Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Inc. on tehnyt sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen kanssa TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä

Lokakuu 09, 2014

Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Inc. on tehnyt sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen kanssa TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 9.10.2014 kello 17.00

Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Inc. on tehnyt sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen kanssa TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä

Elektrobit Oyj:n (EB) tytäryhtiö Elektrobit Inc. on tehnyt sovinnon Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) kanssa Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiltä olevista saatavista tehtyjen arvonalentumiskirjausten verokäsittelystä. Alun perin IRS kiisti Elektrobit Inc.:n vuonna 2010 tekemien saatavien arvonalentumiskirjausten vähennyskelpoisuuden liittovaltion tuloverotuksessa. Elektrobit Inc., valitti päätöksestä ensimmäiseen valitusasteeseen (IRS Office of Appeals), jonka sovintoesityksen osapuolet ovat hyväksyneet.

Sovintoesityksen mukaan puolet vuonna 2010 kirjanpidossa tehdystä 13,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (10,5 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisestä saatavien arvonalentumiskirjauksesta, eli 6,6 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (5,2 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) on vähennyskelpoista vuoden 2010 verotuksessa ja toinen puoli on vähennettävissä vuoden 2011 ja sitä seuraavien verovuosien verotuksessa.

Sovinnon seurauksena Elektrobit Inc. maksaa IRS:lle vuotta 2010 koskevia veroja korkoineen noin 1,4 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,1 miljoonaa euroa 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) ja samanaikaisesti hakee noin 1,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (1,0 miljoonan euron 8.10.2014 valuuttakurssin mukaan) niin sanottua "carryback-veronpalautusta" vuodelta 2011. Veronmaksu ajoittuu vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle ja veronpalautuksen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2015 aikana.  

Elektrobit Inc. vastaanotti 28.8.2014 TerreStar Networks Inc.:ltä 1.075.000 Yhdysvaltain dollarin (noin 0,9 miljoonaa euroa 8.8.2014 valuuttakurssin mukaan) sovintosuorituksen (lisätietoa aikaisemmista korvauksista on esitetty yhtiön 29.8.2014 antamassa pörssitiedotteessa).

Elokuussa maksettu sovintosuoritus muodosti lopullisen korvauksen Elektrobit Inc.:n TerreStar-yhtiöiden saneerausmenettelyissä esittämistä ja vielä avoinna olevista vaateista. Saadun sovintosuorituksen ja verovalitusprosessin päättymisen myötä EB:n TerreStarin saneerausmenettelyyn liittyvien toimien katsotaan päättyneen ja EB purkaa jäljellä olevan asiantuntijakuluja varten tehdyn 0,3 miljoonan euron kuluvarauksen. Varauksen purkamisella ja elokuussa saadulla 0,9 miljoonan euron sovintosuorituksella on yhteensä noin 1,2 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus EB:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen liiketulokseen.

Edellä mainituilla kertaluonteisilla erillä ei ole vaikutusta EB:n vuotta 2014 koskevaan ohjaukseen. EB tulee raportoimaan kertaluonteiset erät sekä veroihin liittyvät erät osana normaalia osavuosiraportointiaan.

Oulussa, 9.10.2014

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 040 344 2793

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com