Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
23. Maaliskuuta 2016

Bittium Oyj:n maksuttomassa suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden lopullinen määrä on 37 500 osaketta

Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 23.3.2016 kello 8.00

Bittium Oyj:n maksuttomassa suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden lopullinen määrä on 37 500 osaketta

Bittium Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus päätti 22.3.2016 eilen tiedotetulla tavalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista Yhtiön osakepalkkioiden maksamista varten Yhtiön avainhenkilöille (”Osakeanti”). Osakeannissa tarjotuista enintään 58 000 osakkeesta otettiin vastaan 37 500 osaketta. Annettavat 37 500 osaketta on tarkoitus rekisteröidä kaupparekisteriin ja kirjata osakkeiden saajien arvo-osuustileille 24.3.2016 ja ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle 29.3.2016.

Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista perustui Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2015 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakeannin tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen Yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva kannustin. Osakeannille on siten erityisen painava taloudellinen syy.

Oulussa, 23.3.2016

Bittium Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Hannu Huttunen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5258

Kari Jokela
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 5258

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30-vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com