Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2004

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003

Helmikuu 11, 2004

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2003


Vuoden 2003 neljäs neljännes verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjakson pro forma -lukuihin:
- Liikevaihto oli 43,3 miljoonaa euroa (38,9 miljoonaa euroa, kasvua 4,4 miljoonaa euroa ja 11,3 %). Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden tasosta, Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto säilyi edellisen vuoden tasolla ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto laski vuoden 2002 neljännen neljänneksen tasosta.
- Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, kasvua 2,3 miljoonaa euroa ja 64,8 %).
- Omavaraisuusaste oli 58,6 % (53,4 %).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 13,0 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa, kasvua 9,0 miljoonaa euroa ja 221 %)
 
Vuosi 2003 verrattuna vuoteen 2002 (suluissa vuoden 2002 pro forma luvut):
- Liikevaihto oli 148,6 miljoonaa euroa (136,5 miljoonaa euroa, kasvua 12,1 miljoonaa euroa ja 8,9 %). Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 58,8 miljoonaa euroa (61,3 miljoonaa euroa, laskua 2,5 miljoonaa euroa ja 4,1 %), Testaus-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 67,9 miljoonaa euroa (44,6 miljoonaa euroa, kasvua 23,3 miljoonaa euroa ja 52,3 %) ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 21,9 miljoonaa euroa (30,6 miljoonaa euroa, laskua 8,7 miljoonaa euroa ja 28,5 %).
- Liikevoitto oli 16,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa, kasvua 15,4 miljoonaa euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 21,6 miljoonaa euroa (-1,7 miljoonaa euroa, kasvua 23,3 miljoonaa euroa).
 
Tilinpäätöstiedotteessa esitettyjä lukuja verrataan vuoden 2002 pro forma -lukuihin. Vuoden 2002 osalta sovelletut pro forma -laskentaperiaatteet on esitetty jäljempänä.