Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2006

Elokuu 02, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2006


Julkaisuvapaa 2.8.2006 klo 8.00
 
ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-KESÄKUU 2006
(tilintarkastamaton)
 
 
YHTEENVETO
 
Vuoden 2006 toisella neljänneksellä yhtiö päivitti strategiansa ja aiemmin ilmoittamansa mukaisesti lisäsi edelleen panostusta tutkimukseen ja kehitykseen. Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2006 toisella neljänneksellä 54,6 miljoonaa euroa (58,1 miljoonaa euroa) ja oli siten aiemmin arvioidun mukaisesti olennaisesti samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa) ollen siten olennaisesti samalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.
 
 
Vuoden 2006 toinen neljännes verrattuna vuoden 2005 vastaavaan ajanjaksoon:
 
Liikevaihto oli 54,6 miljoonaa euroa (58,1 miljoonaa euroa; laskua 3,4 miljoonaa euroa ja 5,9 %). Testaus ja automaatio -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 27,9 miljoonaa euroa (36,3 miljoonaa euroa; laskua 8,5 miljoonaa euroa ja 23,3 %). Autoteollisuus-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 8,8 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa; kasvua 3,0 miljoonaa euroa ja 52,4 %), ja Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 17,9 miljoonaa euroa (15,9 miljoonaa euroa; kasvua 2,0 miljoonaa euroa ja 12,7 %).
 
Liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa) jakaantuen Tuoteliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 5,2 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa euroa), Palveluliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 0,8 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa) ja muut toiminnot - liikevoittoon 0,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
 
Liiketoiminnan rahavirta oli -2,9 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa).
 
 
Katsauskausi tammi-kesäkuu 2006 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon:
 
Liikevaihto oli 102,3 miljoonaa euroa (102,7 miljoonaa euroa; laskua 0,4 miljoonaa euroa ja 0,4 %). Testaus- ja Automaatio -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 49,6 miljoonaa euroa (59,4 miljoonaa euroa; laskua 9,7 miljoonaa euroa ja 16,4 %), Autoteollisuus-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa; kasvua 7,4 miljoonaa euroa ja 72,7 %) ja Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 35,1 miljoonaa euroa (33,1 miljoonaa euroa; kasvua 2,0 miljoonaa euroa ja 6,0 %).
 
Liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa, laskua 4,9 miljoonaa euroa ja 41,6 %) jakaantuen Palveluliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 1,0 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa; laskua 0,6 miljoonaa euroa ja 38,1 %), Tuoteliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 5,7 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa; laskua 4,1 miljoonaa euroa ja 41,9 %) sekä muiden toimintojen liikevoittoon 0,2 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).
 
Liiketoimintojen rahavirta oli -1,9 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa).
 
Omavaraisuusaste oli 63,0 % (57,9 %).
 
 
Oulunsalossa 2. päivänä elokuuta 2006
 
Elektrobit Group Oyj
HALLITUS
 
 
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 3889
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2250
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Group Oyj
Puh. 040 344 2875
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet