Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2020

Print Print this release
13. Helmikuuta 2020

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 13.2.2020 klo 08.00

Bittium Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Vuoden 2019 tammi-joulukuun liikevaihto ja liiketulos kasvoivat

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan jaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Yhteenveto heinä-joulukuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 22,0 prosenttia edellisvuodesta 42,2 miljoonaan euroon (34,5 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi 73,1 prosenttiin ja oli 30,8 miljoonaa euroa (19,0 miljoonaa euroa) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta aleni 27,1 prosenttiin ja oli 11,4 miljoonaa euroa (15,6 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate oli 9,6 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa).
 • Liikevoitto oli 4,7 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 10,8 miljoonaa euroa (10,0 miljoonaa euroa).
 • Nettokassavirta oli 1,7 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
 • Kauden tulos oli 6,1 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,172 euroa (kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista 4,8 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos 0,135 euroa).
KONSERNI (MEUR) 7-12/2019 7-12/2018
  6 kk 6 kk
LIIKEVAIHTO 42,2 34,5
Liikevaihdon muutos-% 22,0 % 41,0 %
KÄYTTÖKATE 9,6 6,2
Käyttökate % liikevaihdosta 22,8 % 17,8 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 4,7 3,7
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 11,0 % 10,6 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 6,1 4,8
     
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 35,2 30,9
OMAVARAISUUSASTE (%) 73,4 % 84,7 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,172 0,135
     


Yhteenveto tammi-joulukuu 2019

 • Liikevaihto kasvoi 19,7 prosenttia edellisvuodesta 75,2 miljoonaan euroon (62,8 miljoonaa euroa).
 • Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 65,6 prosenttia eli 49,4 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa) ja palvelupohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta oli 34,4 prosenttia eli 25,9 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa).
 • Käyttökate oli 14,3 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto paransi käyttökatetta 0,5 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 9,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).
 • Nettokassavirta oli 4,3 miljoonaa euroa (-32,0 miljoonaa euroa). Nettokassavirta sisälsi merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron pankkilainan noston, 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun.
 • Kauden tulos oli 7,6 miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,214 euroa (kauden tulos 4,0 miljoonaa euroa jatkuvista liiketoiminnoista ja osakekohtainen tulos 0,113 euroa).
 • Bittiumin hallitus ehdottaa 1.4.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta.
KONSERNI (MEUR) 1-12/2019 1-12/2018
  12 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 75,2 62,8
Liikevaihdon muutos-% 19,7 % 21,7 %
KÄYTTÖKATE 14,3 7,5
Käyttökate % liikevaihdosta 19,0 % 11,9 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 6,3 2,8
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 8,4 % 4,5 %
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 7,6 4,0
     
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 35,2 30,9
OMAVARAISUUSASTE (%) 73,4 % 84,7 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,214 0,113
     


Vuoden 2020 näkymät

Langattoman tiedonsiirron sovellusten määrä kasvaa ja monipuolistuu. Tiedonsiirtomäärät kasvavat, samoin tarve turvatulle tiedonsiirrolle. Nämä luovat kysyntää Bittiumin tarjoamille vaativille teknologisille tuotteille ja ratkaisuille. Terveydenhuollon digitalisoituminen ja etähoidon yleistyminen tehostavat terveydenhuollon palveluita luoden kysyntää terveysteknologian tuotteille ja ratkaisuille. Bittium tavoittelee voimakasta kasvua erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta tulevina vuosina.

Bittium arvioi vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (75,2 miljoonaa euroa) ja liiketuloksen olevan samalla tasolla kuin edellisvuonna (liikevoitto 6,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2020 liikevoiton tasoa rasittavat panostukset kansainväliseen kasvuun sekä poistot tuotekehitysaktivoinneista.

Lisätietoa Bittiumin markkinanäkymistä on esitetty tämän tilinpäätöksen kappaleessa "Markkinanäkymät".

Lisätietoja epävarmuustekijöistä, jotka liittyvät tulevaisuudennäkymiin, on esitetty tämän tilinpäätöksen kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät" ja yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bittium.com .

Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttunen

Vuosi 2019 oli Bittiumille tärkeä kasvun vuosi. Strategiamme mukaiset panostukset kansainvälistymiseen alkoivat näkyä liiketoiminnassa. Aloitimme taktisen viestinnän järjestelmätoimitukset Itävallan puolustusvoimille. Tämä oli tärkeä askel puolustusmarkkinoille suunnatun taktisen viestinnän tuoteportfoliomme kansainvälistymiselle. Terveysteknologiatuotteiden osalta kasvu kansainvälisillä markkinoilla näkyi viime vuonna sydämen sähköistä toimintaa mittavien tuotteiden merkittävinä toimituksina asiakkaallemme Yhdysvaltoihin.

Vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja liiketulos oli 11 prosenttia liikevaihdosta. Hyvä kehitys näkyi myös koko vuoden suorituksessa. Vuoden 2019 liikevaihto kasvoi lähes 20 prosenttia ja liikevoitto oli yli 8 prosenttia liikevaihdosta.

Jatkoimme kasvun mahdollistamiseksi merkittäviä investointeja omien tuotteiden kehittämiseen. Tavoittelemme, että tuotekehitysinvestointien taso suhteessa liikevaihtoon kääntyy laskuun tänä vuonna.  

Uusien Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioiden kehitystyö on kestänyt hieman ennakoitua pidempään. Tuotteiden kenttätestejä on viety läpi vuoden 2019 viimeisellä puoliskolla ja varsinaiset tuotetoimitukset asiakkaille pyrimme aloittamaan alkuvuonna 2020. Tuotteet on suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa. Niissä on erittäin laajan taajuusalueen ansiosta ainutlaatuinen häirinnänsietokyky ja vahva tietoturva.

Toukokuussa lanseeraamamme vaativaan tietoturvakäyttöön tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen tuotetoimitukset asiakkaille aloitettiin vuoden toisella vuosipuoliskolla. Moderni älypuhelinmuotoilu yhdistettynä maailman korkealuokkaisimpaan tietoturvaan on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Jatkuvasti tapahtuvat tietoturvahyökkäykset kasvattavat tietoisuutta mobiilin tietoturvan tärkeydestä.

Meksikon valtion viranomaisille kehitettyjen satelliittipuhelimien toimitusmäärät jäivät viime vuonna tavoitteesta. Tavoittelemme volyymitoimituksia vuoden 2020 aikana.

Tuotekehityspalvelujen myynti laski edellisvuodesta. Laskuun vaikuttivat erityisesti yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittivät osaajia omien tuotteidemme tuotekehityksen. Olemme kehittäneet toimintatapojamme ja organisaatiotamme itseohjautuvammaksi, jonka odotetaan tuovan lisää tehokkuutta toimintaan. Tavoitteenamme on tänä vuonna kasvattaa tuotekehityspalveluprojektien määrää ja laajentaa asiakaspohjaa.

Tavoitteenamme on olla merkittävä kansainvälinen turvallisten ja luotettavien viestintä- ja liitettävyysratkaisujen toimittaja erityisesti puolustus- ja viranomaismarkkinoille sekä erityisesti sairaalan ulkopuolella tapahtuvan biosignaalien mittaamisen ja analytiikan ratkaisuissa. Ensimmäiset askeleet kohti tätä tavoitteetta on otettu, mikä luo hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. Tulemme jatkamaan strategiamme mukaisia panostuksia yrityksen kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi sekä tuotekehityksessä että toimintamme kehittämisessä.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta ja luottamuksesta yritystämme kohtaan. Haluan kiittää henkilöstöämme ahkerasta työstä ja sitoutumisesta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kiitän myös omistajiamme pitkäjänteisyydestä ja luottamuksesta. Yhdessä tekemällä voimme mahdollistaa menestyksemme myös tulevaisuudessa.

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2019

Bittiumin tammi-joulukuun 2019 liikevaihto kasvoi 19,7 prosenttia edellisvuodesta 75,2 miljoonaan euroon (62,8 miljoonaa euroa).

Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus liikevaihdosta kasvoi 65,6 prosenttiin ja oli 49,4 miljoonaa euroa (30,8 miljoonaa euroa). Se syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitettujen järjestelmien ja tuotteiden, sydämen sähköistä toimintaa mittaavien Faros-tuotteiden, tietoturvallisten Bittium Tough Mobile -älypuhelimien sekä niihin liittyvien tietoturvaohjelmistojen toimituksista. Tuotepohjaisen liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti Faros-tuotteiden myynnin kasvu.

Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta laski 34,4 prosenttiin ja oli 25,9 miljoonaa euroa (32,1 miljoonaa euroa). Palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskuun vaikuttivat yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittävät osaajia sisäiseen tuotekehitykseen.

Liikevoitto oli 6,3 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa).

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-12/2019 1-12/2018
  12 kk 12 kk
   Liikevaihto 75,2 62,8
   Liikevoitto / -tappio 6,3 2,8
   Rahoitustuotot ja –kulut -0,4 -0,1
   Tulos ennen veroja 5,9 2,7
KAUDEN TULOS 7,6 4,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 7,7 4,1
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
   Emoyhtiön omistajille 7,6 4,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
   Emoyhtiön omistajille 7,7 4,1
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,214 0,113
     


 


 

 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,6 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).
 • Nettokassavirta oli 4,3 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisälsi merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron pankkilainan noston, 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa sisältäen merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingon maksun).
 • Omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia (84,7 prosenttia).
 • Nettovelkaantumisaste oli -11,2 prosenttia (-26,7 prosenttia).


Vertailu puolivuosittain

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR 2H/19 1H/19 2H/18 1H/18
Liikevaihto 42,2 33,1 34,5 28,3
Liikevoitto /-tappio 4,7 1,7 3,7 -0,8
Tulos ennen veroja 4,4 1,5 3,5 -0,8
Katsauskauden tulos 6,1 1,5 4,8 -0,8
         
TUOTE- JA PALVELULIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN, MEUR ja % 2H/19 1H/19 2H/18 1H/18
Tuoteliikevaihto 30,8 18,6 19,0 11,8
  73,1 % 56,1 % 54,9 % 41,8 %
Palveluliikevaihto 11,4 14,5 15,6 16,5
  27,1 % 43,9 % 45,1 % 58,2 %
Muu liikevaihto        
         
         
LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN, MEUR ja % 2H/19 1H/19 2H/18 1H/18
Aasia 0,1 0,2 0,4 0,5
  0,3 % 0,5 % 1,1 % 1,7 %
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 12,7 5,8 5,0 3,0
  30,2 % 17,5 % 14,6 % 10,6 %
Eurooppa 29,3 27,1 29,1 24,8
  69,6 % 82,0 % 84,3 % 87,7 %
         

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

Bittium jatkoi merkittäviä investointeja omien tuotteiden ja tuotealustojen kehittämiseksi. Tammi-joulukuussa 2019 investoinnit olivat 25,1 miljoonaa euroa, eli 33,4 prosenttia liikevaihdosta.

Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuudelle suunnatun taktisen viestintäjärjestelmän ja sen tuotteiden kehittämiseen, erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden sekä niitä tukevien tietoturvaohjelmistojen kehittämiseen, ja terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen.

Aktivoidut tuotekehityskulut koostuivat ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR -tuoteperheen kehittämiseen liittyvistä investoinneista, taktisten verkkojen jatkokehityksestä, tietoturvallisten puhelimien ja -ohjelmistojen, sekä terveysteknologiatuotteiden kehittämiseen liittyvistä investoinneista.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUT, MEUR 1-12 2019 1-12 2018
  12 kk 12 kk
Tutkimus- ja tuotekehityskulut yhteensä 25,1 21,6
Aktivoitu taseeseen -15,6 -15,1
Kauden poistot ja arvonalentumiset tuotekehitysaktiivasta 3,1 0,4
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja tuotekehityskuluja 12,6 6,9
Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset, % liikevaihdosta 33,4 % 34,4 %
     
AKTIVOITUJEN TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSKULUJEN MÄÄRÄ TASEESSA, MEUR 1-12 2019 1-12 2018
  12 kk 12 kk
Hankintameno kauden alussa 26,6 11,9
Lisäykset kauden aikana 15,6 15,1
Liiketoimintojen hankinta    
Kauden poistot -3,1 -0,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 39,1 26,6
     

Liiketoiminnan kehittyminen heinä-joulukuussa 2019

Puolustusmarkkinoille suunnatussa liiketoiminnassa aloitettiin vuoden toisella vuosipuoliskolla taktisen viestinnän järjestelmätoimitukset Itävallan puolustusvoimille. Tämä yhteistyö on ollut merkittävä askel Bittiumin taktisen viestinnän tuoteportfolion kansainvälistymiselle. Bittiumin taktinen runkoverkko tulee Itävallan puolustusvoimien uuden taktisen tiedonsiirtojärjestelmän ytimeksi. Runkoverkon lisäksi asiakkaalle toimitetaan Bittium Tough Comnode ja Bittium Tough VoIP -päätelaitteita.

Yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa jatkui vahvana ja Bittium sai tilauksen Suomen Puolustusvoimilta koskien kapeakaistaisen aaltomuodon kehitystyötä taktisiin Bittium Tough SDR ohjelmistoradioihin. Aaltomuodon kehitystyön avulla Puolustusvoimat pystyi aloittamaan radioiden kenttätestauksen ja aaltomuodon jatkokehittämisen Puolustusvoimien tarpeisiin yhteistyössä Bittiumin kanssa.

Syyskuussa Bittium sai tilauksen Viron puolustusvoimilta sotilas- ja ajoneuvokäyttöön tarkoitetuista Bittium Tough SDR -ohjelmistoradioista ja Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteista. Bittium Tough SDR -radioilla ja Bittium TAC WIN -tuotteilla täydennetään Viron puolustusvoimille jo aiemmin toimitettua taktista tiedonsiirtojärjestelmää.

Uusien Bittium Tough SDR -sotilas- ja ajoneuvoradioiden kehitystyö on kestänyt hieman ennakoitua pidempään. Tuotteiden kenttätestejä on viety läpi vuoden 2019 viimeisellä puoliskolla ja varsinaiset tuotetoimitukset asiakkaille pyritään aloittamaan alkuvuonna 2020. Sotilas- ja ajoneuvoradiot ovat suunniteltu toimivan äärimmäisissä olosuhteissa. Niissä on ainutlaatuisen laajan taajuusalueskaala, ainutlaatuinen häirinnänsietokyky ja vahva tietoturva.

Toukokuussa lanseeraamamme vaativaan tietoturvakäyttöön tarkoitetun Bittium Tough Mobile 2 -älypuhelimen tuotetoimitukset asiakkaille aloitettiin vuoden toisella vuosipuoliskolla. Moderni älypuhelinmuotoilu yhdistettynä maailman korkealuokkaisimpaan tietoturvaan on herättänyt kiinnostusta markkinoilla. Jatkuvasti tapahtuvat tietoturvahyökkäykset kasvattavat tietoisuutta mobiilin tietoturvan tärkeydestä.

Ensimmäisen sukupolven Bittium Tough Mobile -älypuhelinten toimitukset asiakkaille jatkuivat. Meksikon valtion viranomaisille kehitettyjen satelliittipuhelimien toimitusmäärät jäivät tavoitteesta. Volyymitoimituksia tavoitellaan vuoden 2020 aikana.

Yhteistyö johtavan yhdysvaltalaisen etämonitorointipalveluita tarjoavan yrityksen Preventicen kanssa jatkui merkittävänä. Bittium on kehittänyt yhteistyössä Preventicen kanssa kokonaisratkaisun, joka parantaa sekä lääkärin että potilaan käyttökokemusta sydämen etämonitoroinnissa. Tähän kokonaisratkaisuun kuuluvien Bittium Faros -EKG-teknologian pohjalta kehitettyjen EKG-mittalaitteiden volyymitoimitukset Preventicelle jatkuivat merkittävinä toisen vuosipuoliskon aikana.

5G-teknologian ja erilaisten liitettävyysratkaisujen kehittämistä asiakkaille jatkettiin. Innovatiivisten tuotekehityspalvelujensa rinnalle Bittium lanseerasi omaan tietoturvalliseen alustaan perustuvan ohjelmistorobotiikkaratkaisun. Ohjelmistorobotiikka (RPA, Robotic Process Automation) on menetelmä, jonka tavoitteena on virtaviivaistaa liiketoimintaprosesseja. Se automatisoi manuaalisesti suoritettavia tehtäviä, jotka ovat aikaa vieviä, toistuvia ja alttiita virheille.

Tuotekehityspalvelujen myynti laski edellisvuodesta. Laskuun vaikuttivat erityisesti yhtiön omat merkittävät tuotekehitysprojektit, jotka kiinnittivät osaajia omien tuotteiden tuotekehityksen.

Katsauskauden merkittävät tapahtumat

Bittium Oyj:n tytäryhtiö Bittium Wireless Oy sai tilauksen Suomen Puolustusvoimilta koskien Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteita ja Bittium Tough Comnode -päätelaitteita, jotka ovat tarkoitettu taktiseen tiedonsiirtoon. Tilaus oli kokonaisarvoltaan 11,5 miljoonaa euroa, josta Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän tuotteiden osuus oli 9,9 miljoonaa euroa ja Bittium Tough Comnode -päätelaitteiden osuus 1,6 miljoonaa euroa. (Lisätietoa pörssitiedotteesta 14.2.2019.)

Bittium Oyj:n Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueesta vastaava johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Klaus Mäntysaari ilmoitti siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. (Lisätietoa pörssitiedotteesta 1.3.2019.)

Bittium Oyj:n Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 5.9.2019 alkaen Tommi Kangas (48). (Lisätietoa pörssitiedotteesta 5.9.2019.)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Markkinanäkymät

Bittiumin asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on kasvava tarve yhä laadukkaammalle ja tietoturvallisemmalle tiedonsiirrolle.  Bittiumilla on pitkäaikaisen teknologiaosaamisensa ja langattomien viestintäratkaisujen tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvä asema tarjota asiakkailleen räätälöitäviä kokonaisratkaisuja. Lääketieteen teknologiaratkaisujen tarjoajana vankan pohjan luovat myös Bittiumin yli kolmenkymmenen vuoden kokemus ja laaja-alainen osaaminen biosignaalien mittaamisessa.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää Bittiumin tuotteille ja palveluille vuonna 2020 ja siitä eteenpäin:

 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa tiedonsiirrossa valtioiden puolustusvoimat ja muut viranomaistahot tarvitsevat verkkoja, joissa yhä enemmän liikkeessä olevat verkon käyttäjät voivat siirtää luotettavasti ja tietoturvallisesti yhä suurempia datamääriä. Tämä luo kysyntää Bittiumin TAC WIN -laajakaistaverkolle, Bittium Tough SDR -käsi- ja ajoneuvoradioille sekä muille Bittiumin IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen tiedonsiirron ratkaisuille. Bittium jatkaa taktisen tiedonsiirron tuotteiden vientiponnisteluita kansainvälisille markkinoille ja tavoittelee saavansa vuoden 2020 aikana uusia ulkomaisia asiakkuuksia. Myynnin kehittyminen on maltillista puolustusteollisuuden pitkistä myyntisykleistä johtuen.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla. Tämä luo kysyntää tietoturvalliselle Bittium Tough Mobile -älypuhelimelle ja Bittiumin tuotealustaan pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille viranomais- ja mobiilissa tietoturvamarkkinoissa. Yleinen tietoisuus mobiilien tietoturvauhkien vaaroista on lisääntynyt ja kiinnostus tietoturvallisia matkaviestimiä kohtaan on kasvanut. LTE-pohjaisten laitteiden käyttöönotto Public Safety -markkinassa on ollut oletettua hitaampaa. Tämä johtuu viranomaisten tarvitsemien toiminnallisuuksien viivästymisestä ja markkinalle tyypillisestä hitaudesta. Päätelaitteiden myynnin odotetaan kehittyvän maltillisesti viranomaismarkkinoiden luonteen mukaisesti.
 • Avoimien langattomien yhteyksien hyödyntäminen kannettavissa laitteissa lisääntyy myös vaativassa ammattikäytössä, kuten julkisten palveluiden alueella. Tämä luo vaatimuksia langattomien yhteyksien helppokäyttöisyydelle ja tietoturvallisuudelle.  Bittium SafeMove -tuoteperheen tuotteet lisäävät kannettavien laitteiden helppokäyttöisyyttä ja tietoturvallisuutta vaativassa käytössä.
 • Langattomassa tietoliikenteessä 5G-teknologian kehityspalveluiden kysyntä on tasaantunut ja sen käyttöönotto on kiihtyvällä vauhdilla laajenemassa. Investoinnit uusien ominaisuuksien kehittämisessä jatkuvat ja ohjelmistokehityksen merkitys 5G-verkkojen kehityksessä vahvistuu. 5G-teknologialle allokoitujen radiotaajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää. Tämä luo kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle. Uusien 5G-teknologiaa hyödyntävien laitteiden kehitystarve luo kysyntää Bittiumin tuotekehityspalveluille.
 • Digitalisaation myötä tietoturvallinen esineiden internet (Internet of Things, IoT) on merkittävä kehitysalue lähes kaikilla toimialoilla. Kysyntää Bittiumin palveluille ja räätälöidyille ratkaisuille luovat yritysten kasvava tarve digitalisoida toimintaansa, kerätä tietoa langattomasti ja siirtää tieto internetiin ja pilvipalveluihin.  Uusia IoT:lle räätälöityjä radiojärjestelmiä on käytössä ympäri maailman ja digitalisoitujen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Laitteisiin tulee uusia yhä kehittyneempiä ominaisuuksia, jotka luovat kysyntää suunnittelupalveluille. 5G-teknologian käyttöönoton myötä IoT:hen tulee tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat mm. koneiden etäohjauksen. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden integroinnilla onkin tärkeä rooli kokonaispalvelun mahdollistamisessa. Suurien datamäärien käsittelemisen helpottamista ja nopeuttamista varten kehitetään erilaisia oppivia järjestelmiä ja laitteita, jotka hyödyntävät toiminnassaan erilaisia tekoäly-teknologioita.
 • Autoteollisuuden digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien sekä autojen toimintojen automatisoinnin muutokset luovat tarvetta teknologiakehitykselle. Merkittävimmät teknologiatrendit, kuten älykäs liikkuvuus, itse ohjautuvat autot, sähköautot ja liitettävyys ovat ohjaavia tarpeita innovatiiviselle ohjelmistokehitykselle. Ohjelmistojen osuus ajoneuvoissa kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja ohjelmistoista on muodostumassa merkittävä toimintojen mahdollistaja sekä erottautumistekijä. Android™ Automotive -käyttöjärjestelmän käyttö tieto- ja viihdejärjestelmissä (IVI-järjestelmät) on tulossa vahvasti markkinoille. Useat autovalmistajat ovat ilmoittaneet tuovansa markkinoille autoja, joissa on Android Automotive -käyttöjärjestelmä. Bittiumin yli vuosikymmenen kokemus Android-käyttöjärjestelmästä ja Google-ekosysteemistä yhdistettynä tietoturva-osaamiseen luo tähän markkinaan hyviä liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Sydämen ja aivojen toiminnan häiriöt ovat yleisimpiä vakaviin komplikaatioihin johtavia sairauksia. Niiden oireiden tunnistaminen mittaustiedon pohjalta varhaisessa vaiheessa mahdollistaa vaikuttavien hoitotoimenpiteiden aloittamisen ajoissa. Sairauksien ja terveysongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan yhä enemmän.
 • Terveydenhuollon teknologiamarkkinoilla on tapahtumassa merkittävä muutos potilaiden hoidossa sekä sairaaloiden sisällä että ulkopuolella. Potilaiden kotiuttamista tavoitellaan yhä varhaisemmassa vaiheessa, mikä voi tuoda terveydenhuoltoon merkittävää kustannustehokkuutta. Varhaisemman kotiuttamisen edellytyksenä on tarkan seurannan ja mittauksen mahdollistaminen kotiolosuhteissa etämonitoroinnin avulla. Tähän tarpeeseen vastaavat mm. sydämen etämonitorointiin tarkoitettu Bittium Faros-tuoteperhe ja aivojen sähköisen toiminnan mittaamiseen tarkoitettu Bittium BrainStatus -ratkaisu. Yksi kasvava langattomien ja etäohjattavien järjestelmien sovellusalue on terveydenhuollon teknologia, joka osaltaan mahdollistaa näiden muutosten toteuttamisen. Etämonitorointi ja etädiagnostiikka yhdessä langattomien ja etäohjattavien järjestelmien kanssa tuovat tulevaisuudessa tehokkuutta terveydenhuollon toimintaan ja laskevat kustannuksia. Erikoislääkäreiden diagnoosit saadaan käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta. Lääkäreiden työtä helpottamaan ja nopeuttamaan on tuotu erilaisia diagnostiikkaa avustavia ratkaisuja. Tällaisia ovat muun muassa Bittiumin tarjoavat analytiikkaohjelmistot kardiologian ja neurofysiologian alueella. Tämä muutos potilaiden hoidossa mahdollistaa myös useiden uusien palveluntarjoajien mukaantulon kokonaishoitopalveluketjuun tarjoten lääketieteen laajempaa saavutettavuutta asiakaskunnan suuntaan tinkimättä kuitenkaan erikoislääkäripalveluiden laadusta muun muassa kardiologian ja neurofysiologian alueella.

Riskit ja epävarmuustekijät

Bittium on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Markkinariskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa esimerkiksi hinnoittelupaineita. Lyhyellä tähtäimellä se voi vaikuttaa erityisesti henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kasvava poliittinen kansainvälinen epävarmuus voi myös vaikuttaa Bittiumin palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään ja hintakilpailukykyyn eri maantieteellisillä alueilla. Bittiumiin kohdistuu myös yhä enemmän yhtiön asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien sijaintimaihin liittyviä juridisia, taloudellisia, poliittisia ja sääntelyllisiä riskejä, jotka voivat johtaa toimitusten viivästyksiin, valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin kustannuksiin tai oikeudenkäynteihin ja niihin liittyviin kustannuksiin.

Bittiumin asiakaskuntaan kuuluu muun muassa telekommunikaatioteollisuudessa toimivia yhtiöitä, puolustus- ja muita viranomaisia ja heille tuotteita toimittavia yrityksiä sekä terveydenhuollon markkinoilla toimivia yrityksiä, joten Bittium on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille.

Merkittävä osa Bittiumin liikevaihdosta kertyy tuotteiden ja tuotekehityspalvelujen myynnistä puolustus- ja muille viranomaisille ja heille tuotteita toimittaville yrityksille. Poikkeama ennakoidusta liiketoiminnan kehittymisestä tällaisten asiakaskeskittymien kanssa voisi johtaa merkittäviin poikkeamiin Bittiumin tulevaisuuden näkymissä sekä liikevaihdon ja liiketuloksen osalta kuluvan tilikauden aikana ja sen jälkeen.

Bittium pyrkii laajentamaan asiakaspohjaansa pidemmällä aikavälillä niin, että riippuvuus yksittäisistä asiakkaista vähenee, jolloin yhtiöön vaikuttaisi lähinnä Bittiumin asiakaskuntaan kuuluvien yhtiöiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö yksittäisten asiakassuhteiden kehittymisen sijaan. Tarkempi markkinakatsaus on esitetty tässä tilinpäätöstiedotteessa osiossa "Markkinanäkymät".

Liiketoimintaan liittyvät riskit

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja niiden menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit sekä tuotteiden valmistamisen käynnistämiseen liittyvät riskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyvät tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten, että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. Bittiumilla on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi Bittiumin tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä, ajoitusriskit ja mahdolliset markkinoiden viiveet. Edellä mainitut tekijät voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Bittiumin tuotteiden tuominen kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille voi kestää ennakoitua pidempään, sillä hankkeet ovat tyypillisesti pitkiä ja osto-ohjelmat valmistellaan kansallisten ministeriöiden ohjauksessa ja käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Lisäksi valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat useille vuosille.

Eräät Bittiumin liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä, yhtäältä liittyen Bittiumin tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin, ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua Bittiumin ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaan liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Lisäksi mahdolliset haasteet tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien globaalissa saatavuudessa sekä tarvittavien vientilupien myöntämisessä voivat vaikuttaa asiakasprojektien etenemiseen ja tuotteiden toimituskykyyn. Yhtiö muutti nimensä Bittium Oyj:ksi 1.7.2015 ja alkoi samalla käyttää uutta tavaramerkkiä. Uuden tavaramerkin rekisteröintiin ja käyttöön voi sisältyä tavanomaisia uuden tavaramerkin käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Rahoitusriskit

Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä ja toisaalta heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja. Bittium rahoittaa toimintansa pääosin operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksella ja saattaa ajoittain hakea lisärahoitusta rahoitusmarkkinoilta. Toukokuussa 2019 Bittium sopi Nordea Pankki Oyj:n ja OP Yrityspankki Oyj:n kanssa rahoitusjärjestelystä, jossa Bittiumin kokonaisrahoitusmäärä nostettiin 30,0 miljoonasta eurosta 40,0 miljoonaan euroon. Järjestelyn myötä Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä seniorilaina määrältään 20,0 miljoonaa euroa ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniori-lainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka.

Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja. Ei ole mitään varmuutta siitä, ettei lisärahoitusta tarvita investointeihin, käyttöpääomatarpeisiin tai mikäli Bittiumin liiketoiminta kehittyisi selvästi odotettua heikommin. Eräiden Bittiumin liiketoimintojen asiakasriippuvuus voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä.

Tase ja rahoitus

31.12.2019 taseen lukuja on verrattu 31.12.2018 taseeseen (miljoonaa euroa).  
   
31.12.2019 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat 80,5 65,9
Lyhytaikaiset varat 73,8 66,5
Varat yhteensä 154,2 132,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 99,4 97,1
Oma pääoma yhteensä 112,3 110,0
Pitkäaikaiset velat 22,1 1,9
Lyhytaikaiset velat 19,9 20,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 154,2 132,4
     
Rahavirrat katsauskaudella: 1-12/2019 1-12/2018
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu 14,3 7,9
+/- käyttöpääoman muutos -4,2 -8,4
- korot, verot ja saadut osingot -0,4 -0,0
= liiketoiminnan rahavirta 9,6 -0,5
- investointien rahavirta -18,6 -19,8
- rahoituksen rahavirta 13,2 -11,7
= kassavarojen muutos 4,3 -32,0

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 21,3 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 21,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,0 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 22,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia (84,7 prosenttia).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 35,2 miljoonaa euroa (30,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden nettokassavirta oli 4,3 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 20,0 miljoonan euron lainan noston, 15,6 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 5,4 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa, sisältäen merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun).

Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä seniorilaina määrältään 20,0 miljoonaa euroa ja 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus. Seniori-lainan eräpäivä on 24.5.2024 ja luottolimiittisopimus on voimassa 24.5.2024 saakka. Bittiumilla on OP Yrityspankki Oyj:ltä 10,0 miljoonan euron sitova luottolimiittisopimus, joka on voimassa 24.5.2022 saakka. Katsauskauden päättyessä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.

Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.

Henkilöstö

Vuonna 2019 konsernin palveluksessa työskenteli keskimäärin 665 henkilöä. Joulukuun 2019 lopussa henkilöstön määrä oli 655 (674 henkilöä vuoden 2018 lopussa).

Muutokset yrityksen johdossa

1.3.2019 Bittium Oyj:n Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueesta vastaava johtaja ja yhtiön johtoryhmän jäsen Klaus Mäntysaari ilmoitti siirtyvänsä toisen yhtiön palvelukseen. Uuden Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajan haku käynnistettiin ja toistaiseksi tehtävää hoiti toimitusjohtaja Hannu Huttunen. 1.5.2019 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluivat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Fyrstén, myyntijohtaja Sammy Loitto, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala ja Arto Pietilä sekä Engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

5.9.2019 Bittium Oyj:n Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Tommi Kangas (48). Kangas oli toiminut tätä ennen Bittiumilla asiakkuusjohtajana Connectivity Solutions -tuote- ja palvelualueella vastaten merkittävistä projektiasiakkuuksista, sekä työskennellyt tietoliikenneasiakkuuden liiketoiminnan ja myynnin johtotehtävissä. Kangas raportoi tehtävässään Bittiumin toimitusjohtaja Hannu Huttuselle. 5.9.2019 alkaen Bittiumin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: toimitusjohtaja Hannu Huttunen (puheenjohtaja), talousjohtaja Pekka Kunnari, lakiasiainjohtaja Kari Jokela, viestintä- ja markkinointijohtaja Karoliina Fyrstén, myyntijohtaja Sammy Loitto, tuote- ja palvelualueiden johtajat Jari Sankala, Arto Pietilä ja Tommi Kangas sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja Jari-Pekka Innanen.

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9§:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

Ilmoitukset johdon liiketoimista

Katsauskauden aikana ei ollut ilmoitettuja johdon liiketoimia.

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä

Emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 116 759 025,98 euroa, josta tilikauden voitto on 4 759 958,60 euroa. Hallitus ehdottaa 1.4.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 14.4.2020.

Bittium Oyj noudattaa osinkopolitiikkaa, joka ottaa huomioon konsernin tuloksen, taloudellisen aseman, pääoman tarpeen sekä kasvun ja vaatiman rahoituksen. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Varsinainen yhtiökokous, vuosikertomus ja palkitsemispolitiikka

Bittium Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 1.4.2020 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu.

Bittium Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää myös yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja vastuullisuusraportin, sekä yhtiön palkitsemispolitiikka, on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa https://www.bittium.com keskiviikkona 11.3.2020.

Kutsu lehdistötilaisuuteen

Bittium järjestää vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevan suomenkielisen webcast-lähetyksen lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille torstaina 13.2.2020 klo 9.00. Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään samana päivänä klo 11.00.

Suomenkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/2019-q4-tilinpaatos

Englanninkielinen webcast-lähetys: https://bittium.videosync.fi/2019-financial-statement

Sekä suomen- että englanninkielinen tilaisuus on kuunneltavissa nauhoitteena saman päivän iltapäivällä Bittiumin internet-sivustolta osoitteessa www.bittium.com/sijoittajat .

Oulussa, 13.2.2020

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Pekka Kunnari
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2229

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Bittium Oyj tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-joulukuu 2019

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tarkastuskertomus 12.2.2020.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
  1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
LIIKEVAIHTO   75,2 62,8
Liiketoiminnan muut tuotot   0,9 1,3
Valmistus omaan käyttöön   0,2 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö   -17,1 -10,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -31,5 -29,7
Poistot   -8,0 -4,6
Liiketoiminnan muut kulut   -13,4 -17,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,1 0,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   6,3 2,8
Rahoitustuotot- ja kulut (netto)   -0,4 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA   5,9 2,7
Tuloverot   1,7 1,3
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA   7,6 4,0
Lopetetut toiminnot      
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista      
KAUDEN TULOS   7,6 4,0
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät      
  Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot   0,0 0,0
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä   0,0 0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   7,7 4,1
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille   7,6 4,0
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille   7,7 4,1
  Määräysvallattomille omistajille      
       
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,214 0,113
  Laimennettu   0,214 0,113
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton      
  Laimennettu      
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,214 0,113
  Laimennettu   0,214 0,113
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl   35 693 35 693
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl   35 693 35 693
KONSERNITASE (MEUR)   31.12.2019 31.12.2018
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   24,2 23,4
  Liikearvo   5,8 5,8
  Muut aineettomat hyödykkeet   41,8 29,7
  Muut rahoitusvarat   1,8 1,6
  Pitkäaikaiset saamiset   1,4 1,6
  Laskennalliset verosaamiset   5,5 3,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä   80,5 65,9
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus   18,2 14,6
  Myyntisaamiset ja muut saamiset   20,4 21,1
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat   5,7 21,6
  Rahavarat   29,5 9,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä   73,8 66,5
VARAT YHTEENSÄ   154,2 132,4
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma      
  Osakepääoma   12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   26,0 26,0
  Muuntoerot   1,1 1,1
  Kertyneet voittovarat   72,3 70,1
Oma pääoma yhteensä   112,3 110,0
       
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat   0,3 0,4
  Varaukset      
  Korolliset velat   21,4 0,8
  Muut velat   0,4 0,5
  Pitkäaikaiset ennakot     0,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä   22,1 1,9
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat   16,9 18,1
  Varaukset   1,8 1,6
  Lyhytaikaiset korolliset velat   1,2 0,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä   19,9 20,5
Velat yhteensä   41,9 22,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   154,2 132,4
       
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)   1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT      
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista   7,6 4,0
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista      
Suoriteperusteisten erien oikaisu   6,7 3,8
Käyttöpääoman muutokset   -4,2 -8,4
Maksetut korot liiketoiminnasta   -0,7 -1,4
Saadut korot liiketoiminnasta   0,4 1,3
Maksetut välittömät verot   -0,0 0,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA   9,6 -0,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla      
Investoinnit aineellisen käyttöomaisuushyödykkeisiin   -2,3 -3,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -16,1 -16,0
Investoinnit muihin sijoituksiin   -0,2 -0,2
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,0
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA   -18,6 -19,8
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT      
Toteutetut osakeoptiot      
Lainojen nostot   20,0 0,1
Lainojen takaisinmaksut     -0,1
Rahoitusleasingvelkojen maksut   -1,4 -0,9
Maksetut osingot   -5,4 -10,7
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA   13,2 -11,7
       
RAHAVAROJEN MUUTOS   4,3 -32,0
Rahavarat tilikauden alussa   30,9 62,9
Rahavarat tilikauden lopussa   35,2 30,9
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien osuus
F = Oma pääoma yhteensä
  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2018 12,9 26,0 1,0 76,7   116,7
Laaja tulos            
  Kauden tulos       4,0   4,0
  Muuntoerot     0,0     0,0
Kauden laaja tulos yhteensä     0,0 4,0   4,1
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -10,7   -10,7
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -10,7   -10,7
Muut erät       -0,0   -0,0
Oma pääoma 31.12.2018 12,9 26,0 1,1 70,1   110,0
  A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2019 12,9 26,0 1,1 70,1   110,0
Laaja tulos            
  Kauden tulos       7,6   7,6
  Muuntoerot     0,0     0,0
Kauden laaja tulos yhteensä     0,0 7,6   7,7
Liiketoimet omistajien kanssa            
  Osingonjako       -5,4   -5,4
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä       -5,4   -5,4
Muut erät       -0,0   -0,0
Oma pääoma 31.12.2019 12,9 26,0 1,1 72,3   112,3TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT
 


TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET:

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

VAIHTOEHTOISET TUNNUSLUVUT

IFRS-tunnuslukujen lisäksi Bittium käyttää raporteissaan vaihtoehtoisia tunnuslukuja.

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä. Konserni on määritellyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään aineiden ja tavaroiden käyttö oikaistuina valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutoksella sekä omaan käyttöön valmistuksesta syntyneillä kuluilla, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot ja mahdolliset arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella. Osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksesta, kurssierot ja johdannaisten käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muuten ne on kirjattu rahoituseriin.

Muiden keskeisten vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on listattu alla.

Käyttökate =                                            Liikevoitto + poistot

Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% =           Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset ja sijoitustodistukset x 100

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma osaketta kohti =                               Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                                                Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

Bittium Oyj:llä ei ole IFRS 8:n mukaan raportoitavia segmenttejä.

MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN LIIKEVAIHDOT (MEUR)   1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa   56,4 53,9
  Amerikat   18,5 8,0
  Aasia   0,3 0,9
Liikevaihto yhteensä   75,2 62,8
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIIN KUULUVIEN KANSSA   1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset, jatkuvat toiminnot   1,5 1,5
TULOSLASKELMA PUOLIVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
  7-12/2019 6 kk 1-6/2019 6 kk 7-12/2018 6 kk 1-6/2018 6 kk
LIIKEVAIHTO   42,2 33,1 34,5 28,3
Liiketoiminnan muut tuotot   0,5 0,4 0,7 0,6
Valmistus omaan käyttöön   0,1 0,1 0,2 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö   -11,1 -6,1 -6,5 -3,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut   -15,4 -16,1 -13,2 -16,5
Poistot   -5,0 -3,0 -2,5 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut   -6,8 -6,7 -9,6 -7,5
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta   0,1 0,1 0,0 0,1
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)   4,7 1,7 3,7 -0,8
Rahoitustuotot ja -kulut (netto)   -0,2 -0,2 -0,1 0,0
TULOS ENNEN VEROJA   4,4 1,5 3,5 -0,8
Tuloverot   1,7 0,0 1,3 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA   6,1 1,5 4,8 -0,8
Lopetetut toiminnot          
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista          
KAUDEN TULOS   6,1 1,5 4,8 -0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät   0,0 0,0 0,0 0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   6,2 1,5 4,8 -0,8
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille   6,1 1,5 4,8 -0,8
  Määräysvallattomille omistajille          
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille   6,2 1,5 4,8 -0,8
  Määräysvallattomille omistajille          
           
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
PUOLIVUOSILUVUT
  7-12/2019 6 kk 1-6/2019 6 kk 7-12/2018 6 kk 1-6/2018 6 kk
Liiketoiminnan nettorahavirta   10,8 -1,2 10,0 -10,5
Investointien nettorahavirta   -8,4 -10,1 -9,2 -10,7
Rahoituksen nettorahavirta   -0,7 13,9 -0,5 -11,2
Rahavarojen muutos   1,7 2,6 0,3 -32,4
           
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT   1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto   75,2 62,8
Liikevoitto (-tappio)   6,3 2,8
  Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta   8,4 4,5
Kauden tulos ennen veroja   5,9 2,7
  Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta   7,9 4,3
Kauden tulos jatkuvista liiketoiminnoista   7,6 4,0
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR)   -12,6 -29,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -%   -11,2 -26,7
Omavaraisuusaste, %   73,4 84,7
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR)   21,3 21,2
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, jatkuvat toiminnot   665 660
Henkilöstön määrä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot   655 674
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)   31.12.2019 31.12.2018
Kauden lopussa   35 693 35 693
Keskimäärin kauden aikana   35 693 35 693
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä   35 693 35 693
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)   1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,214 0,113
  Laimennettu   0,214 0,113
       
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton      
  Laimennettu      
       
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR      
  Laimentamaton   0,214 0,113
  Laimennettu   0,214 0,113
       
Oma pääoma *) / osake   3,15 3,08
       
*) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma      
PÖRSSIKURSSIT (EUR)   1-12/2019 12 kk 1-12/2018 12 kk
Ylin kurssi   8,03 8,10
Alin kurssi   5,91 4,71
Keskikurssi   6,70 5,98
Päätöskurssi   6,50 7,61
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR)   232,0 271,6
Osakkeiden vaihto, (MEUR)   51,5 75,4
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl)   7 689 12 608
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, %   21,5 35,3
VASTUUSITOUMUKSET (MEUR)   31.12.2019 31.12.2018
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset     1,0
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu ovat yhteismäärältään     0,1
Takaukset   0,1 0,1
Vuokravastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät   0,0 0,6
  Myöhemmin erääntyvät     0,9
Sopimusvastuut      
  Seuraavana vuonna erääntyvät   1,9 2,4
  Myöhemmin erääntyvät   0,8 2,3
       
Materiaalihankintoihin liittyvät ostositoumukset   16,0 12,6
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR)   31.12.2019 31.12.2018
Termiinit      
  Käypä arvo   0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo   1,5 0,0
       

Tiedostot
Bittium Oyj tilinpäätöstiedote 2019 (wkr0006.pdf)