Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. on vastaanottanut sovintosuorituksen TerreStar Networks Inc.:n saneerausmenettelyssä

Elokuu 29, 2014

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. on vastaanottanut sovintosuorituksen TerreStar Networks Inc.:n saneerausmenettelyssä


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 29.8.2014 kello 12.05

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. on vastaanottanut sovintosuorituksen TerreStar Networks Inc.:n saneerausmenettelyssä

Elektrobit Oyj:n tytäryhtiö Elektrobit Inc. (EB) on vastaanottanut TerreStar Networks Inc.:ltä ("TSN") 28.8.2014 Yhdysvaltain aikaa käteisenä 1 075 000 Yhdysvaltain dollarin (0,8 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen suorituksen ("Sovintosuoritus") täysimääräisenä ja lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n saneeraushallinnon ("Saneeraushallinto") välisten riitaisuuksien ratkaisuna. Saneeraushallinto muodostettiin tuomioistuimen TSN:n saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisen selvityssuunnitelman ("Suunnitelma") hyväksymisen yhteydessä. Sovintosuorituksen maksun jälkeen molemminpuoliset vastuuvapautukset ja muut nyt hyväksytyn Sovinnon (tarkemmin jäljempänä) mukaiset ehdot tulevat voimaan, ja EB:n osallistumisen Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisessa saneerausmenettelyssä oletetaan loppuneen.

Sovintosuorituksella on noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n liiketulokseen sekä noin 0,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n kassavirtaan vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Tämän määrän lisäksi EB vastaanotti maaliskuussa 2012 saneeraussuunnitelman perusteella 650 890 Yhdysvaltain dollarin määräisen ja Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaan etuoikeutetun erän vaateistaan TSN:ltä.

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomistuin on aikaisemmin, 12.8.2014 Yhdysvaltain aikaa, virallisesti hyväksynyt EB:n ja Saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen ("Sovinto") koskien EB:n ja sen eräiden tytäryhtiöiden konkurssipesän välisiä riitaisuuksia.

Nyt tehty Sovinto on jatkoa EB:n ja TerreStar Corporationin ("TCS") sekä eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien väliselle sovintosopimukselle TCS:n luvun 11 mukaisissa saneerausmenettelyissä. Tuolloin tehdyn sovintosopimuksen perusteella EB vastaanotti 28.8.2012 TSC:ltä lopullisena riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja osapuolet sitoutuivat molemminpuolisiin vastuunvapautuksiin. Tämä sovintosopimus ei koskenut TSN:n Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaista vireillä ollutta saneerausmenettelyä eikä sisältänyt tästä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta.

EB on vaatinut yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,6 miljoonan euron 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisiaan asiakkaidensa TSN:n ja TSC:n Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisissa saneerausmenettelyissä, johon yhtiöt hakeutuivat vuosina 2010 ja 2011. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten välisen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan). EB on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (21,2 miljoonan euron 28.8.2014 valuuttakurssin mukaan) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi Elektrobit Oyj kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

TSN:n ja TSC:n Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisten menettelyiden kokonaisvaikutus Elektrobit Oyj:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja näkymiin voidaan lopullisesti määrittää vasta, kun EB on kirjannut kaikki saatavien perintään liittyvät kulut ja saatavien verokohtelu on vahvistettu. Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com nähtävillä olevissa Elektrobit Oyj:n osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa tarkemmin kerrotulla tavalla, EB on valittanut Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) päätöksestä, joka kiistää EB:n TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjausten perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen. Käsittely odottaa tällä hetkellä Yhdysvaltain veroviranomaisen päätöstä ensimmäisessä valitusasteessa (IRS Office of Appeals).

Oulussa, 29.8.2014

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com