Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004

Marraskuu 03, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2004


Elektrobit-konsernin vuoden 2004 tärkein tavoite on pitkäntähtäimen kehittymisen ja jatkuvuuden varmistaminen. Katsauskauden aikana konserni lisäsi asetettujen tavoitteiden mukaisesti resursseja myyntiin, markkinointiin, osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tämän ohella konsernin tavoitteena on ollut liikevaihdon ja kannattavuuden maltillinen kasvu vuodelle 2004.
 
Vuoden 2004 kolmas neljännes oli poikkeuksellisen vahva. Sekä liikevaihto että liikevoitto ylittivät asetetut tavoitteet. Vahva neljännes ei tule vaikuttamaan yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteiden asettamiseen, eikä yhtiö ole korjannut pitkän tähtäimen kasvu- ja kannattavuustavoitteitaan ylöspäin. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 57,8 miljoonaa euroa (36,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (5,1  miljoonaa euroa). 
 
Vuoden 2004 kolmas neljännes verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson lukuihin:
- Liikevaihto oli 57,8 miljoonaa euroa (36,0 miljoonaa euroa: kasvua 21,8 miljoonaa euroa ja 60,4 %). Testaus-, Sopimustuotekehitys- ja Automaatiojärjestelmät -liiketoimintayksiköiden liikevaihto kasvoi edellisen vuoden tasosta. Liikevaihtotaso oli asetettuja tavoitteita korkeampi, ja johtui erityisesti Testaus -liiketoimintayksikön vahvasta kasvusta. Testaus -liiketoimintayksikön vahva kasvu johtuu osittain myös painopisteen siirtymisestä neljänneltä vuosineljännekseltä kolmannelle vuosineljännekselle. Liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna nostivat myös 3SOFT GmbH:n ja CIM Technologies -konsernin liittäminen Elektrobit -konserniin maaliskuusta 2004 lukien. Edellä mainittujen yritysten kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa, eikä näillä aiemmin ilmoitetun mukaisesti ole ollut olennaista vaikutusta konsernin liikevoittotasoon.
- Liikevoitto oli 11,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa: kasvua 6,8 miljoona euroa ja 134,9 %), joka oli asetettuja tavoitteita korkeampi. Kannattavuuden nousuun vaikuttivat erityisesti tuoteliiketoiminnan suhteellisen osuuden kasvu kokonaisliikevaihdosta, Testaus -liiketoiminnan vahva jakso ja Automaatiojärjestelmät -liiketoiminnan kannattavuuden nousu hyvälle tasolle.
 

Katsauskausi tammi-syyskuu 2004 verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson lukuihin:
- Liikevaihto oli 142,5 miljoonaa euroa (105,3 miljoonaa euroa: kasvua 37,1 miljoonaa euroa ja 35,3 %). Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto 60,8 miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa euroa, kasvua 18,9 miljoonaa euroa ja 45,1 %), Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto 62,4 miljoonaa euroa (46,6 miljoonaa euroa, kasvua 15,8 miljoonaa euroa ja 33,9 %) ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto 19,3 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa, kasvua 2,4 miljoonaa euroa ja 14,5 %) kasvoivat vuoden 2003 vastaavan ajanjakson tasolta. Ensimmäisen neljänneksen aikana suoritetuista yrityshankinnoista 3SOFT GmbH on liitetty Elektrobit-konsernin Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön lukuihin 8.3.2004 lukien ja CIM Technologies -konserni 1.3.2004 lukien. Edellä mainittujen yritysten liikevaihdosta kohdistui katsauskaudelle 11,8 miljoonaa euroa, eikä näillä aiemmin ilmoitetun mukaisesti ole ollut olennaista vaikutusta konsernin  liikevoittotasoon.
- Liikevoitto oli 22,8 miljoonaa euroa sisältäen vaihto-omaisuuden arvostusmuutoksesta johtuvaa kertaluonteista tuloa 0,7 miljoonaa euroa (10,3 miljoonaa euroa: kasvua 12,5 miljoona euroa ja 122,3 % ja ilman vaihto-omaisuuden arvostusmuutosta kasvua 11,8 miljoonaa euroa ja 115,4 %).
-  Omavaraisuusaste oli 60,0 % (57,7 %).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 26,9 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa).
- Katsauskaudella hankittiin enemmistöosuus 3SOFT GmbH:sta (80 %) ja CIM-Tech Oy:n koko osakekanta, sekä tehtiin esisopimus, jonka mukaan Elektrobit-konserni hankkii noin 80 % PJ Microwave Oy:n osakkeista, jonka jälkeen PJ Microwave Oy on Elektrobit-konsernin kokonaan omistama yhtiö. Strategiansa mukaisesti Elektrobit-konserni pyrkii kasvamaan tietoliikennetoimialan keskimääräistä kasvua nopeammin, muun muassa laajentamalla asiakaskuntansa sekä tietoliikenne- että muilla toimialoilla.