Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2007

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ MYY PRODUCTION SOLUTIONS -LIIKETOIMINTANSA ROHWEDDERILLE, JÄRJESTÄÄ UUDELLEEN LIIKETOIMINTASEGMENTIT JA ANTAA UUDEN OHJAUKSEN

Kesäkuu 01, 2007

ELEKTROBIT OYJ MYY PRODUCTION SOLUTIONS -LIIKETOIMINTANSA ROHWEDDERILLE, JÄRJESTÄÄ UUDELLEEN LIIKETOIMINTASEGMENTIT JA ANTAA UUDEN OHJAUKSEN


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 1.6.2007 kello 8.00 (EEST)
 
 
ELEKTROBIT OYJ MYY PRODUCTION SOLUTIONS -LIIKETOIMINTANSA ROHWEDDERILLE, JÄRJESTÄÄ UUDELLEEN LIIKETOIMINTASEGMENTIT JA ANTAA UUDEN OHJAUKSEN  
 
PRODUCTION SOLUTIONS -LIIKETOIMINNAN MYYNTI
 
Elektrobit Oyj ("EB") ja Rohwedder AG ("Rohwedder") ovat allekirjoittaneet 1.6.2007 sopimuksen, jolla EB myy Production Solutions -liiketoimintansa Rohwedderille ("Kauppa"). Kauppa käsittää EB:n Production Solutions -liiketoimintaan kuuluvat tytäryhtiöt.
 
Production Solutions -liiketoimintayksikkö tarjoaa tuotantotestaus- ja automaatioteknologiaa erityisesti telekommunikaatioalan laitevalmistajille sekä auto- ja kulutustavarateollisuudelle. Production Solutions -liiketoiminta on kuulunut EB:n Test and Automation -liiketoimintasegmenttiin. Production Solutions -liiketoiminta työllistää 112 henkilöä Suomessa ja 280 henkilöä ulkomailla, pääosin Euroopassa. 
 
Kauppahinta on 29 miljoonaa euroa, josta vähennetään korolliset velat ja johon lisätään rahavarat.   Edellä mainitun lisäksi Rohwedder maksaa lisäkauppahintaa mikäli Production Solutions -liiketoiminta saavuttaa tietyt taloudelliset tavoitteet vuosina 2007 ja 2008. Production Solutions -liiketoiminnan myynti lisää kertaluonteisesti EB:n vuoden 2007 toisen vuosineljänneksen nettovoittoa noin 15 miljoonaa euroa. Konsernin nettokassavirta kasvaa kertaluonteisesti vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä noin 15 miljoonalla eurolla sekä lisäksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 5 miljoonalla eurolla. Siirtyvän liiketoiminnan varat 31.5.2007 ovat arviolta noin 30 miljoonaa euroa. Kauppahintaa tarkistetaan myöhemmin Production Solutions -liiketoiminnan toukokuun 2007 lopun nettovarojen määrän perusteella.
 
Kauppa käsittää seuraavat Elektrobit Production Solutions Oy:n omistamat tytäryhtiöt: OÜ JOT Eesti, JOT Automation Italia S.r.l, Elektrobit Hungary Kft, S.C. Elektrobit S.R.L, JOT Automation Korea Ltd., Elektrobit Technologies (Beijing) Ltd., Elektrobit GmbH, Elektrobit Production Solutions Inc. ja Elektrobit Da Amazonia Ltda. Myös Elektrobit Production Solutions Oy:n ja Elektrobit Oyj:n yhdessä omistama Elektrobit Technologies India Private Ltd. sisältyy kauppaan.
 
Production Solutions -liiketoiminnan tuotteet ja tuotemerkit (kuten JOT Automation) siirtyvät kaupan mukana.
 
Production Solutions -liiketoimintayksikön liikevaihto ja liikevoitto (-tappio) olivat ajanjaksona 1.1.2006 - 31.3.2007 seuraavat:
 
 
 (MEUR )
Tammikuu-maaliskuu 2007
Tammikuu-joulukuu 2006
Liikevaihto
8.6
60.4
Liikevoitto (-tappio)
-1.6
3.1
Prosenttia liikevaihdosta
-18.5 %
5.1 %
 
Yllä esitettyihin lukuihin sisältyy vain Production Solutions -liiketoimintaan välittömästi liittyvät erät (IFRS 5.30).
 
"Olemme etsineet Production Solutions -liiketoiminnallamme vahvaa teollista ostajaa ja uskomme, että Rohwedder on hyvä uusi koti tälle liiketoiminnalle. Kiitän kaikkia Production Solutions -liiketoiminnan työntekijöitä heidän panoksestaan EB:ssä ja toivotan menestystä jatkossa", kommentoi kauppaa EB:n toimitusjohtaja Pertti Korhonen.
 
Rohwedderin hallituksen puheenjohtaja Joachim Rohwedder kommentoi yritysostoa: "Tämä yritysosto on ratkaiseva askel pyrkimyksessämme tulla maailman johtavaksi kansainväliseksi automaatioteknologiayritykseksi etenkin Electronics Production Solutions (EPS) -yksikössämme. Odotamme innolla, että pääsemme yhdistämään uuden liiketoimintayksikön ja sen työntekijät Rohwedder-konserniin niin pian kuin mahdollista."
 
 
STRATEGIAN STATUS - LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN MÄÄRÄ VÄHENNETTY KAHTEEN,
SYSTEM TEST SISÄLLYTETTY OSAKSI YDINLIIKETOIMINTOJA
 
Production Solutions -liiketoimintayksikön irtauduttua EB:stä, yhtiö on päättänyt vähentää liiketoimintasegmenttien määrän kahteen. Liiketoimintasegmenttien uudet, lyhennetyt nimet ovat "Automotive" ja "Wireless".
 
Automotive-liiketoimintasegmentti muodostuu, kuten tähänkin mennessä, Automotive Software -liiketoimintayksiköstä.
 
Wireless-liiketoimintasegmentti muodostuu Mobile Terminal Solutions ja Radio Network Solutions -liiketoimintayksiköistä. Lisäksi yhtiö on päättänyt sisällyttää System Test -liiketoimintayksikön ydinliiketoimintoihinsa osana Wireless-liiketoimintasegmenttiä. Päätös perustuu System Test -liiketoimintayksikön maailmanlaajuiseen tuotejohtajuuteen sekä yksikön rooliin EB:n langattoman tietoliikenteen ydinosaamisessa sen luodessa radioetenemiseen liittyvää huipputason tietotaitoa koko yrityksen liiketoimintojen käyttöön. Kesäkuusta 2006 lähtien Elektrobit on kehittänyt System Test -liiketoimintayksikön strategiaa. Yhtiö on päättänyt keskittää liiketoimintayksikön toiminnan edistyksellisiin langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökaluihin ja on aloittanut panostukset uusien tuotteiden kehittämiseen laajentaakseen Propsim-radiokanavaemulaattorituoteperheen sovelluspohjaa ja tuotevalikoimaa. Jotta System Test -liiketoimintayksikön nimi kuvaisi paremmin sen tarkennettua painopistealuetta, se on nimetty Wireless Communications Tools -liiketoimintayksiköksi. 
 
EB on päättänyt myös muodostaa RFID-lukijajärjestelmät ja teollisuuden langattomat verkkoratkaisut liiketoimintayksiköksi nimeltä Wireless Sensor Solutions, joka on osa Wireless-liiketoimintasegmenttiä. Uuden liiketoimintayksikön ensimmäinen tuotevalikoima koostuu marraskuussa 2006 esitellystä RFID-lukijatuotesarjasta sekä EB'n teollisista WLAN -tuotteista.
 
Elektrobit Oyj:n raportointi perustuu seuraaviin segmentteihin 1.4.2007 alkaen:
 
 
"EB on nyt saanut päätökseen keväällä 2006 uudelleen määritellyn strategiansa ensimmäisen vaiheen toteutuksen ja vähentänyt liiketoimintojensa määrän viiteen. Tämä muodostaa vahvan pohjan strategian toteutukselle jatkossa. Strategiansa mukaisesti yhtiö tulee keskittymään selkeisiin kasvuliiketoimintoihin", sanoo tohtori J.T. Berqvist, Elektrobit Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.
 
 
VUODEN 2007 ENSIMMÄISEN PUOLISKON NÄKYMÄT
(jatkuvat liiketoiminnot ilman Production Solutions -liiketoimintaa)
 
EB odottaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla (61.0 miljoonaa euroa). Yhtiö jatkaa panostuksia:
 
- ohjelmistoalustoihin perustuviin tuotteisiin Automotive Software -liiketoimintayksikössä,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehitykseen Radio Network Solutions -liiketoimintayksikössä,
- sovellusalueiden ja tuotevalikoiman laajentamiseen Wireless Communications Tools -liiketoimintayksikössä,
- strategiassa määriteltyihin teknisiin ydinosaamisalueisiin,
- myynti- ja markkinointiorganisaation kehittämiseen sekä
- tehokkaiden yhtenäisten tukitoimintojen ja toiminta-alustojen rakentamiseen maailmanlaajuisen liiketoiminnan tukemiseksi yhtiön strategian mukaisesti.
 
Johtuen pääosin näistä edelleen jatkuvista merkittävistä panostuksista EB odottaa vuoden 2007 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketappion olevan noin kaksinkertainen verrattuna vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon liiketappioon (-7.8 miljoonaa euroa).
 
Oulunsalo, 1.6.2007
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
 
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 3889
 
Seppo Laine
Talousjohtaja
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2250
 
Maija-Liisa Fors
Johtaja, sijoittajasuhteet
Elektrobit Oyj
Puh. 040 344 2875
 
JAKELU:
OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Elektrobit Oyj, EB
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2006 liikevaihto oli 181,5 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX Helsingin pörssissä. www.elektrobit.com
 
Rohwedder
Rohwedder-konserni työllistää noin 600 henkeä ja sen Mechatronics Production Solutions ja Electronics Production Solutions -yksiköt ovat monimutkaisten automaatioteknologiajärjestelmien johtavia toimittajia. Yhtiö palvelee asiakkaitaan suoraan kolmella kasvumarkkina-alueella Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Rohwedderin automaatiolinjoja käytetään pääasiassa seuraavilla teollisuudenaloilla: autoteollisuus, telekommunikaatio ja elektroniikka sekä sairaanhoitoteknologia. Rohwedder AG (ISIN DE0007057705) on listattu Frankfurtin pörssissä Prime Standard -segmentissä.