ja valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Petri Toljamo. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.bittium.com . Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Hallituksen nykyiset jäsenet Juha Putkiranta ja Seppo Mäkinen ovat ilmoittaneet yllä mainituille kolmelle suurimmalle osakkeenomistajalle, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Muuttuneiden ehdotusten vuoksi Yhtiö tulee toimittamaan uuden kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen. Lukuun ottamatta edellä kuvattuja muutoksia sekä uuden kutsun toimittamiseen välittömästi liittyviä ja eräitä teknisiä muutoksia, uusi kutsu tulee vastaamaan aiempaa yhtiökokouskutsua.

Oulussa, 22.3.2021
Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
puh. 040 344 5258

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja yli 35 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2020 liikevaihto oli 78,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com

Tiedostot
Release (wkr0006.pdf)