Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2006

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2006

Toukokuu 03, 2006

ELEKTROBIT GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU - MAALISKUU 2006


YHTEENVETO
 
Vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö jatkoi aiemmin ilmoittamansa mukaisesti panostuksien kasvattamista tutkimukseen ja kehitykseen. Yhtiön liikevaihto vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä oli 47,7 miljoonaa euroa ja kasvoi aiemmin arvioidun mukaisesti jonkin verran edellisen vuoden tasosta (44,6 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioitiin aiemmin olevan lievästi tappiollinen. Toteuma oli kuitenkin lievästi positiivinen 0,3 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa).
 
Vuoden 2006 ensimmäinen neljännes verrattuna vuoden 2005 vastaavan ajanjakson lukuihin:
- Liikevaihto 47,7 miljoonaa euroa (44,6 miljoonaa euroa; kasvua 3,0 miljoonaa euroa ja 7 %).  Testaus ja automaatio -liiketoimintayksikön liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa; laskua 1,3 miljoonaa euroa ja 5,5 %). Autoteollisuus-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa; kasvua 4,3 miljoonaa euroa ja 99,6 %) ja Sopimustuotekehitys-liiketoimintayksikön liikevaihto oli 17,2 miljoonaa euroa (17,2 miljoonaa euroa).
- Liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa) jakaantuen Tuoteliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 0,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa), Palveluliiketoiminta-segmentin liikevoittoon 0,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa) ja muut toiminnot - liiketappioon -0,4 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa)
- Omavaraisuusaste oli 62,6 % (58,1 %)