Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2005

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT-KONSERNIIN PERUSTETAAN HENKILÖSTÖRAHASTO

Huhtikuu 27, 2005

ELEKTROBIT-KONSERNIIN PERUSTETAAN HENKILÖSTÖRAHASTO


Elektrobit-konsernissa otettiin vuoden 2005 alussa käyttöön henkilöstörahastolain mukainen voittopalkkiojärjestelmä, jonka mukaisesti ennalta määrätty prosenttiosuus konsernin tuloksesta maksetaan voittopalkkiona henkilöstörahastoon. Hallitus päättää voittopalkkiojärjestelmän määräytymisperusteista vuosittain. Henkilöstörahaston lisäksi Elektrobit-konsernissa on tarkoitus käyttää kannustamiseen bonuksia ja johdon pitkäjänteiseen osakeomistukseen tähtäävää kannustusjärjestelmää.
 
Useisiin yrityksiin on perustettu pitkäjänteiseen kannustamiseen tarkoitettuja henkilöstörahastoja, jotka sijoittavat osan varoistaan työnantajayrityksen osakkeisiin. Myös Elektrobit-konsernissa on tarkoitus, että henkilöstörahasto käyttäisi mahdollisuuksien mukaan valtaosan sille maksettavista voittopalkkioeristä Elektrobit Group Oyj:n osakkeiden ostoon. Tällöin henkilöstöllä on mahdollisuus omistaa tulevaisuudessa Elektrobit-konsernia yhdessä ja päästä näin osalliseksi osakkeiden mahdollisesta arvonnoususta sekä osinkotuotoista. Henkilöstörahaston säännöt mahdollistavat myös sen, että rahaston jäsen voi halutessaan nostaa henkilökohtaisen rahasto-osuutensa Elektrobit Group Oyj:n osakkeina.
 
Oulunsalo, 27.4.2005
 
ELEKTROBIT GROUP OYJ
 
Juha Hulkko
toimitusjohtaja