Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Lokakuu 01, 1999

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS


JOT Automation Group Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.1999 hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkeen nimellisarvosta luovutaan ja samalla osakkeiden lukumäärää lisätään osakepääomaa korottamatta siten, että Yhtiön osakepääoma jakautuu aikaisemman 17.061.720 osakkeen sijasta 170.617.200 osakkeeseen ja aikaisemmin yhden osakkeen omistajalle kuuluu tämän jälkeen kymmenen osaketta. Toimenpiteiden seurauksena osakkeiden kirjanpidollisena vasta-arvona kaupparekisteriin ilmoitetaan 0,02 euroa.

Tämän johdosta yhtiöjärjestyksen kohta 4. muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4. Osakkeiden lukumäärä

Yhtiöllä on vähintään 100.000.000 ja enintään 1.000.000.000 osaketta.

Edelleen JOT Automation Group Oyj:n yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa tai uusmerkinnässä yhteensä oikeutetaan merkitsemään enintään 20.000.000 kappaletta uusia osakkeita. Osakepääomaa voidaan korottaa valtuutuksen perusteella enintään 400.000 eurolla.

Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien osakeyhtiölain 4:2 §:n mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajalle kuuluvasta etuoikeudesta poiketen voidaan valtuutuksia käyttää edellyttäen, että tähän on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten Yhtiön osakaspohjan laajentaminen, Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen, yritysjärjestelyihin ja yrityskauppoihin, yhtiön pääomahuoltoon liittyvä syy tai henkilöstön kannustaminen. Silloin kun osakepääomaa korotetaan uusmerkinnöin muutoin kuin vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuden perusteella, on hallitus oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.

Oulunsalo, 01.10.1999

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja