Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - RAHOITUSTARKASTUKSEN PÄÄTÖS JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N TIEDOTTAMISESTA

Elokuu 31, 2000

RAHOITUSTARKASTUKSEN PÄÄTÖS JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N TIEDOTTAMISESTA


JOT Automation Group Oyj on tänään 31.8.2000 vastaanottanut Rahoitustarkastuksen päätöksen koskien JOT Automation Group Oyj:n tiedottamista ajalta 19.10.1999-26.4.2000.

Rahoitustarkastus on todennut ettei sen saaman selvityksen perustella ole tullut esiin seikkoja, joiden perusteella olisi aihetta epäillä yhtiötä ja sen johtoa arvopaperimarkkinalain rikkomisesta. Koska yhtiön tiedotuskäytäntö ei Rahoitustarkastuksen käsityksen mukaan ole kuitenkaan ollut niin selkää kuin pörssiyhtiöiltä voidaan edellyttää, Rahoitustarkastus on lähettänyt yhtiölle kirjeen, jossa se kehottaa yhtiötä kiinnittämään huomiota tiedotuskäytäntöönsä, tiedotteidensa selkeyteen ja laskentajärjestelmiensä toimivuuteen.

JOT Automation Group Oyj on kuluvan tilikauden aikana ryhtynyt toimenpiteisiin Rahoitustarkastuksen mainitsemien laskentajärjestelmiin ja tiedottamiseen liittyvien osa-alueiden kehittämiseksi.


Oulunsalo, 31.8.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja