Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2011

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

Elokuu 05, 2011

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011


PÖRSSITIEDOTE                                     
Julkaisuvapaa 5. elokuuta 2011 kello 8.00

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ LIIKETULOS PARANI ENSIMMÄISEEN VUOSINELJÄNNEKSEEN VERRATTUNA. 1H 2011 LIIKETULOS JÄI KUITENKIN ENNAKOIDUSTI TAPPIOLLISEKSI.

 

YHTEENVETO 2Q 2011

 

- Kauden liikevaihto oli 39,7 miljoonaa euroa (44,7 miljoonaa euroa, 2Q 2010), laskua 11,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 22,2 prosenttia 22,7 miljoonaan euroon (18,6 miljoonaa euroa, 2Q 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto aleni 33,9 prosenttia 17,1 miljoonaan euroon (25,9 miljoonaa euroa, 2Q 2010). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon aleneminen johtui pääosin satelliittipuhelinliiketoiminnan volyymin merkittävästä supistumisesta.

- Liiketappio oli -0,5 miljoonaan euroa (0,1 miljoonaa euroa, 2Q 2010). Automotive-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa, 2Q 2010). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa, 2Q 2010). Wireless-liiketoiminnan liiketulos parani selvästi vuoden 2011 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna (-4,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011) kasvaneen liikevaihdon ja toteutettujen kustannussäästöjen ansiosta.

- Käyttökate oli 2,2 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa, 2Q 2010)

- Liiketoiminnan kassavirta oli 3,4 miljoonaa euroa (-4,5 miljoonaa euroa, 2Q 2010). Nettokassavirta oli -0,3 miljoonaa euroa (-7,1 miljoonaa euroa, 2Q 2010).

- Tulos osaketta kohti oli -0,01 euroa (-0,01 euroa, 2Q 2010).

 

YHTEENVETO 1H 2011

 

- Kauden liikevaihto oli 76,1 miljoonaa euroa (86,2 miljoonaa euroa, 1H 2010), jossa laskua 11,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta.  Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 24,8 prosenttia 46,3 miljoonaan euroon (37,1 miljoonaa euroa, 1H 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski 38,7 prosenttia 29,8 miljoonaan euroon (48,7 miljoonaa euroa, 1H 2010).

- Liiketappio oli -4,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa, 1H 2010). Pääasiallisena syynä liiketuloksen heikkenemiseen oli Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa, 1H 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -4,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa, 1H 2010).

- Käyttökate oli 0,6 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa, 1H 2010).

- Liiketoiminnan kassavirta oli 4,8 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa, 1H 2010). Nettokassavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa, 1H 2010).

- Kassa ja muut likvidit varat kauden lopussa olivat 17,8 miljoonaa euroa (60,0 miljoonaa euroa, 1H 2010). Keskeisin tekijä kassan ja muiden likvidien varojen pienenemiseen vertailuajankohdasta oli 25,9 miljoonan euron jakaminen ylikurssirahastosta 2.9.2010.

- Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 64,9 % (55.4 %, 1H 2010).

- Tulos osaketta kohti oli -0,04 euroa (-0,01 euroa, 1H 2010).

- Aiemmin 19.10.2010 vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn hakeutuneen EB:n asiakkaan TerreStar Networks Inc:n emoyhtiö TerreStar Corporation hakeutui vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn 16.2.2011. EB:n näiltä yhtiöiltä olevien myyntisaamisten arvostuksessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

- EB alensi vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon tulosohjaustaan 29.3.2011 niin, että EB odotti vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan selvästi tappiollinen.

Aiemmin tilinpäätöksen yhteydessä 17.2.2011 EB oli ennakoinut, että vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos tulee olemaan alempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla (1,8 miljoonaa euroa). Pääasiallisena syynä tulosnäkymän muutokseen oli Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihtoennusteen aleneminen, joka johtui tilauskannan ennakoitua hitaammasta kehittymisestä uusissa satelliittitietoliikenneratkaisuissa ja älypuhelinten tuotekehityspalveluiden kiristyneestä kilpailutilanteesta.

 

 

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

 

"Toisella vuosineljänneksellä EB:n liiketulos jatkoi neljännesvuosittaista paranemistaan 3Q 2010 tapahtuneen satelliittipuhelinliiketoiminnan supistumisen jälkeen. 1H 2011 liiketulos jäi kuitenkin ennakoidusti selvästi tappiolliseksi, johtuen lähinnä ensimmäisen vuosineljänneksen liiketappiosta Wireless-liiketoimintasegmentissä.

 

Wireless-liiketoimintasegmentti kehittyi hyvin toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi selvästi ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja liiketulos oli positiivinen.

 

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuva kysyntä jatkui vahvana. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 22,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden ja oli samalla tasolla kuin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Automotive-liiketoimintasegmentin liiketulos toisella vuosineljänneksellä oli hieman negatiivinen.

 

Kannattavuuden parantaminen on edelleen EB:n tärkein lyhyen tähtäimen tavoite. Automotive-liiketoimintasegmentissä jatkuva kysynnän kasvu ja Wireless-liiketoimintasegmentissä vahvistunut kokonaiskysyntä antavat tähän hyvän mahdollisuuden vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla."

 

 

VUODEN 2011 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vahvistuneen kysynnän ansiosta.

 

EB odottaa vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla (75,6 miljoonaa euroa, 2H 2010) ja liiketuloksen olevan positiivinen (liiketappio -19,2 miljoonaa euroa, 2H 2010). EB:n liiketoiminnan syklisyyden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja -tuloksen odotetaan olevan kolmannella vuosineljänneksellä alempi kuin neljännellä vuosineljänneksellä.

 

Vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen puoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 huhti-kesäkuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

 

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

 

EB järjestää vuoden 2011 tammi-kesäkuun osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden 5.8.2011 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8, neuvotteluhuone 1. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat

 

 

EB, Elektrobit Oyj

EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2010 liikevaihto oli 161,8 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

 

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-KESÄKUU 2011

(Suluissa vuoden 2010 tammi-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n tammi-kesäkuun 2011 liikevaihto laski 11,7 prosenttia 76,1 miljoonaan euroon (86,2 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -4,4 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).

 

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2011 tammi-kesäkuussa 24,8 prosenttia 46,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (37,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa). Automotive-liiketoimintasegmentin liiketulos jäi tavoitteesta toisen vuosineljänneksen ennakoitua alemman liiketuloksen takia.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 2011 29,8 miljoonaa euroa, vastaten 38,7 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavasta ajasta (48,7 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -4,5 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon aleneminen johtui pääosin satelliittipuhelinliiketoiminnan volyymin merkittävästä supistumisesta.

 

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat 12,3 miljoonaan euroon (10,1 miljoonaa euroa) vastaten 16,1 prosenttia liikevaihdosta (11,7 prosenttia). Näistä 3,2 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (1,7 miljoonaa euroa).

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-6 2011 1-6 2010
  6 kk 6 kk
LIIKEVAIHTO 76,1 86,2
LIIKEVOITTO /-TAPPIO -4,4 1,8
Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -1,8
TULOS ENNEN VEROJA -5,1 0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -5,1 -1,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5,3 0,6
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -5,3 -1,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
  Emoyhtiön omistajille -5,4 0,3
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3
     
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,04 -0,01

 

- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa).

- Omavaraisuusaste oli 64,9 % (55,4 %).

- Nettovelkaantumisaste oli -10,4 % (-50,7 %).

 

 

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

  2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10
Liikevaihto 39,7 36,5 41,8 33,7 44,7
Liikevoitto /-tappio -0,5 -3,9 -7,7 -11,5 0,1
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -0,5 -3,9 -3,2 -3,2 0,1
Tulos ennen veroja -0,8 -4,3 -8,0 -10,6 -0,7
Katsauskauden tulos -0,8 -4,3 -5,4 -9,0 -0,9

 

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

  2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10
Automotive 22,7 23,6 23,1 19,9 18,6
Wireless 17,1 12,7 18,6 13,7 25,9
Koko konserni 39,7 36,5 41,8 33,7 44,7

 

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

  2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10
Aasia 4,0

10,2%
2,7

7,4%
4,4 10,6% 1,8

5,4%
2,6

5,9%
Amerikat 5,5

14,0%
5,1

13,9%
10,8

25,8%
9,4

27,7%
17,4

39,0%
Eurooppa 30,1

75,9%
28,7

78,7%
26,6

63,6%
22,5

66,8%
24,6

55,2%

 

 

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

  2Q 11 1Q 11 4Q 10 3Q 10 2Q 10
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

22,7

0,0

-0,5
 

23,6

0,0

0,6
 

23,1

0,0

1,1
 

19,9

0,0

0,1
 

18,6

0,0

-0,2
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
 

16,9

0,2

0,1
 

12,7

0,0

-4,6
 

18,6

0,0

-8,8
 

13,7

0,0

-11,7
 

25,9

0,0

0,3
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
 

0,0

-0,1
 

0,1

0,1
 

0,2

0,1
 

0,2

0,1
 

0,2

0,0
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
 

39,7

-0,5
 

36,5

-3,9
 

41,8

-7,7
 

33,7

-11,5
 

44,7

0,1

 

 

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2011 HUHTI-KESÄKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

(Suluissa vuoden 2010 huhti-kesäkuun vastaava luku ellei muuta mainita)

 

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

 

AUTOMOTIVE

 

Automotive-liiketoimintasegmentin tarjonta koostuu auto-ohjelmistotuotteista, henkilökohtaisten navigointilaitteiden ohjelmistoista sekä autoteollisuuden tuotekehityspalveluista. Yhdistämällä tuotteitaan ja palvelujaan EB tarjoaa johtaville autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja autoteollisuuden puolijohdetoimittajille ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

 

Vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 22,7 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa). Se kasvoi vahvasti 22,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liiketappio oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).  Liiketulos jäi tavoitteesta ennakoitua suurempien projektikustannusten takia.

 

Vahva kysyntä jatkui EB:n ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin sekä ratkaisuihin, joissa omia autoteollisuuden vaatimukset täyttäviä ohjelmistotuotteita räätälöidään ja integroidaan asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Liiketoiminta jatkoi kasvuaan toisella vuosineljänneksellä sekä viihde- ja viestintäjärjestelmien että autojen elektronisen ohjauslaitteiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla.


EB jatkoi tuotekehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin ja julkaisi uusia tuote- ja työkalupäivityksiä kuluneen vuosineljänneksen aikana, esimerkiksi EB Street Director -navigaatio-ohjelmistosta ja EB tresos -tuoteperheestä, jota käytetään autojen elektronisiin ohjauslaitteiden kehittämiseen. EB julkisti myös yhteistyön Freescalen sekä QNX:n kanssa kehittääkseen ratkaisuja autojen konfiguroitavia graafisia mittaristoja varten.

 

EB:n ja Audi Electronics Venture:n yhteisyrityksen, e.solutions:in uuden viihde- ja viestintä järjestelmän kehitys eteni hyvin, ja EB:n valinta navigaatiojärjestelmän sekä puheenohjausjärjestelmän toimittajaksi VW-konsernin uuteen viihde- ja viestintäjärjestelmään julkistettiin.

 

Automotive-markkinanäkymät

 

Suurin osa autoteollisuuden innovaatioista ja tuotteiden erilaistamisesta toteutetaan ohjelmistoilla ja elektroniikalla. Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, ja ohjelmistojen hyödyntämisen autoteollisuudessa odotetaan jatkossakin lisääntyvän. Vuotuinen autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoiden pitkän aikavälin kasvuodotus on noin 15 prosenttia (Frost & Sullivan). Sen perustana olevan autoteollisuusmarkkinan odotetaan myös kasvavan tasaisesti noin 6 prosenttia vuosittain ajalla 2010-2015 (CSM).

 

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toiminnallisuuksia ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

 

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta.

 

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

 

 

WIRELESS

 

Wireless-liiketoimintasegmentti tarjoaa tuotekehityspalveluita, räätälöityjä ratkaisuja sekä radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille.

 

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä oli 17,1 miljoonaa euroa (25,9 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski 33,9 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon nähden. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon aleneminen johtui pääosin satelliittipuhelinliiketoiminnan volyymin merkittävästä supistumisesta.

 

Liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Wireless-liiketoiminnan liiketulos parani selvästi vuoden 2011 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna (-4,6 miljoonaa euroa, 1Q 2011) kasvaneen liikevaihdon ja toteutettujen kustannussäästöjen ansiosta.

 

EB kertoi 13.12.2010 julkaisemassaan pörssitiedotteessa, että päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena EB irtisanoo 60 ja lomauttaa 85 henkilöä Wireless Solutions -liiketoiminnassa ja EB:n konsernitoiminnoissa työskentelevistä henkilöistä tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Lisäksi EB arvioi, että irtisanomisten ja lomautusten toteutuessa täysimääräisesti niistä johtuvat kulusäästöt olisivat noin 4 miljoonaa euroa ja muiden toimenpiteiden aiheuttamien kulusäästöjen noin 1 miljoonaa euroa vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä.

 

Irtisanomiset toteutettiin vuoden 2010 lopussa, mutta lomautuksia ei toteutettu täysimääräisenä projektitilausten resursoinnin varmistamiseksi. Julkistetuista irtisanomisista, lomautuksista ja muista kustannussäästötoimenpiteistä syntyneet kustannussäästöt jäivät noin 3,5 miljoonaan euroon.

 

Vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen aikana EB:n Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntä kehittyi hyvin, etenkin puolustus- ja viranomais- ja verkkolaitemarkkinoilla sekä radiokanavan testaustuotteiden markkinoilla.

 

Kustannustehokkuuden parantamiseen ja myynnin tehostamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota ja panostuksia henkilökunnan koulutukseen jatkettiin pääpainon ollessa LTE- sekä Linux-teknologioiden ja SCRUM-mastereiden koulutuksessa.

 

EB jatkoi T&K-panostuksiaan radiokanavan testaustuotteisiin sekä erikoisterminaalien seuraavan sukupolven tuotealustaan.

 

Wireless-markkinanäkymät

 

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla radiokanavan ja matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävien uusien LTE-teknologioiden (long term evolution) aseman odotetaan vahvistuvan ja LTE:hen liittyvien hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopean käyttöönoton sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien suuren määrän odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Älypuhelinten kysynnän kasvun ja niihin liittyvien ohjelmistoarkkitehtuurien ja alustojen murroksen ennakoidaan jatkuvan vuonna 2011.  Älypuhelinten tuotekehityspalvelujen markkinat ovat edelleen haasteelliset ja jatkuvien hintapaineiden vuoksi tuotekehitystä tehdään enenevässä määrin alhaisemman kustannustason maissa. Markkinoilla tapahtuvien muutosten takia älypuhelimiin liittyvien tuotekehityspalvelujen kokonaiskysynnän odotetaan jatkossa supistuvan. OEM-valmistajien odotetaan kuitenkin jatkossakin käyttävän alihankintaa ylläpitääkseen T&K-joustavuuttaan, mikä voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

 

Viranomaiskäyttöön tarkoitettujen viestintä- häirintä-, sekä tiedusteluratkaisujen markkinan odotetaan säilyvän vakaana. EB:n osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ohjelmistoradiopohjaisissa ratkaisuissa odotetaan tuovan yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n, käytön odotetaan lisääntyvän viranomaisasiakkaiden markkinoilla (esimerkiksi yleisestä turvallisuudesta vastaavat viranomaiset). Viranomaisverkot käyttävät usein omia taajuusalueita, jotka vaativat nimenomaan näille verkoille suunniteltuja loppukäyttäjätuotteita.

 

Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimiala esittelee uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita samalla, kun uusia operaattoreita syntyy ja perinteiset operaattorit päivittävät ratkaisujaan ja tarjontaansa. Satelliitti-maanpäällisen (Satellite-Terrestrial) ja liikkuvan satelliittitietoliikenteen (Mobile Satellite Services) markkinoiden kysynnän on odotettu siirtyvän nykyisestä mallilaitemarkkinavaiheesta kohti kaupallisia tuotteita ja palveluita lähivuosien aikana. TerreStar Networks Inc:n hakeutuminen saneerausmenettelyyn on kuitenkin aiheuttanut viivettä ja epävarmuutta markkinoille sekä EB:n TerreStarille kehittämän Genus-nimisen satelliitti-maanpäällispuhelimen kysynnän kehittymiselle, ja tämän hetkisen näkymän mukaan ei ole syytä olettaa, että osapuolten välinen liikesuhde tulee jatkumaan.

 

Radiokanavan suorituskyky on kasvamassa lähivuosina nopeasti uusien LTE-teknologioiden käyttöönoton myötä, mikä luo kysyntää kehittyneille testaustyökaluille. Testausmarkkinat ovat laajenemassa LTE-tukiasemista LTE-päätelaitteisiin, joiden testauksessa tullaan käyttämään ilmarajapinnan ylitse toimivaa OTA (Over-the-Air) -teknologiaa. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE-teknologian, LTE-Advanced -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.

 

 

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

 

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavaemulaattorituotteisiin, sekä Wireless Solutions -tuotealustoihin.

 

Vuoden 2011 toisen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 6,0 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa, 2Q 2010) eli 15,1 prosenttia liikevaihdosta (12,1 prosenttia 2Q 2010). Näistä 1,6 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (1,0 miljoonaa euroa 2Q 2010).

 

 

VUODEN 2011 TOISEN VUOSIPUOLISKON NÄKYMÄT

 

Autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan ja EB:n liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan Automotive-liiketoimintasegmentissä. Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vahvistuneen kysynnän ansiosta.

 

EB odottaa vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon olevan korkeampi kuin vuoden 2010 toisella vuosipuoliskolla (75,6 miljoonaa euroa, 2H 2010) ja liiketuloksen olevan positiivinen (liiketappio -19,2 miljoonaa euroa, 2H 2010). EB:n liiketoiminnan syklisyyden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja -tuloksen odotetaan olevan kolmannella vuosineljänneksellä alempi kuin neljännellä vuosineljänneksellä.

 

Vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen puoliskon aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 huhti-kesäkuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

 

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010 ja 17.2.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

 

 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa sekä kysynnän määriin liittyviä että hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä.

 

EB:llä on 5.8.2011 merkittävät, yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (18,1 miljoonan euron 3.8.2011 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset EB:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:in asiakkaalta, TerreStar Networksiltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta.  EB on vaatinut saataviaan maksettavaksi sekä TerreStar Networksin että TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,5 miljoonaa euroa 3.8.2011 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar -yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (3.8.2011 valuuttakurssin mukaan 19,5 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

 

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Mainitun lain 11 luvussa säädetään menettelystä rahoitusvaikeuksiin joutuneiden yhtiöiden saneeraamiseksi tai purkamiseksi. Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman nojalla. Saneeraussuunnitelma edellyttää hyväksyntää Yhdysvaltalaiselta saneerausasioita käsittelevältä tuomioistuimelta (United States Bankruptcy Court) ja (tietyin rajoituksin) myös sellaisilta velkojilta, joiden saatavia ei makseta täysimääräisesti välittömästi tuomioistuimen hyväksynnän ja saneeraussuunnitelman voimaantulon jälkeen.  Huolimatta TerreStar -yhtiöiden pyrkimyksestä saneerata toimintaansa, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2011 toisen vuosipuoliskon aikana

 

EB julkisti 20.11.2010 TerreStar Networksin emoyhtiötä, TerreStar Corporationia, vastaan käynnistämänsä oikeudenkäynnin, jossa EB vaatii saataviensa takaisinmaksua. Oikeudenkäyntivaade perustui osin takaukseen, jonka TerreStar Corporation on antanut vakuudeksi EB:n myyntisaamisista TerreStar Networksiltä, ja osin TerreStar Corporationin suoraan EB:hen kohdistuvien sopimusvelvoitteiden täyttämiseen. Sittemmin EB:n TerreStar Corporationia vastaan käynnistämä oikeudenkäynti saataviensa perimiseksi jäädytettiin TerreStar Corporationin hakeuduttua edellä mainitun lain luvun 11 mukaiseen saneerausmenettelyyn.

 

Saneerausmenettelyn ensimmäisen neljän kuukauden aikana TerreStar Networks ensin jätti ja myöhemmin veti pois saneeraussuunnitelmansa. Yhdysvaltalainen saneerausasioita käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 7.7.2011 TerreStar Networksin olennaisen liiketoiminnan myynnin noin 1.375 miljardin Yhdysvaltain dollarin kauppahinnasta Gamma Acquisition L.L.C.:lle, joka on Dish Network Corporationin kauppaa varten perustama tytäryhtiö. TerreStar Networksin liiketoiminnan myynti ei tarkoita välitöntä varojen jakoa velkojille, poislukien vakuudellisten velkojen noin 800 miljoonan Yhdysvaltainen dollarin määräinen maksu.  Tällä hetkellä EB:n osuutta TerreStar Networksin saamasta kauppahinnasta ei voida ennakoida varmuudella. Velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle jätettävää Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamissuunnitelmaa, josta velkojien tulee äänestää ja jonka tuomioistuimen tulee hyväksyä ja vahvistaa kaupan toteuttamisen jälkeen.

 

TerreStar Corporation jätti 22.7.2011 tuomioistuimelle saneeraussuunnitelman, joka sisältää vain puutteellisesti tietoa siitä, miten EB:n saatavia kohdellaan sen saneerausmenettelyssä. TerreStar Corporationin jättämä saneeraussuunnitelma kuitenkin indikoi, että vakuudettomat velat (kuten EB:n saatavat) saatetaan vaihtaa saneerattujen velallisten liikkeeseen laskemiin uusiin velkainstrumentteihin, joiden nimellisarvo olisi hyväksytyn saatavan määräinen. On myös mahdollista, että osa hyväksytyistä vakuudettomista veloista saatetaan vaihtaa uusiin saneerattujen velkojien liikkeelle laskemiin etu-oikeutettuihin osakkeisiin. Näiden uusien velkainstrumenttien tai etu-oikeutettujen osakkeiden ehtoja ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Edelleen on ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä tämän suunnitelman mukaisesta varojen jakamisesta, sillä TerreStar Corporation ei ole muodollisesti hakenut suunnitelmalleen hyväksyntää, suunnitelman myöhempi hyväksyminen on epävarmaa ja suunnitelman ehdot voivat muuttua velkojien kanssa käytävien neuvottelujen tuloksena.

 

TerreStar Networksilta ja TerreStar Corporationilta olevien saatavien maksu velkojille suoritetaan erillisistä, joko olemassa olevista tai myöhemmin kertyvistä omaisuuseristä. Tällä hetkellä TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin maksujen ajoitusta tai määrää ei voida arvioida varmuudella. Perustuen lukuisiin oletuksiin, EB kuitenkin arvioi, että TerreStar Networksin velkojat voivat odottaa saavansa maksun suhteellisen pienestä osasta hyväksytyistä vaateistaan. TerreStar Corporationin vakuudettomat velkojat saattavat saada uusia velkakirjoja tai etuoikeutettuja osakkeita, joiden nimellisarvo olisi hyväksyttyjen vaateiden määräinen. Velkakirjojen velvoitteet ja mahdollinen varojen jako etuoikeutettujen osakkeiden haltijoille rahoitettaisiin saneeratun TerreStar Corporationin tulevaisuuden tulorahoituksella. Edellisessä kappaleessa mainituista syistä on ennenaikaista arvioida millainen osuus EB:n saatavista maksettaisiin tästä saneerausmenettelystä. Lisäksi, täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. On mahdollista, että TerreStar Networks tai TerreStar Corporation kiistävät EB:n vaateet saneerausmenettelyissään. Tällöin EB tulee voimakkaasti puolustautumaan saataviensa kiistämistä vastaan, mutta tällä hetkellä on ennenaikaista arvioida mahdollisen riidan lopputulosta. Edelleen on mahdollista, että osana saneerausprosessia velalliset pyrkivät saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella.  Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar Networksin EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista tai niiden menestymisestä ei voida poissulkea.

 

Tämän hetkisen näkymän mukaan ei ole syytä olettaa, että EB:n ja TerreStar Networksin välinen liikesuhde tulee jatkumaan. Maaliskuussa 2011 TerreStar Networks ja TerreStar Corporation hakivat saneerausmenettelyä käsittelevän tuomioistuimen päätöksen osapuolten velvoitteiden lakkaamisesta osapuolten välisten sopimusten alla. Tämä päätös ei muuta EB:n asemaa TerreStar -yhtiöiden velkojana. Pahimmillaan TerreStar -yhtiöiden saneerausmenettelyjen eteneminen voi kuitenkin vielä johtaa EB:n osalta uuteen merkittävään myyntisaamisten arvonalentumiskirjaukseen. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus ja prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 3.8.2011 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle.

 

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar -yhtiöiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyjen ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelyistä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.

 

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa toimivista yhtiöistä, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2011 toisella vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

 

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa ja Suomessa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, asiakassopimuksiin perustuvat aktivoinnit, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä sekä aineettomien oikeuksien hallintaan liittyviä riskejä.  Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tuotemääristä ja materiaalikustannusten ja tuotannon saannon kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä korkeampina toimituskuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona. Uusista tuotteista sekä nykyisiltä että tulevilta asiakkailta odotettua liikevaihtoa koskevat tavalliset ajoitusriskit.

 

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com

 

 

TASE JA RAHOITUS

 

30.6.2011 taseen lukuja on verrattu 31.12.2010 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 1,5 miljoonan euron varaukset.

 

 

  6/2011 12/2010
Pitkäaikaiset varat 41,3 41,2
Lyhytaikaiset varat 67,7 83,7
Varat yhteensä 108,9 124,9
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 52,2 58,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,4 1,3
Oma pääoma yhteensä 66,6 72,5
Pitkäaikaiset velat 9,0 11,6
Lyhytaikaiset velat 33,4 40,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 108,9 124,9

 

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   -2,3  miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   +4,4 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   +2,7 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta  +4,8 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -5,1 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -2,4 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -2,7 miljoonaa euroa

 

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 47,7 miljoonaa euroa (61,3 miljoonaa euroa 31.12.2010). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 28,4 miljoonaa euroa (35,7 miljoonaa euroa 31.12.2010). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 18,5 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2010).

 

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,7 miljoonaa euroa sisältäen korvausinvestoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 5,4 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 5,0 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,1 miljoonaa euroa.

 

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 10,9 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

 

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,1 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,3 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,5 miljoonaa euroa

 

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 64,9 prosenttia (62,6 prosenttia vuoden 2010 lopussa).

 

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 14,5 miljoonaa euroa.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

EB työllisti vuoden 2011 tammi-kesäkuussa keskimäärin 1539 henkilöä. Kesäkuun lopussa yhtiössä oli 1525 työntekijää (1 539 vuoden 2010 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

 

 

LIPUTUSILMOITUKSET

 

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

EB julkaisi 1.8.2011, että Automotive-liiketoimintasegmentin johtajaksi ja Elektrobit Automotive GmbH:n toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Alexander Kocher, 50. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.11.2011. Kocher siirtyy EB:lle Intel Inc:in tytäryhtiöstä Wind River GmbH:sta, jossa hän on työskennellyt Automotive-liiketoimintayksikön johtajana. Alexander Kocher raportoi Elektrobit Automotive GmbH:n hallitukselle, jonka puheenjohtajana toimii Elektrobit Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Harju.

 

 

Oulu 5.8.2011

 

EB, Elektrobit Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

 

Jukka Harju

Toimitusjohtaja

Puh. 040 344 5466

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

 

 

EB, ELEKTROBIT OYJ

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2011

(tilintarkastamaton)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
       
LIIKEVAIHTO
76,1 86,2 161,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 1,4 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,3 0,0 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,8 -6,5 -15,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -47,6 -49,1 -97,7
Poistot -5,0 -4,3 -8,5
Liiketoiminnan muut kulut -24,1 -26,1 -59,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -4,4 1,8 -17,3
Rahoituskulut (netto) -0,7 -1,8 -1,3
TULOS ENNEN VEROJA -5,1 0,0 -18,6
Tuloverot -0,0 -1,3 2,9
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -5,1 -1,2 -15,7
Muut laajan tuloksen erät:      
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,1 1,9 0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 1,9 0,8
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5,3 0,6 -14,9
       
Kauden tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -5,3 -1,5 -16,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen      
  Emoyhtiön omistajille -5,4 0,3 -15,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,3 0,5
       
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR      
  Laimentamaton -0,04 -0,01 -0,12
  Laimennettu -0,04 -0,01 -0,12
       
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 187 130 382 130 277
       
KONSERNITASE (MEUR) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,2 10,8 10,5
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 13,4 9,1 11,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,2
  Saamiset 0,0 0,4 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,3 39,1 41,2
Lyhytaikaiset varat      
  Vaihto-omaisuus 2,2 2,5 1,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 47,7 65,6 61,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut

  rahoitusvarat
0,0 45,5 7,7
  Rahavarat 17,8 14,4 12,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 67,7 128,0 83,7
VARAT YHTEENSÄ 108,9 167,1 124,9
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT
     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 1,7 0,6
  Kertyneet voittovarat 13,1 33,3 19,0
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,4 1,1 1,3
Oma pääoma yhteensä 66,6 87,8 72,5
Pitkäaikaiset velat      
  Laskennalliset verovelat 1,1 1,7 1,4
  Eläkevelvoitteet 1,2 1,1 1,2
  Varaukset 0,8 0,6 1,0
  Korolliset velat 5,9 10,5 8,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,0 13,9 11,6
Lyhytaikaiset velat      
  Ostovelat ja muut velat
27,7 59,3 33,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
  0,0  
  Varaukset
0,7 1,1 2,4
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,0 5,0 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä
33,4 65,4 40,8
Velat yhteensä
42,4 79,3 52,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
108,9 167,1 124,9
 
     

 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
     
Kauden tulos -5,1 -1,2 -15,7
Suoriteperusteisten erien oikaisu 2,8 7,9 17,5
Käyttöpääoman muutokset 4,4 3,1 3,5
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,8 -2,5 -2,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,3 0,6
Muut rahoituserät 0,0 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot 3,4 -1,5 -2,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 4,8 6,1 1,5
       
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT      
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken

rahavaroilla
-0,8 -0,2 -0,3
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,0 -0,4 -1,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -3,5 -1,9 -6,2
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti   0,0 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,2 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -5,1 -2,4 -7,9
       
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
     
Lainojen nostot 0,2    
Lainojen takaisinmaksut -1,2 -1,2 -2,8
Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,5 -1,7 -3,4
Ylikurssirahaston jakaminen     -25,9
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -2,4 -2,8 -32,1
 
     
RAHAVAROJEN MUUTOS -2,7 0,9 -38,5
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 59,1 59,1
Rahavarat tilikauden lopussa 17,8 60,0 20,5

 


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
     
       
A = Osakepääoma      
B = Ylikurssirahasto      
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      
D = Kertyneet voittovarat      
E = Määräysvallattomien omistajien osuus      
F = Oma pääoma yhteensä      


             
  A B C D E F
             
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6   34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen   -25,9       -25,9
Siirto ylikurssirahastosta   -38,7 38,7     0,0
Osakepalkitsemisen kustannus       0,3   0,3
Kauden laaja tulos       0,3   0,3
Muut erät       -0,5 0,7 0,2
Oma pääoma 30.6.2010 12,9 0,0 38,7 35,1 1,1 87,8
             
Oma pääoma 1.1.2011 12,9   38,7 19,6 1,3 72,5
Osakepalkitsemisen kustannus       0,2   0,2
Kauden laaja tulos       -5,4   -5,4
Muut erät       -0,8 0,1 -0,7
Oma pääoma 30.6.2011 12,9   38,7 13,6 1,4 66,6

 

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

 

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet:

Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

 

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:

Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

 

Osingonmaksu:

31.3.2011 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

 

TOIMINTASEGMENTIT 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
Automotive      
  Liikevaihto ulkoinen 46,3 37,1 80,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 46,3 37,1 80,1
       
  Liikevoitto (-tappio) 0,1 0,7 1,9
       
Wireless      
  Liikevaihto ulkoinen 29,6 48,7 80,9
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,2 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 29,8 48,7 81,0
       
  Liikevoitto (-tappio) -4,5 1,3 -19,3
       
MUUT ERÄT      
       
Muut erät      
  Liikevaihto ulkoinen 0,1 0,4 0,8
  Liikevoitto (-tappio) -0,0 -0,1 0,1
       
Eliminoinnit      
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,2 -0,0 -0,0
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
       
Konserni yhteensä      
  Liikevaihto ulkoinen 76,1 86,2 161,8
  Liikevoitto (-tappio) -4,4 1,8 -17,3

 

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
Liikevaihto      
  Eurooppa 58,8 47,6 96,8
  Amerikat 10,6 33,2 53,4
  Aasia 6,7 5,3 11,6
Liikevaihto yhteensä 76,1 86,2 161,8

 

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:

Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

 

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat

suoritukset yhteensä
0,9 1,0 2,2

 


TULOSLASKELMA
4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2011 2011 2010 2010 2010
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
           
LIIKEVAIHTO
39,7 36,5 41,8 33,7 44,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,7 0,6 0,4 0,8
Valmiiden ja keskeneräisten          
tuotteiden varaston muutos 0,1 0,2 -0,5 0,2 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,0 -2,8 -6,1 -2,8 -3,2
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -23,3 -24,3 -26,1 -22,5 -24,9
Poistot -2,7 -2,4 -2,1 -2,2 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut -12,2 -11,9 -15,3 -18,4 -15,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -0,5 -3,9 -7,7 -11,5 0,1
Rahoituskulut (netto) -0,3 -0,4 -0,3 0,9 -0,8
TULOS ENNEN VEROJA -0,8 -4,3 -8,0 -10,6 -0,7
Tuloverot -0,0 0,0 2,6 1,6 -0,2
KAUDEN TULOS JATKUVISTA          
LIIKETOIMINNOISTA -0,8 -4,3 -5,4 -9,0 -0,9
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,1 0,3 -1,4 1,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -0,9 -4,4 -5,1 -10,4 0,3
           
Kauden tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -0,8 -4,4 -5,5 -9,0 -0,9
  Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:          
  Emoyhtiön omistajille -0,9 -4,5 -5,2 -10,5 0,3
  Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
           
KONSERNITASE (MEUR) 30.6. 31.03. 31.12. 30.9. 30.6.
 
2011 2011 2010 2010 2010
 
         
VARAT          
Pitkäaikaiset varat          
  Aineelliset käyttöomaisuus-          
  hyödykkeet 9,2 9,8 10,5 10,6 10,8
  Liikearvo 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 13,4 12,2 11,6 10,0 9,1
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
  Saamiset 0,0 0,3 0,3 0,4 0,4
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 41,3 40,9 41,2 39,7 39,1
Lyhytaikaiset varat          
  Vaihto-omaisuus 2,2 1,6 1,9 2,9 2,5
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 47,7 52,9 61,3 53,8 65,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti          
  kirjattavat muut rahoitusvarat 0,0 6,2 7,7 15,8 45,5
  Rahavarat 17,8 12,4 12,9 15,0 14,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 67,7 73,1 83,7 87,5 128,0
VARAT YHTEENSÄ 108,9 114,0 124,9 127,2 167,1
           
OMA PÄÄOMA JA VELAT
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma          
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman          
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 0,5 0,6 0,3 1,7
  Kertyneet voittovarat 13,1 14,6    19,0  24,3 33,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1
Oma pääoma yhteensä 66,6 68,2 72,5 77,4 87,8
Pitkäaikaiset velat          
  Laskennalliset verovelat 1,1 1,2 1,4 1,2 1,7
  Eläkevelvoitteet 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
  Varaukset 0,8 0,9 1,0 0,6 0,6
  Korolliset velat 5,9 7,2 8,0 8,9 10,5
Pitkäaikaiset velat yhteensä 9,0 10,5 11,6 11,8 13,9
Lyhytaikaiset velat          
  Ostovelat ja muut velat
27,7 29,0 33,3 32,1 59,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat rahoitusvelat
        0,0
  Varaukset
0,7 2,0 2,4 0,8 1,1
  Lyhytaikaiset korolliset velat
5,0 4,3 5,1 5,1 5,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä
33,4 35,3 40,8 38,0 65,4
Velat yhteensä
42,4 45,9 52,4 49,9 79,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
108,9 114,0 124,9 127,2 167,1

 


KONSERNIN
4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/
RAHAVIRTALASKELMA 2011 2011 2010 2010 2010
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 3,4 1,4 -4,9 0,2 -4,5
  Investointien nettorahavirta -2,8 -2,3 -2,9 -2,6 -1,4
  Rahoituksen nettorahavirta
-0,8 -1,6 -1,5 -27,8 -1,1
  Rahavarojen muutos
-0,3 -2,4 -9,3 -30,1 -7,1

 

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
TUNNUSLUVUT 6 kk 6 kk 12 kk
       
TULOSLASKELMA (MEUR)      
Liikevaihto 76,1 86,2 161,8
Liikevoitto (-tappio) -4,4 1,8 -17,3
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -5,8 2,1 -10,7
Tulos ennen veroja -5,1 0,0 -18,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -6,7 0,0 -11,5
Kauden tulos -5,1 -1,2 -15,7
       
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT      
Korolliset nettovelat (MEUR) -6,9 -44,5 -7,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -10,4 -50,7 -10,2
Omavaraisuusaste, % 64,9 55,4 62,6
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 5,7 4,2 10,7
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1539 1548 1561
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1525 1572 1539
       
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
LUKUMÄÄRÄ (1 000 kpl)      
       
Kauden lopussa 129 413 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 187 130 382 130 277
       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
       
Laimentamaton tulos / osake -0,04 -0,01 -0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,04 -0,01 -0,12
Oma pääoma *) / osake 0,50 0,67 0,55
       
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma      
     pääoma      
          

 

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010
  6 kk 6 kk 12 kk
       
Ylin kurssi 0,76 1,25 1,25
Alin kurssi 0,50 0,93 0,66
Keskikurssi 0,66 1,09 0,92
Päätöskurssi 0,50 0,96 0,67
       
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 64,7 124,2 86,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 2,4 8,2 16,8
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 3 585 7 575 18 190
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden

lukumäärästä, %
2,8 5,9 14,1
       

 

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
       
OMASTA VELASTA      
Yrityskiinnitykset 8,1 3,1 3,1
Annetut pantit 2,3 0,8 2,3
 
     
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu      
ovat yhteismäärältään 5,4 7,5 6,3
       
MUIDEN PUOLESTA      
Takaukset
2,8 2,4 2,0
Muut vastuut
10,0 10,0 10,1
       
MUUT OMAT VASTUUT      
Vuokravastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 4,3 5,4 6,0
    Myöhemmin erääntyvät 15,9 16,1 15,0
Sopimusvastuut      
    Seuraavana vuonna erääntyvät 3,2 3,4 3,9
    Myöhemmin erääntyvät 1,8 0,5 2,1
       
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
(MEUR)      
       
Termiinit      
    Käypä arvo 0,0 -0,0 -0,0
    Kohde-etuuden arvo 14,5 7,0 11,0
       
Ostetut valuuttaoptiot      
  Käypä arvo   0,4 0,1
  Kohde-etuuden arvo   13,0 5,0
       
Myydyt valuuttaoptiot      
  Käypä arvo   -0,4 -0,1
  Kohde-etuuden arvo   21,0 10,0