Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj (EB): Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Toukokuu 12, 2014

Elektrobit Oyj (EB): Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 12.5.2014, kello 22.00

Elektrobit Oyj (EB): Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus

Elektrobit Oyj (EB) on vastaanottanut 12.5.2014 seuraavan ilmoituksen:

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 5 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

1. Osakkeiden liikkeellelaskija
Elektrobit Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 1004129-5

2. Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja
Juha Hulkko

3. Ilmoituksen peruste
Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus. Omistus- ja ääniosuus alittaa 20 prosentin liputusrajan. Liputusraja alitettiin 12.5.2014. Juha Hulkko omistaa yhteensä 25.801.862 Elektrobit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 19,69 prosenttia Elektrobit Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Elektrobit Oyj:llä on yhteensä 131.071.245 osaketta. Elektrobit Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Oulussa, 12.5.2014

Elektrobit Oyj
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
                            
Lisätietoja:
Päivi Timonen
Elektrobit Oyj
lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
NASDAQ OMX Helsinki

Elektrobit Oyj (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com