Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008C LIITETÄÄN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN JA HAETAAN LISTATTAVAKSI NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSILISTALLE

Joulukuu 20, 2013

ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008C LIITETÄÄN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN JA HAETAAN LISTATTAVAKSI NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSILISTALLE


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 20. joulukuuta 2013 kello 12.15

ELEKTROBIT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2008C LIITETÄÄN ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN JA HAETAAN LISTATTAVAKSI NASDAQ OMX HELSINGIN PÖRSSILISTALLE

Elektrobit Oyj:n hallitus on päättänyt, että optio-oikeudet 2008C liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle. Listattavaksi haetaan 1.400.000 optio-oikeutta 2008C. Listaamista haetaan alkavaksi 1.4.2014.

Elektrobit Oyj:n hallitus on lisäksi päättänyt, että osakkeiden merkintäpaikkana toimii Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Aleksanterinkatu 11, 00100 Helsinki ja että merkintä tehdään maksamalla merkintähinta.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2008C alkaa 1.4.2014 ja se päättyy 31.3.2016. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksilla 2008C merkittäville osakkeille on 0,61 euroa osakkeelta. Osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääomapalautuksen täsmäytyspäivänä. Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Elektrobit Oyj:n osakkeen. Elektrobit Oyj:n osakkeiden lukumäärä voi optio-oikeuksilla 2008C tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 1.400.000 osakkeella.

Optio-oikeuksilla 2008C merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä, kun uudet osakkeet on rekisteröity.

Optio-oikeuksilla 2008A-C merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2014 on seuraava:

27.1.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 11.2.2014
31.3.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 15.4.2014
9.6.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 25.6.2014
18.8.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 2.9.2014
15.10.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 30.10.2014
1.12.2014 mennessä, tämä päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 16.12.2014.

Optio-oikeuksien 2008 ehdot ovat liitetiedostona tämän tiedotteen lopussa sekä nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat.

Oulussa, 20.12.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasianjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)

EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2012 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com