Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2008

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, ANTAA UUDEN OHJAUKSEN VUODEN 2008 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLE JA KÄYNNISTÄÄ UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMIA

Maaliskuu 27, 2008

EB, ELEKTROBIT OYJ, ANTAA UUDEN OHJAUKSEN VUODEN 2008 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLE JA KÄYNNISTÄÄ UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMIA


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 27.3.2008 kello 8.00 (EET)
EB, ELEKTROBIT OYJ, ANTAA UUDEN OHJAUKSEN VUODEN 2008 ENSIMMÄISELLE VUOSIPUOLISKOLLE JA KÄYNNISTÄÄ UUDELLEENJÄRJESTELYTOIMIA
                                                       
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2008 EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi vuoden 2007 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna (79,9 miljoonaa euroa). Jäljempänä kuvattujen uudelleenjärjestelytoimien jälkeen EB odottaa vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketappion olevan samalla tasolla tai pienentyvän verrattuna vuoden 2007 toiseen vuosipuoliskoon, (-7,9 miljoonaa euroa ilman 1,5 miljoonan euron kertaluontoista tuloerää, joka julkistettiin tiedotteessa 28.12.2007), alkuvuoden ollessa selvästi heikompi kuin jälkimmäinen vuosipuoliskon osa. Tämän lisäksi ensimmäisen vuosipuoliskon 2008 tulosta heikentävät jäljempänä kuvatut kertaluotoiset erät.
 
EB on päättänyt osana tuottavuuden ja kulurakenteen parantamishanketta selvittää mahdollisuuksia uudelleenjärjestelyihin Wireless Communications Tools ("WCT"), Radio Network Solutions ("RNS"), ja Wireless Sensor Solutions ("WSS") -liiketoimintayksiköissä. Uudelleenjärjestelyjen johdosta EB kirjaa kertaluonteisia kustannuksia vuoden 2008 ensimmäiselle neljännekselle arviolta yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa, joita ei ole huomioitu EB:n 6.2.2008 tilinpäätöstiedotteessa antamassa tulosohjauksessa. Uudelleenjärjestelyjen mahdollisuutta on päätetty selvittää seuraavasti:
 
EB on päättänyt selvittää mahdollisuutta luopua pääosasta EB:n WCT -liiketoimintayksikön valmistustoimintaa. EB:n tavoitteena on jatkossa hankkia tämä ydinliiketoimintoihin kuulumaton toiminto ulkoisten valmistuskumppaneiden kautta ja siten parantaa toimitusketjunsa kustannustehokkuutta ja joustavuutta. WCT:n tuotteiden loppukokoonpano- ja lopputestaustoiminnot on kuitenkin tarkoitus säilyttää EB:llä. Tämän johdosta EB on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut WCT:n henkilöstön osalta taloudellisin ja tuotannollisin syin, sekä toiminnan uudelleen järjestelyihin liittyvillä perusteilla. Neuvottelut koskevat noin 50 henkilöä Oulunsalossa.
                                                                                                               
Johtuen odotettua heikommasta kysynnästä ja voimakkaasta hintakilpailusta RNS-liiketoimintayksikön tarjoamissa tuotekehityspalveluissa, EB on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut myös RNS-liiketoimintayksikön osalta taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Neuvottelut koskevat noin 40 henkilöä lähinnä Oulussa ja Kajaanissa.
 
Edellä mainitun lisäksi EB on allekirjoittanut esisopimuksen Sveitsissä sijaitsevan pääasiassa WSS-liiketoimintayksikköä palvelevan tytäryhtiönsä Elektrobit AG:n osakkeiden myynnistä mainitun yhtiön toimivalle johdolle. Sveitsin yksikkö tulee jatkossa keskittymään langattomiin teollisuussovelluksiin liittyvien tuotteiden kehitykseen ja tuotekehityspalveluliiketoimintaan toimien myös EB:n alihankkijana. Järjestely ei muuta EB:n WSS-liiketoimintayksikön strategiaa, jonka mukaisesti liiketoimintayksikkö keskittyy RFID-lukijajärjestelmien toimittamiseen. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun 31.3.2008 mennessä ja sen seurauksena EB:n henkilöstö tulee vähenemään noin 34 henkilöllä. Kaupalla yksinään ei ole merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen tai tulokseen. Osapuolet ovat sopineet, että ostohintaa ja muita sopimusehtoja ei tulla julkistamaan.
 
Selvityksen alla olevien Wireless-liiketoimintasegmenttiin kohdistuvien uudelleenjärjestelyiden johdosta vuoden 2008 ensimmäiselle vuosineljännekselle tulee kohdistumaan kertaluonteista kuluvarausta yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Sveitsin yksikön myynnistä toteutuessaan aiheutuu ensimmäiselle vuosineljännekselle kertaluonteinen alaskirjaus ja myyntitappiota määrältään yhteensä noin 0,7 miljoonan euroa. Näin ollen vuoden 2008 ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistuu kertaluonteisia eriä arviolta yhteensä noin 2,9 miljoonaa euroa, joita ei ole huomioitu EB:n 6.2.2008 tilinpäätöstiedotteessa antamassa tulosohjauksessa.
 
Aiemmin EB kertoi tilinpäätöstiedotteessa 6.2.2008 odottavansa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan vuoden 2007 toiseen vuosipuoliskoon verrattuna (79,9 miljoonaa euroa). Edelleen EB kertoi odottavansa vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketappion pienentyvän verrattuna vuoden 2007 toiseen vuosipuoliskoon (-7,9 miljoonaa euroa ilman 1,5 miljoonan euron kertaluontoista tuloerää, joka julkistettiin tiedotteessa 28.12.2007), alkuvuoden ollessa heikompi kuin jälkimmäinen vuosipuoliskon osa.
 
27.3.2008
 
Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
LISÄTIETOA:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5148
 
Panu Miettinen
Talousjohtaja
Puh. 040 344 5338
 
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2007 liikevaihto oli 144,3 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. www.elektrobit.com