Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB (ELEKTROBIT OYJ) KIRJAA 8,3 MILJOONAN EURON MÄÄRÄISEN PAKOLLISEN VARAUKSEN ASIAKKAALTAAN TERRESTAR NETWORKSILTA OLEVIEN MYYNTISAAMISTEN MENETTÄMISEEN LIITTYVÄN RISKIN JOHDOSTA, ANTAA ENNAKKOTIETOJA

Lokakuu 25, 2010

EB (ELEKTROBIT OYJ) KIRJAA 8,3 MILJOONAN EURON MÄÄRÄISEN PAKOLLISEN VARAUKSEN ASIAKKAALTAAN TERRESTAR NETWORKSILTA OLEVIEN MYYNTISAAMISTEN MENETTÄMISEEN LIITTYVÄN RISKIN JOHDOSTA, ANTAA ENNAKKOTIETOJA


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 25.10.2010 kello 19.15


EB (ELEKTROBIT OYJ) KIRJAA 8,3 MILJOONAN EURON MÄÄRÄISEN PAKOLLISEN VARAUKSEN ASIAKKAALTAAN TERRESTAR NETWORKSILTA OLEVIEN MYYNTISAAMISTEN MENETTÄMISEEN LIITTYVÄN RISKIN JOHDOSTA, ANTAA ENNAKKOTIETOJA TAMMI-SYYSKUUN TULOKSESTA JA ALENTAA TOISEN VUOSIPUOLISKON TULOSOHJAUSTAAN


EB (Elektrobit Oyj) on päättänyt kirjata 8,3 miljoonan euron suuruisen pakollisen varauksen tytäryhtiönsä Elektrobit Inc:n saatavista saneerausmenettelyyn hakeutuneelta asiakkaaltaan TerreStar Networks Inc:ltä (TerreStar Networks). EB tiedotti TerreStar Networksin hakeutumisesta Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaiseen vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn 20.10.2010.  


Ennakkotietojen mukaan EB:n tammi-syyskuun 2010 liikevaihto nousi 5,5 prosenttia 119,9 miljoonaan euroon (113,7 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2009). Liiketappio oli -9,7 miljoonaan euroa (-1,9 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2009). Heinä-syyskuun 2010 liikevaihto oli 33,7 miljoonaa euroa (33,5 miljoonaa euroa, 3Q 2009), nousua 0,6 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Heinä-syyskuun 2010 liiketappio oli -11,5 miljoonaan euroa (-0,8 miljoonaa euroa, 3Q 2009).  Kirjattu 8,3 miljoonan euron varaus sisältyy edellä esitettyihin liiketappiolukuihin.


TerreStar Networksin yhdysvaltalaiselle saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle (United States Bankruptcy Court) jättämä saneeraushakemus sisältää hyvin rajallisesti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä.  TerreStar Networksin hakemus ei myöskään sisällä saneeraussuunnitelmaa, joka ennakoidaan jätettävän velkojien ja tuomioistuimen hyväksyttäväksi saneerausmenettelyn myöhemmässä vaiheessa. Asiassa sittemmin käytyjen keskustelujen jälkeen EB on päätynyt kirjaamaan pakollisen varauksen saatavien kohteluun liittyvän epävarmuuden vuoksi. Asiakkaan saneerausmenettelyn johdosta EB on myös alentanut TerreStar Networksiin liittyvää liikevaihtoennustetta vuoden viimeiselle neljännekselle 2010. Tarkempia vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen jatkossa ei voida vielä arvioida.


Ottaen huomioon tämän hetkisen tiedon valossa arvioidut TerreStar Networksin saneerausmenettelyn vaikutukset EB:n kolmannen vuosineljänneksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä osapuolten väliseen liikesuhteeseen neljännellä vuosineljänneksellä, EB odottaa vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73,6 miljoonaa euroa) ja vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevoiton, ilman tehtyä 8,3 miljoonan euron pakollista varausta, olevan selvästi alempi kuin liikevoitto vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0,0 miljoonaa euroa). Liikevoittotason heikkeneminen johtuu pääosin TerreStar Networksiin liittyvästä alentuneesta liikevaihtoennusteesta. On mahdollista, että TerreStar Networksin saneerausmenettelystä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.


Aiemmin EB odotti vuoden 2010 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (73,6 miljoonaa euroa) ja liikevoiton olevan samalla tasolla tai parempi kuin vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla (0,0 miljoonaa euroa). Loma-ajoista sekä T&K -palveluliiketoiminnan luonteesta johtuen vuoden 2010 kolmas vuosineljännes arvioitiin heikommaksi kuin vuoden 2010 neljäs vuosineljännes.


EB:n tämänhetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, ettei TerreStar Networksiltä olevia saatavia saataisi aikanaan perittyä ainakin tehdyn pakollisen varauksen ylittäviltä osin. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.  Pahimmillaan TerreStar Networksin saneerausmenettely ja rahoitusvaikeudet voivat kuitenkin johtaa EB:n osalta merkittävään luottotappiokirjaukseen ja mahdollisesti liikesuhteen päättymiseen tilanteessa, jossa TerreStar Networks asianmukaisen kaupallisen harkintansa sekä tuomioistuimelta saadun hyväksynnän perusteella päättäisi, ettei se tule täyttämään sopimusvelvoitteitaan EB:tä kohtaan EB:n edellyttämällä tavalla.


Yllämainitusta pakollisesta varauksesta huolimatta EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä saneerausmenettelyssä. EB:llä on tällä hetkellä TerreStar Networksilta yhteensä noin 25,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,6 miljoonan euron 22.10.2010 valuuttakurssin mukaan) suuruiset saatavat, joista 24,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (17,4 miljoonaa euroa 22.10.2010 valuuttakurssin mukaan) on erääntynyt.


Kuten EB tiedotti 20.10.2010, TerreStar Networks sekä tietyt muut TerreStariin sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 julkistetun tiedon mukaisesti taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä. Terrestar Networks on TerreStar Corporationin enemmistöomistuksessa oleva välillinen tytäryhtiö. Kyseisen saneerausmenettelyn mukaan TerreStar Networksin velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää yhdysvaltalaisen saneerausasioita käsittelevän tuomioistuimen (United States Bankruptcy Court) hyväksyntää ja, jos takaisinmaksu tapahtuu erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti, TerreStar Networksin velkojien suostumusta. On myös mahdollista, että saatavien takaisinmaksu suoritetaan osittain tai kokonaan saneeratun yhtiön osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden muodossa. Mahdollista EB:n saatavien takaisinmaksun muotoa tai ajankohtaa ei voida tässä vaiheessa ennakoida minkäänlaisella varmuudella.


EB julkistaa vuoden 2010 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 28.10.2010.


Oulussa, 25.10.2010


EB, Elektrobit Oyj
Hallitus


Lisätietoa:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466


Lisätietoja TerreStarista ja TerreStar Networksista on saatavilla osoitteista www.terrestar.com ja  www.TerreStarInfo.com.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com