Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Huhtikuu 30, 2014

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014


Pörssitiedote

Vapaa julkaistavaksi 30.4.2014, kello 8.00

Elektrobit Oyj:n (EB) osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014


VUODEN 2014 TAMMI-MAALISKUUN LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI EDELLISVUODESTA

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUU 2014

 • Tammi-maaliskuun 2014 liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia 51,7 miljoonaan euroon (liikevaihto 46,2 miljoonaa euroa, 1Q 2013).
 • Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa, 1Q 2013, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä).
 • Nettokassavirta oli -0,5 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä aiheutuneen kertaluonteisen noin 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen 1Q 2013).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,013 euroa (0,005 euroa, 1Q 2013).
 • EB:n osakemäärä lisääntyi yhteensä 508 697 uudella osakkeella 2008A ja 2008B optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen johdosta ja oli katsauskauden lopussa 130 609 572. 
Konserni (MEUR) 1Q 14 1Q 13

2013
LIIKEVAIHTO 51,7 46,2 199,3
Liikevaihdon muutos-% 11,8 % 8,3 % 14,6 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,9 0,7 8,1
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 3,7 % 1,5 % 4,1 %
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,9 1,5 9,0
KÄYTTÖKATE 4,1 2,9 17,2
KASSA JA MUUT LIKVIDIT VARAT 42,5 43,6 43,0
OMAVARAISUUSASTE (%) 64,8 % 63,1 % 65,1 %
TULOS OSAKETTA KOHTI (EUR) 0,013 0,005 0,051

Automotive-liiketoimintasegmentti (MEUR) 1Q 14 1Q 13

2013
LIIKEVAIHTO 37,5 30,5 138,3
Liikevaihdon muutos-% 22,9 % 15,6 % 25,0 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,9 1,1 8,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta 7,7 % 3,7 % 6,2 %
KÄYTTÖKATE 4,5 2,5 14,6

Wireless-liiketoimintasegmentti (MEUR) 1Q 14 1Q 13 2013
LIIKEVAIHTO 14,2 15,8 61,2
Liikevaihdon muutos-% -10,1 % -4,0 % -3,7 %
LIIKEVOITTO / -TAPPIO -1,1 -0,4 -0,5
Liikevoitto / -tappio % liikevaihdosta -7,8 % -2,6 % -0,8%
Liikevoitto /-tappio ilman kertaluonteisia eriä -1,1 0,4 0,4
KÄYTTÖKATE -0,5 0,4 2,5

EB:N TOIMITUSJOHTAJA JUKKA HARJU

"Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä EB:n liikevaihto kasvoi 11,8 % edellisvuodesta 51,7 miljoonaan euroon.  Liikevoitto parani ja oli 1,9 miljoonaa euroa.  Sekä liikevaihdon kasvu että parantunut liikevoitto johtuivat Automotive-liiketoimintasegmentin hyvästä kehityksestä. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketulos oli tavoiteltua heikompi ja jäi tappiolliseksi.

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB:n ohjelmistotuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntä jatkui hyvänä ja liikevaihto kasvoi vahvasti 22,9 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani ja oli 7,7 % liikevaihdosta. 

Wireless-liiketoimintasegmentissä liikevaihto aleni 10,1 % edellisvuodesta johtuen langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden tuotekehityspalveluiden kysynnän laskusta. EB on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut Wireless-liiketoimintasegmentin henkilöstön kanssa kustannussäästöjen aikaansaamiseksi tuotekehityspalveluiden lähikuukausien heikentyneen tilauskannan takia. EB:n tärkeä tavoite on tuoda tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille ja kasvattaa liikevaihtoa näiltä markkinoilta vähitellen loppuvuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä EB toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaiselle asiakkaalle ja sai pieniä tilauksia, lähinnä puolustusvoimien testi- ja arviointikäyttöön tulevista puhelinjärjestelmätuotteista useilta asiakkailta Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Vuonna 2014 tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoa ja liikevoittoa edellisvuodesta."

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013). Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla lähinnä Automotive-liiketoimintasegmentin kausivaihteluiden takia.

Liikevaihdon kasvun ja liikevoiton vuonna 2014 ennakoidaan kertyvän pääosin tai kokonaan Automotive-liiketoimintasegmentissä, jossa EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä. Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää tuotekehityspalveluille luovat LTE-teknologian käyttöönotto ja yritys- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen laitteiden verkottaminen langattomasti muihin laitteisiin. Tietoliikennemarkkinoilla tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoidaan vähenevän jonkin verran edellisvuodesta. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internet sivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com.

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

EB järjestää vuoden 2014 tammi-maaliskuun osavuosikatsausta koskevan englanninkielisen tiedotustilaisuuden keskiviikkona 30.4.2014 klo 11.00 lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille Helsingissä Ravintola Savoyssa, osoitteessa Eteläesplanadi 14. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse ja esitystä voi seurata samanaikaisesti Internetissä WebEx:in kautta. Tarkemmat ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi osoitteessa www.elektrobit.com/sijoittajat

ELEKTROBIT OYJ (EB)

EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa.  Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät vuotta 2013 koskevat vertailutiedot sisältävät vain jatkuvat toiminnot.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMIKUU-MAALISKUU 2014

EB:n tammi-maaliskuun 2014 liikevaihto kasvoi 11,8 prosenttia 51,7 miljoonaan euroon (liikevaihto 46,2 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013). Liikevoitto oli 1,9 miljoonaa euroa (liikevoitto 0,7 miljoonaa euroa sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä, tammi-maaliskuu 2013).

Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto kasvoi vuoden 2014 tammi-maaliskuussa 22,9 prosenttia, 37,5 miljoonaan euroon (30,5 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013). Liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 2,9 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa, 1Q 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä Automotive-liiketoimintasegmentissä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevaihdon kasvun lisäksi liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja edellisvuotta alemmat tuotekehityskulut.

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 tammi-maaliskuussa laski 10,1 prosenttia 14,2 miljoonaan euroon (15,8 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 3,6 miljoonaa euroa, joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen puolustusvoimille ja erästä erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaiselle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten. Wireless-liiketoimintasegmentin liiketappio vuoden 2014 tammi-maaliskuussa oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, tammi-maaliskuu 2013). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja ensimmäisen neljänneksen tavoiteltua heikompi liikevaihto- ja liiketulos johtuivat kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden tuotekehityspalveluille, uusien tuotekehityspalveluprojektien aloituksen lykkääntymisestä sekä eräiden tuotetoimitusten siirtymisestä.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, MEUR 1-3 2014

3 kk
1-3 2013

3 kk
JATKUVAT TOIMINNOT
  Liikevaihto 51,7 46,2
  Liikevoitto / -tappio 1,9 0,7
  Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,1
  Tulos ennen veroja 1,9 0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA 1,7 0,6
KAUDEN TULOS LOPETETUISTA TOIMINNOISTA 23,6
KAUDEN TULOS 1,7 24,2
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,6 24,2
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,7 24,2
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,6 24,2
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,013 0,005
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013).
 • Nettokassavirta oli -0.5 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa sisältäen Test Tools -tuoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 28 miljoonan euron nettokassavirtavaikutuksen, tammi-maaliskuu 2013).
 • Omavaraisuusaste oli 64,8 % (63,1 %, 31.3.2013).
 • Nettovelkaantumisaste oli -37,2 % (-27,5 %, 31.3.2013).

VERTAILU VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR

1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13

Liikevaihto 51,7 59,5 45,7 47,9 46,2
Liikevoitto /-tappio 1,9 5,7 1,0 0,7 0,7
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä 1,9 5,7 1,0 0,7 1,5
Tulos ennen veroja 1,9 5,5 0,9 0,2 0,6
Katsauskauden tulos 1,7 5,0 0,8 0,2 0,6

Kertaluonteiset erät ovat tuottoja ja kuluja, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan tai joita esiintyy vain harvoin. Tällaisia eriä ovat muun muassa omaisuuden myyntivoitot tai -tappiot, olennaiset omaisuusarvojen muutokset, kuten arvonalennukset tai arvonalennusten peruutukset, olennaiset toiminnan uudelleenorganisointiin liittyvät kulut tai muut johdon kertaluontoisena pitämät olennaiset erät. Kertaluonteisen erän olennaisuutta arvioidessa otetaan huomioon erän euromääräinen suuruus, ja omaisuuserien arvonmuutoksen yhteydessä sen osuus omaisuuserän kokonaisarvosta.

Vuoden 2013 aikana Wireless-liiketoimintasegmentin tuloksessa raportoitiin noin 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Liikevaihto ja liiketulos liiketoimintasegmenteittäin sekä muu liiketoiminta, MEUR

1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 13
Automotive

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
37,5

0,0

2,9
41,1

0,0

5,4
34,1

0,0

1,9
32,5

0,1

0,1
30,5

0,0

1,1
Wireless

Liikevaihto ulkoinen

Liikevaihto toiselle segmentille

Liikevoitto /-tappio
14,2

0,0

-1,1
18,3

0,0

0,3
11,5

0,0

-0,9
15,4

0,0

0,6
15,8

0,0

-0,4
Muu liiketoiminta

Liikevaihto ulkoinen

Liikevoitto /-tappio
0,0

0,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,1
0,0

-0,0
Yhteensä

Liikevaihto

Liikevoitto /-tappio
51,7

1,9
59,5

5,7
45,7

1,0
47,9

0,7
46,2

0,7

Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %

1Q 14 4Q 13 3Q 13 2Q 13 1Q 12
Aasia 2,5

4,9 %
2,3

3,9 %
1,9

4,3 %
1,7

3,6 %
1,9

4,2 %
Amerikat 7,2

13,8 %
8,0

13,4 %
6,0

13,2 %
6,4

13,4 %
6,2

13,3 %
Eurooppa 42,0

81,3 %
49,2

82,7 %
37,7

82,5 %
39,7

83,0 %
38,1

82,5 %

KATSAUSKAUDEN MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin 5.12.2013 - 28.1.2014 välisenä aikana yhteensä 508.697 uutta osaketta. Merkintähinta, 150.354,85 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 10.2.2014 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 11.2.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä katsauskauden lopussa oli uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 130.609.572 osaketta.

LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN KEHITYS VUODEN 2014 tammi-maalisKUUSSA SEKÄ MARKKINANÄKYMÄT

EB:n raportointi perustuu kahteen liiketoimintasegmenttiin, jotka ovat Automotive ja Wireless.

AUTOMOTIVE

Automotive-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa ohjelmistotuotteita ja tuotekehityspalveluita autonvalmistajille, autoelektroniikkatoimittajille ja muille autoteollisuuden toimittajille. Tarjonta koostuu auton sisäisistä viihde- ja viestintäratkaisuista, kuten navigaatio ja käyttöliittymä (Human Machine Interface, HMI), autojen elektronisista ohjausyksiköistä (Electronic Control Units, ECU) sekä ajamista auttavista ohjelmistosovelluksista (Driver Assistance, DA). Yhdistämällä ohjelmistotuotteitaan ja tuotekehityspalvelujaan EB tarjoaa autoteollisuudelle ainutlaatuisia asiakaskohtaisia ratkaisuja. EB:n ohjelmistotuotteita ovat navigaatio-ohjelmisto EB street director, käyttöliittymien suunnitteluohjelmisto EB GUIDE, EB tresos -tuoteperhe auton sisäisiin ohjelmistoihin ja niiden suunnitteluun, ja EB Assist -ohjelmistotuotteet ajamista helpottavien järjestelmien suunnitteluun. Näistä tuotteista EB saa lisenssimyyntituloa ja tuotteiden lisäksi toimituksiin sisältyy usein tuotekehityspalveluita asiakaskohtaista ratkaisua varten.

EB:llä ja AUDI AG:n tytäryrityksellä Audi Electronics Venture GmbH:lla (AEV) on yhteisesti omistettu yritys, e.solutions GmbH, joka kehittää viihde- ja viestintäjärjestelmien ohjelmistoja, ja tuottaa järjestelmäsuunnittelu- ja järjestelmäintegraatiopalveluita Volkswagen-konsernin automalleihin. EB myös toimittaa yhteisesti omistetulle yritykselle tuotteita ja tuotekehityspalveluita. EB omistaa e.solutions GmbH:sta 51 % ja AEV 49 %.

Automotive-liiketoimintasegmentin kehitys tammi-maaliskuussa 2014

Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Automotive-liiketoimintasegmentin liikevaihto oli 37,5 miljoonaa euroa (30,5 miljoonaa euroa, 1Q 2013), kasvaen vahvasti 22,9 % edellisvuodesta. Liikevoitto parani edellisvuodesta ja oli 2,9 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa, 1Q 2013). Kysyntä EB:n ohjelmistotuotteille ja tuotekehityspalveluille jatkui hyvänä Automotive-liiketoimintasegmentissä, mukaan lukien yhteisyritys e.solutions GmbH. Liikevaihdon kasvun lisäksi liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat ohjelmistolisenssimyynnin kasvu etenkin autoihin tehdasasennettavien navigaatio-ohjelmistojen osalta ja edellisvuotta alemmat tuotekehityskulut.

Tuotekehitysinvestoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 2,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa 1Q 2013). T&K-investointien alenemisen syynä olivat eräiden tuotealustojen kehittämisen siirtyminen alkuinvestointivaiheesta jatkokehittämisvaiheeseen.

EB ja Sherbrooken yliopisto Kanadan Quebecistä esittelivät yhteistyössä kehittämänsä uudentyyppisen kaupunkiajoon tarkoitetun älytekniikkaa hyödyntävän sähköauton VUE:n (Vehicle Urbain Electrique) kansainvälisillä CES-messuilla Las Vegasissa.

EB myös julkisti kehittäneensä monimutkaisten kuljettajaa avustavien järjestelmien testaamista helpottavaa edistyksellistä teknologiaa. EB Assist Car Data Recorder -testausjärjestelmän avulla tuotekehitysinsinöörit voivat tallentaa ja visualisoida testiajossa kerättyjä tietoja tavallisella tabletilla (taulutietokoneella) ilman monimutkaisia kytkentöjä ja erillisiä näyttöjä ja näppäimistöjä.

Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Kansainvälisessä taloudessa on jo näkyvissä elpymisen merkkejä ja kansainvälisen automarkkinan odotetaan kasvavan 3 % vuonna 2014, ennustaa saksalainen Autoteollisuuden liitto (VDA, Verband der Automobileindustrie). Autonvalmistajat ovat jatkaneet usean vuoden ajan investointejaan uusien automallien ohjelmistoihin, ja autoteollisuudessa ohjelmistotuote- ja palvelumarkkinan ennakoidaan jatkavan kasvua vuonna 2014. EB:n palveluihin ja tuotteisiin kohdistuvan kysynnän ennakoidaan kehittyvän myönteisesti vuositasolla vuoden 2014 aikana Automotive-liiketoimintasegmentissä.

Autojen elektroniikka- ja ohjelmistomarkkinan ennustetaan jatkavan kasvua pitkällä aikajänteellä. Beryllsin "Tulevaisuuden autoelektroniikkateollisuuden rakenne 2025" (Future Industry Structure of Automotive (FAST) Elektronics 2025) -tutkimus olettaa autoelektroniikan kasvavan vuoden 2012 215 miljardista eurosta 456 miljardiin euroon vuonna 2025 (CAGR 6 %).

Autoteollisuuden ohjelmistomarkkinoille kasvua luovat mm. seuraavat tekijät:

 • Suuri osa autojen innovaatioista toteutetaan elektroniikan ja ohjelmistojen avulla. Autovalmistajat voivat kehittää lisäominaisuuksia ajoneuvoihin ja erottautua uusilla tuoteinnovaatioilla ohjelmistojen mahdollistaessa isoja harppauksia esimerkiksi mukavuuden, tiedonkulun, viihteen, voimansiirron ja viestinnän -alueilla.
 • Elektroniikkaratkaisujen ohjelmistoja ja laitteistoja ollaan osin eriyttämässä toisistaan, jolla pyritään nopeuttamaan innovointia ja parantamaan laatua ja kustannustehokkuutta.
 • Kuluttajat odottavat internetin ja langattomien laitteiden sisältämiä käyttäjäkokemuksia ja ominaisuuksien runsautta myös autoihin ja tästä syystä viihde- ja viestintäjärjestelmät tulevat yhä yleisemmiksi kaikkien hintaluokkien autoissa.
 • Liikkuvalla langattomalla yhteydellä varustellusta autosta on tulossa yksi eniten kasvavista internet-yhteyden omaavista laitealustoista muiden langattomien kuluttajalaitteiden, kuten tablettien ja älypuhelinten joukossa. Gartner ennustaa, että vuoteen 2016 mennessä USA:n ja Länsi-Euroopan tyyppisillä markkinoilla autojen ostajat pitävät internetin kautta toimivaa dynaamista sisältöä yhtenä avaintekijänä valitessaan edullisemman hintaluokan automerkkiä, ja tämä käännekohta tullaan saavuttamaan jo aiemmin - jo vuoden 2014 aikana - kalliimman hintaluokan autoissa.
 • Autoon langattomasti verkottuneiden (Connected Car) ratkaisujen ja pilviyhteyksien avulla autoihin on mahdollista tuoda uusia sovelluksia ja parempia toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi oikea-aikaiset liikennetiedot ja karttapäivitykset navigointiin. Kasvava tarve paremmalle mobiililaitteiden ja auton yhdistämiselle näkyy mm. kulutuselektroniikkatuotteita tarjoavien yhtiöiden, kuten Applen "CarPlay" -julkaisussa tai esimerkiksi Googlen ilmoituksessa avoimesta autoteollisuuden allianssista (Open Automotive Alliance).
 • Automaattinen ajaminen on nousemassa yhdeksi toimialan avaintrendiksi ja merkittäväksi investointialueeksi, jonka myötä markkinoille tuodaan uusia turvallisuutta lisääviä (Active Safety Systems) ja ajamista avustavia (Driver Assistance) toimintoja.

WIRELESS

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB tarjoaa tuotteita ja tuotealustoihinsa perustuvia asiakaskohtaisia tuotteita puolustus-, turvallisuus- ja muille viranomaismarkkinoille ja teollisuuden käyttöön. Tuotekehityspalveluita ja räätälöityjä ratkaisuja EB tarjoaa langattoman tietoliikenteen markkinoille ja muille yrityksille, jotka tarvitsevat langatonta yhteyttä laitteisiinsa. Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteita ovat EB Tactical Wireless IP Network taktiseen tiedonsiirtoon, EB Tough VoIP -puhelin taktiseen viestintään ja EB Wideband COMINT -sensori viestitiedusteluun. EB:n tuotealustoja ovat EB Specialized Device Platform Android-pohjaisiin päätelaitteisiin ja EB:n LTE-pohjainen laajakaistainen viestintämoduuli. Lisäksi EB tarjoaa laajan valikoiman T&K-palveluita, kuten konsultaatiota, integrointia sekä laite- ja ohjelmistokehitystä liittyen uusimpiin langattomiin teknologioihin ja käyttösovelluksiin.

Wireless-liiketoimintasegmentin kehitys tammi-maaliskuussa 2014

Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihto vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä laski 10,1 prosenttia 14,2 miljoonaan euroon (15,8 miljoonaa euroa, 1Q 2013). Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus Wireless-liiketoimintasegmentin liikevaihdosta oli 3,6 miljoonaa euroa, joka syntyi pääosin taktiseen tiedonsiirtoon tarkoitetun järjestelmän tuotetoimituksista Suomen puolustusvoimille ja erästä erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaalaiselle asiakkaalle viranomaiskäyttöä varten.

Liiketappio oli -1,1 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa, sisältäen noin 0.8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut, jotka aiheutuivat kustannusrakenteen parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä Wireless-liiketoimintasegmentissä, 1Q 2013). Liikevaihdon aleneminen edellisvuodesta ja ensimmäisen neljänneksen tavoiteltua heikompi liikevaihto- ja liiketulos johtuivat kysynnän laskusta langattoman tietoliikenteen verkkolaitteiden tuotekehityspalveluille, uusien tuotekehityspalveluprojektien aloituksen lykkääntymisestä sekä eräiden tuotetoimitusten siirtymisestä.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille tavoitteenaan kasvattaa liikevaihtoa näiltä markkinoilta vähitellen loppuvuodesta 2014 alkaen. Vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä EB toimitti erän erikoisterminaalituotteita eräälle ulkomaiselle asiakkaalle ja sai pieniä tilauksia, lähinnä puolustusvoimien testi- ja arviointikäyttöön tulevista EB Tough VoIP -puhelinjärjestelmätuotteista useilta asiakkailta Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tuotekehitysinvestoinnit ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa 1Q 2013). T&K-investoinnit kasvoivat viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden kehittämiseen.

EB laajensi EB Specialized Device Platform (SDP) -tuotealustojaan esittelemällä Android-pohjaisen älykelloteknologiaversion. Tämä räätälöitävä tuotealusta mahdollistaa ratkaisujen toimittamisen yrityksille, jotka haluavat laajentaa tuotteistoaan älykellomarkkinoille. Marraskuussa 2013 julkaistu adidas miCoach SMART RUN -älykello on EB:n tuotealustaan perustuva laite.

Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät

Wireless-liiketoimintasegmentissä EB:n asiakkaat toimivat eri toimialoilla, joilla jokaisella on omia toimialakohtaisia kysynnän kehittymistä ohjaavia tekijöitä. Yhteisenä kysyntää lisäävänä tekijänä koko asiakaskunnassa on uusien teknologioiden käyttöönotto. Vuonna 2014 LTE-teknologian (Long Term Evolution) käyttöönoton matkaviestintäverkoissa odotetaan jatkuvan merkittävänä kysyntää luovana teknologiamuutoksena. Sitä vauhdittaa kasvava tarve yhä nopeammalle ja laadukkaammalle tiedonsiirrolle. EB on pitkäaikaisen älypuhelinten ja matkaviestintäverkkolaitteiden tuotekehityskokemuksensa ansiosta hyvässä asemassa tarjoamaan ratkaisuja, joissa tarvitaan mm. sekä päätelaitteet että verkot kattavaa moniradioteknologioiden ja järjestelmäarkkitehtuurien osaamista.

Seuraavien tekijöiden odotetaan luovan kysyntää EB:n tuotteille ja palveluille vuonna 2014 ja siitä eteenpäin:

 • Langattoman tietoliikenteen verkkolaitemarkkinoilla LTE-teknologian käyttöönotto luo kysyntää LTE-tukiasemien kehittämiselle. Tälle teknologialle allokoitujen taajuuksien suuri määrä kasvattaa tarvittavien tuotteiden taajuusversioiden määrää ja luo siten kysyntää tuotevarianttien kehittämiselle.
 • LTE-teknologian, älypuhelinten ja älypuhelinsovellusten käyttö lisääntyy viranomaismarkkinoilla, mikä luo kysyntää räätälöidyille LTE-laitteille, kuten EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille erikoisterminaaleille, tableteille ja viestintämoduuleille. Myös tietoturvallisten laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan lähitulevaisuudessa.
 • Yritysten ja kuluttajien käyttöön tarkoitettujen erilaisten laitteiden, kuten esimerkiksi älykellojen ja muiden "Wearables" -laitteiden, verkottaminen muiden laitteiden kanssa on kasvamassa luoden kysyntää EB:n tuotealustoihin pohjautuville asiakaskohtaisille ratkaisuille.
 • Puolustusmarkkinoilla taktisessa viestinnässä tarvitaan yhä suurempia tietomääriä, mikä luo kysyntää laajakaistaverkoille, kuten EB:n IP-pohjaisille (Internet Protocol) taktisen viestinnän ratkaisuille.

Tietoliikenteen verkkolaitevalmistajien yleisten kustannussäästöpaineiden odotetaan heijastuvan pienentyneenä kysyntänä tuotekehityspalveluille LTE-teknologian käyttöönoton tuomista verkkolaitteiden kehitystarpeista huolimatta.

EB on tuomassa tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen. Viranomaisten budjettien säästötoimenpiteet erityisesti Euroopassa ja myös muualla maailmassa vähentävät tuotteiden ja tuotekehityspalveluiden kysyntää ja kiristävät kilpailua toimittajien kesken.

Puolustus-, viranomais- ja kansallisen turvallisuuden markkinat ovat luonteeltaan hitaasti kehittyviä markkinoita. Näille markkinoille ovat ominaista pitkät myyntiajat johtuen pitkistä hankkeiden ja osto-ohjelmien valmisteluajoista kansallisten ministeriöiden ohjauksessa. Valittujen tuotteiden hankinnat ajoittuvat yleensä useille vuosille.

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

EB jatkoi tutkimus- ja kehitysinvestointeja Automotive-liiketoimintasegmentissä autoteollisuuden ohjelmistotuotteisiin ja -työkaluihin, ja Wireless-liiketoimintasegmentin puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille suunnattuihin tuotteisiin ja tuotealustoihin.

Vuoden 2014 tammi-maaliskuun tutkimus- ja kehitysinvestoinnit olivat 4,1 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013) vastaten 7,9 prosenttia liikevaihdosta (10,5 prosenttia, tammi-maaliskuu 2013). Automotive-liiketoimintasegmentin osuus tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista oli 2,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013) ja Wireless-liiketoimintasegmentin osuus 1,6 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013).

Tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista 0,2 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen (0,0 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013). Aktivoitujen tuotekehitysmenojen määrä taseessa maaliskuun 2014 lopussa oli 11,8 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa, 31.3.2013). Merkittävä osa aktivoiduista tuotekehityskuluista liittyy Automotive-liiketoimintasegmentin asiakassopimuksiin, joiden odotetaan kerryttävän autojen toimitusmääriin sidottuja lisenssituloja tulevina vuosina. Poistot aktivoiduista tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinneista katsauskaudella olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa, tammi-maaliskuu 2013).

Tutkimus- ja kehitysinvestoinneista, niiden aktivoinneista ja aktivoinneista tehdyistä poistoista aiheutunut kokonaisrasitus EB:n tuloslaskelmaan vuoden 2014 tammi-maaliskuussa oli 4,3 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa tammi-maaliskuu 2013).

VUODEN 2014 NÄKYMÄT

Vuonna 2014 EB odottaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvavan edellisvuodesta (liikevaihto 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 8,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan hitaammin kuin edellisvuonna (liikevaihdon kasvu 14,6 %, 2013). Liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan kertyvän pääosin toisella vuosipuoliskolla lähinnä Automotive-liiketoimintasegmentin kausivaihteluiden takia.

Liikevaihdon kasvun ja liikevoiton vuonna 2014 ennakoidaan kertyvän pääosin tai kokonaan Automotive-liiketoimintasegmentissä, jossa EB:n ohjelmistoratkaisujen kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä. Wireless-liiketoimintasegmentissä kysyntää tuotekehityspalveluille luovat LTE-teknologian käyttöönotto ja yritys- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettujen laitteiden verkottaminen langattomasti muihin laitteisiin. Tietoliikennemarkkinoilla tuotekehityspalveluiden kysynnän ennakoidaan vähenevän jonkin verran edellisvuodesta. EB on tuomassa Wireless-liiketoimintasegmentin tuotteitaan kansainvälisille puolustus- ja muille viranomaismarkkinoille, joilta odotetaan vähitellen kasvavaa liikevaihtoa loppuvuodesta 2014 alkaen.

Liiketoimintasegmenttien tarkemmat markkinanäkymät esitetään osioissa "Automotive-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät" ja "Wireless-liiketoimintasegmentin markkinanäkymät".

Vuoden 2014 tulosodotuksessa ei ole huomioitu mahdollisia TerreStar Networks Inc.:n purkamismenettelystä syntyviä kertaluonteisia tuottoja tai kuluja. Tietoa TerreStar Networksin saneerausmenettelystä ja mahdollisesta jako-osuudesta ja saatavien määriin ja perintään sekä muihin näkymiin liittyvistä epävarmuustekijöistä kerrotaan tarkemmin osiossa "Riskit ja epävarmuustekijät" sekä hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013 yhtiön internetsivuilla osoitteessa http://vuosikertomus.elektrobit.com.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EB on tunnistanut useita liiketoimintaan, markkinoihin ja talouteen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa myynnin ja tuloksen tasoon.

Huhtikuussa EB:n saaman tiedon mukaan, EB:n ja AUDIN yhteisesti omistaman yhtiön e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja, Parrot S.A, on nostanut vahingonkorvauskanteen Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) ja vaatii e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen arvion perusteella oikeudenkäynnistä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle sellaista taloudellista velvoitetta, millä olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liiketulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. Tietoa Parrotin vahingonkorvauskanteesta on esitetty 4.4.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Lähiajan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu laajemmin hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2013. Lisätietoja EB:tä koskevista riskeistä ja epävarmuuksista on yhtiön verkkosivuilla www.elektrobit.com .

TASE JA RAHOITUS

31.3.2014 taseen lukuja on verrattu 31.12.2013 taseeseen (miljoonaa euroa).

31.3.2014 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat 45,1 46,1
Lyhytaikaiset varat 98,8 98,2
Varat yhteensä 144,0 144,4
Osakepääoma 12,9 12,9
Muu pääoma 70,8 68,8
Oma pääoma yhteensä 83,7 81,7
Pitkäaikaiset velat 6,1 6,1
Lyhytaikaiset velat 54,1 56,5
Oma pääoma ja velat yhteensä 144,0 144,4

Rahavirrat katsauskaudella:

+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu +4,5 miljoonaa euroa
+/- käyttöpääoman muutos -9,4 miljoonaa euroa
- korot, verot ja saadut osingot -0,8 miljoonaa euroa
= liiketoiminnan rahavirta -5,7 miljoonaa euroa
- investointien rahavirta -1,0 miljoonaa euroa
- rahoituksen rahavirta +6,2 miljoonaa euroa
= kassavarojen muutos -0,5 miljoonaa euroa

Käyttöpääoman kasvu johtuu pääosin ostovelkojen ja saatujen ennakkomaksujen vähenemisestä katsauskaudella.

Lyhytaikaisissa saamisissa olevat myyntisaamiset ja muut saamiset olivat 55,3 miljoonaa euroa (54,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Lyhytaikaisissa veloissa korottomat ostovelat ja muut velat olivat 45,8 miljoonaa euroa (54,5 miljoonaa euroa 31.12.2013). Poistamaton konserniliikearvo oli katsauskauden lopussa 19,4 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa 31.12.2013).

Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,1 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 1,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden jatkuvien toimintojen kokonaispoistot olivat 2,2 miljoonaa euroa, sisältäen Automotive-liiketoimintasegmentissä yrityshankinnoista aiheutuneita poistoja 0,2 miljoonaa euroa.

Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 11,4 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa 31.12.2013). Tuloslaskelman jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut jakaantuivat seuraavasti:

korko- ja osinkotuotot sekä muut rahoitustuotot  0,1 miljoonaa euroa
korkokulut ja muut rahoituskulut -0,1 miljoonaa euroa
valuuttakurssivoitot ja tappiot -0,0 miljoonaa euroa

Katsauskauden päättyessä EB:n omavaraisuusaste oli 64,8 prosenttia (65,1 prosenttia 31.12.2013).

Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 42,5 miljoonaa euroa (43,0 miljoonaa euroa 31.12.2013). EB:llä on Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä sitovat yhteensä 20 miljoonan euron luotto- ja rahoituslimiittisopimukset, jotka ovat voimassa 30.6.2014 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 6,7 miljoonaa euroa.

EB:n valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan sovittujen asiakassitoumusten nettokassavirtaa. Nettokassavirta määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella. Katsauskauden lopussa suojattu nettopositio oli vasta-arvoltaan 11,5 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin emoyhtiössä ja sen tytäryhtiöissä työskenteli vuoden 2014 tammi-maaliskuussa keskimäärin 1663 henkilöä, ja lisäksi EB:n ja AUDIN yhteisesti omistamassa yrityksessä, e.solutions GmbH:ssa 337 henkilöä. Maaliskuun lopussa konsernin emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä oli 1661 työntekijää, ja e.solutions GmbH:ssa 342 työntekijää (1648 työntekijää emoyhtiössä ja tytäryhtiöissä ja 321 työntekijää e.solutions GmbH:ssa vuoden 2013 lopussa). Huomattava osa EB:n työntekijöistä on tuotekehitysinsinöörejä. 

LIPUTUSILMOITUKSET

Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut omistussuhteisiin liittyviä muutoksia, jotka olisivat johtaneet arvopaperimarkkinalain 2:9 §:n edellyttämään ilmoitusvelvollisuuteen eli niin sanottuun liputusilmoitukseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Elektrobit Oyj:n vuoden 2008 optio-ohjelmaan perustuvilla 2008A- ja 2008B-optio-oikeuksilla merkittiin 11.2.2014 - 8.4.2014 välisenä aikana yhteensä 461.673 uutta osaketta. Merkintähinta, 145.158,51 euroa, kirjattiin yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon. 14.4.2014 kaupparekisteriin merkityt uudet osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteiksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 15.4.2014 Elektrobit Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä. Elektrobit Oyj:n osakemäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen 131.071.245 osaketta.

Huhtikuussa EB:n saaman tiedon mukaan, EB:n ja AUDIN yhteisesti omistaman yhtiön e.solutions GmbH:n komponenttitoimittaja, Parrot S.A, on nostanut vahingonkorvauskanteen Pariisin riita-asioita käsittelevässä tuomioistuimessa (Tribunal de Commerce de Paris) ja vaatii e.solutions GmbH:lta tulon- ja maineen menetyksestä korvauksena noin 18,4 miljoonaa euroa. e.solutions GmbH:n alustavan oikeudellisen analyysin perusteella kanne on perusteeton sekä perustelujen että määrän osalta. Tämänhetkisen arvion perusteella oikeudenkäynnistä ei seuraa e.solutionsille tai EB:lle sellaista taloudellista velvoitetta, millä olisi vaikutusta EB:n liikevoittonäkymään tai taloudelliseen asemaan. On mahdollista, että myöhemmin saatavan tiedon perusteella asiaa joudutaan arvioimaan uudelleen. Pahimmillaan Parrotin kanne voisi johtaa merkittävään negatiiviseen vaikutukseen e.solutionsin ja EB:n liiketulokseen, kassavirtaan ja taloudelliseen asemaan. Tietoa Parrotin vahingonkorvauskanteesta on esitetty 4.4.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa.

EB on aloittanut 30.4.2014 yhteistoimintaneuvottelut enintään 90 henkilön tilapäisestä lomauttamisesta Wireless-liiketoimintasegmentissä sopeuttaakseen kustannustasoa tuotekehityspalveluiden heikentyneen lähikuukausien tilauskannan vuoksi. Lomautuksilla tavoitellaan noin 0,8 miljoonan euron kustannussäästöjä, jotka toteutuisivat pääosin vuoden kolmannella neljänneksellä. Tuotekehityspalveluiden heikentynyt tilauskanta lähikuukausille ja tilapäisillä lomautuksilla tavoitellut säästöt on huomioitu tässä osavuosikatsauksessa esitetyssä vuotta 2014 koskevassa ohjauksessa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

10.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavista asioista:

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina 15.4.2014 oli merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli torstai 24.4.2014.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5). Jorma Halonen, Juha Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 10.4.2014 Seppo Laineen hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus päätti, että hallituksella on talous- ja tarkastusvaliokunta, jonka jäseniksi valittiin Staffan Simberg (valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa. Hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan puheenjohtaja 600 euroa kokoukselta ja muut valiokunnan jäsenet 400 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin kuuluvan yhtiön hallituksen jäseninä, ovat lisäksi oikeutettuja palkkioon osallistumisestaan tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti: 1 200 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Juhani Rönkkö tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,57 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 11.4.2013 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 19,14 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 11.4.2013 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 asti.

Oulu 30.4.2014

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

ELEKTROBIT OYJ (EB) tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot tammi-maaliskuu 2014

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKEVAIHTO 51,7 46,2 199,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,9 3,5
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,0 0,1 -0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,1 -2,3 -12,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -31,4 -28,9 -113,2
Poistot -2,2 -2,2 -9,0
Liiketoiminnan muut kulut -11,8 -13,2 -60,0
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,9 0,7 8,1
Rahoituskulut (netto) 0,0 -0,1 -0,9
TULOS ENNEN VEROJA 1,9 0,6 7,2
Tuloverot -0,2 -0,0 -0,6
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,7 0,6 6,7
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 24,3
KAUDEN TULOS 1,7 24,2 30,9
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi
  Etuuspohjaisen nettovelan uudelleenmäärittämisestä johtuvat erät 0,0
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Ulkomaisiin yksikköihin liittyvät muuntoerot -0,1 -0,0 -0,0
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,1 -0,0 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,6 24,2 30,9
Kauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,7 24,2 30,9
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 1,6 24,2 30,9
  Määräysvallattomille omistajille
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,013 0,005 0,051
  Laimennettu 0,013 0,005 0,051
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,182 0,188
  Laimennettu 0,181 0,187
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,013 0,187 0,239
  Laimennettu 0,013 0,186 0,238
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 1000 kpl 130 378 129 413 129 528
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, laimennettu, 1000 kpl 131 290 130 325 130 092

KONSERNITASE (MEUR)        31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,3 8,6 9,7
  Liikearvo 19,4 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 14,8 17,4 15,5
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,0 1,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 45,1 46,5 46,1
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,9 0,5 0,8
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 55,3 59,9 54,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,8 34,7 20,7
  Rahavarat 21,8 8,8 22,4
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,8 104,0 98,2
VARAT YHTEENSÄ 144,0 150,5 144,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,8 38,7 24,5
  Muuntoerot 0,5 0,6 0,6
  Kertyneet voittovarat 45,4 38,0 43,7
  Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä 83,7 90,2 81,7
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,0 2,1
  Varaukset 0,5 0,4 0,3
  Korolliset velat 3,0 9,2 3,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,1 12,1 6,1
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 43,5 35,4 52,2
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0,2
  Varaukset 2,3 2,9 2,3
  Lyhytaikaiset korolliset velat 8,3 9,6 2,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 54,1 48,1 56,5
Velat yhteensä 60,3 60,2 62,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144,0 150,5 144,4KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (MEUR) 1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,7 0,6 6,7
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 23,6 24,3
Suoriteperusteisten erien oikaisu 2,8 -21,9 -13,3
Käyttöpääoman muutokset -9,4 -1,1 18,7
Maksetut korot liiketoiminnasta -0,0 -0,2 -1,3
Saadut korot liiketoiminnasta 0,1 0,3 0,3
Muut rahoituserät 0,0
Maksetut välittömät verot -0,9 -0,1 -0,7
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA -5,7 1,3 34,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 29,2 30,0
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -0,5 -0,8 -4,0
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,5 -0,7 -2,0
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,1 0,2
Aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -1,0 27,8 24,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT
Toteutetut osakeoptiot 0,3 0,1
Lainojen nostot 6,7 12,3 16,6
Lainojen takaisinmaksut -0,3 -11,3 -28,4
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,5 -0,8 -3,1
Maksetut osingot ja pääomanpalautus -15,6
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA 6,2 0,2 -30,3
RAHAVAROJEN MUUTOS -0,5 29,3 28,7
Rahavarat tilikauden alussa 43,0 14,3 14,3
Rahavarat tilikauden lopussa 42,5 43,6 43,0LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (MEUR)           
A = Osakepääoma
B = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
C = Muuntoerot
D = Kertyneet voittovarat
E = Määräysvallattomien omistajien osuus
F = Oma pääoma yhteensä

A B C D E F
Oma pääoma 31.12.2012, oikaistu 12,9 38,7 0,6 14,3 66,6
  Laatimisperiaatteen muutos (IAS 19) -0,6 -0,6
Oma pääoma 1.1.2013 12,9 38,7 0,6 13,8 66,0
Laaja tulos
  Kauden tulos 24,2 24,2
  Muuntoerot -0,0 -0,0
Kauden laaja tulos yhteensä -0,0 24,2 24,2
Liiketoimet omistajien kanssa
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,0 0,0
Muut erät -0,0 -0,0
Oma pääoma 31.3.2013 12,9 38,7 0,6 38,0 90,2

A B C D E F
Oma pääoma 1.1.2014 12,9 24,5 0,6 43,7 81,7
Laaja tulos
  Kauden tulos 1,7 1,7
  Muuntoerot -0,1 -0,1
Kauden laaja tulos yhteensä -0,1 1,7 1,6
Liiketoimet omistajien kanssa
  Toteutetut osakeoptiot 0,3 0,3
  Osakepalkitsemisen kustannus 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0,3 0,0 0,3
Muut erät 0,1 0,1
Oma pääoma 31.3.2014 12,9 24,8 0,5 45,4 83,7


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET:

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Elektrobit Oyj on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin 2013 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta vuonna 2014 voimaantulleita Elektrobit Oyj:tä koskevia standardimuutoksia ja tulkintoja. Näillä muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

SEGMENTTI-INFORMAATIO (MEUR)

TOIMINTASEGMENTIT 1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
Automotive
  Liikevaihto ulkoinen 37,5 30,5 138,2
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,1
  Liikevaihto yhteensä 37,5 30,5 138,3
  Liikevoitto (-tappio) 2,9 1,1 8,5
Wireless
  Liikevaihto ulkoinen 14,2 15,8 61,1
  Liikevaihto toisille segmenteille 0,0 0,0 0,1
  Liikevaihto yhteensä 14,2 15,8 61,2
  Liikevoitto (-tappio) -1,1 -0,4 -0,5
MUUT ERÄT
Muut erät
  Liikevaihto ulkoinen
  Liikevoitto (-tappio) 0,1 -0,0 0,1
Eliminoinnit
  Liikevaihto toisille segmenteille -0,0 -0,1 -0,2
  Liikevoitto (-tappio) 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä
  Liikevaihto ulkoinen 51,7 46,2 199,3
  Liikevoitto (-tappio) 1,9 0,7 8,1

Maantieteellisten alueiden liikevaihdot (MEUR)  1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
Liikevaihto
  Eurooppa 42,0 38,1 164,8
  Amerikat 7,2 6,2 26,6
  Aasia 2,5 1,9 7,9
Liikevaihto yhteensä 51,7 46,2 199,3

Liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa 1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
Johdon työsuhde-etuudet ja osakkeisiin perustuvat suoritukset yhteensä 0,4 0,3 1,2

TULOSLASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT (MEUR)
Jatkuvat toiminnot
1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
1-3/2013

3 kk
LIIKEVAIHTO 51,7 59,5 45,7 47,9 46,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -5,1 -6,3 -2,0 -1,9 -2,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -31,4 -28,8 -26,6 -28,9 -28,9
Poistot -2,2 -2,4 -2,3 -2,2 -2,2
Liiketoiminnan muut kulut -11,8 -17,0 -14,7 -15,2 -13,2
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1,9 5,7 1,0 0,7 0,7
Rahoituskulut (netto) 0,0 -0,2 -0,1 -0,5 -0,1
TULOS ENNEN VEROJA 1,9 5,5 0,9 0,2 0,6
Tuloverot -0,2 -0,4 -0,1 0,0 -0,0
KAUDEN TULOS JATKUVISTA LIIKETOIMINNOISTA 1,7 5,0 0,8 0,2 0,6
Lopetetut toiminnot
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 0,7 0,0 23,6
KAUDEN TULOS 1,7 5,0 1,5 0,2 24,2
Kauden muut laajan tuloksen erät -0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,0
KAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,6 4,9 1,4 0,4 24,2
Kauden tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,7 5,0 1,5 0,2 24,2
  Määräysvallattomille omistajille
Kauden laajan tuloksen jakautuminen:
  Emoyhtiön omistajille 1,6 4,9 1,4 0,4 24,2
  Määräysvallattomille omistajille

KONSERNITASE (MEUR) 31.3.2014 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013
VARAT
Pitkäaikaiset varat
  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,3 9,7 9,3 9,3 8,6
  Liikearvo 19,4 19,3 19,3 19,3 19,3
  Muut aineettomat hyödykkeet 14,8 15,5 16,2 16,5 17,4
  Muut rahoitusvarat 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,5 1,2 1,1 1,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 45,1 46,1 46,1 46,4 46,5
Lyhytaikaiset varat
  Vaihto-omaisuus 0,9 0,8 0,8 0,5 0,5
  Myyntisaamiset ja muut saamiset 55,3 54,3 60,2 58,0 59,9
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat muut rahoitusvarat 20,8 20,7 35,0 34,8 34,7
  Rahavarat 21,8 22,4 9,0 7,3 8,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 98,8 98,2 105,0 100,5 104,0
VARAT YHTEENSÄ 144,0 144,4 151,1 146,9 150,5
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
  Osakepääoma 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 24,8 24,5 38,7 38,7 38,7
  Muuntoerot 0,5 0,6 0,7 0,8 0,6
  Kertyneet voittovarat 45,4 43,7 38,6 37,0 38,0
Oma pääoma yhteensä 83,7 81,7 91,0 89,5 90,2
Pitkäaikaiset velat
  Laskennalliset verovelat 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
  Eläkevelvoitteet 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
  Varaukset 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4
  Korolliset velat 3,0 3,3 7,2 5,0 9,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6,1 6,1 10,1 7,8 12,1
Lyhytaikaiset velat
  Ostovelat ja muut velat 43,5 52,2 38,5 36,0 35,4
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
  rahoitusvelat
0,2
  Varaukset 2,3 2,3 2,0 2,1 2,9
  Lyhytaikaiset korolliset velat 8,3 2,0 9,6 11,4 9,6
Lyhytaikaiset velat yhteensä 54,1 56,5 50,1 49,6 48,1
Velat yhteensä 60,3 62,6 60,2 57,4 60,2
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144,0 144,4 151,1 146,9 150,5

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA NELJÄNNESVUOSILUVUT 1-3/2014

3 kk
10-12/2013

3 kk
7-9/2013

3 kk
4-6/2013

3 kk
1-3/2013

3 kk
  Liiketoiminnan nettorahavirta -5,7 26,0 3,3 4,1 1,3
  Investointien nettorahavirta -1,0 -0,3 -1,6 -1,5 27,8
  Rahoituksen nettorahavirta 6,2 -26,5 0,1 -4,1 0,2
  Rahavarojen muutos -0,5 -0,9 1,8 -1,5 29,3

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
TULOSLASKELMA (MEUR)
Liikevaihto 51,7 46,2 199,3
Liikevoitto (-tappio) 1,9 0,7 8,1
    Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta 3,7 1,5 4,1
Kauden tulos ennen veroja 1,9 0,6 7,2
    Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,8 1,4 3,6
Kauden tulos 1,7 0,6 6,7
KANNATTAVUUS- JA MUUT TUNNUSLUVUT
Korolliset nettovelat (MEUR) -31,2 -24,8 -37,7
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -% -37,2 -27,5 -46,1
Omavaraisuusaste, % 64,8 63,1 65,1
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (MEUR) 1,1 1,7 7,9
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1663 1577 1627
Henkilöstön määrä kauden lopussa, emoyhtiö ja tytäryhtiöt 1661 1556 1648
Henkilöstön määrä keskimäärin kaudella, yhteisyritykset 337 271 300
Henkilöstön määrä kauden lopussa, yhteisyritykset 342 281 321

OSAKKEIDEN OSAKEANTIOIKAISTU LUKUMÄÄRÄ  (1 000 kpl) 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Kauden lopussa 130 610 129 413 130 101
Keskimäärin kauden aikana 130 378 129 413 129 528
Keskimäärin kauden aikana, optio-oikeuksilla laimennettu lukumäärä 131 290 130 325 130 092

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT (EUR)
1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,013 0,005 0,051
  Laimennettu 0,013 0,005 0,051
Tulos/osake lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,182 0,188
  Laimennettu 0,181 0,187
Tulos/osake jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista, EUR
  Laimentamaton 0,013 0,187 0,239
  Laimennettu 0,013 0,186 0,238
Oma pääoma *) / osake 0,64 0,70 0,63
  *) Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

PÖRSSIKURSSIT (EUR) 1-3/2014

3 kk
1-3/2013

3 kk
1-12/2013

12 kk
Ylin kurssi 3,23 0,94 2,90
Alin kurssi 2,46 0,64 0,64
Keskikurssi 2,77 0,81 1,55
Päätöskurssi 2,59 0,80 2,66
Osakekannan markkina-arvo, (MEUR) 338,3 103,5 346,1
Osakkeiden vaihto, (MEUR) 68,3 4,8 72,0
Osakkeiden vaihto, (1 000 kpl) 24 685 5 910 46 483
Suhteessa keskimääräisestä osakkeiden lukumäärästä, % 18,9 4,6 35,9VASTUUSITOUMUKSET (MEUR) 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
OMASTA VELASTA
Yrityskiinnitykset 18,0 18,0 18,0
Takaukset 14,1 21,3 14,6
Vuokravastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 7,4 6,6 7,6
    Myöhemmin erääntyvät 16,5 15,6 17,6
Sopimusvastuut
    Seuraavana vuonna erääntyvät 0,8 1,0 1,0
    Myöhemmin erääntyvät 0,5 0,0 0,6
Sitoumukset, joiden vakuudeksi pantit on annettu
ovat yhteismäärältään 2,1 15,2 2,5
VALUUTTAJOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT (MEUR) 31.3.2014 31.3.2013 31.12.2013
Termiinit
    Käypä arvo 0,0 -0,2 0,1
    Kohde-etuuden arvo 6,0 5,0 6,0
Ostetut valuuttaoptiot
  Käypä arvo 0,1 0,0 0,0
  Kohde-etuuden arvo 5,5 2,0 2,5
Myydyt valuuttaoptiot
Käypä arvo -0,0 -0,0 -0,0
Kohde-etuuden arvo 10,0 4,0 5,0