Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2000

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtikuu 12, 2000

JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous


PÖRSSITIEDOTE 12.04.2000

JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous ei käsitellyt JOT Automation Group Oyj:n ja PMJ automec Oyj:n sulautumissuunnitelmaa. JOT Automation Group Oyj:n hallitus veti pois ehdotuksensa sulautumissuunnitelman hyväksymisestä saatuaan kokoukseen varmistetun tiedon, että PMJ automec Oyj:n yhtiökokous ei hyväksynyt sulautumissuunnitelmaa. Näin ollen yhtiöt eivät tule sulautumaan, vaan säilyvät erillisinä yhtiöinä.

"Olemme yllättyneitä siitä, ettei PMJ automec Oyj:n yhtiökokous hyväksynyt PMJ:n johdon aloitteesta käynnistettyä sulautumisprosessia. JOT Automation Group Oyj jatkaa toimintaansa ja kasvuaan itsenäisenä yhtiönä ja keskittyy nyt muiden toimintavaihtoehtojen eteenpäin viemiseen." kommentoi JOT Automation Group Oyj:n CEO Jorma Terentjeff. "Fuusion peruuntuminen ei vaikuta negatiivisesti liiketoimintaamme jatkossa."

JOT Automation Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 20.2.2000 hallituksen esittämät emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 1999 ja myönsi vastuuvapauden JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous vahvisti osingon määräksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,013 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2000 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 26.4.2000.

Yhtiökokous valitsi JOT Automation Group Oyj:n hallituksen jäseniksi Mika Kettulan, Jorma Terentjeffin ja Juha Sipilän. Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa JOT Automation Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi Juha Sipilän. Tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastajien Oy, Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana Rauno Sipilä, KHT.

JOT Automation Group on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä yhdeksässä maassa. 31.12.1999 konsernin palveluksessa oli 601 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1. - 31.12.1999 välisenä aikana oli 99,4 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.

Oulunsalo, 12.04.2000

JOT Automation Group Oyj
Hallitus

Jorma Terentjeff
Toimitusjohtaja