Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2012

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011

Helmikuu 16, 2012

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011


body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 16. helmikuuta 2012 kello 8.00
EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011

VUODEN 2011 LIIKEVAIHTO OLI SAMALLA TASOLLA KUIN EDELLISVUONNA JA LIIKETULOS PARANI SELVÄSTI JÄÄDEN KUITENKIN TAPPIOLLISEKSI. NELJÄNNELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ LIIKEVAIHTO KASVOI EDELLISVUODESTA JA LIIKETULOS OLI SELVÄSTI VOITOLLINEN.

YHTEENVETO 4Q 2011

 • Kauden liikevaihto kasvoi 49,0 miljoonaan euroon (41,8 miljoonaa euroa, 4Q 2010), nousua 17,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 21,7 prosenttia 28,0 miljoonaan euroon (23,1 miljoonaa euroa, 4Q 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 13,1 prosenttia 21,0 miljoonaan euroon (18,6 miljoonaa euroa, 4Q 2010).
 • Liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa (-7,7 miljoonaa euroa, sisältäen 4,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, 4Q 2010). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa, 4Q 2010). Wireless-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-8,8 miljoonaa euroa, sisältäen 4,0 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, 4Q 2010).
 • Käyttökate oli 5,3 miljoonaa euroa (-5,6 miljoonaa euroa, 4Q 2010).
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 7,1 miljoonaa euroa (-4,9 miljoonaa euroa, 4Q 2010). Nettokassavirta oli 2,7 miljoonaa euroa (-9,3 miljoonaa euroa, 4Q 2010).
 • Tulos osaketta kohti oli -0,02 euroa (-0,04 euroa, 4Q 2010).

YHTEENVETO 2011

 • Kauden liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa ja se säilyi samalla tasolla kuin edellisvuonna (161,8 miljoonaa euroa, vuonna 2010). Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi 98,3 miljoonaan euroon, eli 22,7 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon (80,1 miljoonaa euroa, vuonna 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto laski 21,1 prosenttia 63,9 miljoonaan euroon (81,0 miljoonaa euroa, vuonna 2010).
 • Liiketappio oli -4,0 miljoonaa euroa (-17,3 miljoonaa euroa sisältäen kertaluontoisia kuluja ja arvonalennuksia 12,7 miljoonaa euroa, vuonna 2010).  Automotive-liiketoimintasegmentin liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa, vuonna 2010), ja Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio oli -4,7 miljoonaa euroa, (-19,3 miljoonaa euroa sisältäen kertaluontoisia kuluja ja arvonalennuksia 12,3 miljoonaa euroa, vuonna 2010).
 • Aiemmin 19.10.2010 vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn hakeutuneen EB:n asiakkaan TerreStar Networks Inc:n emoyhtiö TerreStar Corporation hakeutui vapaaehtoiseen saneerausmenettelyyn 16.2.2011. EB:n näiltä yhtiöiltä olevien myyntisaamisten arvostuksessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella.
 • Käyttökate oli 4,7 miljoonaa euroa (-8,8 miljoonaa euroa, vuonna 2010). Automotive-liiketoimintasegmentin käyttökate oli 6,0 miljoonaa euroa ja Wireless-liiketoimintasegmentin käyttökate oli -1,6 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 5,3 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa, vuonna 2010). Nettokassavirta oli -10,6 miljoonaa euroa (-38,5 miljoonaa euroa vuonna 2010, sisältäen 25,9 miljoonan euron jakamisen ylikurssirahastosta).
 • Kassa ja muut likvidit varat kauden lopussa olivat 10,0 miljoonaa euroa (20,5 miljoonaa euroa, vuonna 2010).
 • Omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 62,8 prosenttia (62,4 prosenttia, vuonna 2010).
 • Tulos osaketta kohti oli -0,04 euroa (-0,12 euroa, vuonna 2010).
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU:

"Neljännellä vuosineljänneksellä EB:n liiketoiminta kehittyi hyvin. Liiketulos oli selvästi positiivinen ja liikevaihto kasvoi 17,2 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Molempien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli selvästi voitollinen. Wireless-liiketoimintasegmentin kääntyminen kasvuun ja neljännen vuosineljänneksen liikevoitto olivat tärkeitä tuloksia vuoden aikana toteutetuista toimenpiteistä myynnin tehostamiseksi ja kustannusrakenteen parantamiseksi.

Koko tilikaudella 2011 EB:n liikevaihto oli samalla tasolla kuin edellisvuonna Automotive-liiketoimintasegmentin kasvaessa ja Wireless-liiketoimintasegmentin supistuessa. Autonvalmistajat lisäsivät panostuksia ohjelmistojen kehittämiseen uusia automalleja varten ja EB:n ohjelmistotuotteisiin ja palveluihin kohdistuva kysyntä jatkoi kasvuaan. Wireless-liiketoimintasegmentissä EB onnistui kasvattamaan liiketoimintaansa etenkin puolustus- ja verkkolaitemarkkinoilla ja siten korvaamaan edellisvuoden lopulla voimakkaasti supistunutta satelliittipuhelinliiketoiminnan liikevaihtoa. Myös radiokanavan testauslaitteiden myynti kasvoi edellisvuodesta.

Vuoden 2011 tavoitteena oli positiivinen liiketulos ja kannattavuuden kehitys. Kannattavuus paranikin merkittävästi edellisvuodesta ja neljännen vuosineljänneksen liiketulos oli hyvä, mutta koko tilikauden liiketulos jäi tappiolliseksi aikaisempien vuosineljännesten tavoiteltua heikomman tuloksen takia.

EB jatkoi saataviensa perintää TerreStar Networks Inc.:ltä ja sen emoyhtiöltä TerreStar Corporation Inc.:ltä näiden saneerausmenettelyissä Yhdysvalloissa. Saatavien tasearvoissa ei tapahtunut muutoksia vuoden 2011 aikana. Perintätoimenpiteemme jatkuvat vuonna 2012.

Kannattavuuden parantaminen on keskeisin tavoitteemme vuonna 2012. Näkymät liikevaihdon kasvulle ovat hyvät molemmissa liiketoimintasegmenteissä ja tämä yhdessä Wireless-liiketoimintasegmentin parantuneen kustannusrakenteen kanssa antaa hyvän mahdollisuuden liiketoiminnan myönteiselle kehittymiselle vuonna 2012."

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuoden 2012 aikana sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011). Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan jäävän alle vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen tason (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011).

Vaikka kansainvälisen talouden epävakaus näyttää edelleen jatkuvan, yhtiö arvioi näkyvyyden hiukan parantuneen myönteisen kysyntänäkymän sekä Wireless-liiketoimintasegmentin parantuneen kustannusrakenteen ja kasvaneen verkkolaite- ja viranomaisliiketoiminnan ansiosta. Siten liiketoiminnan todennäköistä kehitystä voidaan arvioida aiempaa jonkin verran pidemmällä aikajänteellä. Tästä syystä aiemman puolivuosittaisen ohjauksen lisäksi EB arvioi jatkossa todennäköistä kehitystä myös koko kuluvana tilikautena.  

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011 ja 18.11.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2011 tilinpäästöstä koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden 16.2.2012 klo 11 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Oulussa, osoitteessa Tutkijantie 8, neuvotteluhuone 1. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi: www.elektrobit.com/sijoittajat .

EB, Elektrobit Oyj
EB, Elektrobit Oyj on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-JOULUKUU 2011
(Suluissa vuoden 2010 tammi-joulukuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n tammi-joulukuun 2011 liikevaihto nousi 0,3 prosenttia 162,2 miljoonaan euroon (161,8 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -4,0 miljoonaa euroa (-17,3 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia 12,7 miljoonaa euroa).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden 2011 tammi-joulukuussa, 22,7 prosenttia, 98,3 miljoonaan euroon edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (80,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Automotive-liiketoimintasegmentin liiketulos kehittyi suunnitelman mukaisesti ensimmäisellä ja neljännellä vuosineljänneksellä, mutta jäi toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä tavoitteesta ennakoitua suurempien projektikustannusten takia.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli tammi-joulukuussa 2011 63,9 miljoonaa euroa, vastaten 21,1 prosentin laskua edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta (81,0 miljoonaa euroa).  Liikevaihdon merkittävä lasku johtui pääosin satelliittipuhelinliiketoiminnan määrän merkittävästä supistumisesta.  

Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio tammi-joulukuussa 2011 oli -4,7 miljoonaa euroa, sisältäen 0,9 miljoonaa euroa TerreStarilta olevien saatavien perintään liittyviä kuluja (-19,3 miljoonaa euroa sisältäen kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia 12,3 miljoonaa euroa).  Katsauskauden liiketappio syntyi pääosin vuoden 2011 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, jolloin edellisenä vuonna päättyneen TerreStarin satelliittipuhelinliiketoiminnan korvaava uusien satelliittitietoliikenneratkaisujen tilauskanta kehittyi ennakoitua hitaammin. Tämän lisäksi liiketappioon vaikutti älypuhelinten tuotekehityspalvelujen kiristynyt kilpailutilanne. Kolmannella vuosineljänneksellä liiketulosta heikensivät tavanomaiset liiketoiminnan kausivaihtelut sekä asiakasprojektien viiveet. Kasvanut liikevaihto ja vuoden aikana toteutetut kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat merkittävästi liiketoimintasegmentin hyvään liiketulokseen vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Katsauskauden tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvoivat 24,0 miljoonaan euroon (21,6 miljoonaa euroa) vastaten 14,8 prosenttia liikevaihdosta (13,3 prosenttia). Näistä 6,6 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (5,6 miljoonaa euroa). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa tilikauden päättyessä oli 11,5 miljoonaa euroa. Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR
  
1-12 2011 1-12 2010
12 kk 12 kk
LIIKEVAIHTO 162,2 161,8
LIIKEVOITTO /-TAPPIO -4,0 -17,3
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 -1,3
TULOS ENNEN VEROJA -4,5 -18,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -5,1 -15,7
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5,2 -14,9
   
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -5,3 -16,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -5,5 -15,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,5
   
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR -0,04 -0,12

- Liiketoiminnan rahavirta oli 5,3 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).
- Omavaraisuusaste oli 62,8 % (62,4 %).
- Nettovelkaantumisaste oli -1,4 % (-10,3 %).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja tulos, MEUR

4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10
Liikevaihto 49,0 37,0 39,7 36,5 41,8
Liikevoitto /-tappio 3,5 -3,1 -0,5 -3,9 -7,7
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä 3,5 -3,1 -0,5 -3,9 -3,2
Tulos ennen veroja 3,8 -3,1 -0,8 -4,3 -8,0
Katsauskauden tulos 3,2 -3,1 -0,8 -4,3 -5,4

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai niitä esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin, MEUR

4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10
Automotive 28,0 23,9 22,7 23,6 23,1
Wireless 21,0 13,0 17,1 12,7 18,6
Koko konserni 49,0 37,0 39,7 36,5 41,8

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10
Aasia 5,5
11,2%
3,3
8,8%
4,0
10,2%
2,7
7,4%
4,4
10,6%
Amerikat 7,6
15,5%
4,9
13,4%
5,5
14,0%
5,1
13,9%
10,8
25,8%
Eurooppa 36,0
73,3%
28,8
77,8%
30,1
75,9%
28,7
78,7%
26,6
63,6%

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

4Q 11 3Q 11 2Q 11 1Q 11 4Q 10
Automotive
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio

28,0
0,0
2,1

23,9
0,0
-1,4

22,7
0,0
-0,5

23,6
0,0
0,6

23,1
0,0
1,1
Wireless
Liikevaihto ulkoinen
Liikevaihto toiselle segmentille
Liikevoitto /-tappio

21,1
0,1
1,4

12,9
0,1
-1,7

16,9
0,2
0,1

12,7
0,0
-4,6

18,6
0,0
-8,8
Muu liiketoiminta
Liikevaihto ulkoinen
Liikevoitto /-tappio

0,0
0,0

0,2
-0,1

0,0
-0,1

0,1
0,1

0,2
0,1
Yhteensä
Liikevaihto
Liikevoitto /-tappio

49,0
3,5

37,0
-3,1

39,7
-0,5

36,5
-3,9

41,8
-7,7

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2011 LOKA-JOULUKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT
(Suluissa vuoden 2010 loka-joulukuun vastaava luku ellei muuta mainita)

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita kansainvälisille autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu autonsisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 28,0 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa). Se kasvoi vahvasti 21,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa).

Vahva kysyntä jatkui EB:n ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin sekä ratkaisuihin, joissa omia autoteollisuuden vaatimukset täyttäviä ohjelmistotuotteita räätälöidään ja integroidaan asiakkaan erityistarpeiden mukaisesti. Liiketoiminta jatkoi kasvuaan viihde- ja viestintäjärjestelmien, ajamista auttavien ohjelmistosovellusten ja autojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) ohjelmistomarkkinoilla. EB jatkoi tuotekehitysinvestointejaan autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin.

Diplomi-insinööri Alexander Kocher aloitti 1.11.2011 Automotive-liiketoimintasegmentin johtajana ja Elektrobit Automotive GmbH:n toimitusjohtajana.

Automotive-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuoden 2012 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  

Elektroniikan ja ohjelmistojen osuus autoissa on kasvanut jo useiden vuosien ajan. Niiden avulla on toteutettu merkittäviä innovaatioita kuten turvallisuusjärjestelmät, lukkiutumattomat jarrut, moottorinhallintayksiköt, ajamista helpottavat sovellukset ja viihde- ja viestintäjärjestelmät. Nämä ominaisuudet ovat olleet niin suosittuja, että ne ovat käytössä kaikkien hintaluokkien automalleissa. Tämä osoittaa sen, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan teknologiasta, joka parantaa heidän ajokokemustaan. Tuloksena tästä ja hintojen laskusta tuotantomäärien kasvaessa autonvalmistajat ovat tasaisesti lisänneet elektronisia komponentteja autoihin. Roland Berger -konsulttiyhtiön tutkimus arvioi, että elektroniikan osuus autojen kustannuksista kasvaa 23 prosentista vuonna 2010 33 prosenttiin vuonna 2020.

Autoelektroniikan entistä kehittyneemmät ja verkottuneemmat ominaisuudet ja kasvava suorituskyky lisäävät sen monimutkaisuutta. Samanaikaisesti kuluttajat odottavat Internetin ja langattomien laitteiden kaltaisia toiminnallisuuksia ja käyttäjäkokemuksia myös autoihin. Nämä kehitystrendit ajavat teollisuutta elektroniikkalaitteiden ja niiden ohjelmistojen asteittaiseen erottamiseen toisistaan ohjelmistoarkkitehtuurin tasojen hallitsemiseksi sekä innovoinnin ja käyttöönoton tehostamiseksi. Standardiohjelmistoratkaisujen käytön autoteollisuudessa odotetaan kasvavan. Se nopeuttaa innovointia, parantaa ohjelmistojen laatua ja kehittämisen tehokkuutta sekä helpottaa ohjelmistojen käyttöönottoa.

Perustavanlaatuinen autoteollisuuden muutos ja siitä seuraava auto-ohjelmistomarkkinan kasvu jatkuvat. Autoteollisuuden kustannuspaineiden odotetaan kiihdyttävän EB:n tarjoamien tuotteistettujen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen tarvetta. Auto-ohjelmistomarkkinan vuosikasvun vuoteen 2018 asti odotetaan olevan suurempi kuin henkilöautojen tuotantomäärän vuosikasvun, jonka ennakoidaan olevan 5,6 % CAGR (LMC Automotiven vuoden 2011 neljännen neljänneksen ennuste).

EB:n autoteollisuudesta kertyvä liikevaihto syntyy tällä hetkellä pääasiallisesti uusiin automalleihin liittyvien ohjelmistojen ja ohjelmistoalustojen kehitystyöstä. Liikevaihdon riippuvuus autojen tuotantomääristä on rajallinen. Tulevien vuosien aikana EB pyrkii kehittämään liiketoimintamalliaan enemmän ohjelmistotuotteisiin pohjautuvaksi, mikä tulee lisäämään liikevaihdon suoraa riippuvuutta autojen tuotantomääristä.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentti tarjoaa tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja langattomalle tietoliikennemarkkinalle, radiokanavaympäristöjen testaustyökaluja langatonta teknologiaa hyödyntävälle teollisuudelle ja viranomaisille, sekä tuotteita viranomaismarkkinoille.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä oli 21,0 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto nousi 13,1 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon nähden. Liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (-8,8 miljoonaa euroa, sisältäen 4,0 miljoonan euron kertaluonteiset kulut). Liikevaihto kasvoi etenkin radiokanavan testaustuotteissa ja verkkolaitteiden tuotekehityksessä johtuen LTE-verkkoteknologiaan (Long Term Evolution) liittyvästä vahvasta kysynnästä. Kysyntä kasvoi myös puolustus- ja muilla viranomaismarkkinoilla. Kasvanut liikevaihto ja vuoden aikana toteutetut kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat merkittävästi liiketoimintasegmentin hyvään liiketulokseen vuoden 2011 viimeisellä vuosineljänneksellä.

EB jatkoi tuotekehitysinvestointeja radiokanavan testaustuotteisiin sekä erikoisterminaalien seuraavan sukupolven tuotealustaan. Joulukuussa EB:n kehittämä erikoisterminaalien tuotealusta voitti Wireless Innovation Forumin "Vuoden Teknologia" -palkinnon.  

Wireless-markkinanäkymät

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuoden 2012 aikana Wireless-liiketoimintasegmentissä.

Langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden markkinoilla radiokanavan ja matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän uuden LTE-teknologian asema vahvistuu ja LTE-hankkeiden osuuden EB:n liiketoiminnasta odotetaan kasvavan. Sekä päätelaitteet että verkot kattava moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaaminen on yhä tärkeämpää monimutkaistuvan langattoman teknologian toimialalla. LTE-teknologian nopean käyttöönoton sekä tarvittavien tuotteiden taajuusvarianttien suuren määrän odotetaan avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia EB:lle.

Puolustus- ja muiden viranomaisten käyttöön tarkoitettujen viestintä-, häirintä- sekä tiedusteluratkaisujen markkinan odotetaan säilyvän vakaana. EB:n osaamisen ja pitkäaikaisen kokemuksen ohjelmistoradiopohjaisissa ratkaisuissa odotetaan tuovan yhtiölle uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusien kaupallisten teknologioiden, kuten LTE:n ja älypuhelinten ohjelmistosovellusten, käytön odotetaan lisääntyvän yleisestä turvallisuudesta vastaavien ja muiden viranomaisasiakkaiden markkinoilla. Viranomaisverkot käyttävät usein omia taajuusalueita, jotka vaativat nimenomaan näille verkoille suunniteltuja loppukäyttäjätuotteita.

Älypuhelinten tuotekehityspalveluiden markkinat supistuivat voimakkaasti vuoden 2011 aikana Nokian strategiamuutoksen takia, eikä kysynnän odoteta kasvavan vuoden 2012 aikana. Liikkuvan satelliittitietoliikenteen toimialalla uusia data- ja langattoman viestinnän palveluita toteuttavien päätelaitteiden kysynnän odotetaan vähitellen kasvavan lähivuosien aikana.

Testausmarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää kehittyneille testaustyökaluille. Markkinat ovat laajenemassa LTE-tukiasemista LTE-päätelaitteisiin, joiden testauksessa tullaan käyttämään ilmarajapinnan ylitse toimivaa OTA (Over-the-Air) -teknologiaa. EB tarjoaa maailman johtavia radiokanavaemulaattorityökaluja moniradioisen (MIMO) LTE-teknologian, LTE-Advanced -teknologian ja muiden edistyksellisten radioteknologioiden kehitystyöhön.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, radiokanavan testaustuotteisiin sekä erikoisterminaalien seuraavan sukupolven tuotealustaan.

Vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat yhteensä 6,0 miljoonaa euroa (6,1 miljoonaa euroa, 4Q 2010) eli 12,2 prosenttia liikevaihdosta (14,6 prosenttia 4Q 2010). Näistä 1,7 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (2,3 miljoonaa euroa 4Q 2010).

VUODEN 2012 NÄKYMÄT

EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuoden 2012 aikana sekä Automotive- että Wireless-liiketoimintasegmenteissä. Autonvalmistajat jatkavat kehityspanostuksia uusien automallien ohjelmistoihin ja autoteollisuudessa ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden markkinan ennakoidaan jatkavan kasvua.  Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää lisäävät etenkin matkapuhelinverkkojen suorituskykyä lisäävän LTE-teknologian (Long-Term Evolution) käyttöönotto ja viranomaisten tarve uusille viestintäratkaisuille, joissa käytetään kaupallisten älypuhelinten ja matkapuhelinverkkojen teknologioita.

Vuonna 2012 EB odottaa liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011). Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EB odottaa liikevaihdon kasvavan selvästi (76,1 miljoonaa euroa, 1H 2011) ja liiketuloksen olevan positiivinen (-4,4 miljoonaa euroa, 1H 2011). Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen liiketuloksen odotetaan jäävän alle  vuoden 2011 neljännen vuosineljänneksen tason (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011).

Vaikka kansainvälisen talouden epävakaus näyttää edelleen jatkuvan, yhtiö arvioi näkyvyyden hiukan parantuneen myönteisen kysyntänäkymän sekä Wireless-liiketoimintasegmentin parantuneen kustannusrakenteen ja kasvaneen verkkolaite- ja viranomaisliiketoiminnan ansiosta. Siten liiketoiminnan todennäköistä kehitystä voidaan arvioida aiempaa jonkin verran pidemmällä aikajänteellä. Tästä syystä aiemman puolivuosittaisen ohjauksen lisäksi EB arvioi jatkossa todennäköistä kehitystä myös koko kuluvana tilikautena.  

Vuoden 2012 tulosodotus perustuu oletukseen, että EB:n TerreStar Networks Inc:ltä ja TerreStar Corporationilta olevista myyntisaamisista ei synny uusia arvonalentumistappioita. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyistä myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Saneerausmenettelyiden lopputuloksiin liittyvien epävarmuuksien takia luottotappioiden riski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoimintasegmenttien kehitys vuoden 2011 loka-joulukuussa sekä markkinanäkymät" ja TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyihin ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät".

Tietoa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporation saneerausmenettelyistä on esitetty 20.10.2010, 25.10.2010, 20.11.2010, 30.12.2010, 17.2.2011 ja 18.11.2011 julkaistuissa pörssitiedotteissa sekä yhtiön julkaisemissa osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa osoitteessa www.elektrobit.com .

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon. Lyhyellä tähtäimellä merkittävimmät niistä vaikuttavat henkilöstön käyttöasteeseen, laskutettavuuteen ja keskimääräisiin tuntihintoihin T&K -palvelussa. Kuluvalla tilikaudella kansainvälisen talouden epävarmuus voi vaikuttaa EB:n palvelujen, ratkaisuiden ja tuotteiden kysyntään sekä aiheuttaa hinnoittelupaineita. Se voi myös lisätä luottotappioiden riskiä ja heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja.

EB:llä on 15.2.2012 merkittävät, yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,6 miljoonan euron 14.2.2012 valuuttakurssin mukaan) suuruiset erääntyneet myyntisaamiset TerreStar Networksiltä, ja tämän emoyhtiöltä, TerreStar Corporationilta.  EB on vaatinut saataviaan maksettavaksi sekä TerreStar Networksin että TerreStar Corporationin saneerausmenettelyissä. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 14.2.2012 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar -yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (14.2.2012 valuuttakurssin mukaan 21,2 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi EB kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TerreStar Networks sekä tietyt muut siihen sidoksissa olevat yhtiöt hakivat 19.10.2010 ja emoyhtiö TerreStar Corporation 16.2.2011 taloudellista asemaansa vahvistaakseen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain (United States Bankruptcy Code) 11 luvun mukaista vapaaehtoista saneerausmenettelyä.  Saneerausmenettelyssä ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä syntyneiden velkojen takaisinmaksu joko käteisenä tai muun varallisuuden muodossa voi yleensä tapahtua vain 11 luvun mukaisen saneeraus- tai purkamissuunnitelman nojalla. Saneeraussuunnitelma edellyttää hyväksyntää Yhdysvaltalaiselta saneerausasioita käsittelevältä tuomioistuimelta (United States Bankruptcy Court) ja (tietyin rajoituksin) myös sellaisilta velkojilta, joiden saatavia ei makseta täysimääräisesti välittömästi tuomioistuimen hyväksynnän ja saneeraussuunnitelman voimaantulon jälkeen. TerreStar Networksilta ja TerreStar Corporationilta olevien saatavien mahdollinen maksu velkojille suoritetaan erillisistä, joko olemassa olevista tai myöhemmin kertyvistä omaisuuseristä.  

Saneerausmenettelyn ensimmäisen neljän kuukauden aikana TerreStar Networks ensin jätti ja myöhemmin veti pois saneeraussuunnitelmansa. Yhdysvaltalainen saneerausasioita käsittelevä tuomioistuin hyväksyi 7.7.2011 TerreStar Networksin olennaisen liiketoiminnan myynnin noin 1.375 miljardin Yhdysvaltain dollarin kauppahinnasta Gamma Acquisition L.L.C.:lle, joka on Dish Network Corporationin kauppaa varten perustama tytäryhtiö. Tuomioistuimelle jätettyjen dokumenttien perusteella TerreStar Networksille on tähän mennessä maksettu kauppahinnasta 1,345 miljardia Yhdysvaltain dollaria, loppuosan tullessa maksettavaksi kaupan voimaantulon yhteydessä. Saadusta kauppahinnasta on maksettu 1,128 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä vakuudellisia velkoja. Liiketoiminnan myynti ei kuitenkaan tarkoita välitöntä varojen jakoa vakuudettomille velkojille. Velkojen takaisinmaksu velkojille edellyttää saneerausasioita käsittelevälle tuomioistuimelle jätettävää Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista purkamissuunnitelmaa, josta velkojien tulee äänestää ja jonka tuomioistuimen tulee hyväksyä ja vahvistaa. TerreStar Networks jätti 6.12.2011 jälleen uuden, sittemmin vielä täsmennetyn, luvun 11 mukaisen suunnitelman. Toisen ja täsmennetyn, velallisten mukaan kaikkien äänioikeutettujen velkojaluokkien hyväksymän suunnitelman käsittely tapahtui 14.2.2012. Mikäli saneeraustuomioistuin sen hyväksyi, TerreStar Networksin toisen ja täsmennetyn suunnitelman mukaan jokaiselle vakuudettomalle velkojalle (kuten EB:lle) maksetaan vaateensa mukainen suhteellinen (pro rata) osuus käteisenä jaettavissa olevasta määrästä. Saneeraussuunnitelman liitteenä esitetyn yritysesitteen sisältämän tiedon perusteella EB arvioi, että sen suhteellinen jako-osuus saattaa olla noin 8-10 % luokkaa EB:n vaateen nimellisarvosta. Tämä arvio perustuu kuitenkin lukuisiin oletuksiin ja sen vuoksi maksujen ajoitusta tai määrää ei voida arvioida varmuudella.

TerreStar Corporation jätti 22.7.2011 tuomioistuimelle saneeraussuunnitelman, joka indikoi, myöhemmin 27.12.2011 ja 12.1.2012 siihen jätettyine muutoksineen, että vakuudettomat velat (kuten EB:n saatavat), mikäli saneeraustuomioistuin ne hyväksyy, saatetaan vaihtaa saneerattujen velallisten liikkeeseen laskemiin uusiin, nimellisarvoltaan hyväksytyn saatavan määräisiin velkainstrumentteihin. Pääomaltaan enintään yhteensä 35 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määräiset vakuudettomat velkakirjat tultaisiin laskemaan liikkeelle seitsemän vuoden erääntymisajalla ja kuuden prosentin vuosikorolla. Velkakirjojen velvoitteet rahoitettaisiin saneeratun TerreStar Corporationin tulevaisuuden tulorahoituksella.   On kuitenkin ennenaikaista tehdä johtopäätöksiä tämän suunnitelman mukaisesta varojen jakamisesta, sillä suunnitelman myöhempi hyväksyminen on epävarmaa ja suunnitelman ehdot voivat muuttua velkojien kanssa käytävien neuvottelujen tuloksena. EB vastusti alustavasti aiempaa saneeraussuunnitelman versiota todeten, ettei se täytä soveltuvia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain säännöksiä, minkä vuoksi sitä ei tule vahvistaa.  EB aikoo vastustaa myös TerreStar Corporationin jättämää toista saneeraussuunnitelmaa, äänestää suunnitelman hyväksymistä vastaan ja riitauttaa sen vahvistusta koskevan ehdotuksen saneeraustuomioistuimen 7.3.2012 pidettävässä käsittelyssä.

Täsmäyttäessään esitettyjä velkojien vaateita jaettavissa oleviin velallisten varoihin, Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein kiistämään velkojien esittämät vaateet joko määrältään tai perusteeltaan. EB jätettyä alustava vastustuksensa TerreStar Corporationin esittämälle Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaiselle saneeraussuunnitelmalle, EB:n esittämät vaateet saataviensa takaisinmaksusta kiistettiin 16.11.2011, sekä TerreStar Corporationin ja sen liitännäisvelallisten (poislukien TerreStar Networks) toimesta, että eräiden TerreStar Corporationin etuoikeutettujen ja esitettyä saneeraussuunnitelmaa tukevien osakkeenomistajien toimesta. Etuoikeutetut osakkeenomistajat väittivät muun ohessa, että EB:n vaade takaukseen perustuvilta osin, määrältään (ainakin) 24,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria, tulisi hylätä erinäisten juridisten teorioiden perusteella. TerreStar Corporation yhtyi etuoikeutettujen osakkeenomistajien väitteisiin siitä, ettei TerreStar Corporation ole vastuussa EB:lle takauksensa perusteella. 12.12.2011 EB jätti valaehtoisen vastineen molempien tahojen kiistämiselle, todeten, että kiistämiset ovat lakiin perustumattomia ja täysin toteennäyttämättömiä, ja vaatien oikeutta saada maksu saataviensa täydestä määrästä. Saneeraustuomioistuin on määrännyt EB:n vaateen perusteita ja kiistämisiä koskevan käsittelyn pidettäväksi 10.5.2012. EB tulee voimakkaasti puolustautumaan saataviensa kiistämistä vastaan, mutta tällä hetkellä on ennenaikaista arvioida riidanalaisten kysymysten lopputulosta. Tähän mennessä TerreStar Networks ei ole kiistänyt EB:n vaateen määrää tai perustetta saneerausmenettelyssään eikä EB ole tietoinen, että tällaista kiistämistä harkittaisiin.

Edelleen osana saneerausprosessia Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain luvun 11 mukaiset saneerausvelalliset pyrkivät usein saamaan takaisin ennen saneerausmenettelyn käynnistymistä maksamiaan maksuja erinäisten saneerausmenettelyä koskevien lainkohtien perusteella.  Tällä hetkellä mahdollista riskiä TerreStar konserniin kuuluvien velallisten EB:tä kohtaan esittämistä takaisinsaantivaateista tai niiden menestymisestä ei voida poissulkea.

EB:n tämän hetkisen käsityksen mukaan ei ole syytä uskoa, että EB:n TerreStar -yhtiöiltä olevista myyntisaamisista syntyisi uusia arvonalentumistappioita. EB pyrkii kotiuttamaan saatavansa täysimääräisenä joko TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin saneerausmenettelyjen ja/tai esimerkiksi edellä mainittujen myyntisaamisten myynnin kautta. On mahdollista, että muun ohessa TerreStar Networksin ja TerreStar Corporationin luvun 11 mukaisista saneerausmenettelyistä saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen. Huolimatta TerreStar -yhtiöiden pyrkimyksestä saneerata toimintaansa, luottotappioriski voi kasvaa vielä vuoden 2012 aikana. Mikäli myyntisaamisia ei saataisi perittyä lainkaan, joko TerreStar Networksilta tai TerreStar Corporationilta, myyntisaamisten arvonalentumiskirjaus ja prosessiin liittyvät kulut alentaisivat kertaluonteisesti EB:n liiketulosta enimmillään noin 10 miljoonaa euroa (Yhdysvaltain dollarin määräiset erät 14.2.2012 valuuttakurssin mukaan). Tällä ei kuitenkaan olisi merkittävää negatiivista kassavirtavaikutusta EB:lle.

EB:n asiakaskunta koostuu pääasiassa yhtiöistä, jotka toimivat auto- ja telekommunikaatioteollisuudessa, sekä lähinnä puolustus- ja turvallisuusviranomaisista, joten yhtiö on altistunut näitä teollisuuden aloja koskeville markkinamuutoksille. EB uskoo, että asiakaspohjan laajentaminen tulee vähentämään riippuvuutta yksittäisistä yhtiöistä ja näin ollen yhtiöön tulee vaikuttamaan lähinnä näiden teollisuudenalojen yleinen liiketoimintaympäristö. Eräät EB:n liiketoiminnot ovat kuitenkin muita asiakasriippuvaisempia. Tämä voi näkyä erääntyneisiin saataviin liittyvänä, viime kädessä luottotappioriskin, keskittymisenä. Tarkempi markkinakatsaus esitetään osiossa "Liiketoiminta-segmenttien kehitys vuoden 2011 neljännellä vuosineljänneksellä sekä markkinanäkymät".

Yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyy riskejä pääasiassa seuraavilla osa-alueilla: asiakkaiden tuoteohjelmapäätösten epävarmuus ja heidän valintansa oman kehitystyön ja ostopalvelujen välillä, sekä toisaalta heidän päätöksensä jatkaa, vähentää tai lopettaa nykyisiä tuoteohjelmiaan, suurten asiakasprojektien toteutus ja hallinta, projektiresurssien kasvattaminen ja alasajo, henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta erityisesti Saksassa ja Suomessa, tärkeimpien teknologioiden ja komponenttien ajoitus ja menestyksekäs hyödyntäminen, kilpailutilanne ja mahdolliset markkinoiden viiveet, asiakas- ja alihankintasopimusten oikea-aikainen solmiminen kohtuullisin kaupallisin ehdoin, tuotekehitysprojektien viiveet, aktivoitujen tuotekehitysinvestointien tuotto-odotusten toteutuminen, varastojen arvostusriskit ja suunniteltua suurempia T&K-kustannuksia aiheuttavat tuotekehityksen teknologiariskit. Liikevaihdon kertymiseen liittyy tavanomaiset ajoitusriskit, sekä nykyisten että uusien tuotteiden ja asiakkaiden osalta. EB:llä on eräitä merkittäviä asiakasprojekteja, joiden jatkuminen ennakoidusta poikkeavasti voisi johtaa myös merkittäviin poikkeamiin tulevaisuuden näkymissä. Lisäksi EB:n tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden myyntiin liittyy tavanomaisia teollisuuden takuu- ja tuotevastuuriskejä.

Eräät EB:n liiketoiminnot toimivat vahvasti patentoiduilla teollisuuden aloilla, jolloin aineettomien oikeuksien hallintaan sisältyy riskejä yhtäältä liittyen EB:n tuotteissa ja palveluissa käytettyjen teknologioiden saatavuuteen kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin ja toisaalta liittyen kykyyn puolustautua EB:n ja kolmansilta osapuolilta lisensioituja teknologioita koskevilta suojattujen immateriaalioikeuksien loukkausväitteiltä. Myös toimialan ulkopuoliset patentinhaltijat toimivat aktiivisemmin hallussaan olevien patenttiensa puolustamiseksi ja kaupallistamiseksi ja tämä osaltaan lisää immateriaalioikeuksien hallintaa liittyviä riskejä. Pahimmillaan suojattujen immateriaalioikeuksien loukkaamisesta johtuvat vaateet voisivat johtaa merkittäviin korvausvastuisiin. Myös EB:tä kohtaan on erään asiakkaan toimesta esitetty sopimusperusteisesti määrältään ja perusteiltaan yksilöimätön korvausvaade. Tilanteen analysointi on kesken, mutta alustavasti EB:n käytettävissä olevien tietojen perusteella ei vaikuta todennäköiseltä, että vaade johtaisi lyhyellä tähtäimellä merkittävään korvausvastuuseen. On mahdollista, että asiasta myöhemmin saatavien tietojen perusteella tilannetta on arvioitava uudelleen.  

Tuoteliiketoimintaan liittyviä tyypillisiä riskejä ovat merkittävä riippuvuus toteutuvista tilaus- ja toimitusmääristä ja materiaalikustannusten kehittyminen. Edellä mainitut voivat ilmentyä alempina toimitusmäärinä tai korkeampina tuotantokuluina ja sitä kautta alhaisempana tuottona.

Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .  

TASE JA RAHOITUS

31.12.2011 taseen lukuja on verrattu 31.12.2010 taseeseen (miljoonaa euroa). Katsauskauden lukuihin sisältyy 1,5 miljoonan euron varaukset.

12/2011 12/2010
Pitkäaikaiset varat 44,1 41,2
Lyhytaikaiset varat 71,0 83,0
Varat yhteensä 115,1 124,2
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 52,6 57,6
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,5 1,3
Oma pääoma yhteensä 67,0 71,8
Pitkäaikaiset velat 6,9 11,6
Lyhytaikaiset velat 41,3 40,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 115,1 124,2

Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella:

+ tilikauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu   2,1  miljoonaa euroa
+ käyttöpääoman muutos   0,6 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot   +2,6 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta   5,3 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta   -11,1 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta   -4,7 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos   -10,6 miljoonaa euroa

Liiketoiminnan rahavirta sisältää 3,8 miljoonan euron veronpalautuksen yhdysvaltalaisessa tytäryhtiössä. Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 59,3 miljoonaa euroa (60,6 miljoonaa euroa 31.12.2010). Lyhytaikaisissa veloissa ei-korolliset ostovelat ja muut velat olivat 36,3 miljoonaa euroa (35,6 miljoonaa euroa 31.12.2010). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,3 miljoonaa euroa (18,5 miljoonaa euroa 31.12.2010).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 12,4 miljoonaa euroa sisältäen 6,6 miljoonan euron tuotekehityskulujen aktivoinnit. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,7 miljoonaa euroa, sisältäen yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 1,6 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä oli katsauskauden päättyessä 9,0 miljoonaa euroa. Tuloslaskelman nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,3 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,6 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,1 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 62,8 prosenttia (62,4 prosenttia vuoden 2010 lopussa).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 10,0 miljoonaa euroa. EB:llä on sitova 10 miljoonan euron luottolimiittisopimus, joka on voimassa vuoden 2012 puoliväliin saakka. Katsauskauden päättyessä tämä luottolimiitti oli kokonaisuudessaan käyttämättä.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 9,8 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

EB työllisti vuoden 2011 tammi-joulukuussa keskimäärin 1553 henkilöä. Joulukuun lopussa yhtiössä oli 1607 työntekijää (1539 vuoden 2010 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä.  

MUUTOKSIA YRITYKSEN JOHDOSSA

Diplomi-insinööri Alexander Kocher aloitti Automotive-liiketoimintasegmentin johtajana ja Elektrobit Automotive GmbH:n toimitusjohtajana 1.11.2011. Kocher siirtyi EB:lle Intel Inc:in tytäryhtiöstä Wind River GmbH:sta, jossa hän on työskennellyt Automotive-liiketoimintayksikön johtajana.

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 104.481.807,25 euroa, josta tilikauden tappio on 812.533,81 euroa.

Hallitus ehdottaa 26.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VUOSIKERTOMUS

Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 26.3.2012 klo 13 osoitteessa Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu. Elektrobit Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 5.3.2012.

Oulu 16.2.2012

EB, Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

EB, ELEKTROBIT OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Tilinpäätöksestä on annettu tilintarkastuskertomus 15.2.2012.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR) 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
   
LIIKEVAIHTO 162,2 161,8
Liiketoiminnan muut tuotot 2,8 2,4
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 -0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,2
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -11,7 -15,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -95,2 -97,7
Poistot -8,7 -8,5
Liiketoiminnan muut kulut -53,8 -59,8
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -4,0 -17,3
Rahoituskulut (netto) -0,4 -1,3
TULOS ENNEN VEROJA -4,5 -18,6
Tuloverot -0,6 2,9
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA -5,1 -15,7
Muut laajan tuloksen erät:
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,2 0,8
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,2 0,8
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5,2 -14,9
   
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -5,3 -16,1
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,5
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille -5,5 -15,4
  Määräysvallattomille omistajille 0,2 0,5
   
Tulos/osake jatkuvista liiketoiminnoista, EUR
  Laimentamaton -0,04 -0,12
  Laimennettu -0,04 -0,12
   
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 129 413 129 413
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu 130 051 130 277
   
KONSERNITASE (MEUR) 31.12.2011 31.12.2010
   
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,0 10,5
  Liikearvo 19,3 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 15,7 11,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,2
  Saamiset 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 44,1 41,2
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 1,8 1,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 59,3 60,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut
  rahoitusvarat
7,7
  Rahavarat 10,0 12,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 71,0 83,0
VARAT YHTEENSÄ 115,1 124,2
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,6
  Kertyneet voittovarat 13,4 18,3
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,5 1,3
Oma pääoma yhteensä 67,0 71,8
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 1,0 1,4
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,2
  Varaukset 0,5 1,0
  Korolliset velat 4,0 8,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,9 11,6
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 34,9 33,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 rahoitusvelat
0,3
  Varaukset 1,0 2,4
  Lyhytaikaiset korolliset velat 5,0 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 41,3 40,7
Velat yhteensä 48,1 52,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 115,1 124,2
   

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos -5,1 -15,7
Suoriteperusteisten erien oikaisu 7,1 17,5
Käyttöpääoman muutokset 0,6 3,5
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,4 -2,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,3 0,6
Muut rahoituserät 0,0 0,0
Maksetut välittömät verot 2,6 -2,2
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 5,3 1,5
   
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
-0,8 -0,3
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -1,9 -1,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -8,5 -6,2
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,0 -0,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,1
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,1 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 0,1
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -11,1 -7,9
   
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Lainojen nostot 0,2
Lainojen takaisinmaksut -2,2 -2,8
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,8 -3,4
Ylikurssirahaston jakaminen -25,9
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -4,7 -32,1
   
RAHAVAROJEN MUUTOS -10,6 -38,5
Rahavarat tilikauden alussa 20,5 59,1
Rahavarat tilikauden lopussa 10,0 20,5

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)
   
A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

   
A B C D E F
   
Oma pääoma 1.1.2010 12,9 64,6 34,9 0,4 112,8
Ylikurssirahaston jakaminen -25,9 -25,9
Siirto ylikurssirahastosta -38,7 38,7 0,0
Osakepalkitsemisen kustannus 0,6 0,6
Kauden laaja tulos -15,4 0,5 -14,9
Muut erät -1,2 0,4 -0,8
Oma pääoma 31.12.2010 12,9 0,0 38,7 18,9 1,3 71,8
   
Oma pääoma 1.1.2011 12,9 38,7 18,9 1,3 71,8
Osakepalkitsemisen kustannus 0,4 0,4
Kauden laaja tulos -5,5 0,2 -5,2
Muut erät 0,1 0,1
Oma pääoma 31.12.2011 12,9 38,7 13,9 1,5 67,0

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet:
Tilinpäätöstiedotteessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä.

Osavuosijakson toiminnan kausiluonteisuus:
Konserni toimii aloilla, joilla esiintyy kausittaista vaihtelua.

Aikaisempia tilikausia koskeva virhe
Lyhytaikaisia saamisia on korjattu takautuvasti. Korjaus koskee ulkomaiseen yksikköön liittyvää verosaamista. Korjaukset pienentävät lyhytaikaisia saamisia 0,7 miljoonaa euroa ja kertyneitä voittovaroja 0,7 miljoonaa. Korjauksilla ei ole olennaista vaikutusta ulkomaiseen yksikköön liittyviin muuntoeroihin, nettovelkaantumisasteeseen, omavaraisuusasteeseen ja oma pääoma/osake euroa -tunnuslukuun.

Osingonmaksu:
31.3.2011 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 98,3 80,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0
  Liikevaihto yhteensä 98,3 80,1
   
  Liikevoitto (-tappio) 0,8 1,9
   
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 63,6 80,9
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,4 0,0
  Liikevaihto yhteensä 63,9 81,0
   
  Liikevoitto (-tappio) -4,7 -19,3
   
MUUT ERÄT
   
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen 0,4 0,8
  Liikevoitto (-tappio) -0,1 0,1
   
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,4 -0,0
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0
   
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 162,2 161,8
  Liikevoitto (-tappio) -4,0 -17,3

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR) 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 123,5 96,8
  Amerikat 23,2 53,4
  Aasia 15,5 11,6
Liikevaihto yhteensä 162,2 161,8

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa:
Osavuosikatsauksen päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia olennaisia tapahtumia, joita ei ole otettu huomioon osavuosikatsauksen laskelmissa.

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat
suoritukset yhteensä
1,6 2,1

TULOSLASKELMA 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
NELJÄNNESVUOSILUVUT 2011 2011 2011 2011 2010
(MEUR) 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
   
LIIKEVAIHTO 49,0 37,0 39,7 36,5 41,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,5 0,9 0,7 0,6
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varaston muutos -0,3 0,1 0,1 0,2 -0,5
Valmistus omaan käyttöön 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -3,1 -2,9 -3,0 -2,8 -6,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -25,2 -22,5 -23,3 -24,3 -26,1
Poistot -1,8 -1,9 -2,7 -2,4 -2,1
Liiketoiminnan muut kulut -16,3 -13,4 -12,2 -11,9 -15,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 3,5 -3,1 -0,5 -3,9 -7,7
Rahoituskulut (netto) 0,3 0,0 -0,3 -0,4 -0,3
TULOS ENNEN VEROJA 3,8 -3,1 -0,8 -4,3 -8,0
Tuloverot -0,6 0,0 -0,0 0,0 2,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA
LIIKETOIMINNOISTA 3,2 -3,1 -0,8 -4,3 -5,4
Kauden muut laajan tuloksen erät 0,0 -0,1 -0,0 -0,0 0,3
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 3,2 -3,2 -0,9 -4,4 -5,1
   
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 3,1 -3,1 -0,8 -4,4 -5,5
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 3,1 -3,2 -0,9 -4,5 -5,2
  Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
   
KONSERNITASE (MEUR) 31.12. 30.9. 30.6. 31.03. 31.12.
2011 2011 2011 2011 2010
   
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuus-
  hyödykkeet 9,0 8,4 9,2 9,8 10,5
  Liikearvo 19,3 19,2 18,5 18,5 18,5
  Muut aineettomat hyödykkeet 15,7 14,3 13,4 12,2 11,6
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
  Saamiset 0,3 0,3
  Laskennalliset verosaamiset 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 44,1 42,1 41,3 40,9 41,2
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 1,8 2,1 2,2 1,6 1,9
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 59,3 54,7 47,0 52,2 60,6
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
  kirjattavat muut rahoitusvarat 0,0 6,2 7,7
  Rahavarat 10,0 7,2 17,8 12,4 12,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 71,0 64,0 67,0 72,4 83,0
VARAT YHTEENSÄ 115,1 106,1 108,3 113,4 124,2
   
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman
  rahasto 38,7 38,7 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6
  Kertyneet voittovarat 13,4 10,2 12,3 13,9    18,3  
  Määräysvallattomien omistajien osuus 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3
Oma pääoma yhteensä 67,0 63,6 65,9 67,5 71,8
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4
  Eläkevelvoitteet 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
  Varaukset 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0
  Korolliset velat 4,0 4,3 5,9 7,2 8,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,9 7,3 9,1 10,6 11,6
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 34,9 29,1 27,6 29,0 33,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat rahoitusvelat
0,3 0,5
  Varaukset 1,0 0,7 0,7 2,0 2,4
  Lyhytaikaiset korolliset velat 5,0 4,9 5,0 4,3 5,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä 41,3 35,2 33,3 35,3 40,7
Velat yhteensä 48,1 42,5 42,4 45,9 52,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 115,1 106,1 108,3 113,4 124,2

KONSERNIN 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/
RAHAVIRTALASKELMA 2011 2011 2011 2011 2010
NELJÄNNESVUOSILUVUT 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk 3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta 7,1 -6,6 3,4 1,4 -4,9
  Investointien nettorahavirta -3,7 -2,3 -2,8 -2,3 -2,9
  Rahoituksen nettorahavirta -0,6 -1,7 -0,8 -1,6 -1,5
  Rahavarojen muutos 2,7 -10,6 -0,3 -2,4 -9,3

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT 1-12/2011 1-12/2010
TUNNUSLUVUT 12 kk 12 kk
   
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 162,2 161,8
Liikevoitto (-tappio) -4,0 -17,3
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta -2,5 -10,7
Tulos ennen veroja -4,5 -18,6
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -2,8 -11,5
Kauden tulos -5,1 -15,7
   
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -0,9 -7,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -1,4 -10,3
Omavaraisuusaste, % 62,8 62,4
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 12,4 10,7
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella 1553 1561
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1607 1539
   
OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU 31.12.2011 31.12.2010
LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl)
   
Kauden lopussa 129 413 129 413
Keskimäärin kauden aikana 129 413 129 413
Optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 130 051 130 277
   
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR) 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
   
Laimentamaton tulos / osake -0,04 -0,12
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake -0,04 -0,12
Oma pääoma *) / osake 0,51 0,54
   
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma
     pääoma
   

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-12/2011 1-12/2010
12 kk 12 kk
   
Ylin kurssi 0,76 1,25
Alin kurssi 0,36 0,66
Keskikurssi 0,55 0,92
Päätöskurssi 0,38 0,67
   
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 49,2 86,7
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 5,0 16,8
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 9 169 18 190
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden
lukumäärästä, %
7,1 14,1
   

VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.12.2011 31.12.2010
   
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 11,4 3,1
Annetut pantit 7,8 2,3
Takaukset 2,9 2,0
Muut vastuut 12,0 10,1
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 6,9 6,0
    Myöhemmin erääntyvät 17,9 15,0
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 2,5 3,9
    Myöhemmin erääntyvät 2,1
   
   
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 4,3 6,3
   
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT 31.12.2011 31.12.2010
(MEUR)
   
Termiinit
    Käypä arvo -0,3 -0,0
    Kohde-etuuden arvo 5,5 11,0
   
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,1 0,1
  Kohde-etuuden arvo 4,3 5,0
   
Myydyt valuuttaoptiot
  Käypä arvo -0,1 -0,1
  Kohde-etuuden arvo 8,6 10,0