Pörssi- ja lehdistötiedotteet 1999

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - MUUTOS JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OMISTUKSESSA

Lokakuu 29, 1999

MUUTOS JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N OMISTUKSESSA


JOT Automation Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajan Veikko Lesosen omistus on 28.10.1999 tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 7.800.000 osakkeella 20.065.800 osakkeesta 12.265.800 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Veikko Lesosen omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 11,76 %:sta 7,19 %:iin.

JOT Automation Group Oyj:n toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenen Jorma Terentjeffin omistus on tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 3.800.000 osakkeella 12.802.600 osakkeesta 9.002.600 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Jorma Terentjeffin omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 7,50 %:sta 5,28 %:iin.

Hallituksen jäsenen ja JOT Automation Inc:n toimitusjohtajan Mika Kettulan omistus on tehdyillä kaupoilla alentunut yhteensä 2.377.500 osakkeella 4.755.000 osakkeesta 2.377.500 osakkeeseen. Tehdyillä kaupoilla Mika Kettulan omistusosuus JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä laski 2,79 %:sta 1,39 %:iin.

Tehtyjen kauppojen jälkeen yllä mainitut johtohenkilöt omistavat yhteensä 23.645.900 osaketta eli 13,86 %:a JOT Automation Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

'Yhtiön johdon omistusosuus tulee säilymään erittäin merkittävänä myös tulevaisuudessa. JOTin toimivan johdon henkilöt ovat edelleen yhtiön suurimmat yksityiset omistajat. Nyt tehdyillä kaupoilla pyritään parantamaan osakkeiden likviditeettiä ja laajentamaan yhtiön osakaspohjaa erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Voidaan todeta, että JOT on ylittänyt markkinoilla kaikissa suhteissa pk-yrityksen aseman ja yhtiön liikevaihdon erittäin nopea kasvu samoin kuin hyvä tulos on huomioitu entistä laajemmin kansainvälisillä markkinoilla. JOTista yhtiönä ja sijoituskohteena on tullut kiinnostava myös suurten sijoittajien keskuudessa,'kommentoi Jorma Terentjeff.


JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä kahdeksassa maassa. 30.9.1999 konsernin palveluksessa oli 577 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 30.9.1999 välisenä aikana oli 75,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.


Oulunsalo, 29.10.1999

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja