Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Tuomioistuin hyväksyi Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n ja TerreStar Networks Inc.:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen

Elokuu 13, 2014

Tuomioistuin hyväksyi Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n ja TerreStar Networks Inc.:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 13.8.2014 kello 9.15


Tuomioistuin hyväksyi Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc:n ja TerreStar Networks Inc.:n saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen

Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä käsittelevä tuomioistuin on 12.8.2014 Yhdysvaltain aikaa virallisesti hyväksynyt Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön, Elektrobit Inc.:n ("EB") ja TerreStar Networks Inc.:n ("TSN") saneeraushallinnon välisen ehdollisen sovintosopimuksen ("Sovinto"). Mikäli Sovinnon voimaantulon edellytykset täyttyvät, tuomioistuimen hyväksymän Sovinnon johdosta saneeraushallinto on velvollinen maksamaan EB:lle käteisenä 1.075.000 Yhdysvaltain dollarin määräisen suorituksen (0,8 miljoonaa euroa 12.8.2014 valuuttakurssin mukaan) ("Sovintosuoritus") lopullisena korvauksena EB:n TSN:lle esittämistä vaateista ja EB:n ja TSN:n ja eräiden sen tytäryhtiöiden konkurssipesän välisten riitaisuuksien ratkaisuna.

Mikäli Sovinto tulee ehtojensa mukaan voimaan, Sovintosuoritus maksettaisiin 10 päivän kuluessa Sovinnon voimaantulosta, eli vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Sovintosuorituksella olisi noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteinen positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n liiketulokseen sekä noin 0,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus Elektrobit Oyj:n kassavirtaan vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä. Sovintosuorituksen maksun jälkeen molemminpuoliset vastuuvapautukset ja muut nyt hyväksytyn Sovinnon mukaiset ehdot tulevat voimaan.

Sovinto ei tule voimaan ennen kuin tuomioistuimen päätös on lopullinen ja lainvoimainen. Tällä hetkellä ei ole mitään varmuutta siitä, että Sovinto tulee lainvoimaiseksi.

EB on vaatinut yhteensä noin 25,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (19,3 miljoonaa euroa 12.8.2014 valuuttakurssin mukaan) suuruisia erääntyneitä myyntisaamisiaan asiakkaansa TSN:n ja sen emoyhtiön TerreStar Corporationin ("TSC") Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisissa saneerausmenettelyissä, johon yhtiöt hakeutuivat vuosina 2010 ja 2011. Tämän lisäksi EB on vaatinut korvattavaksi lähinnä osapuolten väliseen liiketoiminnan alasajoon liittyviä kuluja määrältään noin 2,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (1,6 miljoonaa euroa 12.8.2014 valuuttakurssin mukaan). EB:n on siten esittänyt kumpaakin TerreStar-yhtiötä kohtaan yhteensä noin 27,9 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (12.8.2014 valuuttakurssin mukaan 20,9 miljoonan euron) määräisen vaateen. Saataviin liittyvän epävarmuuden vuoksi Elektrobit Oyj kirjasi myyntisaatavista noin 8,3 miljoonan euron määräisen arvonalentumisen vuoden 2010 toisella puoliskolla.

Nyt tehty Sovinto on jatkoa EB:n ja TSC:n sekä eräiden sen etuoikeutettujen osakkeenomistajien väliselle sovintosopimukselle TSC:n luvun 11 mukaisessa saneerausmenettelyssä. Tuolloin tehdyn sovintosopimuksen perusteella EB vastaanotti 28.8.2012 TSC:ltä lopullisena riitaisuuksien ratkaisuna käteisenä 13,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja osapuolet sitoutuivat molemminpuolisiin vastuunvapautuksiin. Tämä sovintosopimus ei koskenut TSN:n Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 pykälän mukaista vireillä ollutta saneerausmenettelyä, eikä sisältänyt tästä mahdollisesti saatavaa jako-osuutta. Yhdysvaltain saneerausmenettelyjä koskeva tuomioistuin hyväksyi 24.8.2012 TSC:n ja eräiden sen tytäryhtiöiden (pois lukien TSN) saneeraussuunnitelman, joka säilytti EB:n TSN:ää kohtaan esittämiin vaateisiin liittyvät EB:n oikeudet.

Sovinnon ehtojen mukaan EB:n esittämät vaateet TSN:lle vahvistetaan ja myönnetään yleisenä vakuudettomana ja etu-oikeudettomana velkana määrältään 19.551.147,65 Yhdysvaltain dollaria (14,6 miljoonaa euroa 12.8.2014 valuuttakurssin mukaan) ("Myönnetty Etuoikeudeton Velka"). Tästä saneeraushallinto tulee maksamaan EB:lle lopullisena korvauksena jako-osuuden, joka vastaa 5,4984 % Myönnetystä Etuoikeudettomasta Velasta ja jonka osapuolet ovat sopineet vastaavan 1.075.000 Yhdysvaltain dollarin määräistä Sovintosuoritusta. Tämän määrän lisäksi EB vastaanotti maaliskuussa 2012 saneeraussuunnitelman perusteella 650.890 Yhdysvaltain dollarin määräisen ja Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain mukaan etuoikeutetun erän vaateistaan TSN:ltä. Sovinnon mukaan osapuolet sitoutuvat myös kattaviin molemminpuolisiin vastuuvapautuksiin. Vastuuvapautukset ratkaisevat esimerkiksi selvitysmiehen eräitä EB:n vaatimia eriä koskevan epävirallisen riitautuksen sekä selvitysmiehen esittämän epävirallisen ja eräitä EB:n alle 90 päivää ennen TSN:n saneeraushakemuksen jättämistä vastaanottamia suorituksia koskevan takaisinsaantivaateen.

TSN:n ja TSC:n Yhdysvaltain saneerausmenettelyä koskevan lain 11 luvun mukaisten menettelyiden kokonaisvaikutus Elektrobit Oyj:n tulokseen, taloudelliseen asemaan ja näkymiin voidaan lopullisesti määrittää vasta, kun EB on kirjannut kaikki saatavien perintään liittyvät kulut ja saatavien verokohtelu on vahvistettu. Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.elektrobit.com nähtävillä olevissa EB:n osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöstiedotteessa tarkemmin kerrotulla tavalla, EB on valittanut Yhdysvaltain veroviranomaisen (Internal Revenue Service, IRS) päätöksestä, joka kiistää Elektrobit Oyj:n tytäryhtiön Elektrobit Inc.:in TerreStar-yhtiöiden saatavien arvonalentumiskirjausten perusteella vuoden 2010 liittovaltion tuloverotuksessa tekemän vähennyksen. Käsittely odottaa tällä hetkellä Yhdysvaltain veroviranomaisen päätöstä ensimmäisestä valitusasteesta (IRS Office of Appeals).

Oulussa, 13.8.2014

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com