Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT Automation Group Oyj hankki loput 51% DNT Consulting Oy:n osakekannasta

Huhtikuu 23, 2001

JOT Automation Group Oyj hankki loput 51% DNT Consulting Oy:n osakekannasta


JOT Automation Group Oyj on 23.4.2001 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se hankkii omistukseensa loput 51 prosenttia DNT Consulting Oy:n osakekannasta. JOT Automation CMS Oy hankki49 % samaisen yhtiön osakekannasta 12.2.2001 toteutetulla kaupalla, joka sisälsi osto-option nyt hakinnan kohteena oleviin osakkeisiin.

DNT Consulting Oy:n osakkeiden hankinta toteutetaan osakevaihdolla, jossa vastikkeena annetaan enintään 4.500.988 uutta JOT Automation Group Oyj:n osaketta. Osakevaihdossa annettavien uusien osakkeiden määrä perustuu osakkeen viimeaikaiseen markkinahintatasoon. Osakevaihto tullaan toteuttamaan arviolta 30.4.2001 mennessä. Osaa uusista osakkeista koskee luovutusrajoitus, joka poistuu kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluttua osakevaihdon toteutumisesta. Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 31.12.2001 päättyvältä tilikaudelta.

DNT Consulting Oy omistaa Pretech Oy:n, joka on erikoistunut toimittamaan automaattisia kokoonpanoratkaisuja elektroniikka-, matkapuhelin- ja ruiskumuoviteollisuuden tarpeisiin. Vuonna 2000 Pretech Oy:n liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa. Yhtiö toimii Kuopiossa ja työllistää tällä hetkellä noin 80 henkilöä. Ennen yritysjärjestelyä DNT Consulting Oy:n osakekanta oli yhtiön avainhenkilöstön omistuksessa.

Yrityskauppa toteuttaa JOT Automation -konsernin kasvustrategiaa laajentamalla sen liiketoimintaa elektroniikkateollisuuden käyttämien osakokoonpanojen ja komponenttien valmistusautomaatioon. Sen kautta JOT hankkii itselleen muovikomponenttien valmistusjärjestelmiin liittyvää erikoisosaamista sekä olemassa olevan kansainvälisen asiakaskunnan. JOTin asiakkaille tämän uuden liiketoiminta-alueen mukaantulo mahdollistaa tuotannon logistisen tehostamisen: loppukokoonpanon ja komponenttien valmistusautomaation yhtenäistämisen sekä entistä suuremman vastuun jakamisen yhdelle automaatiokumppanille.


Juha Reinikka JOT Automation CMS Oy:n toimitusjohtajaksi

JOT Automation CMS Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on 23.4.2001 alkaen nimitetty DI Juha Reinikka (43). Reinikka on Pretech Oy:n perustajajäsen ja toiminut vuosina 1990-2001 yhtiön teknillisenä johtajana. Hänellä on vahva kokemus tuotekehityksestä sekä automaatiotekniikan soveltamisesta eri teollisuuden aloilla.


Oulunsalo, 23.4.2001

JOT Automation Group Oyj

Teijo Fabritius
Toimitusjohtaja


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.