Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB (ELEKTROBIT OYJ) OIKAISEE ASIAKKAALTAAN TERRESTAR NETWORKSILTA OLEVIIN MYYNTISAAMISIIN LIITTYVÄN ARVONALENTUMISEN KIRJANPITOKÄSITTELYN

Joulukuu 08, 2010

EB (ELEKTROBIT OYJ) OIKAISEE ASIAKKAALTAAN TERRESTAR NETWORKSILTA OLEVIIN MYYNTISAAMISIIN LIITTYVÄN ARVONALENTUMISEN KIRJANPITOKÄSITTELYN


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 8.12.2010 kello 11.15

 

EB (ELEKTROBIT OYJ) OIKAISEE ASIAKKAALTAAN TERRESTAR NETWORKSILTA OLEVIIN MYYNTISAAMISIIN LIITTYVÄN ARVONALENTUMISEN KIRJANPITOKÄSITTELYN

 

EB (Elektrobit Oyj) tiedotti 25.10.2010 päätöksestään kirjata 8,3 miljoonan euron suuruisen pakollisen varauksen tytäryhtiönsä Elektrobit Inc:n myyntisaamisista saneerausmenettelyyn hakeutuneelta asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:ltä. Sittemmin on käynyt ilmeiseksi, että IFRS -säännösten mukaan pakollisen varauksen sijasta olisi tullut kirjata myyntisaamisten arvonalentuminen. Tämän johdosta EB tulee oikaisemaan myyntisaamisten tasekäsittelyn vuositilinpäätöksessä 2010 mainitun pakollisen varauksen osalta arvonalentumiseksi, joka vähentää suoraan mainittujen myyntisaamisten kirjanpitoarvoa. Aiemmin valittu ja yhtiön 28.10.2010 julkistetussa tammi-syyskuu 2010 osavuosikatsauksessa esitetty pakollinen varaus ei ole johtanut virheelliseen tulosvaikutukseen osavuosikatsauksessa eikä sen oikaisu edellä kuvatulla tavalla vaikuta osavuosikatsauksessa julkistettuun yhtiön tulokseen tai tulevaisuuden näkymiin.


Mikäli EB:n pörssitiedotteessa 25.10.2010 todettu 8,3 miljoonan euron pakollinen varaus olisi kirjattu suoraan myyntisaamisten arvonalentumisena, tämä olisi vaikuttanut tammi-syyskuu 2010 osavuosikatsauksessa 28.10.2010 esitettyihin lukuihin (jäljempänä "raportoitu") yhtiön tilintarkastamattomien laskelmien mukaan seuraavasti:

 

- Omavaraisuusaste 67,1 % (raportoitu 62,7%)
- Varaukset 0,8 miljoonaa euroa (raportoitu 9,1 miljoonaa euroa)
- Lyhytaikaiset velat yhteensä 39,2 miljoonaa euroa (raportoitu 47,4 miljoonaa euroa)
- Velat yhteensä 49,9 miljoonaa euroa (raportoitu 58,1 miljoonaa euroa)
- Taseen loppusumma 127,2 miljoonaa euroa (raportoitu 135,5 miljoonaa euroa)
- Myyntisaamiset ja muut saamiset 53,8 miljoonaa euroa (raportoitu 62,0 miljoonaa euroa)
- Lyhytaikaiset varat yhteensä 87,5 miljoonaa euroa (raportoitu 95,8 miljoonaa euroa)

 

EB julkistaa vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteen 17.2.2011 klo 8.

 

Oulussa, 8.12.2010
EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 


EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com