Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2010

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB:N (ELEKTROBIT OYJ) ASIAKAS TERRESTAR NETWORKS ON HAKEUTUNUT SANEERAUSMENETTELYYN VAHVISTAAKSEEN TALOUDELLISTA ASEMAANSA. EB:LLÄ ON TERRESTAR NETWORKSILTÄ MERKITTÄVÄT SAATAVAT.

Lokakuu 20, 2010

EB:N (ELEKTROBIT OYJ) ASIAKAS TERRESTAR NETWORKS ON HAKEUTUNUT SANEERAUSMENETTELYYN VAHVISTAAKSEEN TALOUDELLISTA ASEMAANSA. EB:LLÄ ON TERRESTAR NETWORKSILTÄ MERKITTÄVÄT SAATAVAT.


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 20.10.2010 kello 9.30

 

EB:N (ELEKTROBIT OYJ) ASIAKAS TERRESTAR NETWORKS ON HAKEUTUNUT SANEERAUSMENETTELYYN VAHVISTAAKSEEN TALOUDELLISTA ASEMAANSA. EB:LLÄ ON TERRESTAR NETWORKSILTÄ MERKITTÄVÄT SAATAVAT.

 

EB (Elektrobit Oyj):n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n asiakas TerreStar Corporation (TerreStar) on eilen julkistanut tiedotteen, jonka mukaan TerreStarin enemmistöomistuksessa oleva tytäryhtiö TerreStar Networks Inc. (TerreStar Networks), joka myös on Elektrobit Inc:n asiakas, sekä tietyt muut TerreStariin sidoksissa olevat yhtiöt ovat taloudellista asemaansa vahvistaakseen hakeneet Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä. Mainitun lain 11 luvussa säädetään menettelystä rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden saneeraamiseksi. Kyseisen saneerausmenettelyn mukaan TerreStar Networksin velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää yhdysvaltalaisen saneerausasioita käsittelevän tuomioistuimen (United States Bankruptcy Court) hyväksyntää ja, jos takaisinmaksu tapahtuu erillisen saneeraussuunnitelman mukaisesti, TerreStar Networksin velkojien suostumusta. Mahdollisen takaisinmaksun ajankohtaa ei voida tässä vaiheessa ennakoida minkäänlaisella varmuudella.         

 

EB:llä on tällä hetkellä TerreStar Networksilta yhteensä noin 25,7 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,5 miljoonan euron 19.10.2010 valuuttakurssin mukaan) suuruiset saatavat, joista 24,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (17,5 miljoonaa euroa 19.10.2010 valuuttakurssin mukaan) on erääntynyt. TerreStar Networksin tuomioistuimelle jättämä hakemus sisältää hyvin rajallisesti tietoa EB:n saatavien kohtelusta saneerausmenettelyssä. Siten TerreStar Networksin saneeraushakemuksen mahdollisia vaikutuksia EB:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja tulevaisuuden näkymiin tai vaikutuksia osapuolten väliseen liikesuhteeseen ei voida vielä arvioida. Asian mahdollisista vaikutuksista EB:lle tiedotetaan tarkemmin, kun perusteltu arvio voidaan tehdä. EB:n tämänhetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, ettei saatavia saataisi aikanaan perittyä ainakin valtaosin. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Pahimmillaan TerreStar Networksin saneerausmenettely ja rahoitusvaikeudet voivat kuitenkin johtaa EB:n osalta merkittävään luottotappiokirjaukseen ja mahdollisesti liikesuhteen päättymiseen tilanteessa, jossa TerreStar Networks asianmukaisen kaupallisen harkintansa sekä tuomioistuimelta saadun hyväksynnän perusteella päättäisi, ettei se tule täyttämään sopimusvelvoitteitaan EB:tä kohtaan EB:n edellyttämällä tavalla.

 

TerreStarin tiedotteen mukaan TerreStar Networks on samanaikaisesti saneeraushakemuksen kanssa sopinut tietyistä rahoitusjärjestelyistä turvatakseen liiketoimintansa jatkumisen tavalliseen tapaan saneerausmenettelyn aikana ja jouduttaakseen saneerausmenettelyn päättymistä.

 

EB Inc., Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö ja TerreStar ovat vuodesta 2007 tehneet yhteistyötä TerreStarin IP-pohjaista satelliitti-maanpäällismobiiliverkkoa varten suunniteltuun matkapuhelinteknologiaan ja referenssi puhelinaihioihin liittyen. Yhteistyö on kattanut kaksitoimisen älypuhelinprototyypin kehittämistyön, jossa EB on toiminut pääintegraattorina ja tuottanut TerreStarille tuotekehityspalvelut. EB:n edellä mainitut saatavat liittyvät pääosin osapuolten väliseen tuotekehitysyhteistyöhön. Vuoden 2009 loppupuolella yhteistyö laajeni osapuolten sopiessa siitä, että EB valmistuttaa ja toimittaa TerreStarille TerreStar™ GENUS™-älypuhelimia, jotka perustuvat EB:n TerreStarille suunnittelemaan referenssi puhelinalustaan. TerreStar™ GENUS™ -älypuhelin sai teknisen hyväksynnän matkapuhelinoperaattori AT&T:n sertifiointiprosessissa syyskuussa ja on nyt saatavilla USA:n markkinoilla AT&T:n kautta. EB valmistuttaa TerreStarille toimittamansa puhelimet alihankkijallaan elektroniikan sopimusvalmistaja Flextronicsilla.

 

EB on 6.8.2010 julkistamassaan tammi-kesäkuun 2010 osavuosikatsauksessa kertonut erään asiakkaansa rahoituksen saatavuuteen liittyvien haasteiden johtaneen maksuviivästyksiin ja luottotappioriskin lisääntymiseen. Osavuosikatsauksessa mainittu asiakas on TerreStar Networks. EB julkistaa vuoden 2010 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 28.10.2010.

 

 

Oulussa, 20.10.2010
EB, Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

 

Lisätietoa:

 

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puhelin 040 344 5466

 

Lisätietoja TerreStarista ja TerreStar Networksista on saatavilla osoitteista www.terrestar.com ja  www.TerreStarInfo.com .

 

 

Jakelu:


NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, Elektrobit Oyj
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2009 liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.  www.elektrobit.com