Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2001

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N ENNAKKOTIETOJA TALOUDELLISISTA LUVUISTA JA VUODEN 2001 ENNUSTEISTA

Huhtikuu 25, 2001

JOT AUTOMATION GROUP OYJ:N ENNAKKOTIETOJA TALOUDELLISISTA LUVUISTA JA VUODEN 2001 ENNUSTEISTA


JOT Automation Group Oyj:n vuoden 2001 kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto aleni edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 26,5 prosenttia ja oli 24,5 (33,4) milj. euroa. Katsauskauden liiketappio oli 4,3 milj. euroa, kun se edellisen vuoden vastaavalla jaksolla oli positiivinen 3,8 milj. euroa. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli -2,5 (4,1) milj. euroa. Tilikauden ensimmäinen neljännes oli odotetusti kannattavuudeltaan heikko.

Vuoden 2000 lopulta lähtien elektroniikkateollisuuden ja erityisesti matkapuhelintoimialan kasvuennusteita on alennettu ja tämä on näkynyt edelleen asiakkaiden tuotantoinvestointien siirtymisenä. Myös uuden sukupolven matkaviestinten ja infrastruktuurin käyttöönotto on viivästynyt. Nämä kaksi tekijää ovat merkittävästi heikentäneet automaatiolaitteiden kysyntää ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja vaikeuttaneet lyhyen aikavälin ennustamista.

Yhtiön arvion mukaan myös toisen vuosineljänneksen liikevaihto tulee jäämään alhaiseksi ja sen tuloksen arvioidaan olevan heikko. Tämän hetken tiedon mukaan tilikauden 2001 liikevaihdon odotetaan jäävän alle edellisvuoden liikevaihtotason. Aiemmin yhtiö arvioi liikevaihtonsa kasvavan asiakastoimialojensa kasvun mukaisesti, noin 25-35 prosenttia. Yhtiö on muodostamassa tarkempaa näkemystään vuoden 2001 liikevaihdon ja kannattavuuden tasoista, joka tullaan esittämään kesäkuun loppuun mennessä.

JOT Automation Group Oyj reagoi muuttuneeseen markkinatilanteeseen jatkamalla toimintansa tehostamista ja leikkaamalla kustannuksia kaikissa liiketoimintayksiköissä. Toimenpiteet tullaan toteuttamaan siten, että yhtiön toimintakyky ja kapasiteetti säilytetään mahdollisimman korkeana. Samanaikaisesti yhtiö jatkaa pitkän aikavälin kasvustrategian mukaisesti liiketoimintansa laajentamista uusille toimialoille sekä tuotantoautomaation käyttöönottoa edistävien palvelujen kehittämistä.

JOT Automation Group Oyj julkaisee vuoden 2001 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa aiemmin ilmoitetun mukaisesti torstaina 3.5.2001 klo 9.00. Tiedotustilaisuus järjestetään Helsingissä, hotelli Radisson SAS Hesperiassa, osoitteessa Mannerheimintie 50, klo 9.30 alkaen.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi ulkomaalaisille analyytikoille ja sijoittajille järjestetään torstaina 3.5.2001 klo 17.00 - 18.00. Osallistujia pyydetään soittamaan vähintään viisi minuuttia ennen puhelinkonferenssin alkua numeroon 0800-176476.


Oulunsalo, 25.4.2001

JOT Automation Group Oyj
Hallitus


JOT Automation Group Oyj on elektroniikkateollisuuden tuotantoautomaation valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konserni. Konsernilla on tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä sekä edustustoja 13 maassa. 31.12.2000 konsernin palveluksessa oli 746 henkilöä ja sen liikevaihto 1.1.- 31.12.2000 välisenä aikana oli 140,1 milj. euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Helsingin Pörssissä.