Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2016

Print Print this release
24. Helmikuuta 2016

Bittiumille tilaus Suomen Puolustusvoimilta taktisen tiedonsiirron Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän uudesta ohjelmistopaketista

Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 24.2.2016, kello 9.15

Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun Bittium TAC WIN -ohjelmistoradiojärjestelmän uudesta ohjelmistopaketista

Oulu, 24.2.2016 - Bittium on saanut Suomen Puolustusvoimilta tilauksen M18-johtamisjärjestelmän langattoman runkoverkon uuden ohjelmistoversion (aaltomuoto) tuotekehityksestä. Tilaus on osa maavoimien johtamisjärjestelmän tiedonsiirtoverkkojen uudistusta, jossa taktisen tiedonsiirron langaton runkoverkko toteutetaan Bittium Tactical Wireless IP Network™ (TAC WIN) -ohjelmistoradiojärjestelmällä. Bittium TAC WIN tarjoaa laajakaistaisen IP-yhteyden joukkojen mukana liikkuviin viestiasemiin, mikä tukee Puolustusvoimien uudistettua taistelutapaa, jossa joukkojen liikkuvuus ja johtaminen liikkeestä, sekä tehokkaat viestiyhteydet ovat avainasemassa. Aaltomuodon kehitystyön keskeisimpänä tavoitteena on jatkaa järjestelmän aaltomuodon ja siihen liittyvän radioalustan suorituskyvyn, tiedonsiirtokapasiteetin ja taistelunkestävyyden kehittämistä kenttäkokeissa ja koulutuskäytössä tehtyjen havaintojen sekä Bittiumin tekemän aaltomuototutkimuksen perusteella.

Bittiumin saama tilaus on arvoltaan 2,8 miljoonaa euroa (arvonlisäveroton hinta). Tilauksella ei ole merkittävää vaikutusta Bittiumin liikevaihtoon, liiketulokseen tai taloudelliseen asemaan, eikä tilaus muuta yhtiön 2015 tilinpäätöstiedotteessa 18.2.2016 julkistamaa vuotta 2016 koskevaa taloudellista näkymää.

Bittium TAC WIN -järjestelmän aaltomuodon kehitystyö on jatkoa syyskuussa 2011 solmitulle hankintasopimukselle sekä hankintasopimusta seuranneille tuotetoimituksille, jotka on aloitettu joulukuussa 2012 ja ovat jatkuneet heinäkuussa 2014 ja joulukuussa 2015 saatujen lisätilausten myötä. Alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisesti Bittium kehittää Puolustusvoimille langattoman runkoverkon sekä toimittaa siihen kuuluvia ohjelmistoradioita. Nyt tehdyn tilauksen mukainen työpaketti toimitetaan Puolustusvoimille vuoden 2016 aikana.

Bittium Tactical Wireless IP Network™

Bittium Tactical Wireless IP Network (TAC WIN) on ohjelmistoradiotekniikkaan perustuva sotilas- ja viranomaiskäyttöön tarkoitettu langaton laajakaistaverkko. Se mahdollistaa MANET (Mobile Ad Hoc Network)-, linkki- ja liityntäverkkojen muodostamisen, sekä kytkee verkot yhdeksi loogiseksi IP-verkoksi nopeasti paikasta riippumatta. Bittium TAC WIN on yhteensopiva nykyisten kiinteiden ja langattomien verkkoinfrastruktuurien kanssa. Järjestelmän ydin on taktinen reititin, jolla voidaan muodostaa joustavasti sekä langallisia että langattomia laajakaistaisia IP-tiedonsiirtoyhteyksiä. Taktinen reititin tarjoaa myös monipuoliset liitynnät erityyppisten päätelaitteiden ja muiden viestijärjestelmien kytkemiseksi samaan tiedonsiirtoverkkoon. Reitittimen lisäksi järjestelmään kuuluu kolmen eri taajuusalueen radioyksikköjä, joilla muodostetaan tilanteen mukaan optimoituja verkkorakenteita erilaisiin viestintätarpeisiin. Kaikki järjestelmän tuotteet on suunniteltu vaativiin kenttäolosuhteisiin ja järjestelmän käyttöönotto on automaattisten toimintojen ansiosta nopeaa. Ohjelmistopohjaisuuden ansiosta Bittium TAC WIN -järjestelmä on helposti päivitettävissä, mikä mahdollistaa sen kehittämisen sekä ylläpidon kustannustehokkaasti sen koko elinkaaren ajan. Lisätietoja Bittium TAC WIN -järjestelmästä ja siihen kuuluvista tuotteista:

 https://www.bittium.com/products__services/defense/bittium_tactical_wireless_ip_network .  

Lisätietoja:

Jari Sankala
Myyntijohtaja
Puh. 040 344 3507
Email: defense(a)bittium.com

Jakelu: Keskeiset tiedotusvälineet

Bittium

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Bittiumin jatkuvien toimintojen vuoden 2015 liikevaihto oli 56,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu NASDAQ Helsingissä. www.bittium.com