Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TYTÄRYHTIÖ ELEKTROBIT INC. SAI SOVINNON PERUSTEELLA 13,5 MILJOONAA DOLLARIA TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ

Elokuu 28, 2012

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TYTÄRYHTIÖ ELEKTROBIT INC. SAI SOVINNON PERUSTEELLA 13,5 MILJOONAA DOLLARIA TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ


PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 29. elokuuta 2012 kello 0.30

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) TYTÄRYHTIÖ ELEKTROBIT INC. SAI SOVINNON PERUSTEELLA 13,5 MILJOONAA DOLLARIA TERRESTAR CORPORATIONIN SANEERAUSMENETTELYSSÄ

Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Inc. on vastaanottanut 28.8.2012 Yhdysvaltain aikaa TerreStar Corporationilta lopullisena korvauksena TerreStar Corporationin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä esittämästään vaateista ja kaikkien mainittua saneerausmenettelyä koskevien EB:n ja muiden osapuolten välisten riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (10,8 miljoonaa euroa 28.8.2012 valuuttakurssin mukaan) ("Sovintosuoritus"). Sovintosuorituksen maksulla Sovinnon molemminpuoliset vastuuvapautukset ja eräät muut ehdot tulevat voimaan. Poislukien osapuolten väliseen sopimukseen perustuva Elektrobit Inc.:n sitoumus tukea TerreStar Corporationin edellä mainitun lain 11 luvun mukaista saneeraussuunnitelmaa, EB:n osallistumisen TerreStar Corporation saneerausmenettelyyn ennakoidaan päättyneen.

TerreStar Corporationin saneerausmenettelystä tulleella Sovintosuorituksella yksin (poislukien mahdollinen myöhempi jako-osuus TerreStar Networksin 11 luvun mukaisesta saneerausmenettelystä) on EB:lle positiivinen noin 1,6 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,3 miljoonaa euroa 28.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen kertaluonteinen tulosvaikutus ja noin 13 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,4 miljoonaa euroa 28.8.2012 valuuttakurssin mukaan) määräinen positiivinen kassavirtavaikutus vuoden 2012 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Saatuaan Sovintosuorituksen, EB ei odota enempää jako-osuutta TerreStar Corporationilta tai sen saneerausmenettelystä. TerreStar Corporationin ja TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisten menettelyjen täysimääräiset vaikutukset EB:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja näkymiin voidaan lopullisesti määrittää vasta, kun TerreStar Networksin lain 11 luvun mukaisten menettelyjen lopputulokset ovat selvillä, mukaan lukien saatavien perintään liittyvät kulut koko perintäprosessin ajalta ja esimerkiksi vahvistunut verokohtelu. Sovintosuoritus ei vaikuta 7.8.2012 julkistetun osavuosikatsauksen vuoden 2012 ohjaukseen, sillä vuoden 2012 tulosodotus perustui oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc.:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita tai kertaluonteista tuloa.

Aiemmin 24.8.2012 Yhdysvaltain aikaa Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin hyväksyi virallisesti Elektrobit Inc.:in ja TerreStar Corporationin ja eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien välisiä riitaisuuksia koskevan sovintosopimuksen ("Sovinto") TerreStar Corporationin saneerausmenettelyssä. Sovinto ei koske TerreStar Networksin Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista edelleen vireillä olevaa purkamismenettelyä eikä sisällä tästä menettelystä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta sekä saatavien määrään ja perintään liittyvistä epävarmuuksista on esitetty Yhtiön 7. elokuuta 2012 julkaisemassa osavuosikatsauksessa kappaleessa "Riskit ja epävarmuustekijät".

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä. EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (28.8.2012 valuuttakurssin mukaan 22,3 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty
20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011,
18.11.2011, 21.6.2012, 3.8.2012 ja 25.8.2012 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com.

Oulussa, 29.8.2012

EB, Elektrobit Oyj

Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, Elektrobit Oyj

EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com