Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2021

Print Print this release
06. Elokuuta 2021

Bittium Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 6.8.2021 klo 08.00

Bittium Oyj puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Bittiumin liiketulos kääntyi positiiviseksi vuoden toisella neljänneksellä

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto huhti-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 22,6 miljoonaa euroa (25,3 miljoonaa euroa), laskua -10,4 prosenttia edellisvuodesta
 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 73,8 prosenttia, eli 16,7 miljoonaa euroa (18,4 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 5,6 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 11,2 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa)
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 26,2 prosenttia, eli 5,9 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate 3,2 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos 0,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos 0,5 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,015 euroa (kauden tulos 2,7 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,076 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta 2,6 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa)
 • Nettokassavirta -1,1 miljoonaa euroa (-5,1 miljoonaa euroa)
KONSERNI (MEUR) 4-6/2021 4-6/2020
3 kk 3 kk
LIIKEVAIHTO 22,6 25,3
Liikevaihdon muutos-% -10,4 % 6,8 %
KÄYTTÖKATE 3,2 5,6
Käyttökate % liikevaihdosta 14,3 % 22,3 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 0,7 2,7
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 3,3 % 10,7 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 0,5 2,7
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 18,9 26,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 71,3 % 71,8 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,015 0,076
 

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2021

 • Liikevaihto 39,7 miljoonaa euroa (42,5 miljoonaa euroa), laskua -6,8 prosenttia edellisvuodesta

 • Tuotepohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 70,3 prosenttia, eli 27,9 miljoonaa euroa (30,1 miljoonaa euroa), josta Medical Technologies -tuotteiden osuus 13,5 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa) ja Defense & Security -tuotteiden osuus 14,5 miljoonaa euroa (20,6 miljoonaa euroa).
 • Palvelupohjaisen liiketoiminnan liikevaihdon osuus liikevaihdosta 29,7 prosenttia, eli 11,8 miljoonaa euroa (12,5 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate 4,2 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos -0,7 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa)
 • Kauden tulos -1,0 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos -0,029 euroa (kauden tulos 2,5 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,071 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta 1,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa)
 • Nettokassavirta -5,8 miljoonaa euroa (-8,8 miljoonaa euroa)

KONSERNI (MEUR)

1-6/2021 1-6/2020
6 kk 6 kk
LIIKEVAIHTO 39,7 42,5
Liikevaihdon muutos-% -6,8 % 28,7 %
KÄYTTÖKATE 4,2 8,4
Käyttökate % liikevaihdosta 10,6 % 19,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -0,7 2,9
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -1,8 % 6,7 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA -1,0 2,5
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 18,9 26,3
OMAVARAISUUSASTE (%) 71,3 % 71,8 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) -0,029 0,071
 

Vuoden 2021 näkymät

Koronaviruksen uusien varianttien leviäminen ja maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa vaikuttavat merkittävästi globaaleilla markkinoilla aiheuttaen epävarmuutta myös Bittiumin liiketoiminnan kehittymiseen loppuvuonna.

Bittium arvioi vuoden 2021 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,4 miljoonaa euroa, vuonna 2020) ja liiketuloksen paranevan edellisvuodesta (2,1 miljoonaa euroa, vuonna 2020).

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän puolivuosikatsauksen kappaleessa ”Markkinanäkymät”.

Lisätietoa epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän puolivuosikatsauksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .
 

 Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuosi 2021 on kehittynyt odotuksiemme mukaisesti ja vuoden toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja liiketulos paranivat vuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Markkinat alkavat hiljalleen toipua koronaviruspandemiasta, mutta uusien varianttien leviäminen luo epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi epävarmuutta aiheuttaa maailmanlaajuinen komponenttipula, jonka takia emme ole voineet toimittaa kaikkia tuotetoimituksia asiakkaillemme tavoitellussa aikataulussa. On mahdollista, että komponenttipula tulee vaikuttamaan tuoteliiketoimintamme kehittymiseen myös loppuvuoden aikana.

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla laajensimme tuoteportfoliotamme kaikilla tuoteliiketoiminnan alueillamme ja toimme markkinoille muun muassa kotona tehtävän uniapnean testausratkaisun Bittium Respiron™, pitkäkestoisia EKG-mittauksia varten Bittium OmegaSnap™ -tarraelektrodin, edistyksellisen laite- ja verkonhallintajärjestelmä Bittium Tactical Management Suite™ -kokonaisuuden puolustusteollisuudelle sekä tietoturvallisen Bittium Secure Call™ -kommunikaatiosovelluksen viranomaisten ja yritysten käyttöön.

Yhteistyö suurimpien asiakkaidemme kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla jatkui hyvänä. Komponenttipulan vuoksi jouduimme siirtämään taktisen tiedonsiirron tuotetoimituksia eteenpäin, mikä näkyi myös ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdossa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden tuotekehitysprojekti saatettiin päätökseen. Suomen Maavoimat on ottanut M18-johtamisjärjestelmän Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) langattoman runkoverkon operatiiviseen käyttöön. Lisäksi Maavoimat on hankkinut Bittium Tough SDR™ radioita testauskäyttöön ja jatkaa radioperheen kehitystä sekä käyttöönottoa osana M18-johtamisjärjestelmää. Odotamme käsi- ja ajoneuvoradioiden jatkotilauksia vuoden 2022 aikana. Aaltomuotojen kehitys Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen radioihin jatkuu yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Espanjan armeijan ajoneuvoradioiden uudistamishankkeen kilpailutus tuli päätökseen, ja erittäin hyvin menneestä pilotointivaiheesta huolimatta emme voittaneet itse kilpailutusta. Koronatilanteen helpottuessa taktisen viestinnän kansainväliset markkinat alkavat kuitenkin hiljalleen normalisoitumaan ja pääsemme jatkamaan pilotointeja potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa.

Jatkuvat tietoturvahyökkäykset kasvattavat viranomaisten mielenkiintoa tietoturvallisia puhelimia kohtaan, mikä osaltaan näkyi tietoturvallisten puhelimien kysynnän kasvuna. Saimme tärkeitä tietoturvahyväksyntöjä päätelaitteillemme ja niiden taustajärjestelmille, mikä on erinomainen osoitus vahvasta tietoturvaosaamisestamme. Bittium Tough Mobile 2 C:n myynti on kehittynyt positiivisesti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Alkuvuonna aloittamamme Mexsat-satelliittipuhelimien jälleenmyyntiyhteistyö meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa on edennyt hyvin ja tuotetoimitukset on aloitettu. Yhteistyö paikallisen luotettavan toimijan kanssa helpottaa laitteiden myyntiä ja huoltoa. Sopimus kattaa yksinoikeudella Mexsat-satelliittipuhelimien myynnin Meksikon valtion viranomaisille ja kansallisen turvallisuuden organisaatioille.

Lääketieteen teknologiatuotteiden kysyntä vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Erityisesti kysyntä kasvoi sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Bittiumin Faros™ -laitteiden osalta. Lääketieteen neurofysiologiatuotteiden markkinat ovat avautuneet uudelleen koronaviruspandemiasta aiheutuvien sairaanhoitotarpeiden hellittäessä. Uusien laitteiden testaamista on päästy aloittamaan ja olemme toimittaneet useita Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteita asiakkaille muun muassa Itävaltaan, Suomeen ja Saksaan sekä Aasiaan. Alkuvuonna lanseeratun uniapnean mittalaiteen lääkintälaitehyväksyntäprosessi on käynnissä ja tavoitteena on käynnistää laitteiden myynti vielä tämän vuoden aikana. Kaikki Bittiumin kardiologian ja neurofysiologian ratkaisut, sisältäen nyt myös uniapnean mittalaitteen, toimivat samalla pilvipohjaisella palvelu- ja analytiikka-alustalla, mikä vastaa markkinoiden tarpeisiin digitalisoida etädiagnostiikkapalveluprosesseja aiempaa laajemmin.

Tuotekehityspalvelujen kysyntä jatkui tasaisena. Jatkoimme liitettävyysratkaisujen toimittamista asiakkaillemme langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian ja valmistavan teollisuuden markkinoilla. Tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa.

Olemme saaneet ensimmäisen vuosipuoliskon aikana useita uusia asiakkuuksia ja liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti. Markkinat ovat palautumassa huolimatta koronavirusvarianttien leviämisestä maailmalla. Kuluvan vuoden tavoitteiden saavuttamisen suurin riski on elektroniikan komponenttien saatavuudessa, mutta jatkamme ponnisteluita tuotteissamme tarvittavien komponenttien hankkimiseksi.
 

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2021

Bittiumin tammi-kesäkuun 2021 liikevaihto laski -6,8 prosenttia edellisvuodesta 39,7 miljoonaan euroon (42,5 miljoonaa euroa).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 27,9 miljoonaa euroa, eli 70,3 prosenttia (30,1 miljoonaa euroa). Tästä Medical Technologies -tuotteiden osuus oli 13,5 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa) ja taktiseen- ja tietoturvalliseen viestintään liittyvien tuotteiden ja järjestelmien osuus oli 14,5 miljoonaa euroa (20,6 miljoonaa euroa). Tuotepohjaisen liikevaihdon laskuun vaikutti Defense-liiketoiminnan tuotetoimitusten siirtyminen vuoden toiselle vuosipuoliskolle.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 11,8 miljoonaa euroa (12,5 miljoonaa euroa) eli 29,7 prosenttia.

Bittiumin tammi-kesäkuun 2021 liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa).
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR

1-6/2021 1-6/2020
6 kk 6 kk
   Liikevaihto 39,7 42,5
   Liikevoitto / -tappio -0,7 2,9
   Rahoitustuotot ja -kulut -0,3 -0,3
   Tulos ennen veroja -1,0 2,5
KAUDEN TULOS -1,0 2,5
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1,0 2,5
Kauden tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille -1,0 2,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille -1,0 2,5
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR -0,029 0,071
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 1,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

 • Nettokassavirta oli -5,8 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisälsi merkittävimpinä erinä 4,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 1,1 miljoonan euron osingonmaksun (-8,8 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 7,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, osinkoa ei vertailukaudella maksettu).
 • Omavaraisuusaste oli 71,3 prosenttia (71,8 prosenttia).
 • Nettovelkaantumisaste oli 3,2 prosenttia (-3,5 prosenttia).
   

Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

1H/21 2H/20 1H/20 2H/19
Liikevaihto 39,7 35,8 42,5 42,2
Liikevoitto /-tappio -0,7 -0,8 2,9 4,7
Tulos ennen veroja -1,0 -0,9 2,5 4,4
Katsauskauden tulos -1,0 -0,4 2,5 6,1
 

TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja %

1H/21 2H/20 1H/20 2H/19
Tuoteliikevaihto 27,9 23,0 30,1 30,8
70,3 % 64,3 % 70,7 % 73,1 %
Palveluliikevaihto 11,8 12,8 12,5 11,4
29,7 % 35,7 % 29,3 % 27,1 %
 

TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja %

1H/21 2H/20 1H/20
Defense & Security -tuotteet 14,5 15,1 20,6
51,8 % 65,5 % 68,6 %
Medical Technologies -tuotteet 13,5 8,0 9,5
48,2 % 34,5 % 31,4 %
 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja %

1H/21 2H/20 1H/20 2H/19
Aasia 0,3 0,2 0,2 0,1
0,6 % 0,5 % 0,4 % 0,3 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 14,4 6,4 7,1 12,7
36,4 % 17,8 % 16,7 % 30,2 %
Eurooppa 25,0 29,3 35,2 29,3
62,9 % 81,7 % 82,8 % 69,6 %
 

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

2Q/21 1Q/21 4Q/20 3Q/20 2Q/20
Liikevaihto 22,6 17,0 21,8 14,0 25,3
Liikevoitto /-tappio 0,7 -1,5 0,3 -1,0 2,7
Tulos ennen veroja 0,5 -1,6 0,2 -1,0 2,7
Katsauskauden tulos 0,5 -1,6 0,7 -1,0 2,7
 

TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja %

2Q/21 1Q/21 4Q/20 3Q/20 2Q/20
Tuoteliikevaihto 16,7 11,2 14,5 8,5 18,4
73,8 % 65,7 % 66,5 % 60,9 % 73,0 %
Palveluliikevaihto 5,9 5,9 7,3 5,5 6,8
26,2 % 34,3 % 33,5 % 39,1 % 27,0 %
 

TUOTELIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja %

2Q/21 1Q/21 4Q/20 3Q/20 2Q/20
Defense & Security -tuotteet 11,2 3,3 10,7 4,4 15,0
66,8 % 29,5 % 73,6 % 51,6 % 81,3 %
Medical Technologies -tuotteet 5,6 7,9 3,8 4,1 3,4
33,2 % 70,5 % 26,4 % 48,4 % 18,7 %
 

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja %

2Q/21 1Q/21 4Q/20 3Q/20 2Q/20
Aasia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,6 % 0,7 % 0,5 % 0,5 % 0,4 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 7,2 7,2 2,9 3,5 2,2
31,9 % 42,5 % 13,3 % 24,8 % 8,8 %
Eurooppa 15,3 9,7 18,8 10,5 22,9
67,5 % 56,9 % 86,2 % 74,7 % 90,8 %
 

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-kesäkuussa 2021 tutkimus ja tuotekehityskulut olivat 11,0 miljoonaa euroa (12,0 miljoonaa euroa) eli 27,8 prosenttia liikevaihdosta (28,3 prosenttia).

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.
 

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUT, MEUR

1-6 2021 1-6 2020
6 kk 6 kk
Tutkimus- ja tuotekehityskulut yhteensä 11,0 12,0
Aktivoitu taseeseen -4,4 -7,4
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 2,5 2,9
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehityskuluja 9,1 7,6
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 27,8 % 28,3 %
 

AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR

1-6 2021 1-6 2020
6 kk 6 kk
Hankintameno kauden alussa 46,6 39,1
Lisäykset kauden aikana 4,4 7,4
Kauden poistot -2,5 -2,9
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 48,5 43,6
 

Liiketoiminnan kehittyminen tammi-kesäkuussa 2021

Koronaviruspandemiasta johtuneet poikkeusolot vaikuttavat vielä jonkin verran globaaliin markkinatilanteeseen, mutta pandemiasta elpyminen on jo alkanut. Haasteeksi on muodostunut maailmanlaajuinen komponenttipula, joka vaikuttaa hidastavasti tuotteiden valmistamiseen ja aiheuttaa siten viivästymisiä tuotteiden toimituksiin.

Bittium laajensi ensimmäisellä vuosipuoliskolla puolustusmarkkinoille suunnattua tuote- ja palveluvalikoimaansa tuomalla markkinoille edistyksellisen Bittium Tactical Management Suite™ -kokonaisuuden, joka sisältää erilliset laite- ja verkonhallintajärjestelmät. Järjestelmät mahdollistavat helpon ja tietoturvallisen hallinnan Bittiumin taktisille tiedonsiirtolaitteille ja -verkoille käyttöönottovaiheessa, operaatioiden aikana ja niiden jälkeen.

Kotimaisilla puolustusmarkkinoilla yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa on jatkunut vahvana. Bittium sai puitesopimusten mukaiset tilaukset taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista ja Bittium Tough Comnode™ -laitteista, sekä järjestelmätuesta koskien TAC WIN-ohjelmistoradiojärjestelmää ja Bittium Tough VoIP™ -järjestelmää.

Bittium Tough SDR™ -ajoneuvoradioiden tuotekehitysprojekti saatettiin päätökseen. Suomen Maavoimat on ottanut M18-johtamisjärjestelmän Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) langattoman runkoverkon operatiiviseen käyttöön. Lisäksi Maavoimat on hankkinut Bittium Tough SDR™ radioita testauskäyttöön ja jatkaa radioperheen kehitystä sekä käyttöönottoa osana M18-johtamisjärjestelmää. Odotamme käsi- ja ajoneuvoradioiden jatkotilauksia vuoden 2022 aikana. Aaltomuotojen kehitys Bittium Tough SDR™ -tuoteperheen radioihin jatkuu yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Kansainvälisillä puolustus- ja viranomaismarkkinoilla Bittium jatkoi taktisen tiedonsiirron järjestelmätuotteiden toimituksia ja integrointia Itävallan, Viron ja muiden kansainvälisten asiakkaiden kanssa. Toukokuussa eurooppalaista tietoturvallista ohjelmistoradioteknologiaa kehittävä yhteisyritys a4ESSOR S.A.S. (Alliance for ESSOR), jossa Bittium on mukana, sai virallisen hyväksynnän kehittämälleen ESSOR High Data Rate Base Waveform -aaltomuodolle. Hyväksyntä on tulos kahden ja puolen vuoden kehitystyöstä, jossa ovat olleet osallisina kaikki ESSOR-hankkeen teolliset kumppanit, jotka ovat Bittium (Suomi), Indra (Espanja), Leonardo (Italia), Radmor (Puola) ja Thales (Ranska). Bittium on sovittanut aaltomuodon omiin Bittium Tough SDR™ -radioihinsa yhteistyössä Suomen Puolustusvoimien kanssa.

Toisella vuosineljänneksellä saatu tietoturvahyväksyntä Bittium Tough Mobile 2 C:lle sekä siihen liittyvälle taustajärjestelmälle on vauhdittanut viranomaisten mielenkiintoa tietoturvallisia puhelimia kohtaan. Puhelimien myynti kasvoi, uusia asiakkaita saatiin ja uusia pilotointihankkeita käynnistyi. Liikenne- ja Viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen myöntämä hyväksyntä koskee III turvallisuusluokan (TL III) suojaustasolle turvaluokitellun aineiston luomista, käsittelyä sekä siirtämistä älypuhelimen ja siihen kytkeytyneiden taustajärjestelmien välillä. Myös mobiililaitteiden ja palveluiden väliset yhteydet turvaava Bittium SafeMove® Mobile VPN -ohjelmisto sai Espanjan tietoturvaviranomaisen kansainvälistä Restricted-tasoa vastaavan suojaustason hyväksynnän. Hyväksyntä mahdollistaa salatun aineiston siirron Bittium SafeMove Mobile VPN -ohjelmistolla, kun sitä käytetään luotetulla alustalla.

Bittium laajensi tietoturvaratkaisujen kokonaisuuttaan julkaisemalla tietoturvallisen Bittium Secure Call™ -kommunikaatiosovelluksen viranomaisten, yritysten sekä yksityishenkilöiden käyttöön. Sovelluksen tietoturva kattaa päästä päähän salatut ääni- ja videopuhelut, ryhmäpuhelut, viestit liitteineen, ryhmäviestittelyn, Push-to-talk-ääniviestit ja ennalta määritellyn ajan jälkeen tuhoutuva viesti -ominaisuuden. Käyttäjäorganisaatio voi integroida Bittiumin tietoturvallisen kokonaisratkaisun helposti omaan taustajärjestelmäänsä pitäen päätelaitteet ja niiden välisen viestinnän omassa hallinnassaan. Tämä suojaa käyttäjiä tietoturvahyökkäyksiltä sekä varmistaa, ettei luottamuksellista tietoa vuoda kolmansille osapuolille.

Bittium aloitti Meksikon valtion Mexsat-satelliittiviestintäjärjestelmään suunniteltujen Mexsat-satelliittipuhelimien jälleenmyyntiyhteistyön meksikolaisen tietoliikenneratkaisujen toimittajan Inmosatin kanssa. Sopimus kattaa yksinoikeudella Mexsat-satelliittipuhelimien myynnin Meksikon valtion viranomaisille ja kansallisen turvallisuuden organisaatioille. Jälleenmyyntisopimukseen liittyvä ensimmäinen tilaus oli arvoltaan noin 5 miljoonaa euroa, josta noin puolet on toimitettu asiakkaalle vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja tilauksen loppuosa tullaan vielä toimittamaan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Bittiumin Faros™ -EKG-mittalaitteiden kysyntä kasvoi katsauskauden aikana. Pääosa tuotetoimituksista tehtiin Yhdysvaltain EKG-markkinoilla etämonitorointipalveluita tarjoavalle asiakkaalle Preventicelle. Alkuvuonna Faros-laitteille lanseeratun kertakäyttöisen Bittium OmegaSnap™ -tarraelektrodin toimitukset aloitettiin suunnitellusti, ja uusi elektrodi on saanut positiivista palautetta asiakkailta. Elektrodi on suunniteltu erityisesti pitkäkestoisia EKG-mittauksia varten. 

Lääketieteen neurofysiologiatuotteiden markkinat ovat avautumassa uudelleen koronaviruspandemian hellittäessä. Sairaalat ja hoitolaitokset pystyvät aloittamaan myös uusien teknologisten laitteiden testaamisen, ja useita Bittium BrainStatus™ -EEG-mittalaitteita toimitettiinkin asiakkaille pilottikäyttöön. Lääkintälaitteeksi hyväksytty Bittium BrainStatus™ mittaa ja monitoroi aivosähkökäyrää, mikä parantaa hoitoa sekä helpottaa ja nopeuttaa hoitohenkilökunnan työtä erityisesti teho-osastolla. Jatkuva aivojen sähköisen toiminnan seuranta on tärkeä menetelmä tajunnan tilan arvioimiseksi. Neurologisissa hätätilanteissa hoidon nopea aloittaminen on ensiarvoisen tärkeää mahdollisten pysyvien haittojen ehkäisemiseksi.

Aivojen ja sydämen sähköistä toimintaa mittaavien etädiagnostiikkaratkaisujen jatkoksi Bittium toi alkuvuonna markkinoille uuden kotona tehtävän uniapnean testausratkaisun. Bittium Respiro™ on nykyaikainen uniapneatutkimuslaite- ja analyysipalveluratkaisu palveluntarjoajille, sairaaloille, klinikoille ja terveyskeskuksille. Ratkaisu keskittyy kotona tehtävään uniapnean testaamiseen tallentamalla ja analysoimalla tyypillisiä uneen liittyviä hengityshäiriöitä. Tähän järjestelmään kuuluu tallennuslaitteen lisäksi tekoälyä hyödyntävä analyysiohjelmisto, joka nopeuttaa merkittävästi lääkäreiden työtä. Kokonaisratkaisu hyödyntää Bittiumin pilvipohjaista ja tietoturvallista palvelualustaa, joka mahdollistaa analyysien tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta.

Bittiumin pilvipohjaisella MedicalSuite-palvelualustalla toimivat nyt kaikki yhtiön kardiologian ja neurofysiologian (sisältäen myös uniapnean) ratkaisut, mikä mahdollistaa palveluoperaattoreille etädiagnostiikkapalveluprosessien aiempaa laajemman digitalisoinnin. Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on tuonut väestön ikääntymisen rinnalle vahvan kannustimen tehostaa ja digitalisoida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintoja. Lisäksi fyysisten kontaktien välttäminen on nopeuttanut siirtymistä etädiagnostiikkaan ja etähoivaan. Nämä tekijät yhdessä kasvattavat niin laite- kuin kokonaispalveluratkaisujenkin kysyntää lääketieteen teknologiamarkkinoilla.

Bittiumin tuotekehityspalvelujen kysyntä säilyi tasaisena. Palveluiden ja liitettävyysratkaisujen toimittamista jatkettiin langattoman tietoliikenteen, lääketieteen teknologian ja valmistavan teollisuuden asiakkaille, ja voitettiin uusia kansainvälisiä asiakkuuksia eri toimialoilta. Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoilla ensimmäisen 5G-yhteyden rakentamiseen liittyvä pilottiprojekti saatiin onnistuneesti päätökseen ja osallistuttiin autoteollisuuden Car HMI -messuille Saksassa. Tuotekehityspalveluiden kysyntä varsinkin langattoman tietoliikenteen ja kaikille avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin ORAN:in (Open Radio Access Network) alueilla on kasvamassa. Tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa.
 

Katsauskauden muut merkittävät tapahtumat

11.2.2021 Bittium Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2020

11.2.2021 Muutos Bittium Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomuksen julkaisuajankohdassa

11.2.2021 Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsu

11.2.2021 Bittium Oyj: uusi jakso osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä Bittiumin johdolle

24.2.2021 Korjaus Bittium Oyj:n yhtiökokouskutsuun

2.3.2021 Bittium Oyj: Suomen Puolustusvoimat tilaa Bittium TAC WIN™ -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode™ -laitteita perustuen puitesopimuksiin tuotteiden hankinnasta

19.3.2021 Bittium Oyj:n vuoden 2020 vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti on julkaistu

22.3.221 Bittium Oyj:n kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat muuttaneet ehdotuksiaan Yhtiön 14.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

22.3.2021 Bittium peruu 11.2.2021 toimitetun yhtiökokouskutsun ja toimittaa uuden kutsun 14.4.2021 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen

24.3.2021 Bittium Oyj:n suunnattu osakeanti osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi

29.3.2021 Bittium Oyj:n uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin

14.4.2021 Bittium Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset; yhtiökokous päätti vähemmistöosingon jakamisesta

29.4.2021 Bittium Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2021

17.5.2021 Muutos Bittium Oyj:n johtoryhmässä
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.
 

Markkinanäkymät ja koronaviruspandemian vaikutukset

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.  Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana Bittium pohjaa osaamisensa yli kolmenkymmenen vuoden kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen biosignaalien mittaamisessa.

Vuosina 2020 ja 2021 maailmanlaajuisesti levinnyt koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi globaaliin talouteen ja markkinatilanteeseen. Bittiumin liiketoiminnan myyntisyklit ovat luonteeltaan pitkiä, mutta pandemian vaikutukset ovat silti vaikuttaneet myös Bittiumin liiketoimintaan muun muassa olemassa olevien projektien hidastumisina sekä uusien hankkeiden käynnistymisten siirtymisinä. Markkinat alkavat hiljalleen elpyä pandemian vaikutuksista, mutta globaali komponenttipula vaikuttaa tuotteiden valmistukseen ja siten kykyyn hoitaa tuotetoimitukset asiakkaille sovitussa aikataulussa.

Seuraavassa on kuvattu Bittiumin kysyntään vaikuttavia tekijöitä sekä koronaviruspandemian vaikutuksia niihin:

Puolustus-, viranomais- ja tietoturvamarkkinat

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä, mikä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR™ -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2021 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.

 • Koronaviruspandemiasta johtuvat taloudelliset vaikeudet ovat vaikuttaneet julkisten talouksien kuten valtioiden ja viranomaisten budjetteihin ja hankintoja on jouduttu siirtämään. Tämä on jossain määrin viivästyttänyt uusien hankkeiden käynnistymistä ja tilausten saamista. Erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoilla tuotteiden ja järjestelmien testaus ja pilotointi ovat tyypillisiä vaiheita ennen suurempien kokonaisuuksien tilauksia. Pandemiasta johtuneet poikkeusolosuhteet ovat aiheuttaneet niihin viiveitä. Markkinat ovat kuitenkin hiljalleen alkaneet elpyä pandemian vaikutuksista. Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile™ -älypuhelimille ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiileissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.
 • Puhelimien myyntiprosessiin kuuluu usein järjestelmien ja laitteiden testaus, pilotointi, mahdollisesti kolmansien osapuolten teknologioiden integrointi sekä mahdolliset paikalliset viranomaishyväksynnät, joiden hakuprosessit ovat tyypillisesti pitkäkestoisia. Koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat jossain määrin vaikuttaneet hankkeiden etenemiseen, mikä on hidastanut suurempien kauppojen toteutumista.

Langaton tietoliikenne ja digitalisaatio

 • Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian käyttöönotto on laajenemassa kiihtyvällä vauhdilla. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämiseen jatkuvat, ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. Tämä luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Erilaiset avoimen radiotaajuusverkkoarkkitehtuurin ORAN:in (Open Radio Access Network) ratkaisutarpeet kasvattavat Bittiumin tuotekehitysosaamisen kysyntää uusien toimijoiden perinteiseen toimittajaverkostoon mukaantulon myötä. Bittiumin tuotekehityspalveluiden kysyntää kasvattaa myös 5G-teknologiaa hyödyntävien uusien laitteiden kehitystarve.

 • Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luo yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin. Tätä varten markkinoille tarvitaan sekä vaativaan teollisuuskäyttöön että vapaa-ajan sovelluksiin tarkoitettuja tietoturvallisia laitteita, jotka keräävät laitteen käyttämien sensoreiden tuoman informaation ja luovat laitteelle luotettavan langattoman yhteyden internetiin ja pilvipalveluihin. Uusia IoT:lle räätälöityjä radiojärjestelmiä on käytössä ympäri maailmaa, ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee myös uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. 5G-teknologian käyttöönoton myötä myös IoT:hen tulee tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mm. koneiden etäohjauksen. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoälyteknologioita.
 • Autoteollisuuden digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien sekä autojen toimintojen automatisoinnin muutokset luovat tarvetta teknologiakehitykselle. Merkittävimmät teknologiatrendit, kuten älykäs liikkuvuus, itseohjautuvat autot, sähköautot ja liitettävyys, ovat ohjaavia tarpeita innovatiiviselle ohjelmistokehitykselle. Ohjelmistojen osuus ajoneuvoissa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla, ja ohjelmistoista on muodostumassa merkittävä toimintojen mahdollistaja sekä erottautumistekijä. Android™ Automotive -käyttöjärjestelmän käyttö tieto- ja viihdejärjestelmissä (IVI-järjestelmät) on tulossa vahvasti markkinoille. Useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa markkinoille autoja, joissa on Android Automotive -käyttöjärjestelmä. Bittiumin yli vuosikymmenen kokemus Android-käyttöjärjestelmästä ja Google-ekosysteemistä yhdistettynä tietoturvaosaamiseen luo tähän markkinaan hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Koronaviruspandemiasta johtuneet rajoitukset, kuten matkustusrajoitukset, ovat hidastaneet tuotekehityspalveluiden myyntiä. Huolimatta siitä, että mukautuminen uusiin olosuhteisiin ja toimintatapoihin on sujunut hyvin, rajoitukset ovat vaikuttaneet hidastavasti olemassa olevien projektien etenemiseen ja uusien asiakkuuksien hankkimiseen. Markkinat ovat kuitenkin selvästi elpymässä pandemian vaikutuksista, ja uusia projekteja on käynnistynyt.

EKG:n, EEG:n ja uniapnean etämonitorointimarkkinat

 • Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävää kehitystä potilaiden hoidossa erityisesti sairaaloiden ulkopuolella. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan varhaisdiagnostiikan avulla yhä enemmän, ja potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä aikaisemmassa vaiheessa sairaala- ja hoitopäivien vähentämiseksi. Nämä lisäävät merkittävästi tehokkuutta terveydenhuollon prosesseihin ja alentavat kustannuksia.

 • Sekä terveysongelmien ennaltaehkäisyn että varhaisen kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka tuovat erikoislääkäreiden diagnoosit käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Yhä kehittyvät tekoälyyn pohjautuvat algoritmit yleistyvät lääkäreiden työkaluina diagnoosien määrittelyssä. Nämä mahdollistavat yhä nopeammat ja tarkemmat diagnoosit, mikä puolestaan aikaistaa oikeanlaisen hoidon aloitusta. Markkinamuutos mahdollistaa useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun, kuitenkaan tinkimättä erikoislääkäripalveluiden laadusta.
 • Etämonitoroinnin ja etädiagnostiikan tarpeeseen vastaavat mm. Bittiumin sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros™ -tuoteperhe, aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus™ -ratkaisu, uniapnean kotitestaukseen tarkoitettu Bittium Respiro™ sekä Bittiumin tarjoamat diagnostiikkaohjelmistot.
 • Koronaviruspandemian levitessä ei-kiireettömien potilaiden hakeutuminen hoitoon ja tutkimuksiin väheni. Useat sairaalat ja hoitolaitokset siirsivät ei-kriittisten tutkimusten tekemistä keskittyen pandemiapotilaiden hoitoon ja viruksen leviämisen ehkäisemistä tukeviin toimenpiteisiin. Tilanne vaihtelee jonkin verran eri maiden välillä, mutta yleisesti markkinat alkavat hiljalleen palata normaaliin. Pidemmällä aikavälillä pandemia tulee vauhdittamaan digitaalisten etäpalveluiden käyttöönottoa sairaaloissa ja hoitolaitoksissa luoden positiivista kehitystä etämonitorointituotteiden ja -palveluiden kysyntään.
 • Maailmalaajuinen komponenttipula vaikuttaa erilaisten tuotteissa käytettyjen komponenttien saatavuuteen, mikä voi vaikuttaa myös yhtiön kykyyn toimittaa tuotteita asiakkailleen sovitussa aikataulussa.
   

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiön johto seuraa pandemian kehittymistä ja on ryhtynyt pandemian vaikutusten ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Tilanteen kestoa ja sen vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida.

Maailmanlaajuinen häiriö elektroniikan komponenttien saatavuudessa on aiheuttanut nopeita muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan tuotetoimituksiin tarvittavien komponenttien saatavuuden. Komponenttien heikko saatavuus voi vaikuttaa heikentävästi asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn.
 

Markkinariskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K-palvelussa. Kasvava poliittinen kansainvälinen epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisujen ja tuotteiden kysyntään ja hintakilpailukykyyn eri maantieteellisillä alueilla. Bittiumiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin tai siihen, ettei tilauksia tule ennustettuja määriä, valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä, puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä sekä terveydenhuollon markkinoilla toimivia yrityksiä, joten Bittium on alttiina näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille.

Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä koskien liikevaihtoa ja liiketulosta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä puolivuosikatsauksessa osiossa "Markkinanäkymät".
 

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttien puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi, ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.
 

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä sekä toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka.

Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita investointeihin, käyttöpääomatarpeisiin tai mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.
 

Tase ja rahoitus

30.6.2021 taseen lukuja on verrattu 31.12.2020 taseeseen (miljoonaa euroa).

30.6.2021 31.12.2020
Pitkäaikaiset varat 87,0 86,4
Lyhytaikaiset varat 74,3 71,7
Varat yhteensä 161,3 158,0
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 99,3 101,3
Oma pääoma yhteensä 112,3 114,2
Pitkäaikaiset velat 21,8 21,9
Lyhytaikaiset velat 27,3 21,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 161,3 158,0
Rahavirrat katsauskaudella: 1-6/2021 1-12/2020
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 5,2 14,1
+/- käyttöpääoman muutos -3,7 -6,8
- korot, verot ja saadut osingot -0,3 -0,5
= liiketoiminnan rahavirta 1,2 6,9
- investointien rahavirta -5,2 -15,9
- rahoituksen rahavirta -1,8 -1,5
= kassavarojen muutos -5,8 -10,5
 

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,8 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 4,9 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,4 miljoonaa euroa (22,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 71,3 prosenttia (73,1 prosenttia).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä huolimatta koronavirusepidemian ja elektroniikan komponenttien saatavuushäiriön aiheuttamasta epävarmuudesta. Kassavirran varmistaminen ei ole edellyttänyt erityisiä sopeutustoimia eikä asiakassaamisten luottoriskeissä ole todettu olennaisia muutoksia.

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 18,9 miljoonaa euroa (24,7 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli -5,8 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 4,4 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin sekä 1,1 miljoonan euron osingonmaksun (-10,5 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpänä eränä 13,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin, osinkoa ei vertailukaudella maksettu).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä 20,0 miljoonan euron seniorilaina ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka. Katsauskauden päättyessä limiittejä ei ollut käytössä.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.
 

Henkilöstö

Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 670 henkilöä. Kesäkuun 2021 lopussa henkilöstön määrä oli 664 (684 henkilöä vuoden 2020 lopussa).
 

Muutokset yrityksen johdossa

17.5.2021 Bittium ilmoitti, että Bittium Oyj:n myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen Sammy Loitto oli ilmoittanut siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Loitto toimi myyntijohtajan tehtävässä kolme vuotta, ja kehitti uransa aikana ansiokkaasti Bittiumin myyntiä, myynnin johtamisen prosesseja, ympäristöä ja järjestelmiä.

Yhtiö päätti jatkossa jakaa myynnin johtamisen ja kehittämisen yhtiön kolmeen tuote- ja palvelualueeseen, jotka ovat Defense & Security, Medical Technologies ja Connectivity Solutions. Myynnin jakaminen tuote- ja palvelualueisiin tässä yhteydessä mahdollistaa entistä vahvemman myynnin johtamisen ja kehityksen. Muutoksen jälkeen Bittiumille tuli tuote- ja palvelualuekohtainen myyntijohto, joka raportoi tehtävissään tuote- ja palvelualueiden johtajille. Tämän myötä myynnin kehitystä voidaan kohdistaa entistä paremmin tuote- ja palvelualueiden tarpeiden mukaan. Muutokset astuivat voimaan 1.6.2021.

1.6.2021 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Malmi, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Tommi Kangas ja Arto Pietilä sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.
 

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.
 

Ilmoitukset johdon liiketoimista

17.2.2021 ilmoitusvelvollinen: Erkki Veikkolainen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 12.2.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 21 273 kappaletta, keskihinta 6,69477 euroa. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (DHEL): volyymi 6 653 kappaletta, keskihinta 6,71062 euroa. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (TQM): volyymi 425, keskihinta 6,66000 euroa. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (BEUP): volyymi 1 126 kappaletta, keskihinta 6,75197. Liiketoimine yhdistetyt tiedot (CEUD): volyymi 523 kappaletta, keskihinta 6,73000 euroa.

6.4.2021 ilmoitusvelvollinen: Hannu Huttunen, toimitusjohtaja. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 30.3.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (kauppapaikka ei sovellu): volyymi 3 142 kappaletta, keskihinta 0,00 euroa.

6.4.2021 ilmoitusvelvollinen: Sammy Loitto, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 30.3.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (kauppapaikka ei sovellu): volyymi 993 kappaletta, keskihinta 0,00 euroa.

6.4.2021 ilmoitusvelvollinen: Arto Pietilä, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 30.3.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (kauppapaikka ei sovellu): volyymi 993 kappaletta, keskihinta 0,00 euroa.

6.4.2021 ilmoitusvelvollinen: Tommi Kangas, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 30.3.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (kauppapaikka ei sovellu): volyymi 993 kappaletta, keskihinta 0,00 euroa.

6.4.2021 ilmoitusvelvollinen: Jari Sankala, muu ylin johto. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 30.3.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (kauppapaikka ei sovellu): volyymi 993 kappaletta, keskihinta 0,00 euroa.

4.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Erkki Veikkolainen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: hankinta. Liiketoimien päivämäärä 30.4.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 10 000 kappaletta, keskihinta 6,99261 euroa.

5.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Hannu Huttunen, toimitusjohtaja. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: hankinta. Liiketoimien päivämäärä 3.5.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 633 kappaletta, keskihinta 6,83490 euroa; Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XTXE): volyymi 367, keskihinta 6,84000 euroa.

17.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Veli-Pekka Paloranta, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 12.5.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 1 505 kappaletta, keskihinta 6,57415 euroa.

17.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Riitta Tiuraniemi, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 12.5.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 1 505 kappaletta, keskihinta 6,57398 euroa.

17.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Petri Toljamo, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 12.5.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 1 505 kappaletta, keskihinta 6,57406 euroa.

17.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Pekka Kemppainen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 12.5.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 1 505 kappaletta, keskihinta 6,57403 euroa.

17.5.2021 ilmoitusvelvollinen: Erkki Veikkolainen, hallituksen jäsen. Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus. Liiketoimien luonne: osakepalkkion vastaanottaminen. Liiketoimien päivämäärä 12.5.2021. Liiketoimien yhdistetyt tiedot (XHEL): volyymi 2 635 kappaletta, keskihinta 6,57403 euroa.
 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021 klo 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.
 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta

Vähemmistöosinkoa koskevan äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa hallituksen ehdotuksesta poiketen osinkona osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen määrän, joka vastaa puolta tilikauden voitosta. Yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaettaisi osinkoa. Jaettavaksi päätetyn vähemmistöosingon määrä on yhteensä 1 110 327,74 euroa, eli 0,0311 euroa osakkeelta.

Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 23.4.2021. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita lukuun ottamatta kaikki Yhtiön osakkeet oikeuttivat osinkoon.
 

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Erkki Veikkolainen, Riitta Tiuraniemi, Veli-Pekka Paloranta ja Pekka Kemppainen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Petri Toljamo valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi samaksi toimikaudeksi.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2021 Erkki Veikkolaisen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on edelleen tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Riitta Tiuraniemi (valiokunnan puheenjohtaja), Petri Toljamo ja Veli-Pekka Paloranta.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 150 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 1 800 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen kokouksiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 875 euroa kokoukselta ja muut hallituksen jäsenet 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 50 % hallituksen jäsenten kuukausipalkkion kokonaismäärästä maksetaan kerralla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hankittavina Bittium Oyj:n osakkeina tai osakeannilla tai erityisissä olosuhteissa, mikäli osakepalkkiota ei jostain syystä voida maksaa, rahana. Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita ennen kuin hänen jäsenyytensä hallituksessa on päättynyt.
 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
 

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää siitä, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.
 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 500 000 osaketta, mikä vastaa yhtiökokouksen päivämääränä noin 9,80 % yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 15.6.2020 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2022 asti.
 

Vuosikertomus, vastuullisuusraportti, selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti vuodelta 2020

Bittium julkaisi 19.3.2021 vuoden 2020 vuosikertomuksen, vastuullisuusraportin, selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Julkaisut ovat luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.bittium.com sekä suomen- että englanninkielisinä. Vuosikertomus, vastuullisuusraportti ja selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä löytyvät myös osoitteesta https://vuosikertomus.bittium.com .
 

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2021 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevan suomenkielisen webcast-lähetyksen lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille perjantaina 6.8.2021 klo 9.00. Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään samana päivänä klo 11.00.

Suomenkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/2021-08-06-bittium-q2-fin

Englanninkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/2021-08-06-bittium-q2-eng

Sekä suomen- että englanninkielinen tilaisuus on kuunneltavissa nauhoitteena saman päivän iltapäivällä Bittiumin internetsivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

 

Oulussa, 6.8.2021

Bittium Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium Oyj puolivuosikatsaus ja liitetiedot tammi-kesäkuu 2021

(Tilintarkastamaton)
Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
LIIKEVAIHTO 39,7 42,5 78,4
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 0,3 0,9
Valmistus omaan käyttöön 0,3 0,1 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -10,1 -11,2 -21,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -20,5 -17,2 -32,5
Poistot -4,9 -5,5 -11,4
Liiketoiminnan muut kulut -6,5 -6,1 -12,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -0,0 0,0 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,7 2,9 2,1
Rahoituskulut (netto) -0,3 -0,3 -0,4
TULOS ENNEN VEROJA -1,0 2,5 1,6
Tuloverot 0,0 0,0 0,5
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -1,0 2,5 2,2
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
KAUDEN TULOS -1,0 2,5 2,2
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot 0,1 0,0 -0,2
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä 0,1 0,0 -0,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1,0 2,5 1,9
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -1,0 2,5 2,2
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -1,0 2,5 1,9
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,029 0,071 0,061
  Laimennettu -0,029 0,071 0,061
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton
  Laimennettu
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,029 0,071 0,061
  Laimennettu -0,029 0,071 0,061
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 35 698 35 693 35 693
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 35 698 35 693 35 693
 

KONSERNITASE (MEUR)

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 21,9 23,0 22,8
  Liikearvo 5,8 5,8 5,8
  Muut aineettomat hyödykkeet 50,6 46,3 49,0
  Muut rahoitusvarat 1,5 1,6 1,6
  Pitkäaikaiset saamiset 1,1 1,3 1,2
  Laskennalliset verosaamiset 6,0 5,5 6,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 87,0 83,6 86,4
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 20,1 21,4 20,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 35,4 30,9 26,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 5,7 5,6 5,7
  Rahavarat 13,1 20,7 19,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 74,3 78,7 71,7
VARAT YHTEENSÄ 161,3 162,3 158,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26,0 26,0 26,0
  Muuntoerot 1,0 1,1 0,9
  Kertyneet voittovarat 72,4 74,9 74,5
Oma pääoma yhteensä 112,3 114,9 114,2
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,2 0,3 0,3
  Varaukset
  Korolliset velat 21,3 21,2 21,4
  Muut velat 0,2 0,3 0,3
  Pitkäaikaiset ennakot
Pitkäaikaiset velat yhteensä 21,8 21,8 21,9
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 23,1 22,3 18,1
  Varaukset 3,1 2,2 2,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat 1,1 1,2 1,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27,3 25,6 21,8
Velat yhteensä 49,1 47,4 43,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 161,3 162,3 158,0
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -1,0 2,5 2,2
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
Suoriteperusteisten erien oikaisu 6,2 6,1 12,0
Käyttöpääoman muutokset -3,7 -8,0 -6,8
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,4 -0,4 -0,6
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,1 0,1
Maksetut välittömät verot -0,0 -0,0 -0,0
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 1,2 0,3 6,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,5 -0,4 -1,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -4,6 -8,0 -14,5
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -5,2 -8,4 -15,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,7 -0,7 -1,5
Maksetut osingot -1,1
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -1,8 -0,7 -1,5
RAHAVAROJEN MUUTOS -5,8 -8,8 -10,5
Rahavarat tilikauden alussa 24,7 35,2 35,2
Rahavarat tilikauden lopussa 18,9 26,3 24,7
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)

A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä
 

A

B C D E F
Oma pääoma 1.1.2020 12,9 26,0 1,1 72,3 112,3
Laaja tulos
  Kauden tulos 2,5 2,5
  Muuntoerot 0,0 0,0
Kauden laaja tulos yhteensä 0,0 2,5 2,5
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako
Osakepalkitsemisen kustannus 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,0 0,0
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 30.06.2020 12,9 26,0 1,1 74,9 114,9
 

A

B C D E F
Oma pääoma 1.1.2021 12,9 26,0 0,9 74,5 114,2
Laaja tulos
  Kauden tulos -1,0 -1,0
  Muuntoerot 0,1 0,1
Kauden laaja tulos yhteensä 0,1 -1,0 -1,0
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osingonjako -1,1 -1,1
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,1 0,1
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -1,0 -1,0
Muut erät 0,0 0,0
Oma pääoma 30.06.2021 12,9 26,0 1,0 72,4 112,3
 

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Bittium Oyj on noudattanut puolivuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2020 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2021 voimaan tulleita Bittium Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Kuluvan vuoden aikana tai voimaantulevilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta konsernin tilikauden tulokseen, taloudelliseen asemaan tai tilinpäätöksen esittämiseen. 
 

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

Tässä raportissa Bittium käyttää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeistuksen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan raportoiduista tunnusluvuista. Bittium käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Keskeisimpien vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on listattu alla.
 

Käyttökate =                                                                  Liikevoitto + poistot

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% =                   Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma osaketta kohti =                                      Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                                                                                       Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR)

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 25,0 35,2 64,5
  Pohjois- ja Etelä-Amerikka 14,4 7,1 13,5
  Aasia 0,3 0,2 0,4
Liikevaihto yhteensä 39,7 42,5 78,4
 

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot 1,1 0,8 1,5
 

Bittium Oyj:n johdolla alkoi uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä v. 2020. Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) koostuu kolmesta vuosittain alkavasta kolmivuotisesta osakepalkkio-ohjelmasta, PSP 2020-2022, PSP 2021-2023 ja PSP 2022-2024, joista kukin sisältää yhden vuoden pituisen suoritusjakson, jota seuraa osakepalkkion maksaminen ja kahden vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso. Kahden jälkimmäisen ohjelman, PSP 2021-2023 and PSP 2022-2024, alkaminen edellyttää kuitenkin hallituksen erillistä päätöstä. Toiseen, PSP 2021-2023-ohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan Bittiumin johtoryhmän jäsenet. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 2021-2023-ohjelmaan perustuva mahdollinen osakepalkkio maksetaan, ovat Bittiumin liikevaihdon kasvu ja kassavirta ennen rahoituseriä. Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle on lisäksi, että osallistujan työsuhde Bittiumiin jatkuu palkkion maksamisajankohtana. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Bittiumin osakkeina.

 

AVAINHENKILÖIDEN OSAKEPALKKIOT

Järjestelyn luonne Osakkeet
Myöntämispäivä 10.2.2021
Osakkeiden määrä enintään 111 900
Osakehinta myöntämishetkellä, EUR 6,87
Palkkion kokonaiskustannus enintään, miljoonaa EUR 0,7
Toteutus Osakkeina
 

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot

4-6/2021
3 kk
1-3/2021
3 kk
10-12/2020
3 kk
7-9/2020
3 kk
4-6/2020
3 kk
LIIKEVAIHTO 22,6 17,0 21,8 14,0 25,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -6,4 -3,7 -6,0 -3,9 -8,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -10,3 -10,1 -9,0 -6,3 -8,8
Poistot -2,5 -2,5 -3,0 -2,9 -3,0
Liiketoiminnan muut kulut -3,5 -3,0 -4,0 -2,3 -3,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 0,7 -1,5 0,3 -1,0 2,7
Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -0,2 -0,1 -0,1 -0,0 0,0
TULOS ENNEN VEROJA 0,5 -1,6 0,2 -1,0 2,7
Tuloverot -0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 0,5 -1,6 0,7 -1,0 2,7
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista
KAUDEN TULOS 0,5 -1,6 0,7 -1,0 2,7
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,1
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,5 -1,4 0,6 -1,2 2,6
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 0,5 -1,6 0,7 -1,0 2,7
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 0,5 -1,4 0,6 -1,2 2,6
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
NELJÄNNESVUOSILUVUT

4-6/2021
3 kk
1-3/2021
3 kk
10-12/2020
3 kk
7-9/2020
3 kk
4-6/2020
3 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta 2,6 -1,4 5,1 1,5 -0,8
Investointien nettorahavirta -2,3 -2,9 -4,1 -3,4 -3,9
Rahoituksen nettorahavirta -1,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,4
Rahavarojen muutos -1,1 -4,6 0,6 -2,3 -5,1
 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT                                                     

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 39,7 42,5 78,4
Liikevoitto (-tappio) -0,7 2,9 2,1
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -1,8 6,7 2,7
Kauden tulos ennen veroja -1,0 2,5 1,6
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,6 5,9 2,1
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista -1,0 2,5 2,1
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) 3,6 -4,0 -2,1
Nettovelkaantumisaste (net gearing), % 3,2 -3,5 -1,9
Omavaraisuusaste, % 71,3 71,8 73,1
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 5,8 9,0 17,4
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot 670 666 673
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot 664 680 684
 

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl)

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Kauden lopussa 35 702 35 693 35 693
Keskimäärin kauden aikana 35 698 35 693 35 693
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 35 698 35 693 35 693
 

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,029 0,071 0,061
  Laimennettu -0,029 0,071 0,061
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton
  Laimennettu
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,029 0,071 0,061
  Laimennettu -0,029 0,071 0,061
Oma pääoma *) / osake 3,14 3,22 3,20
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
 

PÖRSSIKURSSIT (EUR)

1-6/2021
6 kk
1-6/2020
6 kk
1-12/2020
12 kk
Ylin kurssi 7,89 7,47 7,67
Alin kurssi 5,79 3,40 3,40
Keskikurssi 6,59 5,40 5,74
Päätöskurssi 6,36 6,22 5,79
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 227,1 222,0 206,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 48,3 63,5 117,9
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 7 323 11 750 20 557
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 20,5 32,9 57,6
 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään
Takaukset 3,0 0,1 0,1
Vuokravastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 0,1 0,1 0,1
  Myöhemmin erääntyvät
Sopimusvastuut
  Seuraavana vuonna erääntyvät 2,1 0,9 2,3
  Myöhemmin erääntyvät 0,8 1,1 1,2
Materiaalihankintoihin liittyvät ostositoumukset 15,6 12,3 11,5
 

VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR)

30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Termiinit
  Käypä arvo -0,1 0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo 1,4 1,0 0,6

Tiedostot
Bittium-Oyj-puolivuosikasaus-1H2021 (wkr0006.pdf)