Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2013

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - ELEKTROBIT OYJ (EB) ALENTAA VUODEN 2012 TULOSOHJAUSTAAN NELJÄTTÄ VUOSINELJÄNNESTÄ HEIKENTÄVIEN KERTALUONTEISTEN ERIEN JOHDOSTA JA TÄSMENTÄÄ VUODEN 2012 LIIKEVAIHTO-OHJAUSTAAN

Tammikuu 10, 2013

ELEKTROBIT OYJ (EB) ALENTAA VUODEN 2012 TULOSOHJAUSTAAN NELJÄTTÄ VUOSINELJÄNNESTÄ HEIKENTÄVIEN KERTALUONTEISTEN ERIEN JOHDOSTA JA TÄSMENTÄÄ VUODEN 2012 LIIKEVAIHTO-OHJAUSTAAN


PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 10. tammikuuta 2013 kello 22.15

ELEKTROBIT OYJ (EB) ALENTAA VUODEN 2012 TULOSOHJAUSTAAN NELJÄTTÄ VUOSINELJÄNNESTÄ HEIKENTÄVIEN KERTALUONTEISTEN ERIEN JOHDOSTA JA TÄSMENTÄÄ VUODEN 2012 LIIKEVAIHTO-OHJAUSTAAN

Elektrobit Oyj (EB) alentaa vuoden 2012 tulosohjausta ennakoitua heikomman neljännen vuosineljänneksen johdosta. Syynä neljännen vuosineljänneksen heikentymiseen on Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc:in, erään yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusvaikeudet ja tämän johdosta kirjatut yhteensä noin 4 miljoonan euron kertaluonteiset erät. EB odottaa vuoden 2012 neljännen vuosineljänneksen liiketuloksen olevan noin -0,4 - 1,1 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon liiketuloksen olevan noin 1,7 - 3,2 miljoonaa euroa, (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liiketuloksen olevan noin 2,2 - 3,7 miljoonaa euroa (liiketappio -4,0 miljoonaa euroa vuonna 2011). Edellä esitetty tulosodotus sisältää tulosohjauksen alentamiseen johtaneet kertaluonteiset erät sekä aiemmin kirjatut TerreStar -yhtiöiden saneerausmenettelyihin liittyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut.

Liikevaihdon odotetaan kehittyneen aiemmin ennakoidun mukaisesti siten, että neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihdon odotetaan olevan noin 57 miljoonaa euroa (49,0 miljoonaa euroa, 4Q 2011), toisen vuosipuoliskon 2012 liikevaihdon odotetaan olevan noin 104 miljoonaa euroa (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja koko vuoden 2012 liikevaihdon odotetaan olevan noin 200 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa vuonna 2011).

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc.:in, edellämainitulla yhdysvaltalaisella asiakkaalla ei ole EB:n asiakkaalta saamien tietojen mukaan riittävää rahoitusta EB.tä kohtaan olevien sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi. Asiakkaan maksukykyyn liittyvän merkittävän riskin vuoksi EB kirjaa arvonalentumisen kaikista asiakkaalta olevista myyntisaamisista, jättää tulouttamatta asiakkaalle jo tehtyä työtä ja kirjaa kuluvarauksen asiakashankkeeseen liittyvistä ostositoumuksista. Tämän johdosta neljännen vuosineljänneksen liiketulos heikkenee yhteensä noin 4 miljoonalla eurolla.

Aiemmin 6.11.2012 julkistetussa osavuosikatsauksessa EB odotti vuonna 2012 liikevaihdon ja tuloksen kasvavan selvästi edellisvuodesta (liikevaihto 162,2 miljoonaa euroa, liiketappio -4,0 miljoonaa euroa, vuonna 2011) ja vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla liikevaihdon kasvavan selvästi (86,1 miljoonaa euroa, 2H 2011) ja liiketuloksen olevan selvästi voitollinen (0,4 miljoonaa euroa, 2H 2011). EB:n liiketoiminnan kausivaihteluiden ja kolmannelle vuosineljännekselle painottuvien loma-aikojen takia liikevaihdon ja liiketuloksen neljännellä vuosineljänneksellä ilman kertaluonteisia eriä odotettiin olevan korkeampia kuin kolmannella vuosineljänneksellä (liikevaihto 47,0 miljoonaa euroa, liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,8 miljoonaa euroa, 3Q 2012).

Edellä mainittu EB:n Wireless-liiketoimintasegmentin asiakashanke on liittynyt EB:n erikoispuhelimien laitealustateknologian (EB Specialized Device Platform) hyödyntämiseen asiakkaan mobiililaitteissa. Mainitun yhdysvaltalaisen asiakkaan rahoitusvaikeudet ja niistä johtuvat taloudelliset vaikutukset EB:lle eivät vaikuta erikoispuhelimien laitealustan jatkokehittämiseen tai muiden asiakkaiden palvelemiseen.  

EB julkistaa vuoden 2012 tilinpäätöstiedotteen 19.2.2013 kello 8.00.

Oulussa, 10.1.2013

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden 2011 liikevaihto oli 162,2 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com