Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
18. Kesäkuuta 2020

Bittium kehittää autonomisiin järjestelmiin perustuvia kyvykkyyksiä Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (EDIDP) hankkeessa

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 18.6.2020 kello 12.30

Bittium kehittää autonomisiin järjestelmiin perustuvia kyvykkyyksiä Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (EDIDP) hankkeessa

Oulussa, 18.6.2020 – Bittium on mukana Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) iMUGS-hankkeessa (integrated Modular Unmanned Ground System), jossa kehitetään Euroopan maiden puolustusvoimille uusia autonomisiin järjestelmiin perustuvia kyvykkyyksiä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää modulaarinen ja skaalautuva arkkitehtuuri miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien yhdistelmälle, jota voidaan hyödyntää laajasti erilaisissa tehtävissä. Arkkitehtuuri mahdollistaa järjestelmään kuuluvien elementtien ja järjestelmän toiminnallisuuksien helpon päivittämisen ja muuttamisen. Järjestelmään kuuluvia elementtejä ovat ilma- ja maa-alustat, johtamis- ja tiedonsiirtojärjestelmien laitteet, sensorit, hyötykuormat ja algoritmit. Hankkeessa kehitetään myös prototyyppi demonstroimaan toteutuksen ominaisuuksia.

Bittium vastaa hankkeessa tiedonsiirron joustavasta ja verkottuneesta toteuttamisesta, mukaan lukien sekä taktinen tiedonsiirto että tiedonsiirto kaupallisten 4G- ja 5G-matkapuhelinverkkojen yli. iMUGS-hanke alkaa vuonna 2021 ja sen kesto on noin 30 kuukautta. Hankkeen osallistujamaat ovat Belgia, Espanja, Latvia, Ranska, Saksa, Suomi ja Viro. Hankkeen kokonaisarvo on noin 32 miljoonaa euroa, josta Bittiumin osuus on noin 3,5 miljoonaa euroa. Hanke ei muuta Bittiumin vuotta 2020 koskevaa taloudellista ohjausta.

"Hanke on merkittävä ensimmäinen askel kohti uudentyyppistä suorituskykyä. Autonomiset järjestelmät ovat tulevaisuudessa erittäin tärkeä uusi alue niin siviili- kuin taktisissakin sovelluksissa. Olemme ylpeitä siitä, että olemme korkealuokkaisen osaamisemme ansiosta valikoituneet osaksi tätä hanketta", sanoo Jari Sankala, Bittiumin Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja.

Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma

Euroopan puolustusteollinen kehittämisohjelma (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP) on toinen Euroopan puolustusrahaston valmistelevista esivaiheista, jossa testataan puolustusrahaston suorituskykykokonaisuuteen liittyviä käytänteitä varsinaista ohjelmaa varten. Kehittämisohjelman budjetti on 500 miljoonaa euroa. Ohjelmaa toimeenpannaan kaksivuotisen työohjelman mukaisesti. Ensimmäiset hankehaut järjestettiin vuonna 2019.

EDIDP-ohjelman tavoitteena on edistää EU:n puolustusalan kilpailukykyä ja innovointikapasiteettia tukemalla puolustusmateriaalin kehittämisvaiheen toimia. Sen tavoitteena on myös edistää puolustustutkimuksen tuloksien hyödyntämistä kehittämisessä. Ohjelman edunsaajat ovat EU:hun sijoittuneita yrityksiä, joiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä ohjelma pyrkii lisäämään. Myös EU-alueella sijaitsevat kolmansien maiden omistuksessa olevat yritykset voivat osallistua ohjelman alaisiin toimiin, mikäli voidaan taata, ettei tämä uhkaa EU:n tai sen jäsenvaltioiden turvallisuusintressejä.

Lisätietoja:

Jari Sankala
Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium - Defense & Security

Bittium on luotettava suomalainen yritys, jolla on yli 30 vuoden kokemus edistyksellisistä radioviestintäteknologioista. Puolustus- ja turvallisuusmarkkinoille Bittium tarjoaa moderneimmat ja suorituskykyisimmät tuotteet ja ratkaisut taktiseen tiedonsiirtoon ja tietoturvalliseen viestintään. Taktisen tiedonsiirron tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat laajakaistaisen puheen ja tiedonsiirron kaikille joukoille taistelukentällä. Tietoturvalliseen viestintään Bittium tarjoaa luotettavat ja sertifioidut mobiililaite- ja kyberturvallisuusratkaisut aina LUOTTAMUKSELLINEN-tasolle asti. Bittiumin vuoden 2019 liikevaihto oli 75,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com