Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2002

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Kesäkuu 04, 2002

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS


JOT Automation Group Oyj:n ja Elektrobit Group Oy:n yhdistymiseen liittyvän suunnatun osakeannin ja tietyille sijoittajille suunnatun osakeannin toteuduttua ja osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin on  Elektrobit Group Oyj:n (ent. JOT Automation Group Oyj) omistuksessa tapahtunut seuraavia arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n tarkoittamia muutoksia:
 
Jorma Terentjeffin osuus Elektrobit Group Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta on alittanut 5 %, Juha Hulkon osuus on ylittänyt 20 %, Erkki Veikkolaisen osuus on ylittänyt 5 %, Kai Hildénin osuus on ylittänyt 5 %, Eero Halosen osuus on ylittänyt 5 %, Juha Sipilän ja Fortel Invest Oy:n osuus on yhdessä ylittänyt 5 % ja Jukka Harjun osuus on ylittänyt 5 %.