Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2009

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-MAALISKUU 2009, EB PARANSI TULOSTAAN

Huhtikuu 30, 2009

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-MAALISKUU 2009, EB PARANSI TULOSTAAN


PÖRSSITIEDOTE                          
Julkaisuvapaa 30.4.2009 kello 8.00
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, TAMMIKUU-MAALISKUU 2009
EB PARANSI TULOSTAAN
 
YHTEENVETO 1Q 2009
 
- Liikevaihto oli 42,8 miljoonaa euroa (47,3 miljoonaa euroa, 1Q 2008), laskua 9,5 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta.  
- Liiketoiminnan liikevoitto oli 0.9 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kertaluonteiset kulut olivat yhteensä -0,9 miljoonaa euroa, eli liikevoitto oli yhteensä 0,0 miljoonaa euroa (-8,0 miljoonaa euroa, 1Q 2008).
- Liiketoimintojen kassavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (-7,4 miljoonaa euroa, 1Q 2008). Nettokassavirta oli -5,8 miljoonaa euroa (13,8 miljoonaa euroa, 1Q 2008).
- Likvidit varat olivat 62,8 miljoonaa euroa (85,7 miljoonaa euroa, 1Q 2008).
- Omavaraisuus pysyi korkealla tasolla ja oli 68,2 prosenttia (69,5 prosenttia, 1Q 2008).
- Tulos osaketta kohti oli -0,01 euroa (-0,06 euroa, 1Q 2008)
 
Haasteellisesta liiketoimintaympäristöstä ja alenevasta liikevaihdosta huolimatta EB pystyi parantamaan kannattavuuttaan ja saavuttamaan liiketoiminnassaan liikevoittoa. Kannattavuutta paransivat liiketoimintasalkun terävöittäminen, kustannusten karsiminen ja toimenpiteet projektien kannattavuuden paranemiseksi. EB:n vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä julkistama kannattavuuden parantamiseen ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävä ohjelma, jolla tavoitellaan 40 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon, etenee suunnitellun mukaisesti.
 
Aiemmin arvioidun mukaisesti EB odottaa vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla (84 miljoonaa euroa). Ilmoitetut 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästötoimet jatkuvat vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja tuottavat tulosta. Niiden seurauksena vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon operatiiviseen tulokseen (-14,1 miljoonaa euroa).  Haasteellisesta liiketoimintaympäristöstä ja myynnin kehittymisen epävarmuudesta johtuen liiketoiminnan liikevoiton vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä ei odoteta paranevan vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna (0,9 miljoonaa euroa) kustannusrakenteen tehostumisesta huolimatta.
 
 
EB:N TOIMITUSJOHTAJA PERTTI KORHONEN:
 
"Markkinoilla vallitsevasta laskusuhdanteesta ja liikevaihdon laskusta huolimatta olemme pystyneet saavuttamaan positiivisen operatiivisen tuloksen kannattavuuden parantamiseen tähtäävän ohjelmamme ansiosta. Kannattavuuden parantaminen on edelleen tärkein prioriteettimme. Näkyvyys markkinoilla on edelleen lyhyt, mikä tuo epävarmuutta liikevaihdon kehitykseen."
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-MAALISKUU 2009
(Suluissa vuoden 2008 tammi-maaliskuun vastaava luku ellei muuta mainita)
 
EB:n tammi-maaliskuun 2009 liikevaihto laski 9,5 prosenttia 42,8 miljoonaan euroon (47,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,0 miljoonaa euroa (-8,0 miljoonaa euroa) sisältäen pääasiassa kustannusrakenteen parantamiseen liittyviä kertaluonteisia eriä yhteensä -0,9 miljoonaa euroa.  Jatkuvien liiketoimintojen operatiivisen toiminnan tulos oli 0,9 miljoonaa euroa positiivinen.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 2009 5,9 prosenttia 16,4 miljoonaan euroon (15,5 miljoonaa euroa). Liiketappio pieneni -0,7 miljoonaan euroon (-1,6 miljoonaa euroa).
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2009 26,3 miljoonaa euroa, vastaten 17 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta (31,7 miljoonaa euroa, johon sisältyi kertaluonteista lisenssien vähäkatteista kauttalaskutusta noin 3 miljoonaa euroa). Liikevoitto, joka sisältää 0,7 miljoonan euron kertaluonteiset erät, parani 0,5 miljoonaan euroon (-6,5 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä alemmalla liikevaihdolla vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saavutettu merkittävä liiketuloksen paraneminen on seurausta aiemmin ilmoitetusta kannattavuuden parantamiseen tähtäävästä ohjelmasta.
 
Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 3,4 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa) eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (26,6 prosenttia). Merkittävä investointitason lasku on pääasiassa seurausta liiketoimintamallin muutoksesta lokakuussa 2008 (ja omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) liikkuvassa WiMAXissa ja RFID -liiketoiminnan myynnistä helmikuussa 2009.
 
 
 
- Liiketoimintojen rahavirta -2,7 miljoonaa euroa (-7,4 miljoonaa).
- Omavaraisuusaste 68,2 % (69,5 %).
- Nettovelkaantumisaste -36,9 %(-35,0 %).
 
 
VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
 
Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR
 
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
Liikevaihto
42,8
49,5
34,5
41,0
47,3
Liikevoitto /-tappio
0,0
-8,5
-12,9
-13,3
-8,0
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä
0,9
-2,8
-11,3
-9,9
-5,1
Tulos ennen veroja
-0,9
-11,8
-14,4
-13,6
-7,7
Katsauskauden tulos
-1,1
-14,0
-14,6
-13,5
-7,7
 
Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR
 
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
Automotive
16,4
18,7
15,9
13,2
15,5
Wireless
26,3
30,7
18,5
27,7
31,7
Koko konserni
42,8
49,5
34,5
41,0
47,3
 
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %
 
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
Aasia
4,4
10,3%
3,1
6,2%
0,9
2,6%
2,1
5,2%
2,0
4,3%
Amerikat
11,9
27,7%
10,9
22,0%
7,1
20,7%
12,7
31,0%
18,5
39,2%
Eurooppa
26,6
62,1%
35,5
71,8%
26,4
76,7%
26,2
63,8%
26,8
56,5%
 
Liikevaihto (ulkoinen) ja tulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR
 
1Q 09
4Q 08
3Q 08
2Q 08
1Q 08
Automotive
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
16,4
-0,7
 
18,7
-2,3
 
15,9
-4,1
 
13,2
-4,1
 
15,5
-1,6
Wireless
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
26,3
0,5
 
30,7
-4,9
 
18,5
-8,1
 
27,7
-9,1
 
31,7
-6,5
Muu liiketoiminta
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
0,1
0,2
 
0,1
-1,3
 
0,1
-0,7
 
0,1
-0,2
 
0,1
0,1
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio
 
42,8
0,0
 
 
49,5
-8,5
 
34,5
-12,9
 
41,0
-13,3
 
47,3
-8,0
 
 
LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN PÄÄTAPAHTUMAT TAMMIKUU-MAALISKUU 2009  
 
EB:n raportointi on perustunut 1.1.2008 alkaen sen kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.
 
AUTOMOTIVE
 
Automotive-liiketoimintasegmentti koostuu auto-ohjelmistotuotteista, jälkimarkkinalaitteiden navigointiohjelmistoista (henkilökohtaiset navigointilaitteet) sekä autoteollisuuden T&K -palveluista johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille (Tier 1) ja autoteollisuuden sirutoimittajille. EB tarjoaa asiakkailleen asiakaskohtaisia ratkaisuja, jotka koostuvat ohjelmistotuotteista, suunnittelupalveluista ja integroinnista.
 
Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 16.4 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa, 1Q 2008), jossa on 5,9 prosenttia kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Huolimatta erittäin vaativasta liiketoimintaympäristöstä Automotive-liiketoimintasegmentti onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja samalla pienentämään operatiivista liiketappiotaan, joka oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,7 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa, 1Q 2008).
 
Automotive-liiketoimintasegmentti jatkoi julkistetun strategiansa toteuttamista edistyen tarjonnallaan globaaleilla markkinoilla. Asiakaskunta on laajentunut ja liikevaihtoa tuottavia asiakkaita on Euroopassa, USA:ssa, Japanissa ja Kiinassa. Taloudellinen tulos on parantunut pääasiassa kustannuksia karsimalla ja tehostamalla projektikannattavuutta. EB on jatkanut pitkäjänteistä panostamista maailman johtavien auto-ohjelmistotuotteiden kehittämiseen.
 
Helmikuussa EB julkisti EB street director navigaatioratkaisunsa MID-laitteille (Mobile Internet Device) perustuen Moblinin toimintajärjestelmään sekä Intel® Atom™ -prosessoriin. EB on optimoinut yhdessä Intelin kanssa EB street director ratkaisuaan luoden asiakkailleen kilpailuetua kasvavilla MID-markkinoilla sekä autoteollisuuden tehdasmarkkinoilla.
 
Maaliskuussa EB julkisti olevansa ensimmäisten yritysten joukossa, jotka on hyväksytty tarjoamaan Microsoft Auto -ohjelmistoalustakoulutusta.
 
 
 
Wireless-liiketoimintasegmentti koostuu seuraavista liiketoiminnoista:
- Wireless Solutions, joka tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja langattomalle teollisuudelle sekä muulle langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle.
- Wireless Communications Tools, joka tarjoaa testaustyökaluja radiokanavaympäristöjen mittaukseen, mallinnukseen ja simulointiin.
- Wireless Sensor Solutions (RFID lukijajärjestelmät) 1. helmikuuta 2009 asti.
 
Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2009 oli 26,3 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 17 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (31,7 miljoonaa euroa, 1Q 2008 sisältäen noin 3 miljoonaa euroa kertaluonteista lisenssien vähäkatteista kauttalaskutusta). Liiketoiminnan liikevoitto, sisältäen kertaluonteisia kuluja 0,7 miljoonaa euroa, oli 0,5 miljoonaa euroa (-6,5 miljoonaa euroa, 1Q 2008).  Vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä alemmalla liikevaihdolla vuoden 2008 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna saavutettu merkittävä liiketuloksen paraneminen on seurausta aiemmin ilmoitetusta kannattavuuden parantamiseen tähtäävästä ohjelmasta.
 
T&K -palveluiden lisäksi EB jatkoi omia ja kolmansien osapuolten teknologioita sisältävien räätälöityjen ratkaisujen kehittämistä ja tarjoamista.  T&K -palvelutyö matkaviestintäasiakkaille jatkui hyvällä tasolla ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, vaikkakin perinteinen T&K -palvelumarkkina on muuttumassa yhä haasteellisemmaksi ja monet langattoman viestinnän asiakkaat ovat kovan kustannuspaineen alla. Satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen puhelinratkaisujen kysyntä jatkui vahvana vuosineljänneksen aikana. 
 
EB vahvisti asemaansa innovatiivisena ratkaisujen tarjoajana asiakkailleen sekä langattomassa että muissa langatonta teknologiaa hyödyntävässä teollisuudessa tuomalla markkinoille satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitetun PDA-laitteen ja yhteysmoduulireferenssilaitteen sekä WiMAX-tukiasemakonseptin. Lisäksi EB julkisti myös vaativiin olosuhteisiin tarkoitetun VoIP-ratkaisun.
 
EB julkisti yhdessä kuuden muun eurooppalaisen yhtiön kanssa kehittävänsä osana yhteiseurooppalaista ESSOR (European Secure Software Defined Radio) -ohjelmaa ohjelmistoradioarkkitehtuurin eurooppalaisia puolustusviestintätarpeita varten.
 
Osana kustannusrakenteensa tehostamista EB päätti sulkea Turun toimipisteen ja keskittää Wireless-segmentin tutkimus- ja tuotekehitystoiminnat Suomessa muihin olemassa oleviin toimipisteisiin Oulussa, Kajaanissa, Tampereella ja Espoossa.
 
Langattoman tietoliikenteen emulointi- ja suunnittelutyökalujen myynti alkoi hieman toipua verrattuna vuoden 2008 toiseen vuosipuoliskoon johtuen LTE-järjestelmien kehitykseen tarvittavien työkalujen kasvavasta kysynnästä.
 
EB luopui RFID-liiketoiminnasta helmikuun 2009 alussa myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta EB:n taseeseen tai tulokseen. Kaupan myötä Wireless Sensor Solution -liiketoiminta lakkasi.
 
 
 
Sekä autoteollisuuden että langattoman tietoliikenteen markkinat kärsivät heikosta globaalista talousympäristöstä ja ennen sen elpymistä markkinoiden kasvu on epätodennäköistä.
 
Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja differentiaatiosta perustuu ohjelmistoihin ja elektroniikkaan. Innovoinnin nopeuttamiseksi, ohjelmistojen laadun ja kehitystehokkuuden parantamiseksi sekä kompleksisuuden vähentämiseksi standardiohjelmistoratkaisujen käytön odotetaan kasvavan. Nykyinen autoteollisuuden laskusuhdanne tulee lähitulevaisuudessa todennäköisesti heikentämään autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden 15 prosentin kasvuodotusta (Frost & Sullivan). Auto-ohjelmistomarkkinoiden peruskasvun odotetaan kuitenkin jatkuvan kriisin yli ja autoteollisuuden kustannuspaineen odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen, tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto liittyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusien automallien ja alustojen kehittämiseen eikä suoraan riipu autojen tuotantovolyymeistä.
 
Langattoman tietoliikenteen maailmanlaajuiset markkinat ovat pienenemässä, ja teollisuuden keskittymisen odotetaan jatkuvan. LTE-standardin asema markkinoilla vahvistuu ja liikkuvan WiMAX -standardin asema on heikentynyt. Jatkossa LTE:hen liittyvien hankkeiden osuus EB:n liiketoiminnasta kasvaa. Liikkuvan WiMAX:in osuuden EB:n myynnistä ei odoteta olevan merkittävä jatkossa. Maailmanlaajuiset matkapuhelinmarkkinat ovat tasaantumassa, ja niiden volyymin odotetaan supistuvan lyhyellä aikavälillä. Arvokertymän odotetaan siirtyvän kohti kehittyneempiä tuotteita, mikä johtuu lisääntyneestä uusien ominaisuuksien ja palvelujen kysynnästä. Uudet avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja -alustat luovat mahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille, joilla on vahva integrointikyky.
 
Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala on käymässä läpi murrosta kohti seuraavan sukupolven ratkaisuja samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen, joka käsittää sekä päätelaitteet että verkot, on käynyt yhä tärkeämmäksi monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. EB:n tarjoamien satelliitti- ja maanpäällisverkkoihin tarkoitettujen laiteratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan ja EB odottaa voittavansa tällä alueella uusia asiakkuuksia.
 
Liikkuvan tietoliikenteen tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Tästä huolimatta houkuttelevia erityisalueita on säilynyt alalla (OVUM). Talouden hidastumisen takia yritykset tulevat sopeuttamaan T&K-kulujaan ja projektiportfolioitaan, mikä johtaa yleiseen T&K-menojen ja -aktiviteettien vähenemiseen parin seuraavan vuoden aikana ja ulkopuolisten T&K-palvelujen kysynnän laskemiseen. Kuitenkin OEM-valmistajat joutuvat pienentämään kiinteitä kulujaan ja lisäämään joustavuuttaan. Tämä voi luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia EB:n kaltaisille yrityksille.
 
Langattoman viestinnän työkalujen markkinat ovat olleet heikot seuraten maailmanlaajuista talouden kehitystä. Kehittyneiden työkalujen tarve 3GPP LTE kehitysprojekteissa kuitenkin kasvaa ja tämän odotetaan luovan kysyntää keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. EB tarjoaa maailman johtavia kanavaemulaattorityökaluja MIMO-pohjaisen 3GPP LTE-teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.  
 
 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA TAMMI-MAALISKUU 2009
 
EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin sekä radiokanavaemulaattorituotevalikoimaan.
 
Vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa, 1Q 2008) eli 8,0 prosenttia liikevaihdosta (24,6 prosenttia vuonna 2008).  Vähennys johtuu pääasiassa liikkuvan WiMAXin liiketoimintamallin muutoksesta (ja osana sitä omien tuotteiden kehittämisestä luopumisesta) lokakuussa 2008 ja RFID-liiketoiminnasta luopumisesta helmikuussa 2009.
 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
 
EB ilmoitti huhtikuussa päätöksestään sulkea Turun toimipisteensä lokakuussa 2009 ja keskittävänsä Wireless-liiketoimintasegmentin tutkimus- ja kehitystoiminnan Suomessa olemassa oleviin toimipisteisiin Ouluun, Kajaaniin, Tampereelle ja Espooseen. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen 7. huhtikuuta 2009. Enintään 49 henkilöä irtisanotaan uudelleenjärjestelyistä sekä tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
 
 
TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN PARANTAMISEKSI
 
EB:n vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä julkistama kannattavuuden parantamiseen ja kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtäävä ohjelma etenee suunnitellusti. Ohjelman tavoitteena ovat 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt verrattuna vuoden 2008 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. 30 miljoonan euron kustannussäästötoimien vaikutukset näkyivät täysimääräisesti vuoden 2009 alusta alkaen. Lisätoimenpiteet 10 miljoonan euron säästöjen saavuttamiseksi on suurimmaksi osaksi tunnistettu ja niitä toteutetaan parhaillaan.
 
Osana kustannusrakenteen parantamista EB on saanut päätökseen toimenpiteet 170 henkilön irtisanomiseksi maailmanlaajuisesti.
 
 
VUODEN 2009 ENSIMMÄISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT
 
Yleisempi markkinakatsaus liiketoiminnoittain esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
Aiemmin arvioidun mukaisesti EB odottaa vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan samalla tasolla tai alempi kuin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla (84 miljoonaa euroa). Ilmoitetut 40 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästötoimet jatkuvat vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla ja tuottavat tulosta. Niiden seurauksena vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon kannattavuuden odotetaan paranevan merkittävästi verrattuna vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon operatiiviseen tulokseen (-14,1 miljoonaa euroa).  Haasteellisesta liiketoimintaympäristöstä ja myynnin kehittymisen epävarmuudesta johtuen liiketoiminnan liikevoiton vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä ei odoteta paranevan vuoden 2009 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna (0,9 miljoonaa euroa) kustannusrakenteen tehostumisesta huolimatta.
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden hidastuminen voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä. EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen vähentää riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön vaikuttaa lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminta-alueet ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Yleisempi markkinakatsaus liiketoimintojen tilanteeseen esitetään Markkinanäkymät-osiossa.
 
Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K -kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi on EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.
 
Lisätietoja EB:ia koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com/aboutelektrobit .
 
 
TASE JA RAHOITUS
 
31.3.2009 päivätyn taseen lukuja on verrattu päivämäärän 31.12.2008 taseeseen (1 000 euroa).
 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:
 
Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 62,9 miljoonaa euroa (61,9 miljoonaa euroa 31.12.2008). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 34,2 miljoonaa euroa (38,7 miljoonaa euroa 31.12.2008).
 
Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,3 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa 31.12.2008).
 
Bruttoinvestointien määrä oli katsauskaudella 0,8 miljoonaa euroa, sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestointien määrä oli katsauskaudella 0,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistojen määrä oli 2,7 miljoonaa euroa, joka sisältää yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,6 miljoonaa euroa.
 
Korolliset velat määrä oli katsauskauden päättyessä 20,4 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:
 
 
Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 68,2 prosenttia (vuoden 2008 lopussa 64,9 prosenttia).
 
Katsauskauden lukuihin sisältyy pakollisia varauksia 3,0 miljoonaa euroa.
 
EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 17,1 miljoonaa euroa.
 
 
 
HENKILÖSTÖ
 
EB työllisti vuoden 2009 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1663 henkilöä. Maaliskuun lopussa yhtiössä oli 1628 työntekijää (1735 vuoden 2008 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
 
19. maaliskuuta 2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
 
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
 
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
 
19. maaliskuuta 2009 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).  Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 14.3.2008 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.
 
 
LIPUTUSILMOITUKSET
 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.
 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA
 
19. maaliskuuta 2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallitukseen valittiin Jorma Halonen, Jukka Harju, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 19.3.2009 Juha Hulkon hallituksen puheenjohtajaksi.
 
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, joka puolestaan nimitti KHT Jari Karppisen vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
 
 
OSINKO VUODELTA 2008
 
19. maaliskuuta 2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
 
 
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN
 
19. maaliskuuta 2009 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7. kohtaa muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi toimittaa vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja että kutsu voidaan julkaista yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.
 
 
Oulu, 30.04.2009
 
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
Pertti Korhonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466
 
Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 512 1375
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
KUTSU TIEDOTUSTILAISUUTEEN KOSKIEN EB:N ENSIMMÄISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOSTA
 
EB, Elektrobit Oyj järjestää vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksensä tulosta koskevan tiedotustilaisuuden lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille
 
30.04.2009 kello 11 - 12
Oulu, Tutkijantie 8
 
Tilaisuus lähetetään audio webcastina, ja sitä voi seurata suorana lähetyksenä Internetissä WebEx:in kautta. Tilaisuus pidetään englanniksi.
 
Seurataksesi kokousta Internetissä
2. Anna nimesi ja sähköpostiosoitteesi
3. Anna kokoussalasana: Kok!ous103
4. Klikkaa "Join Now"
 
Teknisissä ongelmissa lisäohjeita löytyy osoitteesta: http://www.elektrobit.com/webcast/instructions tai soittamalla numeroon 040 344 5148.
 
Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä paikan päällä että soittamalla seuraavaan telekonferenssinumeroon: 020 699 101, PIN: 757344#.
 
Tapahtuman taltiointi on saatavilla EB:n kotisivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat myöhemmin tiedotustilaisuuspäivänä. Esitysaineisto on saatavilla samassa osoitteessa osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
 
ANALYYTIKKOJEN KONSENSUSENNUSTE
 
EB päivittää yhtiötä koskevan konsensusennusteen noin viikkoa ennen tulosjulkistusta analyytikoiden analyysien perusteella. Viimeisin konsensusennuste on luettavissa EB:n verkkosivuilta www.elektrobit.com/sijoittajat .
 
30.04.2009
EB, Elektrobit Oyj
Konserniviestintä
 
 
EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2009
(tilintarkastamaton)
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
 
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
 
Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.
 
Konserni on ottanut käyttöön seuraavat standardit:
 
IAS1 Tilinpäätöksen esittäminen. Muutos koskee pääasiassa tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa.
 
IFRS 8 Toimintasegmentit. Uusi standardi korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi -standardin. IFRS 8:n mukaan raportointi perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja laskentasääntöihin. Uudella standardilla ei ole vaikutusta vertailutietoihin. Konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.1.2009 lähtien samat kuin IAS14 -standardin mukaiset liiketoimintasegmentit eli Automotive ja Wireless. Segmenteille kohdistamattomat erät esitetään kohdassa Muut erät.
 
Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.
 
Varoihin, velkoihin, omaan pääomaan, tulokseen tai rahavirtoihin vaikuttavien poikkeuksellisten erien luonne ja määrä:
Katsauskauden tulos sisältää kertaluontoisia liiketoimintojen uudelleenjärjestelykuluja 0,8 miljoonaa euroa.
 
Osingonmaksu:
19.3.2009 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.
 
SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)
 
 
 
Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.
 
Konsernin rakenteessa osavuosijaksolla tapahtuneet muutokset:
2.2.2009 EB luopui RFID-liiketoiminnasta myymällä 7iD Technologies GmbH:n yrityksen Itävallassa toimivalle johdolle.