Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2008

Toukokuu 07, 2008

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2008


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 7. toukokuuta 2008 kello 8.00 (EET)
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMIKUU-MAALISKUU 2008
 
YHTEENVETO 1Q 2008
 
- Liikevaihto oli 47,3 miljoonaa euroa (31,0 miljoonaa euroa, 1Q 2007). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 52,9 prosenttia. Liikevaihtoon sisältyy kertaluontoisia vähäkatteisia lisenssien kauttalaskutuseriä noin 3 miljoonaa euroa.
- Liiketappio liiketoiminnasta oli -5,1 miljoonaa euroa ja kertaluontoiset uudelleenjärjestelykulut olivat -2,9 miljoonaa euroa 27.3.2008 julkistetun mukaisesti, joiden seurauksena yhteenlaskettu liiketappio oli  -8,0 miljoonaa euroa (-7,2 miljoonaa euroa, 1Q 2007).
- Strategiansa mukaisesti EB jatkoi katsauskaudella merkittäviä T&K-investointeja, jotka olivat 11,6 miljoonaa euroa (24,6 prosenttia liikevaihdosta), joista 1,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.
- Operatiivinen kassavirta oli -7,4 miljoonaa euroa ja nettokassavirta 13,8 miljoonaa euroa.
- Omavaraisuusaste oli 69,5 prosenttia.  
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 1Q 2008
(Vertailu vuoden 2007 ensimmäiseen vuosineljännekseen ellei toisin mainita)
 
EB:n ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 52,9 prosenttia 47,3 miljoonaan euroon (31,0 miljoonaa euroa). Katsauskauden liikevaihtoon sisältyy kertaluontoisia vähäkatteisia lisenssien kauttalaskutuseriä noin 3 miljoonaa euroa.
 
Ensimmäisen neljänneksen liiketappio oli -8,0 miljoonaa euroa (-7,2 miljoonaa euroa). Liiketappio sisältää 27.3.2008 julkistetut 2,9 miljoonan euron uudelleenjärjestelyjä koskevat kertaluonteiset erät.
 
Edellä mainitut -2,9 miljoonan euron kulut sisältävät uudelleenjärjestelykulut Wireless-liiketoimintasegmentissä (kuluvaraus noin 2,2 miljoonaa euroa) sekä EB:n sveitsiläisen tytäryhtiön Elektrobit AG:n osakkeiden myynnin (myyntitappiota ja poistoja yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa).
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli 15,5 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa). Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 45,8 prosenttia. Liiketappio oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), mikä johtui EB:n strategian mukaisista kasvaneista T&K-investoinneista autojen ohjelmistoalustatuotteisiin ja investoinneista markkinointiin ja myyntiin maailmanlaajuisen liiketoiminnan kasvattamiseksi.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli katsauskaudella 31,7 miljoonaa euroa (20,1 miljoonaa euroa), joka sisälsi yllä mainittuja kertaluontoisia vähäkatteisia lisenssien kauttalaskutuseriä noin 3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 58,0 prosenttia. Liiketappio oli -6,5 miljoonaa euroa (-6,4 miljoonaa euroa). Syinä olivat aiemmin ilmoitettujen uudelleenjärjestelyiden -2,9 miljoonan euron kertaluonteiset erät, merkittävät T&K-investoinnit WiMAX-tukiasemamoduulituotteisiin ja RFID-lukijajärjestelmiin sekä radioverkkoratkaisuiden T&K-palvelujen odotettua heikompi kysyntä ja kova hintakilpailu.
 
Kaiken kaikkiaan EB jatkoi katsauskaudella merkittäviä investointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen uusien liiketoimintojen kehittämiseksi strategiansa mukaisesti. Automotive-liiketoimintasegmentin tuotekehitysinvestointien osuus kasvoi.
 
Marraskuussa 2006 tapahtuneen Network Test -liiketoiminnan myynnin lisäkauppahinnan perusteina olivat kyseisen liiketoiminnan saavuttamat tietyt taloudelliset tavoitteet välillä 1.1.-31.12.2007.  Lisäkauppahintaa on kertynyt 0,4 miljoonaa euroa, joka tulee maksettavaksi EB:lle vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä. Production Solutions -liiketoiminnan myyntiin liittyvä lisäkauppahinta perustuu vuosien 2007 ja 2008 tulokseen. Vuodelta 2007 ei ole maksettavaksi erääntyvää lisäkauppahintaa.
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta oli -7,4 miljoonaa euroa (-5,5 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 69,5% (68,6%).
- Nettovelkaantumisaste oli -35,0% (-37,0).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Konsernin yleinen liikevaihto- ja tuloskehitys vuosineljänneksittäin, MEUR:
 
1Q08
4Q07
3Q07
2Q07
1Q07
Liikevaihto
47,3
44,6
35,3
33,5
31,0
Liikevoitto (-tappio)
-8,0
-2,4
-4,0
-6,6
-7,2
Tulos ennen veroja
-7,7
-3,3
-4,0
-6,3
-6,4
Katsauskauden tulos
-7,7
-3,3
-4,0
-6,4
-6,3
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR:
 
1Q08
4Q07
3Q07
2Q07
1Q07
Automotive
15,5
16,2
14,5
11,2
10,6
Wireless
31,7
28,2
20,4
22,2
20,1
Koko konserni
47,3
44,6
35,3
33,5
31,0
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR (%):
 
1Q08
4Q07
3Q07
2Q07
1Q07
Aasia
2,0
(4,3%)
2,0
(4,5%)
4,4
(12,5%)
0,6
(1,7%)
2,5
(8,0%)
Amerikat
18,5
(39,2%)
14,5
(32,5%)
7,4
(20,9%)
7,3
(21,7%)
4,1
(13,4%)
Eurooppa
26,8
(56,5%)
28,1
(63,0%)
23,5
(66,5%)
25,7
(76,6%)
24,3
(78,6%)
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tuloksen kehitys liiketoimintasegmenteittäin ja muu liiketoiminta, MEUR:
 
1Q08
4Q07
3Q07
2Q07
1Q07
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
15,5
-1,6
 
16,2
1,0
 
14,5
0,5
 
11,2
-0,2
 
10,6
-0,6
Wireless 
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
31,7
-6,5
 
28,2
-4,1
 
20,4
  -5,2
 
22,2
 -7,1
 
20,1
 -6,4
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
0,1
0,1
 
0,1
0,7
 
  0,3
0,7
 
  0,1
0,7
 
  0,3
-0,2
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto (-tappio)
 
47,3
-8,0
 
44,6
-2,4
 
35,3
  -4,0
 
33,5
  -6,6
 
31,0
       -7,2
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTIT
 
EB:n raportointi 1.1.2008 alkaen perustuu "Automotive" ja "Wireless" -liiketoimintasegmentteihin, joka tulee heijastumaan yhtiön organisaation ja toimintatavan kehityksessä.
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT VUODEN 2008 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ JA MARKKINANÄKYMÄT
 
 
AUTOMOTIVE-LIIKETOIMINTASEGMENTTI
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu autoteollisuudelle suunnatuista ohjelmistotuotteista, jälkimarkkinalaitteiden navigointiohjelmistoista (henkilökohtaiset navigointilaitteet) ja ohjelmistojen suunnittelupalveluista. Asiakkaita ovat johtavat autonvalmistajat, autoelektroniikkatoimittajat (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajat.
 
Liiketoimintasegmentin vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 15,5 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa 1Q 2007), joka vastaa vahvaa 45,8 prosentin vuosittaista kasvua. Liiketappio oli -1,6 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa), mikä johtui EB:n strategian mukaisista kasvaneista T&K-investoinneista autojen ohjelmistoalustatuotteisiin ja investoinneista markkinointiin ja myyntiin maailmanlaajuisen liiketoiminnan kasvattamiseksi. EB:n tavoitteena on kasvattaa edelleen autoteollisuuden ohjelmistotuotteiden ja palvelujen osuutta yhtiön liikevaihdosta.
 
EB sai ensimmäiset sitoumukset autonvalmistajilta EB:n paikannusohjelmiston asentamiseksi autojen perusominaisuusvalikoimaan. EB:n autoteollisuuden viihde- ja viestintäohjelmistot (Infotainment) ovat saaneet jalansijaa myös Yhdysvalloissa.
 
Tuotekehitysinvestoinnit suuntautuivat paikannusohjelmistojen jatkomenestyksen ja kilpailukyvyn sekä viihde- ja viestintäohjelmistojen käyttöliittymätyökalujen ja suoritusaikaisen ohjelmistoympäristön kehittämiseksi. Lisäksi panostettiin autojen sisäisten elektronisten ohjausyksiköiden ohjelmistoihin ja näiden yhdistely- ja testaustyökaluihin.
 
 
WIRELESS-LIIKETOIMINTASEGMENTTI
 
Liiketoimintasegmentin liikevaihto tammikuusta maaliskuuhun 2008 oli 31,7 miljoonaa euroa (20,1 miljoonaa euroa 1Q 2007), mikä merkitsi 58,0 prosentin vuosittaista kasvua. Liikevaihtoon sisältyy kertaluontoisia lisenssien vähäkatteisia kauttalaskutuseriä noin 3 miljoonaa euroa.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, sisältäen -2,9 miljoonan euron kertaluonteisen uudelleenjärjestelykustannuksen, oli -6,5 miljoonaa euroa (-6,4 miljoonaa euroa). Verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2007 kannattavuuden parantuminen (ilman kertaluonteista kuluerää) johtui matkaviestinratkaisujen resurssien hyvästä käyttöasteesta. Kannattavuuteen vaikuttivat aiemmin ilmoitettujen uudelleenjärjestelyiden 2,9, miljoonan euron kertaluonteiset erät, merkittävät T&K-investoinnit WiMAX-tukiasemamoduulituotteisiin ja RFID-lukijajärjestelmiin sekä radioverkkoratkaisuiden T&K-palvelujen odotettua heikompi kysyntä ja kova hintakilpailu.
 
Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana matkapuhelinteknologioiden ja puhelinaihioiden kehittäminen TerreStar Networksin tulevaan satelliitti- ja matkapuhelinteknologian yhdistävään, täysin IP-pohjaiseen verkkoon jatkui suunnitellusti. EB allekirjoitti sopimuksen Suomen Puolustusvoimien Teknisen tutkimuskeskuksen kanssa taktisen viestinnän ohjelmistoradion prototyypistä. Sitä hyödynnetään kansallisessa ja eurooppalaisissa ohjelmistoradiokehitystoimissa. Helmikuussa, 2008 GSMA Mobile World -kongressissa Barcelonassa, Espanjassa, NextWave Wireless esitteli onnistuneesti VoIP-puhelua WiMAX-standardissa muotoaihion avulla. Tässä kehityksessä EB toimi pääalustaintegroijana.
 
Maaliskuussa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut radioverkkoratkaisujen kiinteiden kustannusten tason ja resurssien yhteensovittamiseksi. Neuvottelut koskevat noin 40 henkilöä lähinnä Oulussa ja Kajaanissa. EB jatkoi liikkuvan WiMAX-standardin tukiasemamoduuliteknologian tuotekehitysinvestointeja.
 
Uusia langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen tuotejulkaisuja olivat mm. EB Propsim FE -versio 3GPP LTE -testaukseen ja uudet lisättävät ominaisuudet EB Propsim -tuotevalikoiman järjestelmätestausratkaisujen tukemiseksi. Ensimmäiset varsinaiset emulaattoritoimitukset Yhdysvaltain avaruus- ja satelliittiviestintäteollisuudelle tehtiin. Tuotekehitysinvestoinnit suunnattiin nykyisen tuotevalikoiman uudistamiseksi ja laajentamiseksi teknologia- ja tuotejohtajuuden säilyttämiseksi.
 
Maaliskuussa EB päätti selvittää mahdollisuutta luopua pääosasta langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen valmistustoimintaa. Yhteistoimintaneuvottelut koskevat noin 50 henkilöä Oulunsalossa. Jatkossa EB aikoo hankkia tällaiset ydinliiketoimintoihin kuulumattomat toiminnot ulkoisilta valmistuskumppaneiltaan. Näin EB pyrkii parantamaan toimitusketjunsa kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen loppukokoonpano-, lopputestaus- ja huoltotoiminnot on kuitenkin tarkoitus pitää EB:ssä.  
 
EB edistyi uusien RFID-lukijajärjestelmien tuotekehitysohjelmissa. Maaliskuussa julkistettiin Elektrobit AG:n myynti ja EB RFID -kehityksen yhdistäminen EB:n yksikköön Grazissa Itävallassa. Kauppa saatettiin loppuun 31.3.2008. Sveitsissä sijaitseva tytäryhtiö Elektrobit AG myytiin sen toimivalle johdolle. Uudessa omistuksessa yhtiö keskittyy jatkossa langattomiin teollisuussovelluksiin liittyvien tuotteiden kehitykseen ja tuotekehityspalveluliiketoimintaan sekä toimii myös EB:n alihankkijana. Järjestely ei muuta EB:n strategiaa toimittaa RFID-lukijajärjestelmiä.
 
Markkinanäkymät
 
Autoissa elektroniikan ja ohjelmistojen osuus on kasvanut ja ohjelmistojen hyödyntämisen odotetaan jatkossakin lisääntyvän markkinoilla. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön arvioidaan myös kasvavan. Vuosina 2005-2009 autoteollisuuden sulautettujen ohjelmistojen markkinoiden odotetaan kasvavan sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa keskimäärin 15 prosenttia vuodessa (Frost & Sullivan).
 
Älypuhelinten osuus kasvaa, mikä johtuu nopeasti kasvaneesta uusien ominaisuuksien ja palveluiden tarpeesta (Canalys). Uudet multiradioyhdistelmät ja ohjelmistoalustat luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 
Liikkuvan WiMAX-standardin arvoketju ja siihen liittyvät horisontaaliset teknologia- ja tuotemarkkinat ovat vielä muodostumisvaiheessa. Tämän takia kaupallisten markkinoiden alkaminen on viivästynyt. Huhtikuun alussa liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten operaattoripalveluiden päämarkkinoiden ennustettiin käynnistyvän Yhdysvalloissa "myöhemmin vuonna 2008".
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinoiden odotetaan laajenevan maltillisesti. Uudet solukkoverkkotekniikat, olemassa olevien tekniikoiden laajennukset (HSDPA, HSUPA, 3GPP LTE, MIMO) ja uudet radioverkkopohjaiset tekniikat (liikkuva WiMAX, WiBRO) luovat testausjärjestelmien korvausinvestointien ja uusien testausjärjestelmien tarpeita. Erityisesti Yhdysvalloissa avaruus- ja puolustusteollisuuden langattomat sovellukset ovat muodostamassa tärkeän mahdollisuuden ilmarajapinnan emulointitarjoajille.
 
Ennakko-odotuksista poiketen UHF (Ultra High Frequency) RFID-lukijamarkkinoiden kasvu on myöhästynyt. RFID-markkinan odotetaan vähitellen muuttuvan kokeiluista ja pilottiprojekteista kaupallisiin toteutuksiin. Globaalien RFID-lukijajärjestelmien markkinoiden odotetaan kasvavan keskimäärin yli 20 prosenttia vuosittain vuosina 2006-2011 (VDC).
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA VUODEN 2008 ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
 
Tutkimus- ja kehityspanostuksia jatkettiin seuraavilla alueilla:
- Autoteollisuuden ohjelmistoalustatuotteiden kehittäminen
- Liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehittäminen
- Radiokanavaemulaattorituotevalikoiman kehittäminen
- RFID-lukijajärjestelmätuotevalikoiman kehittäminen
- Strategiassa määritetyt tekniset ydinosaamisalueet.
 
Vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tutkimus- ja kehitysmenot olivat yhteensä 11,6 miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa vastaavana ajanjaksona vuonna 2007) eli 24,6 prosenttia liikevaihdosta (23,4 % vuonna 2007), josta 1,0 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen.
 
 
VUODEN 2008 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
EB odottaa liikevaihdon vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kasvavan selvästi vuoden 2007 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna (79,9 miljoonaa euroa) vuosipuoliskon jälkimmäisen osan liikevaihdon ollessa suunnilleen samalla tasolla kuin ensimmäisen.
 
Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhtiön tuotekehityspanostukset pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla Automotive-liiketoimintasegmentin tuotekehitysinvestointien osuuden kasvaessa edelleen. Yhtiö jatkaa panostuksia:
 
- autoteollisuuden ohjelmistoalustatuotteisiin,
- liikkuvan WiMAX-standardin mukaisten radiotukiasemamoduulituotteiden kehitykseen,
- radiokanavaemulaattorituotevalikoiman kehittämiseen,
- RFID-lukijajärjestelmätuotevalikoiman kehittämiseen,
- strategiassa määriteltyihin teknisiin ydinosaamisalueisiin,
- yhtiön maantieteellisen läsnäolon laajentamiseen sekä
- yhtenäisten rakenteiden ja toiminta-alustojen edelleen kehittämiseen maailmanlaajuisen liiketoiminnan tukemiseksi yhtiön strategian mukaisesti.
 
EB odottaa vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketoimintojen liiketappion ilman kertaluonteisia eriä olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon liiketoimintojen liiketappio oli (-7,9 miljoonaa euroa). Kertaluontoiset erät paransivat vuoden 2007 toisen vuosipuoliskon liiketappiota +1,5 miljoonaa euroa ja tulevat huonontamaan vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketappiota -2,9 miljoonaa euroa.   
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB:n riskienhallinnan tavoitteena on kattaa liiketoimintaan, omaisuuteen, sopimuksiin, osaamiseen, valuuttoihin, rahoitukseen ja strategiaan liittyviä riskejä. Yhtiö on selvittänyt esimerkiksi strategiaan, liiketoimintaan, henkilöstöön, tuotekehitykseen, tuotevastuuseen, omaisuuteen ja rahoitukseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä.
 
Kuluvalla tilikaudella yhtiön liiketoimintaan liittyy muun muassa seuraavanlaisia riskitekijöitä:
 
Tuotekehityspalveluliiketoiminnan riskit liittyvät pääasiallisesti asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuustekijöihin (oma kehitys tai ulkoistaminen ja toisaalta olemassa olevien asiakkaiden tuoteohjelmien jatko, pienentyminen tai päättyminen), projektiresurssien kasvattamiseen, tärkeimpien teknologiakomponenttien ajoitukseen ja markkinoiden kireään kilpailuun, jolla voi olla vaikutusta T&K-palveluiden kysyntään ja hintatasoon. Lisäksi on olemassa T&K-palveluiden myymiseen tavanomaisesti liittyviä teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Riskejä voi muodostaa myös tietoliikenneverkkotoimittajien uudelleenjärjestäytyminen.
 
Tuoteliiketoiminnan riskit liittyvät mahdollisiin markkinoiden viivästyksiin (etenkin liikkuvan WiMAX:in ja RFID-lukijatuotteiden alueilla), asiakkaiden tuoteostojen ja tilausten kokoon ja ajoitukseen sekä näiden lyhyeen näkyvyyteen, tuotekehitysprojektien viivästyksiin, asiakassopimuksiin perustuviin aktivointeihin, varastojen arvostusriskeihin ja suunniteltua suurempia tuotekehityskustannuksia aiheuttaviin tuotekehityksen teknologiariskeihin. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettu liikevaihto sisältää normaaleja ajoitusriskejä.
 
Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on yhtiön sivustossa osoitteessa www.elektrobit.com/aboutelektrobit .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
Taseen 31.3.2008 päivättyjä lukuja on verrattu 31.12.2007 -taseeseen (1 000 euroa).
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 64,9 miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa 31.12.2007). Lyhytaikaisissa veloissa olevat ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 34,5 miljoonaa euroa (33,2 miljoonaa 31.12.2007).
 
Poistamattoman konserniliikearvon määrä oli katsauskauden lopussa 19,6 miljoonaa euroa (19,6 miljoonaa euroa 31.12.2007).
 
Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella -7,9 miljoonaa euroa, joka sisältää korvausinvestoinnit, muissa pitkäaikaisissa sijoituksissa olleen sijoitussalkun purkamisen sekä Elektrobit AG:n myynnistä aiheutuneet erät. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 3,2 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,7 miljoonaa euroa.
 
Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 31,4 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 69,5 prosenttia (vuoden 2007 lopussa 70,9 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin ei sisälly pakollisia varauksia.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on liiketoiminnan katteen turvaaminen muuttuvissa markkinaoloissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian mukaan suojataan asianomaisen valuutan tulevaa 12 kuukauden nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 43,2 miljoonaa euroa.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB:ssä työskenteli vuoden 2008 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1771 työntekijää. Maaliskuun lopussa yhtiössä oli 1762 työntekijää (vuoden 2007 lopussa 1725 työntekijää). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.
 
 
OPTIO-OIKEUDET
 
Yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2008, hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta Elektrobit -konsernin avainhenkilöille seuraavasti.
 
Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.
 
Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 4.200.000 kappaletta, joista 1.400.000 merkitään tunnuksella 2008A, 1.400.000 tunnuksella 2008B ja 1.400.000 tunnuksella 2008C. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 4.200.000 yhtiön uutta osaketta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 3,1 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.
 
Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Elektrobit Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Oy:ssä tammikuussa 2009, tammikuussa 2010 ja tammikuussa 2011. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
 
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2008A 1.4.2012-31.3.2014, optio-oikeuksilla 2008B 1.4.2013-31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2008C 1.4.2014-31.3.2016.
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET KATSAUSKAUDEN LOPUSSA
 
Yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2008, valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti. Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.
 
Yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2008, valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 %:ia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa enintään 30.6.2009 asti.
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat aiheuttaneet AML 2:9 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden eli niin sanotun liputusilmoituksen syntymisen.
 
 
YHTIÖN HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
 
Yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2008, vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin J.T. Bergqvist, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n.
 
 
OSINKO VUODELTA 2007
 
Yhtiökokous, joka pidettiin 14.3.2008, hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 28.3.2008.
 
 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS
 
Yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten, että yhtiön kotipaikka on Oulu. Yhtiön toimialaa koskeva yhtiöjärjestyksen 2 § päivitetään seuraavasti: Yhtiön toimialana on auto- ja elektroniikkateollisuuden ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus ja myynti, tuotekehitys- ja muiden palveluiden tuottaminen sekä muu teollinen toiminta. Yhtiö voi hallinnoida tuote- ym. oikeuksia sekä harjoittaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, arvopapereiden ja kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.
 
 
Oulunsalo, 7.5.2008
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148
 
Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338
 
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA
 
EB, Elektrobit Oyj, järjestää vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille
 
7.5.2008 kello 12.00 - 13.00
Helsingissä,
Ravintola Savoy
Eteläesplanadi 14
Salikabinetti, 7. krs
 
Tilaisuus lähetetään audio webcastina, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä osoitteessa http://194.100.179.139:80/wip/directlink.do?newbrowser=1&pid=2216074 .
Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä että soittamalla seuraaviin telekonferenssinumeroihin:
 
Osallistujat - Suomi ja muu Eurooppa: 09 2313 9202
Osallistujat - Iso-Britannia: +44 (0)20 7162 0125
Osallistujat - Yhdysvallat: +1 334 323 6203
 
Tapahtuman on-demand -taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä. Esitysaineisto on saatavilla samassa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikkojen tekemien analyysien perustella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa verkkosivuiltamme www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
30.4.2008
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2008
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Pitkäaikaisissa varoissa ollut sijoitussalkku markkina-arvoltaan 10,6 miljoonaa euroa purettiin ja varat siirrettiin rahavaroihin katsauskauden aikana. Investointien rahavirrat katsauskaudella sisältävät joulukuussa tehdyn kiinteistökaupan kauppahinnan suorituksen 13,1 miljoonaa euroa.
 
Maksetut osingot:
Yhtiökokouksen 14.3.2008 päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,02 euroa osakkeelle eli yhteensä 2.588.253,80 euroa. Osingon maksupäivä oli 28.3.2008.
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon tilinpäätöslaskelmissa:
Osavuosijakson päättymisen jälkeen ei olennaisia tapahtumia.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
Katsauskaudella EB myi 100 prosenttia Elektrobit AG:n osakekannasta.