Pörssi- ja lehdistötiedotteet 2014

Print Print this release
Elektrobit Group Oyj - Elektrobitin (EB) kehittämä edistyksellinen teknologia helpottaa testikuljettajien elämää

Helmikuu 24, 2014

Elektrobitin (EB) kehittämä edistyksellinen teknologia helpottaa testikuljettajien elämää


Lehdistötiedote

Vapaa julkaistavaksi 24.2.2014, kello 11.00

Elektrobitin (EB) kehittämä edistyksellinen teknologia helpottaa testikuljettajien elämää

Elektrobitin EB Assist Car Data Recorder vähentää testauskustannuksia ja nopeuttaa uusien monimutkaisten kuljettajaa avustavien järjestelmien kehitystyötä

ERLANGEN, SAKSA, 24.2.2014 - EB (Elektrobit) on kehittänyt edistyksellistä teknologiaa, joka helpottaa monimutkaisten kuljettajaa avustavien järjestelmien testaamista. EB Assistant Car Data Recorder -testausjärjestelmän avulla tuotekehitysinsinöörit voivat tallentaa ja visualisoida testiajossa kerättyjä tietoja tavallisella tabletilla (taulutietokoneella) ilman monimutkaisia kytkentöjä ja erillisiä näyttöjä ja näppäimistöjä. Helppolukuisen grafiikan ja taulutietokoneiden näyttöjen ansiosta insinöörit voivat keskittyä testiajoissa olennaiseen, koska arviointi- ja tiedonhankintavirheet vähenevät ja testien kokonaistehokkuus paranee.

"Kuljettajaa avustavien järjestelmien markkinat kasvavat nopeasti", toteaa EB:n Automotive-liiketoimintasegmentin strategia johtaja Martin Schleicher. "Kuljettajaa avustavat järjestelmät ja niiden kehitystyöhön liittyvät testit käyvät nykypäivän verkottuneessa maailmassa koko ajan monimutkaisemmiksi. Siksi tuotekehityksessä tarvitaan yhä enemmän testausta ja testiajoja. Markkinoilla on nyt kova kysyntä EB Assist Car Data Recorderin kaltaisista havainnollisista, joustavista ja kustannustehokkaista testiajojärjestelmistä".

EB Assistant Car Data Recorderin avulla tuotekehitysinsinöörit voivat tallentaa ja visualisoida testiajossa kerättyjä tietoja helposti ja tehokkaasti. Sen plug & play -ominaisuuden ja langattoman yhteyden ansiosta kuljettajat voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä. Tietokoneiden ja näyttöjen asentamiseen ja testausjärjestelmän purkamiseen kuluu vähemmän aikaa. Testiajoskenaarioita on helppo vaihtaa testauksen aikana, ja insinöörit voivat liikkua vapaammin autossa ja sen ympärillä.

"EB:n Car Data Recorderin kehitystyö polkaistiin käyntiin yli vuosi sitten yhteistyössä johtavien autonvalmistajien ja autoteollisuuden alihankkijoiden kanssa", Schleicher kertoo. EB Assist Car Data Recorder on suunniteltu korvaamaan laitevalmistajien omat järjestelmät, jotka ovat kalliimpia ja joiden asennus ja ylläpito on vaikeampaa.

EB Assist Car Data Recorderin teknologia perustuu EB:n laajasti käytettyyn EB Assist ADTF -alustaan (Automotive Data and Time-Triggered Framework), jota käytetään uusimpien kuljettajaa avustavien järjestelmien kehitystyössä ja testaamisessa. Car Data Recorderin avulla on helppo siirtää dataa ADTF-pohjaisten testiautojen ja kehitystyössä käytettävien järjestelmien välillä, ja se tuo käyttöön monia erilaisia käyttövalmiita työkaluja ja komponentteja, kuten tuen erilaisille tiedonsiirtoväylille (mm. CAN, FlexRay ja Ethernet) ja muille laitteille. Testausinsinöörit hyötyvät Car Data Recorderin antamasta välittömästä palautteesta, joka säästää turhiin ja virheellisiin testeihin kuluvaa aikaa.

"Testauksen tarve kasvaa jatkuvasti, ja markkinoilla on yhä enemmän kysyntää standardoiduille ja käyttäjäystävällisille testaus- ja mittaussovelluksille", arvioi tohtori Matthias Gebhard, Porsche AG:n kuljettajaa avustavien ja optisten mittausjärjestelmien mittaustekniikan johtaja. "Olemme saaneet jo alustavasti tutustua EB:n Car Data Recorderiin. Se on fiksu tuote, jossa on juuri testausinsinööriemme kaipaamia ominaisuuksia."

"EB Assist Car Data Recorder on kustannustehokas, luotettava ja joustava, koska se perustuu ADTF:n ja iOS:n kaltaisiin standardialustoihin ja -järjestelmiin. Sitä voi käyttää erittäin erikoistuneiden testaussovellusten kanssa ja lisäksi se on ennennäkemättömän käyttäjäystävällinen" toteaa EB:n kuljettajaa avustavien järjestelmien liiketoiminnan kehittäjä Jürgen Ludwig. "Käyttöliittymässä on paljon erilaisia mukautettavia visualisointivaihtoehtoja, jotka esittävät mutkikkaatkin asiat selkeästi ja havainnollisesti. EB Assist Car Data Recorderilla voi myös laatia reaaliaikaisia esityksiä testituloksista ylemmälle johdolle." Ludwig ennustaa, että ennen pitkää yhden testiajon aikana voidaan tehdä useampia testejä monella taulutietokoneella.

EB Assist Car Data Recorder on saatavana heti.

Lisätietoja:

Manuela Papadopol
Director, Global Marketing, EB Automotive Business Segment
Puh. +1 425 686-3100
Email: Manuela.Papadopol@elektrobit.com

Larry Weis
EB:n puolesta Autocom
Puh. +1 248 6478621
Email: lweis@usautocom.com

Philipp Hanke
EB:n puolesta Weber Shandwick
Puh. +49 89 380179-48
Email: phanke@webershandwick.com  

Jakelu:
Tärkeimmät tiedotusvälineet

Elektrobit Oyj (EB)
EB on erikoistunut autoteollisuuden ja langattomien teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. EB kehittää edistyksellistä teknologiaa ja muuntaa sen rikastuttaviksi loppukäyttäjäkokemuksiksi. Vuoden 2013 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 199,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,1 miljoonaa euroa. Elektrobit Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.elektrobit.com

EB:n tuotteet ja palvelut autoteollisuudelle
EB:n Automotive-liiketoiminta on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tärkeimmistä autoteollisuuden sulautettujen ohjelmistoratkaisujen tuottajista. Innovatiivisten ohjelmistotuotteiden kehittämisen ohella se on myös erikoistunut autoteollisuuden suunnittelupalveluihin ja konsultointiin. Se toteuttaa monenlaisia ohjelmistoratkaisuja AUTOSAR- ja FlexRay-järjestelmiin sekä viihde- ja viestintäjärjestelmiin, navigointi-, HMI- ja kuljettajaa avustaviin järjestelmiin. EB jatkaa investointeja ominaisuuksien integrointiin ja kehitystyökaluihin nopeuttaakseen autojen sisäisten laitteiden pääsyä markkinoille ja volyymituotantoon. http://automotive.elektrobit.com